VNPT Tuyển dụng Tháng 7/2022

VNPT Tuyển dụng:

VNPT Tuyển dụng Tháng 7/2022

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Lập trình viên (Java, PHP, .Net, Mobile...)
- VNPT Thái Bình
- Hạn nộp: 31/07/2022

Triển khai, hỗ trợ CNTT
- VNPT Thái Bình
- Hạn nộp: 31/07/2022

Kỹ thuật địa bàn
- VNPT Lào Cai
Lào Cai- Hạn nộp: 31/12/2022

Lập trình viên
- VNPT Lào Cai
Lào Cai- Hạn nộp: 31/12/2022

Triển khai, hỗ trợ CNTT
- VNPT Lào Cai
Lào Cai- Hạn nộp: 31/12/2022

Lập trình viên (Java, .Net, Android, IOS)
- VNPT Khánh Hòa
Khánh Hòa- Hạn nộp: 31/12/2022

Kỹ thuật địa bàn (Kỹ thuật viễn thông)
- VNPT Hậu Giang
Hậu Giang- Hạn nộp: 31/12/2022

Vận hành bảo dưỡng mạng di động (Kỹ thuật viễn thông)
- VNPT Hậu Giang
Hậu Giang- Hạn nộp: 31/12/2022

Lập trình viên (.Net, Java, PHP, Python, Android, IOS...)
- VNPT Nam Định
Nam Định- Hạn nộp: 31/12/2022

Quản trị cơ sở dữ liệu - DBA
- VNPT Đắk Nông
Đắk Nông- Hạn nộp: 31/12/2022

Lập trình viên
- VNPT Đắk Nông
Đắk Nông- Hạn nộp: 31/12/2022

Triển khai, hỗ trợ CNTT
- VNPT Đắk Nông
Đắk Nông- Hạn nộp: 31/12/2022

Kỹ thuật địa bàn (Kỹ thuật viễn thông)
- VNPT Đắk Nông
Đắk Nông- Hạn nộp: 31/12/2022

Hỗ trợ bán hàng
- VNPT Đồng Nai
Đồng Nai- Hạn nộp: 31/07/2022

Triển khai, hỗ trợ CNTT
- VNPT Đồng Nai
Đồng Nai- Hạn nộp: 31/07/2022

Triển khai, hỗ trợ CNTT
- VNPT Hưng Yên
Hưng Yên- Hạn nộp: 31/12/2022

Lập trình viên (Java, .Net, PHP, Android, IOS...)
- VNPT Bình Định
Bình Định- Hạn nộp: 31/12/2022

Triển khai, hỗ trợ Công nghệ thông tin
- VNPT Bắc Kạn
Bắc Kạn- Hạn nộp: 31/12/2022

Lập trình viên (Java, Net,PHP,Android, IOS.....)
- VNPT Yên Bái
Yên Bái- Hạn nộp: 31/12/2022

Quản lý hạ tầng Công nghệ Thông tin
- VNPT Gia Lai
Gia Lai- Hạn nộp: 31/12/2022

Quản trị cơ sở dữ liệu
- VNPT Gia Lai
Gia Lai- Hạn nộp: 31/12/2022

Triển khai, hỗ trợ Công nghệ thông tin
- VNPT Gia Lai
Gia Lai- Hạn nộp: 31/12/2022

Lập trình viên
- VNPT Tuyên Quang
Tuyên Quang- Hạn nộp: 31/12/2022

Quản lý hạ tầng CNTT
- VNPT Tuyên Quang
Tuyên Quang- Hạn nộp: 31/12/2022

Kỹ thuật địa bàn
- VNPT Tuyên Quang
Tuyên Quang- Hạn nộp: 31/12/2022

Lập trình viên
- VNPT Quảng Nam
Quảng Nam- Hạn nộp: 31/12/2022

Lập trình viên (Java, .Net, PHP, C...)
- VNPT Hòa Bình
Hòa Bình- Hạn nộp: 31/12/2022

Quản trị Cơ sở dữ liệu
- VNPT Hòa Bình
Hòa Bình- Hạn nộp: 31/12/2022

Quản lý hạ tầng CNTT
- VNPT Hòa Bình
Hòa Bình- Hạn nộp: 31/12/2022

Triển khai, hỗ trợ CNTT
- VNPT Hòa Bình
Hòa Bình- Hạn nộp: 31/12/2022

Kỹ sư an ninh thông tin (An toàn thông tin)
Tổng công ty Hạ tầng mạng
Hà Nội- Hạn nộp: 31/12/2022

Kỹ sư AI CV
Công ty Công nghệ thông tin VNPT
Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh- Hạn nộp: 31/12/2022

Kỹ sư AI NLP
Công ty Công nghệ thông tin VNPT
Hà Nội, Đà Nẵng- Hạn nộp: 31/12/2022

Kỹ sư An toàn thông tin
- VNPT Đắk Lắk
Đắk Lắk- Hạn nộp: 31/07/2022

Kỹ sư An ninh thông tin (An toàn thông tin)
Công ty Công nghệ thông tin VNPT
Hà Nội- Hạn nộp: 31/12/2022

Kỹ sư Nghiên cứu phát triển An toàn thông tin
Công ty Công nghệ thông tin VNPT
Hà Nội- Hạn nộp: 31/12/2022

Kỹ sư Quản trị hạ tầng
Công ty Công nghệ thông tin VNPT
Hà Nội- Hạn nộp: 31/12/2022

Kỹ sư phân tích không gian và Xây dựng cơ sở dữ liệu GIS
Công ty Công nghệ thông tin VNPT
Hà Nội- Hạn nộp: 31/12/2022

Kỹ sư phân tích dữ liệu
Công ty Công nghệ thông tin VNPT
Hà Nội- Hạn nộp: 31/12/2022

Kỹ sư giải pháp GIS
Công ty Công nghệ thông tin VNPT
Hà Nội- Hạn nộp: 31/12/2022

Kỹ sư An ninh hạ tầng
Công ty Công nghệ thông tin VNPT
Hà Nội- Hạn nộp: 31/12/2022

Kiến trúc sư giải pháp
Công ty Công nghệ thông tin VNPT
Hà Nội- Hạn nộp: 31/12/2022

Kiểm định viên
Công ty Công nghệ thông tin VNPT
Hà Nội- Hạn nộp: 31/12/2022

Kỹ sư quản trị hạ tầng
Công ty Công nghệ thông tin VNPT
Hà Nội- Hạn nộp: 31/12/2022

Nhân viên Hỗ trợ triển khai
Công ty Công nghệ thông tin VNPT
Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng- Hạn nộp: 31/12/2022

Kỹ sư quản trị hệ thống- Trung tâm Chuyển đổi số
Tổng công ty Hạ tầng mạng
Hà Nội- Hạn nộp: 31/12/2022

Chuyên viên phân tích nghiệp vụ- Trung tâm Chuyển đổi số
Tổng công ty Hạ tầng mạng
Hà Nội- Hạn nộp: 31/12/2022

Kỹ sư dữ liệu- Trung tâm Chuyển đổi số
Tổng công ty Hạ tầng mạng
Hà Nội- Hạn nộp: 31/12/2022

Lập trình viên Flutter
Công ty Công nghệ thông tin VNPT
Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Tiền Giang- Hạn nộp: 31/12/2022

Kỹ sư lập trình Web Frontend
Công ty Công nghệ thông tin VNPT
Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng- Hạn nộp: 31/12/2022Lưu việc làm

Lập trình viên Backend
Công ty Công nghệ thông tin VNPT
Hà Nội, Đà Nẵng- Hạn nộp: 31/12/2022

Kỹ sư lập trình Web Full Stack
Công ty Công nghệ thông tin VNPT
Hà Nội- Hạn nộp: 31/12/2022

Lập trình viên NodeJS
Công ty Công nghệ thông tin VNPT
Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh- Hạn nộp: 31/12/2022

Lập trình viên IOS
Công ty Công nghệ thông tin VNPT
Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Tiền Giang- Hạn nộp: 31/12/2022

Lập trình viên PHP
Công ty Công nghệ thông tin VNPT
Hà Nội- Hạn nộp: 31/12/2022

Lập trình viên Java
Công ty Công nghệ thông tin VNPT
Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Tiền Giang- Hạn nộp: 31/12/2022

Lập trình viên .Net
Công ty Công nghệ thông tin VNPT
Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng- Hạn nộp: 31/12/2022

Data Engineer
Công ty Công nghệ thông tin VNPT
Hà Nội- Hạn nộp: 31/12/2022

Quản lý dự án (PM)
Công ty Công nghệ thông tin VNPT
Hà Nội, Tiền Giang- Hạn nộp: 31/12/2022

Kỹ sư phân tích bảo mật (An toàn thông tin)
Công ty Công nghệ thông tin VNPT
Hà Nội- Hạn nộp: 31/12/2022Lưu việc làm

Kỹ sư kiểm thử xâm nhập hệ thống (An toàn thông tin)
Công ty Công nghệ thông tin VNPT
Hà Nội- Hạn nộp: 31/12/2022

Kỹ sư chính sách An toàn thông tin
Công ty Công nghệ thông tin VNPT
Hà Nội- Hạn nộp: 31/12/2022

UI/UX Designer
Công ty Công nghệ thông tin VNPT
Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng- Hạn nộp: 31/12/2022

Devops Engineer
Công ty Công nghệ thông tin VNPT
Hà Nội- Hạn nộp: 31/12/2022

Lập Trình Viên Python
Công ty Công nghệ thông tin VNPT
Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh- Hạn nộp: 31/12/2022

Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu - DBA
Công ty Công nghệ thông tin VNPT
Hà Nội- Hạn nộp: 31/12/2022

Lập Trình Android
Công ty Công nghệ thông tin VNPT
Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Tiền Giang- Hạn nộp: 31/12/2022

Automation Tester
Công ty Công nghệ thông tin VNPT
Hà Nội, Tiền Giang- Hạn nộp: 31/12/2022

Kỹ sư quản lý chất lượng sản phẩm (QA)
Công ty Công nghệ thông tin VNPT
Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng- Hạn nộp: 31/12/2022

Chuyên viên phân tích nghiệp vụ (BA)
Công ty Công nghệ thông tin VNPT
Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Tiền Giang- Hạn nộp: 31/12/2022

Manual Tester
Công ty Công nghệ thông tin VNPT
Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Tiền Giang- Hạn nộp: 31/12/2022

Quản Trị Hệ Thống
Công ty Công nghệ thông tin VNPT
Hà Nội- Hạn nộp: 31/12/2022

Tư Vấn Giải Pháp Phần Mềm
Công ty Công nghệ thông tin VNPT
Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Tiền Giang- Hạn nộp: 31/12/2022

Kỹ Sư giải pháp tích hợp hệ thống Cloud
Công ty Công nghệ thông tin VNPT
Hà Nội- Hạn nộp: 31/12/2022

Nhân viên triển khai, hỗ trợ CNTT
- VNPT Bạc Liêu
Bạc Liêu- Hạn nộp: 31/12/2022

Triển khai, hổ trợ CNTT
- VNPT Kon Tum
Kon Tum- Hạn nộp: 31/12/2022

Chuyên viên thiết kế UI/UX
Tổng Công ty Truyền Thông
Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh- Hạn nộp: 31/12/2022

Chuyên viên Quản lý dự án
Tổng Công ty Truyền Thông
Hà Nội- Hạn nộp: 31/12/2022

Kỹ sư an ninh thông tin
Tổng Công ty Truyền Thông
Hà Nội- Hạn nộp: 31/12/2022

Kỹ sư quản trị hệ thống
Tổng Công ty Truyền Thông
Hà Nội- Hạn nộp: 31/12/2022

Kỹ sư quản trị cơ sở dữ liệu
Tổng Công ty Truyền Thông
Hà Nội- Hạn nộp: 31/12/2022

Kỹ sư giải pháp, tích hợp hệ thống
Tổng Công ty Truyền Thông
Hà Nội- Hạn nộp: 31/12/2022

Chuyên viên phân tích nghiệp vụ
Tổng Công ty Truyền Thông
Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh- Hạn nộp: 31/12/2022

Kỹ sư chính sách an toàn thông tin
Tổng Công ty Truyền Thông
Hà Nội- Hạn nộp: 31/12/2022

Kỹ sư kiểm thử xâm nhập
Tổng Công ty Truyền Thông
Hà Nội- Hạn nộp: 31/12/2022

Nhân viên kiểm thử tự động (Automation Tester)
Tổng Công ty Truyền Thông
Hà Nội- Hạn nộp: 31/12/2022

Nhân viên kiểm thử Manual Tester
Tổng Công ty Truyền Thông
Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh- Hạn nộp: 31/12/2022

Kỹ sư quản lý chất lượng sản phẩm
Tổng Công ty Truyền Thông
Hà Nội- Hạn nộp: 31/12/2022

Kỹ sư lập trình FLUTTER
Tổng Công ty Truyền Thông
Hà Nội- Hạn nộp: 31/12/2022

Kỹ sư lập trình Mobile - IOS
Tổng Công ty Truyền Thông
Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh- Hạn nộp: 31/12/2022Lưu việc làmChi

Kỹ sư lập trình Mobile - Android
Tổng Công ty Truyền Thông
Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh- Hạn nộp: 31/12/2022

Kỹ sư lập trình PHP
Tổng Công ty Truyền Thông
Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh- Hạn nộp: 31/12/2022

Kỹ sư lập trình FRONTEND
Tổng Công ty Truyền Thông
Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh- Hạn nộp: 31/12/2022

Kỹ sư lập trình JAVA
Tổng Công ty Truyền Thông
Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh- Hạn nộp: 31/12/2022

Kỹ sư AI
Tổng Công ty Truyền Thông
Hà Nội- Hạn nộp: 31/12/2022

Kỹ sư dữ liệu (Data Engineering)
Tổng Công ty Truyền Thông
Hà Nội- Hạn nộp: 31/12/2022

Kiến trúc sư giải pháp
Tổng Công ty Truyền Thông
Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh- Hạn nộp: 31/12/2022

Triển khai, hỗ trợ CNTT
- VNPT Bình Phước
Bình Phước- Hạn nộp: 31/12/2022

Kỹ sư phân tích bảo mật
Tổng Công ty Truyền Thông
Hà Nội- Hạn nộp: 31/12/2022

Quản lý hạ tầng CNTT
- VNPT Bình Phước
Bình Phước- Hạn nộp: 31/12/2022Lưu việc làm

Lập trình viên (Java, .Net, Android...)
- VNPT Bình Phước
Bình Phước- Hạn nộp: 31/12/2022

Vận hành bảo dưỡng mạng di động
- VNPT Bạc Liêu
Bạc Liêu- Hạn nộp: 31/12/2022

Kỹ thuật địa bàn (Kỹ thuật viễn thông)
- VNPT Bạc Liêu
Bạc Liêu- Hạn nộp: 31/12/2022

Quản lý hạ tầng CNTT
- VNPT Bạc Liêu
Bạc Liêu- Hạn nộp: 31/12/2022

Phát triển phần mềm
- VNPT Bạc Liêu
Bạc Liêu- Hạn nộp: 31/12/2022

Kỹ thuật viễn thông (vận hành bảo dưỡng mạng di động)
- VNPT Hà Nội
Hà Nội- Hạn nộp: 31/12/2022

Kỹ thuật viễn thông (kỹ thuật địa bàn)
- VNPT Hà Nội
Hà Nội- Hạn nộp: 31/12/2022

An toàn thông tin
- VNPT Hà Nội
Hà Nội- Hạn nộp: 31/12/2022

Lập trình viên (Java, .Net)
- VNPT Hà Nội
Hà Nội- Hạn nộp: 31/12/2022

Quản lý hạ tầng CNTT
- VNPT Hà Nội
Hà Nội- Hạn nộp: 31/12/2022Lưu việc làm

Triển khai, hỗ trợ CNTT
- VNPT Hà Nội
Hà Nội- Hạn nộp: 31/12/2022

Kỹ thuật viễn thông (Kỹ thuật địa bàn)
- VNPT Thành phố Hồ Chí Minh
TP. Hồ Chí Minh- Hạn nộp: 31/12/2022

Lập trình viên (C++, Java, .Net, IOS, Android...)
- VNPT Thành phố Hồ Chí Minh
TP. Hồ Chí Minh- Hạn nộp: 31/12/2022

Chuyên viên kinh doanh (AM)
TTKD VNPT-Hà Nội
Hà Nội- Hạn nộp: 10/07/2022

ỨNG TUYỂN:

Các ứng viên quan tâm vui lòng ứng tuyển :