Yamaha Tuyển dụng

ỨNG TUYỂN:

yamaha amp

YAMAHA MOTOR VIỆT NAM

yamaha-motor.com.vn

Công ty Yamaha Tuyển dụng 2020


yamaha amp ☆ Lễ tân
↺ 13/05/2020
- Khánh hòa
yamaha amp ☆ Nhân viên Chăm sóc Khách hàng
↺ 13/05/2020
- Khánh hòa
yamaha amp ☆ Nhân viên Bán hàng
↺ 13/05/2020
- Khánh Hòa

Xem Thêm: Tìm việc làm Bình Dương

Từ khi thành lập công ty Yamaha Motor Việt Nam (YMVN) đến nay đã được gần 20 năm và cùng với chặng đường phát triển của công ty, số lượng cán bộ công nhân viên làm việc tại YMVN đã tăng lên không ngừng, từ 100 lên 200, từ 1000 lên 2000 … Và hiện tại, chúng tôi có 5,500 cán bộ công nhân viên tại cả 3 miền đất nước đang làm việc hết mình cho thương hiệu Yamaha tại Việt Nam.