ABBANK Tuyển dụng Tháng 04/2023

Ngân hàng ABBank Tuyển dụng:

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

[Hải Phòng] - Giao dịch viên
- Địa điểm: Hải Phòng
- Số lượng: 1
- Hạn nộp: 13/05/2023

[Khối Ngân hàng số] CG/CVCC đảm bảo chất lượng sản phẩm dịch vụ số KHCN
- Địa điểm: Hà Nội
- Số lượng: 2
- Hạn nộp: 12/05/2023

[Nam Phước] Giao dịch viên
- Địa điểm: Quảng Nam
- Số lượng: 2
- Hạn nộp: 12/05/2023

[Quảng Nam] Chuyên viên Khách hàng cá nhân
- Địa điểm: Quảng Nam
- Số lượng: 2
- Hạn nộp: 30/05/2023

[Quảng Nam] Chuyên viên Xử lý nợ
- Địa điểm: Quảng Nam
- Số lượng: 2
- Hạn nộp: 12/05/2023

[Đồng Tháp] Chuyên viên Khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME)
- Địa điểm: Đồng Tháp
- Số lượng: 2
- Hạn nộp: 10/05/2023

[Đồng Tháp] Chuyên viên Khách hàng cá nhân
- Địa điểm: Đồng Tháp
- Số lượng: 2
- Hạn nộp: 10/05/2023

[Mộc Châu] Chuyên viên Khách hàng cá nhân
- Địa điểm: Sơn La
- Số lượng: 1
- Hạn nộp: 11/05/2023

[TP. Vũng Tàu] Chuyên viên Khách hàng cá nhân Ưu tiên
- Địa điểm: Bà Rịa - Vũng Tàu
- Số lượng: 2
- Hạn nộp: 10/05/2023

[Đà Nẵng] Chuyên viên Khách hàng cá nhân
- Địa điểm: Đà Nẵng
- Số lượng: 2
- Hạn nộp: 11/05/2023

[Thủ Dầu Một-Phú Giáo-Bình Dương] Chuyên viên Khách hàng cá nhân ưu tiên
- Địa điểm: Bình Dương
- Số lượng: 1
- Hạn nộp: 10/05/2023

[TP. Vũng Tàu] Kiểm soát viên
- Địa điểm: Bà Rịa - Vũng Tàu
- Số lượng: 1
- Hạn nộp: 20/05/2023

Thực tập sinh - Quản lý phát triển đối tác - Khối Ngân hàng số
- Địa điểm: Hà Nội
- Số lượng: 2
- Hạn nộp: 30/04/2023

Thực tập sinh - Mảng phát triển sản phẩm số - Khối Ngân hàng số
- Địa điểm: Hà Nội
- Số lượng: 3
- Hạn nộp: 04/05/2023

Thực tập sinh - Trung tâm quản trị hiệu quả bán hàng và chất lượng dịch vụ
- Địa điểm: Hà Nội
- Số lượng: 5
- Hạn nộp: 30/04/2023

[Đại Lộc_Quảng Nam] Giám đốc Đơn vị Kinh doanh
- Địa điểm: Quảng Nam
- Số lượng: 1
- Hạn nộp: 07/05/2023

[Khối Ngân hàng số] Chuyên gia cao cấp/Chuyên gia Phân tích nghiệp vụ
- Địa điểm: Hà Nội
- Số lượng: 1
- Hạn nộp: 05/05/2023

[HCM] Giao dịch viên
- Địa điểm: Hồ Chí Minh
- Số lượng: 3
- Hạn nộp: 04/05/2023

[HO HN] Giám đốc cao cấp Kinh doanh Ngoại tệ và Phái sinh
- Địa điểm: Hà Nội
- Số lượng: 1
- Hạn nộp: 04/05/2023

[HO HN] Giám đốc Cao cấp Định chế tài chính
- Địa điểm: Hà Nội
- Số lượng: 1
- Hạn nộp: 04/05/2023

[Vĩnh Phúc] Chuyên viên Khách hàng cá nhân
- Địa điểm: Vĩnh Phúc
- Số lượng: 2
- Hạn nộp: 03/05/2023

[Vĩnh Phúc] Chuyên viên Khách hàng cá nhân ưu tiên
- Địa điểm: Vĩnh Phúc
- Số lượng: 2
- Hạn nộp: 04/05/2023

[Hà Nội] Chuyên viên cao cấp/ Chuyên gia Quản lý danh mục tín dụng
- Địa điểm: Hà Nội
- Số lượng: 1
- Hạn nộp: 04/05/2023

[Hà Nội] Chuyên viên cao cấp/ Chuyên gia Quản trị hệ thống
- Địa điểm: Hà Nội
- Số lượng: 1
- Hạn nộp: 04/05/2023

[An Giang] Trưởng phòng Vận hành và Dịch vụ khách hàng
- Địa điểm: An Giang
- Số lượng: 2
- Hạn nộp: 04/05/2023

[Thanh Hóa] Giám đốc Vận hành và Dịch vụ Khách hàng
- Địa điểm: Thanh Hóa
- Số lượng: 1
- Hạn nộp: 04/05/2023

[Thanh Hóa] Kiểm soát viên
- Địa điểm: Thanh Hóa
- Số lượng: 1
- Hạn nộp: 04/05/2023

[Lạng Sơn] Chuyên viên Khách hàng Cá Nhân
- Địa điểm: Lạng Sơn
- Số lượng: 1
- Hạn nộp: 04/05/2023

[Hưng Yên] Chuyên viên Khách hàng Ưu tiên
- Địa điểm: Hưng Yên
- Số lượng: 1
- Hạn nộp: 04/05/2023

[Hà Nội] Chuyên viên Khách hàng Ưu tiên
- Địa điểm: Hà Nội
- Số lượng: 2
- Hạn nộp: 04/05/2023

[TP. Tây Ninh] Chuyên viên Khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME)
- Địa điểm: Tây Ninh
- Số lượng: 3
- Hạn nộp: 30/04/2023

[Long An] Chuyên viên Khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME)
- Địa điểm: Long An
- Số lượng: 3
- Hạn nộp: 30/04/2023

[Long An] Chuyên viên Khách hàng Cá Nhân
- Địa điểm: Long An
- Số lượng: 3
- Hạn nộp: 30/04/2023

[Điện Biên-Sơn La] Chuyên viên Xử lý nợ
- Địa điểm: Điện Biên
- Số lượng: 2
- Hạn nộp: 30/04/2023

[Hải Phòng] Chuyên viên Xử lý nợ
- Địa điểm: Hải Phòng
- Số lượng: 2
- Hạn nộp: 30/04/2023

[Khánh Hòa] Chuyên Viên Xử Lý Nợ
- Địa điểm: Khánh Hòa
- Số lượng: 2
- Hạn nộp: 30/04/2023

[HCM] Chuyên Viên Xử Lý Nợ
- Địa điểm: Hồ Chí Minh
- Số lượng: 2
- Hạn nộp: 30/04/2023

[Vĩnh Long] Chuyên viên Khách hàng Ưu tiên
- Địa điểm: Vĩnh Long
- Số lượng: 3
- Hạn nộp: 30/04/2023

[Nha Trang - Khánh Hòa] Giao dịch viên
- Địa điểm: Khánh Hòa
- Số lượng: 2
- Hạn nộp: 30/04/2023

[Khánh Hòa] Chuyên viên Khách hàng Cá nhân
- Địa điểm: Khánh Hòa
- Số lượng: 2
- Hạn nộp: 30/04/2023

[Digital Banking] Scrum Master
- Địa điểm: Hà Nội
- Số lượng: 1
- Hạn nộp: 22/04/2023

[An Giang] Chuyên viên Khách hàng Cá nhân
- Địa điểm: An Giang
- Số lượng: 2
- Hạn nộp: 24/04/2023

[An Giang] Chuyên viên Khách hàng Ưu tiên
- Địa điểm: An Giang
- Số lượng: 2
- Hạn nộp: 24/04/2023

[Đồng Nai] Chuyên viên Khách hàng Ưu tiên
- Địa điểm: Đồng Nai
- Số lượng: 3
- Hạn nộp: 22/04/2023

[Tây Ninh] Chuyên viên Khách hàng Ưu tiên
- Địa điểm: Tây Ninh
- Số lượng: 3
- Hạn nộp: 22/04/2023

[Bình Phước] Chuyên viên Khách hàng Ưu tiên
- Địa điểm: Bình Phước
- Số lượng: 3
- Hạn nộp: 22/04/2023

[Bình Dương] Chuyên viên Khách hàng Ưu tiên
- Địa điểm: Bình Dương
- Số lượng: 3
- Hạn nộp: 22/04/2023

[Long Thành] Giao dịch viên
- Địa điểm: Đồng Nai
- Số lượng: 3
- Hạn nộp: 22/04/2023

[Tiền Giang] Chuyên viên Khách hàng Ưu Tiên
- Địa điểm: Tiền Giang
- Số lượng: 3
- Hạn nộp: 21/04/2023

[Cần Thơ] Chuyên viên Khách hàng Ưu tiên
- Địa điểm: Cần Thơ
- Số lượng: 3
- Hạn nộp: 21/04/2023

[Khối Ngân hàng số] Chuyên gia Quản lý chất lượng sản phẩm KHCN/SME
- Địa điểm: Hà Nội
- Số lượng: 1
- Hạn nộp: 21/04/2023

[Khối Ngân hàng số] CGCC/CG/CVCC Vận hành và phát triển hệ thống (DevOps)
- Địa điểm: Hà Nội
- Số lượng: 2
- Hạn nộp: 05/05/2023

[HO HN] Chuyên viên Chăm sóc Khách hàng MSME - Khối Bán hàng và Dịch vụ
- Địa điểm: Hà Nội
- Số lượng: 5
- Hạn nộp: 05/05/2023

[Khối Ngân hàng số] Chuyên gia/Chuyên gia cao cấp thiết kế UI/UX
- Địa điểm: Hà Nội
- Số lượng: 1
- Hạn nộp: 12/05/2023

[Khối Ngân hàng số] Chuyên viên Cao cấp/Chuyên viên phát triển ứng dụng Ngân hàng số (Java Backend)
- Địa điểm: Hà Nội
- Số lượng: 4
- Hạn nộp: 21/04/2023

[Khối Ngân hàng số] Chuyên gia Cao cấp/Chuyên gia phát triển ứng dụng Ngân hàng số (IOS native app)
- Địa điểm: Hà Nội
- Số lượng: 3
- Hạn nộp: 21/04/2023

[Khối Ngân hàng số] CVCC/Chuyên viên phát triển ứng dụng Mobile (Android/IOS native app)
- Địa điểm: Hà Nội
- Số lượng: 2
- Hạn nộp: 16/04/2023

[Khối Ngân hàng số] Chuyên viên Cao cấp/Chuyên viên phát triển ứng dụng Ngân hàng số (Web Frontend)
- Địa điểm: Hà Nội
- Số lượng: 1
- Hạn nộp: 05/05/2023

[Khối Ngân hàng số] Chuyên gia Cao cấp/Chuyên gia phát triển ứng dụng Ngân hàng số (Web Frontend)
- Địa điểm: Hà Nội
- Số lượng: 1
- Hạn nộp: 03/05/2023

[Khối Ngân hàng số] Chuyên viên Cao cấp/Chuyên viên Phát triển sản phẩm và Dịch vụ số KHCN
- Địa điểm: Hà Nội
- Số lượng: 2
- Hạn nộp: 21/04/2023

[Hà Nội] Giao dịch viên
- Địa điểm: Hà Nội
- Số lượng: 3
- Hạn nộp: 30/04/2023

[Khối Ngân hàng số] Giám đốc Phát triển nền tảng số KHCN
- Địa điểm: Hà Nội
- Số lượng: 1
- Hạn nộp: 21/04/2023

[Khối Ngân hàng số] Giám đốc Phát triển nền tảng số KHDN
- Địa điểm: Hà Nội
- Số lượng: 1
- Hạn nộp: 21/04/2023

[Khối Ngân hàng số] Chuyên gia Cao cấp/Chuyên gia Phát triển sản phẩm và Dịch vụ số SME
- Địa điểm: Hà Nội
- Số lượng: 4
- Hạn nộp: 04/05/2023

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm ứng tuyển tại: