Việc làm Kiên Giang

Việc làm Kiên Giang Hôm Nay

EXIMBANK Tuyển dụng Tháng 6/2022
Cần Thơ, An Giang, Bạc Liêu, Bến Tre, Cà Mau, Hậu Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang, Long An, Sóc Trăng, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long, TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai, Bình Phước, Vũng Tàu, Tây Ninh, Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng, Bắc Giang, Bắc Ninh, Bình Định, Bình Thuận, Đắk Nông, Gia Lai, Hà Tĩnh, Khánh Hòa, Kon Tum, Lâm Đồng, Nghệ An, Ninh Bình, Ninh Thuận, Phú Yên, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Đắk Lắk, Thanh Hóa, Lạng Sơn, Quảng Nam, Hà Giang, Quảng Ngãi, Cao Bằng, Nam Định, Hà Nam, Hưng Yên, Thái Bình, Phú Thọ, Bắc Kạn, Điện Biên, Hòa Bình, Lai Châu, Lào Cai, Quảng Bình, Quảng Trị, Sơn La, Tuyên Quang, Yên Bái
Ngân hàng Bảo Việt Tuyển dụng Tháng 6/2022
Cần Thơ, Kiên Giang, Long An, TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai, Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng, Bắc Ninh, Gia Lai, Khánh Hòa, Nghệ An, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Đắk Lắk, Thanh Hóa, Lào Cai
SACOMBANK Tuyển dụng Tháng 6/2022
Cần Thơ, An Giang, Bạc Liêu, Bến Tre, Cà Mau, Hậu Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang, Long An, Sóc Trăng, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long
SHB Tuyển dụng Tháng 06/2022
Cần Thơ, An Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng, Tiền Giang, Vĩnh Long, Bình Dương, Bình Phước, Vũng Tàu, Tây Ninh, Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng, Bắc Ninh, Bình Định, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Ninh Bình, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Đắk Lắk, Thanh Hóa, Lạng Sơn, Quảng Nam, Huế, Quảng Ngãi, Nam Định, Hà Nam, Hưng Yên, Thái Bình, Lào Cai
SCB Tuyển dụng Tháng 6/2022
Cần Thơ, An Giang, Bến Tre, Cà Mau, Hậu Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang, Long An, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long, TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai, Vũng Tàu, Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng, Bắc Ninh, Bình Định, Bình Thuận, Gia Lai, Khánh Hòa, Nghệ An, Quảng Ninh, Hải Dương, Đắk Lắk, Thanh Hóa, Thái Bình
PVCOMBANK Tuyển dụng Tháng 6/2022
Cần Thơ, An Giang, Kiên Giang, Tiền Giang, Vĩnh Long, TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai, Vũng Tàu, Tây Ninh, Hà Nội, Đà Nẵng, Bắc Ninh, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Quảng Ninh, Nam Định
MBBANK Tuyển dụng Tháng 6/2022
Cần Thơ, Bến Tre, Cà Mau, Đồng Tháp, Kiên Giang, Long An, Sóc Trăng, Tiền Giang, Vĩnh Long, TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai, Bình Phước, Vũng Tàu, Tây Ninh, Hà Nội, Bắc Ninh, Bình Định, Bình Thuận, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Thái Nguyên, Hải Dương, Lạng Sơn, Nam Định, Phú Thọ, Lào Cai, Sơn La
Ngân hàng Phương Đông Tuyển dụng Tháng 6/2022
Cần Thơ, An Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, Hậu Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang, Long An, Sóc Trăng, Vĩnh Long, TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai, Vũng Tàu, Tây Ninh, Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng, Bắc Ninh, Gia Lai, Khánh Hòa, Nghệ An, Ninh Bình, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Đắk Lắk, Thanh Hóa, Lạng Sơn, Quảng Ngãi
Ngân hàng Nam Á Tuyển dụng Tháng 6/2022
Đắc Nông, Bắc Cạn, Hoà Bình, Cần Thơ, An Giang, Bạc Liêu, Bến Tre, Cà Mau, Hậu Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang, Long An, Sóc Trăng, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long, TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai, Bình Phước, Vũng Tàu, Tây Ninh, Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng, Bắc Giang, Bắc Ninh, Bình Định, Bình Thuận, Gia Lai, Hà Tĩnh, Khánh Hòa, Kon Tum, Lâm Đồng, Nghệ An, Ninh Bình, Ninh Thuận, Phú Yên, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Đắk Lắk, Thanh Hóa, Lạng Sơn, Quảng Nam, Hà Giang, Huế, Quảng Ngãi, Cao Bằng, Nam Định, Hà Nam, Hưng Yên, Thái Bình, Phú Thọ, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Quảng Bình, Quảng Trị, Sơn La, Tuyên Quang, Yên Bái
Ngân hàng Hàng Hải Tuyển dụng Tháng 6/2022
Cần Thơ, An Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang, Long An, Tiền Giang, TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai, Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Giang, Bắc Ninh, Bình Định, Hà Tĩnh, Khánh Hòa, Nghệ An, Ninh Bình, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Thanh Hóa, Quảng Nam, Huế, Nam Định, Hà Nam, Phú Thọ
Ngân hàng Bản Việt Tuyển dụng Tháng 6/2022
Cần Thơ, An Giang, Cà Mau, Đồng Tháp, Kiên Giang, Long An, Sóc Trăng, Tiền Giang, TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai, Bình Phước, Vũng Tàu, Tây Ninh, Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng, Bắc Giang, Bắc Ninh, Bình Định, Bình Thuận, Đắk Nông, Gia Lai, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Nghệ An, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Đắk Lắk, Thanh Hóa, Huế
Con Cưng Tuyển Nhân viên Bảo vệ
Hoà Bình, Cần Thơ, An Giang, Bạc Liêu, Bến Tre, Cà Mau, Hậu Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang, Long An, Sóc Trăng, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long, TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai, Bình Phước, Vũng Tàu, Tây Ninh, Hà Nội, Đà Nẵng, Bắc Giang, Bắc Ninh, Bình Định, Bình Thuận, Đắk Nông, Gia Lai, Hà Tĩnh, Kon Tum, Lâm Đồng, Nghệ An, Ninh Bình, Ninh Thuận, Phú Yên, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Đắk Lắk, Thanh Hóa, Lạng Sơn, Quảng Nam, Hà Giang, Quảng Ngãi, Cao Bằng, Nam Định, Hà Nam, Hưng Yên, Thái Bình, Phú Thọ, Bắc Kạn, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Quảng Bình, Quảng Trị, Sơn La, Tuyên Quang, Yên Bái
Siêu thị Con Cưng Tuyển Nhân viên Bán hàng
Hoà Bình, Cần Thơ, An Giang, Bạc Liêu, Bến Tre, Cà Mau, Hậu Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang, Long An, Sóc Trăng, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long, TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai, Bình Phước, Vũng Tàu, Tây Ninh, Hà Nội, Đà Nẵng, Bắc Giang, Bắc Ninh, Bình Định, Bình Thuận, Gia Lai, Hà Tĩnh, Kon Tum, Lâm Đồng, Nghệ An, Ninh Bình, Ninh Thuận, Phú Yên, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Đắk Lắk, Thanh Hóa, Lạng Sơn, Quảng Nam, Hà Giang, Quảng Ngãi, Cao Bằng, Nam Định, Hà Nam, Hưng Yên, Thái Bình, Phú Thọ, Bắc Kạn, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Quảng Bình, Quảng Trị, Sơn La, Tuyên Quang, Yên Bái
Shopee Express Tuyển Nhân viên Giao hàng Khu vực Miền Tây
An Giang, Hậu Giang, Kiên Giang, Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long
Vietcombank Tuyển dụng Tháng 6/2022
Cần Thơ, Bạc Liêu, Bến Tre, Cà Mau, Hậu Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang, Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long, TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai, Bình Phước, Tây Ninh, Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng, Bắc Giang, Bắc Ninh, Bình Thuận, Đắk Nông, Gia Lai, Hà Tĩnh, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Nghệ An, Ninh Thuận, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Hải Dương, Đắk Lắk, Thanh Hóa, Lạng Sơn, Huế, Nam Định, Hưng Yên, Thái Bình, Phú Thọ, Hòa Bình, Lào Cai, Quảng Bình, Quảng Trị, Sơn La
Siêu thị TGDD Tuyển Nhân viên Tư vấn Bán hàng
Cần Thơ, Kiên Giang, TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai, Bình Phước, Tây Ninh, Bắc Ninh, Khánh Hòa, Nghệ An, Hải Dương, Quảng Nam, Nam Định, Phú Thọ
Siêu thị TGDĐ Tuyển Nhân viên Bảo Vệ
Cần Thơ, Cà Mau, Kiên Giang, Long An, Tiền Giang, TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai, Bình Phước, Vũng Tàu, Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng, Bắc Giang, Bắc Ninh, Bình Thuận, Đắk Nông, Khánh Hòa, Kon Tum, Lâm Đồng, Nghệ An, Hải Dương, Đắk Lắk, Thanh Hóa, Quảng Nam, Hà Giang, Huế, Hà Nam, Sơn La
TGDĐ Tuyển Kho kiêm Hỗ Trợ Kỹ Thuật Thế Giới Di Động
Hoà Bình, Kiên Giang, Long An, TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai, Bình Phước, Vũng Tàu, Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng, Bắc Ninh, Bình Thuận, Đắk Nông, Gia Lai, Khánh Hòa, Kon Tum, Lâm Đồng, Nghệ An, Ninh Thuận, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Đắk Lắk, Thanh Hóa, Lạng Sơn, Quảng Nam, Hà Nam, Thái Bình, Điện Biên, Lai Châu, Yên Bái
Siêu thị TGDD Tuyển Nhân viên Kế Toán
Cà Mau, Kiên Giang, TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai
Điện Máy Xanh Tuyển Nhân viên Kho chi nhánh
An Giang, Cà Mau, Kiên Giang, Sóc Trăng, TPHCM, Bình Dương, Hà Nội, Hải Phòng, Bình Định, Đắk Nông, Gia Lai, Hà Tĩnh, Lâm Đồng, Nghệ An, Quảng Ninh, Hải Dương, Thanh Hóa, Quảng Nam, Huế, Phú Thọ, Lai Châu, Lào Cai, Sơn La, Tuyên Quang
Bách Hóa Xanh Tuyển Nhân viên Kho Bán Hàng [Hàng Khô FMCG]
Cần Thơ, An Giang, Bến Tre, Cà Mau, Hậu Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang, Long An, Sóc Trăng, Tiền Giang, Trà Vinh, TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai, Bình Phước, Vũng Tàu, Tây Ninh, Bình Thuận, Đắk Nông, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Ninh Thuận, Đắk Lắk
Bách Hóa Xanh Tuyển Cộng Tác Viên Siêu Thị
Cần Thơ, An Giang, Bạc Liêu, Bến Tre, Hậu Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang, Long An, Sóc Trăng, Tiền Giang, TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai, Bình Phước, Vũng Tàu, Tây Ninh, Bình Thuận, Đắk Nông, Khánh Hòa, Lâm Đồng

Tuyển dụng nhanh Kiên Giang

Chuyên viên cao cấp Văn thư và lễ tân
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 17/07/2022

Wealth Product Marketing Professional Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 17/07/2022

Chuyên viên chính Văn thư và lễ tân Hà Nội
-Hạn nộp: 31/07/2022

Chuyên viên cao cấp Hậu cần Hà Nội
-Hạn nộp: 18/08/2022

Chuyên viên cao cấp Giám sát An toàn thông tin Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 15/07/2022

Chuyên viên Xử lý nợ Hà Nội
-Hạn nộp: 09/07/2022

Giám đốc phòng Kinh doanh/ Sm Khu vực Đông Nam Bộ (Vũng tàu, Đồng Nai) Bà Rịa – Vũng Tàu, Đồng Nai
-Hạn nộp: 07/07/2022

Project Manager – Quản lý Dự án Giải pháp Công nghệ tín dụng và Quản lý rủi ro Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 31/07/2022

Cộng tác viên Xử lý nợ Hà Nội
-Hạn nộp: 31/07/2022

Cộng tác viên DVKH số Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 02/07/2022

Chuyên viên cao cấp mô hình rủi ro tín dụng Hà Nội
-Hạn nộp: 01/07/2022

Chuyên viên Xử lý nợ Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh
-Hạn nộp: 31/08/2022

Chuyên viên chính Kiểm soát Rủi ro Tài chính và Tuân thủ Hà Nội
-Hạn nộp: 01/07/2022

Chuyên viên cao cấp Phát triển và Vận hành Giải pháp Công nghệ Sản phẩm cho vay Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 30/06/2022

Chuyên viên cao cấp Phát triển Giải pháp Công nghệ Thẻ/ Dịch vụ Khách hàng Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 30/06/2022

Chuyên viên Quan hệ đối tác Thẻ Hà Nội
-Hạn nộp: 30/06/2022

Chuyên gia Quản lý rủi ro và Kiểm soát tuân thủ Hà Nội
-Hạn nộp: 30/06/2022

Trưởng nhóm Nghiệp vụ bán Hà Nội
-Hạn nộp: 24/06/2022

Chuyên viên cao cấp phát triển và vận hành giải pháp ứng dụng nội bộ Hà Nội
-Hạn nộp: 30/07/2022

Chuyên viên cao cấp hỗ trợ giải pháp công nghệ thẻ Hà Nội
-Hạn nộp: 31/08/2022

Chuyên viên cao cấp phát triển và vận hành giải pháp quy trình tín dụng Hà Nội
-Hạn nộp: 31/07/2022

Chuyên viên Giao dịch tín dụng – Châu Đốc An Giang
-Hạn nộp: 30/06/2022

Quản lý khách hàng doanh nghiệp lớn (CIB) Hà Nội
-Hạn nộp: 31/07/2022

Chuyên viên Vận hành thẻ – Khối Dịch vụ vận hành (Hà Nội) Hà Nội
-Hạn nộp: 20/06/2022

Chuyên viên Thanh toán và Tra soát Thẻ – Vận hành thẻ – Khối Dịch vụ Vận hành (Hà Nội) Hà Nội
-Hạn nộp: 20/06/2022

Quản lý khách hàng SP Thẻ – Vùng Đồng Bằng Sông Hồng (Thái Nguyên, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hải Dương) Hải Dương, Phú Thọ, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc
-Hạn nộp: 20/06/2022

Chuyên viên Tư vấn sản phẩm Bảo hiểm – Đầu tư (Thái Nguyên, Việt Trì, Vĩnh Phúc, Hải Dương) Hải Dương, Phú Thọ, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc
-Hạn nộp: 20/06/2022

Chuyên viên Hỗ trợ tín dụng Vùng NHBL Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 30/06/2022

Chuyên viên cao cấp phân tích giải pháp công nghệ Thẻ Hà Nội
-Hạn nộp: 31/07/2022

Kiến trúc sư giải pháp công nghệ thông tin Hà Nội
-Hạn nộp: 31/07/2022

Giao Dịch Viên – Tây Ninh Tây Ninh
-Hạn nộp: 30/06/2022

Giao Dịch Viên – Bình Dương Bình Dương
-Hạn nộp: 30/06/2022

Trưởng nhóm Bán Hà Nội
-Hạn nộp: 30/06/2022

Chuyên viên cao cấp phát triển sản phẩm tiền gửi, chi lương, bảo hiểm Hà Nội
-Hạn nộp: 31/07/2022

Chuyên viên cao cấp phát triển và vận hành giải pháp công nghệ sản phẩm cho vay Hà Nội
-Hạn nộp: 30/06/2022

Chuyên gia Quản lý danh mục tín dụng Hà Nội
-Hạn nộp: 30/06/2022

Chuyên viên cao cấp Phòng chống rửa tiền và FATCA Hà Nội
-Hạn nộp: 31/07/2022

CVCC Sáng tạo Nội dung Số Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 30/06/2022

CVCC Quản lý Dự án và Hệ thống Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 30/06/2022

Giám đốc Ngăn ngừa rủi ro Thẻ tín dụng Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 30/06/2022

Chuyên viên Thẩm định Tài sản – AMC
-Hạn nộp: 31/08/2022

Chuyên gia Ngân hàng số – Khối khách hàng doanh nghiệp Hà Nội
-Hạn nộp: 31/07/2022

Chuyên viên Khách hàng doanh nghiệp Hà Nội
-Hạn nộp: 31/07/2022

Chuyên viên Xử lý Nợ BĐS – Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 30/06/2022

Quản lý khách hàng – Vùng Đồng Bằng Sông Hồng (Thái Nguyên/Phú Thọ/Hải Dương/Vĩnh Phúc) Hải Dương, Phú Thọ, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc
-Hạn nộp: 20/06/2022

Chuyên viên Thu hồi nợ trực tiếp Cho vay Tín chấp Hà Nội
-Hạn nộp: 31/07/2022

Chuyên gia Kiểm soát nội bộ Khách hàng Doanh nghiệp Hà Nội
-Hạn nộp: 30/06/2022

CVCC Kinh doanh Tài chính – Đầu tư Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 30/06/2022

Trưởng nhóm Xử lý nợ BĐS – Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 30/06/2022

Giám đốc Phòng Kinh doanh Thẻ – Nha Trang Khánh Hòa
-Hạn nộp: 30/06/2022

Chuyên Viên Kinh Doanh Tài Chính – Đầu Tư (Thái Nguyên/ Phú Thọ/ Hải Dương/ Vĩnh Phúc) Hải Dương, Phú Thọ, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc
-Hạn nộp: 20/06/2022

CV cao cấp/Chuyên viên Kinh doanh Tài chính – Đầu tư – Khu vực Trung bộ Bình Định, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Quảng Ngãi, Thừa Thiên Huế
-Hạn nộp: 30/06/2022

Thực tập Sinh Khối Khách hàng Doanh nghiệp Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 30/06/2022

Chuyên viên cao cấp Kinh doanh Tài chính – Đầu tư – Khu vực ĐBSCL (Cần Thơ, Kiên Giang, Sa Đéc, Đồng Tháp, Châu Đốc, Tiền Giang) An Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp, Kiên Giang, Tiền Giang
-Hạn nộp: 30/06/2022

Chuyên viên Thu hồi nợ trực tiếp – HCM Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 30/06/2022

Quản lý khách hàng SP Thẻ – Vùng Tây Hà Nội/ Vùng Đông Bắc (Quảng Ninh, Hải Phòng) Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh
-Hạn nộp: 20/06/2022

Chuyên viên Hỗ trợ Tín dụng Vùng NHBL Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 30/06/2022

Chuyên viên Hỗ trợ Dịch vụ Khách hàng Công nghệ Thông tin Hà Nội
-Hạn nộp: 31/08/2022

Chuyên viên cao cấp/Chuyên viên Phê duyệt Thẻ Tín dụng và Sản phẩm vay không có TSBĐ Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 30/06/2022

Chuyên gia Quản lý Rủi ro hoạt động Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 30/06/2022

Giám đốc Phòng Kinh doanh Tài chính – Đầu tư – Khu vực ĐBSCL (Cần Thơ, Kiên Giang, Tiền Giang) Cần Thơ, Kiên Giang, Tiền Giang
-Hạn nộp: 30/06/2022

Chuyên viên cao cấp Dịch vụ Hệ thống và Cơ sở Dữ liệu Hà Nội
-Hạn nộp: 31/07/2022

Quản lý Khách hàng Doanh nghiệp Lớn Đà Nẵng, Đồng Nai, Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 30/06/2022

Chuyên gia/CVCC Kiểm soát Nội Bộ NHBL Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 15/07/2022

Quản lý Khách hàng Sản phẩm Thẻ Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 30/06/2022

Giao Dịch Viên – Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 31/12/2022

Chuyên viên cao cấp Phân tích Giải pháp Công nghệ Sản phẩm cho vay Hà Nội
-Hạn nộp: 30/06/2022

Chuyên viên Xử lý Nợ Ô tô – HCM Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 30/06/2022

Giám Đốc Thu hồi Nợ trực tiếp và Xử lý Nợ Ô tô miền Nam (Phó Giám Đốc Trung Tâm) Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 30/06/2022

Chuyên viên Thu hồi Nợ sớm qua điện thoại Cho vay Tín chấp Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 30/06/2022

Chuyên viên Thu hồi nợ qua điện thoại sản phẩm Cho vay có TSBĐ Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 30/06/2022

Chuyên viên Thu hồi Nợ muộn qua điện thoại Cho vay Tín chấp Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 30/06/2022

Chuyên viên Thanh toán trong nước Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 30/06/2022

Quản lý khách hàng cao cấp/Quản lý khách hàng cá nhân Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 30/06/2022

Giám đốc Phòng Quản lý khách hàng ưu tiên Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 31/12/2022

Giám đốc Phòng Kinh doanh Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 31/07/2022

Chuyên viên bán Tài sản BĐS & Ô tô (Quản lý & Khai Thác Tài sản) Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 31/07/2022

Chuyên viên Nghiệp vụ Bán (Quản lý khai thác tài sản) Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 31/07/2022

Giám đốc Phòng Thẩm định tài sản Hà Nội, Thanh Hóa
-Hạn nộp: 30/06/2022

Cộng tác viên Chăm sóc Khách hàng Outbound Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 30/06/2022

Cộng tác viên Nhập liệu Hệ thống E- Profile (fulltime, 3 tháng) Hà Nội
-Hạn nộp: 30/06/2022

Giám đốc Phòng kinh doanh trực tiếp Sản phẩm Thẻ – Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 30/06/2022

Giám đốc Dịch vụ Pháp lý về Tín dụng và Tố tụng phía Nam Hà Nội, Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 31/07/2022

Digital UI/UX Design Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 31/08/2022

Digital Data Analyst Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 30/09/2022

Chuyên viên cao cấp Kiến trúc Giải pháp Điện toán Đám mây Hà Nội
-Hạn nộp: 30/06/2022

Chuyên viên Tư vấn SP Bảo hiểm Đầu tư An Giang, Bà Rịa – Vũng Tàu, Cần Thơ, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Đồng Nai, Đồng Tháp, Gia Lai, Hồ Chí Minh, Khánh Hòa, Kiên Giang, Tây Ninh, Tiền Giang
-Hạn nộp: 31/07/2022

Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên vận hành và Hỗ trợ kinh doanh BL – Quận 7 Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 30/06/2022

Chuyên gia/CVCC Tiếp thị và Truyền thông số Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 30/06/2022

Chuyên viên Kinh doanh trực tuyến Thẻ Hà Nội
-Hạn nộp: 30/06/2022

Chuyên viên cao cấp/Chuyên viên chính/Chuyên viên Thẩm định tài sản – HCM Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 31/07/2022

Giao dịch viên – Vùng Đông Hà Nội Hà Nội
-Hạn nộp: 30/06/2022

Quản lý khách hàng – Vùng Đông Hà Nội Hà Nội
-Hạn nộp: 30/06/2022

Chuyên viên cao cấp Thanh toán quốc tế, kiều hối và thu hộ Hà Nội
-Hạn nộp: 30/06/2022

Quản lý Khách hàng – RM (Hà Đông/ Thanh Xuân/ Đống Đa) Hà Nội
-Hạn nộp: 31/08/2022

Chuyên viên cao cấp Thiết kế đồ họa Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 30/06/2022

Fullstack Developer – Chuyên viên Cao cấp Phát Triển Giải pháp Phần mềm Công nghệ Số Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 31/08/2022

Chuyên gia/Chuyên viên cao cấp Quản lý Rủi ro Thẻ – Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 31/07/2022

Chuyên viên cao cấp/Chuyên viên chính Thiết kế Kiến trúc Giải pháp Công nghệ số (Digital Solution Architect) Hà Nội
-Hạn nộp: 30/11/2022

Chuyên gia/ Chuyên viên cao cấp dịch vụ vận hành chi nhánh Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 15/07/2022

Chuyên viên Dịch vụ khách hàng qua điện thoại – Hà Nội Hà Nội
-Hạn nộp: 30/06/2022

Chuyên viên Kinh doanh trực tuyến Thẻ Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 30/06/2022

Chuyên gia/CVCC Ngân hàng số Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 30/06/2022

Chuyên viên chuyên trách thủ tục bảo đảm tiền vay Bà Rịa – Vũng Tàu, Hồ Chí Minh, Khánh Hòa
-Hạn nộp: 30/06/2022

Trưởng nhóm Xử lý Nợ Ô tô miền Bắc Hà Nội
-Hạn nộp: 30/06/2022

Phân tích và Quản trị dữ liệu Sản phẩm huy động và Ngân hàng Giao dịch Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 30/06/2022

Chuyên gia/CVCC Marketing Kỹ thuật số Sản phẩm Thẻ Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 30/06/2022

Quản lý khách hàng Sản phẩm Thẻ – Branch Card Hà Nội
-Hạn nộp: 30/06/2022

Chuyên viên Giao dịch tín dụng An Giang, Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 30/06/2022

Chuyên viên cao cấp Tài chính Quản lý Nợ NHBL Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 30/06/2022

Chuyên viên Thu hồi nợ trực tiếp Cho vay có TSBĐ Hà Nội
-Hạn nộp: 30/09/2022

Chuyên viên cao cấp Kiểm thử Giải pháp Phần mềm Công nghệ Số Hà Nội
-Hạn nộp: 30/06/2022

Quản lý khách hàng sản phẩm Thẻ – Khu vực Trung bộ Bình Định, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Quảng Ngãi, Thừa Thiên Huế
-Hạn nộp: 30/06/2022

Chuyên gia/CVCC Marketing Sản phẩm Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 30/06/2022

 

Xem thêm

Ứng viên quan tâm ứng tuyển tại:

ỨNG TUYỂN

KING BBQ VINCOM KIÊN GIANG CẦN TUYỂN:

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG:
– Phục Vụ: 03 bạn (Fulltime và Parttime)
– Phụ Bếp: 03 bạn (Fulltime và Parttime)
– Thu Ngân: 01 bạn (Nữ)

LIÊN HỆ PHỎNG VẤN
=> ỨNG TUYỂN ĐI LÀM NGAY
Công việc cụ thể sẽ trao đổi khi phỏng vấn🌟

Thời gian làm việc:
+ Toàn thời gian: 8h/ ngày
(Không nghỉ T7&CN và ngày lễ tết)
+ Làm được các ngày lễ

Thu Nhập mức lương của bạn:
Fulltime: từ 4.5 – 5.5 triệu/tháng
(Được hưởng đầy đủ quyền lợi bảo hiểm của người lao động)
Parttime: 19k/giờ
(lương chưa bao gồm tips)

Yêu cầu công việc:
– Siêng năng, Nhanh nhẹn, nhiệt tình.
– Ngoại hình ưa nhìn, luôn tươi cười, thân thiện với khách hàng.
– Đặt sự quan tâm và chăm sóc khách hàng lên hàng đầu.
– Chịu được áp lực công việc.
-Tốt nghiệp THPT, độ tuổi từ 18 – 28t.
– Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ đào tạo khi nhận việc.

Hình thức tuyển dụng:
PHỎNG VẤN TRỰC TIẾP
Địa điểm nộp hồ sơ và phỏng vấn:
NHÀ HÀNG KING BBQ, LẦU 4 TTTM VINCOM KIÊN GIANG
Vui lòng liên hệ qua FB:

Xem thêm
ỨNG TUYỂN

OPPO TUYỂN DỤNG KẾ TOÁN
=====================
+ TUYỂN DỤNG 01 bạn nữ làm việc lâu dài tại Văn Phòng OPPO
+ Địa chỉ L2-31, đường số 11A, Khu Đô Thị Phú Cường, Kiên Giang
Yêu cầu:
– Có ngoại hình và nghiệp vụ kế toán
– Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên
– Chưa lập gia đình
– Không nói ngọng,nói lắp
– Yêu công việc siêng năng, chịu khó.
Phúc lợi:
– Ổn định trên 7.t.r + Năng Lực.
– Môi trường làm việc năng động
– Đào tạo bài bản thêm nghiệp vụ và kỹ năng
– Chế độ tăng lương thâm niên
Liên hệ : 094.94.111.94 ( MR HÙNG)

Xem thêm
ỨNG TUYỂN
TDN 165

TUYỂN DỤNG nhân viên Full time – Part time
10 Nhân viên nam/nữ
Thời gian làm việc chia làm 3 ca :
+ Sáng 9h30—>14h00
+ Trưa 14h00—> 18h00
+ Tối 17,18h00 —> 22h00
👉 Ưu tiên bạn nào đăng ký làm ca Sáng và Trưa
Lương khởi điểm 19.500 đồng /giờ (chấm theo giờ ).Lương được tăng theo thời gian và rank (cấp bậc nhân viên )
👉Yêu cầu:
– Từ 18 – 24 tuổi
– Nhanh nhẹn, hoạt bát, trung thực, có trách nhiệm với công việc, sức khỏe tốt.
– Làm được tất cả các ngày LỄ, TẾT và Cuối tuần.
👉Mô tả công việc:
– Nam: chế biến đồ ăn theo công thức, SHIP hàng, dọn dẹp vệ sinh……
– Nữ: Bán hàng, phục vụ, dọn dẹp vệ sinh,…..
📋HỒ SƠ BAO GỒM
– Sơ yếu lí lịch (có dán ảnh)
– Hộ khẩu + CMND Photo (công chứng)
– Đơn xin việc
👉Cách ứng tuyển : Nộp hồ sơ phỏng vấn trực tiếp tại cửa hàng.
🏢Lotteria Lầu 4 TTTM Vincom Plaza
(Lô A12, Kp 1, đường Cô Bắc, phường Vĩnh Bảo, Rạch Giá Kiên Giang)
☎️02973 900 268

Xem thêm
ỨNG TUYỂN

🔥 NHÀ HÀNG King BBQ Buffet Vincom Plaza Rạch Giá TUYỂN DỤNG
🎯Vị trí:
– Phục vụ Nam : 5 người
– Phụ Bếp Nam : 5 người
– Rửa chén Nữ : 2 người
❤️ Bạn sẽ nhận :
– Lương từ 19.000₫ – 22.000₫/ tiếng
– Lương nhận theo tháng
– Thời gian làm việc 6-8 tiếng / ngày
– Phụ Cấp + Tip
🌟 Bạn chỉ cần:
– Siêng năng, chịu khó, trung thực
– Thân thiện, ngoại hình ưa nhìn
– Yêu thích công việc dịch vụ là một điểm cộng nha
– Tuổi 18-25t
– Làm được các ngày lễ và lễ tết
📍Địa chỉ: Lầu 4 Nhà Hàng KING BBQ KIÊN GIANG, TTTM Vincom- Tp. Rạch Giá , Kiên Giang
🖥 Cách thức ứng tuyển:
– Chủ động ibx qua Mess biết thêm thông tin
⏰ HẠN CHÓT NHẬN HỒ SƠ : 20/2/2022

Xem thêm

☎ Liên hệ trực tiếp:
– Phone: 0817741124

ỨNG TUYỂN
TDN 147

Chuyển phát nhanh J&T Phú Quốc
🔈 🔈 🔈 Cần tuyển:
💥 02 nhân viên văn phòng (Cửa Dương)
👉 Tuổi: 24 – 30 (Nam/Nữ)
👉 Trình độ: Tối thiểu trung cấp
👉 Yêu cầu: thành thạo máy tính, ưu tiên các bạn có kinh nghiệm về chuyển phát nhanh, kế toán, thủ kho…
👉 Thu nhập: từ 7 đến 9 triệu (đầy đủ chế độ bảo hiểm theo quy định)
💥 15 Shiper (Dương Đông, Cửa Dương, An Thới… )
👉 Tuổi: 20 – 35 (ưu tiên nam)
👉 Yêu cầu:
📌 Sử dụng điện thoại Android
📌 Có xe máy, rành đường xá
📌 Chịu khó, siêng năng…
👉 Thu nhập từ 8 – 15 triệu (đầy đủ chế độ bảo hiểm theo quy định)

Xem thêm

♻️ Ứng viên có nhu cầu ứng tuyển vui lòng liên hệ số đt 0907.021.345 để hẹn lịch phỏng vấn, xin cảm ơn!

ỨNG TUYỂN