Bách Hóa Xanh Kiên Giang Tuyển dụng

Siêu thị Bách Hóa Xanh Kiên Giang Tuyển dụng 2020:

Cập nhật 24/09/2020 : Bách Hóa Xanh KIÊN GIANG hiện đang nhận ứng tuyển các vị trí
- Nhân viên Thu ngân Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Hòn Đất, Huyện Kiên Lương
- Nhân viên Kho Bán Hàng Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Hòn Đất, Huyện Kiên Lương
- Bảo vệ Bách Hóa Xanh Tại: Huyện An Biên, Huyện Châu Thành, Huyện Hòn Đất, Huyện Kiên Lương, Huyện Tân Hiệp, TP. Rạch Giá, TX. Hà Tiên
- Nhân viên Kế toán Kho Trung Tâm Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Châu Thành

Cập nhật 07/09/2020 : Bách Hóa Xanh KIÊN GIANG hiện đang nhận ứng tuyển các vị trí
- Nhân viên Thu ngân Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Kiên Lương
- Nhân viên Kho Bán Hàng Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Kiên Lương
- Bảo vệ Bách Hóa Xanh Tại: Huyện An Biên, Huyện Châu Thành, Huyện Hòn Đất, Huyện Kiên Lương, Huyện Tân Hiệp, TP. Rạch Giá, TX. Hà Tiên

Cập nhật 15/07/2020 : Bách Hóa Xanh KIÊN GIANG hiện đang nhận ứng tuyển các vị trí
- Nhân viên Thu ngân Bách Hóa Xanh Tại: Huyện An Minh
- Nhân viên Kho Bán Hàng Bách Hóa Xanh Tại: Huyện An Minh
- Bảo vệ Bách Hóa Xanh Tại: Huyện An Minh
- Nhân viên Giao Nhận Kho Trung Tâm Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Châu Thành
- Nhân viên Kho Trung Tâm Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Châu Thành

Cập nhật 06/07/2020 : Bách Hóa Xanh KIÊN GIANG hiện đang nhận ứng tuyển các vị trí
- Nhân viên Thu ngân Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Giồng Riềng, Huyện Gò Quao, Huyện Hòn Đất
- Nhân viên Kho Bán Hàng Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Giồng Riềng, Huyện Gò Quao, Huyện Hòn Đất
- Bảo vệ Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Giồng Riềng, Huyện Gò Quao, Huyện Hòn Đất
- Nhân viên Kho Trung Tâm Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Châu Thành
- Nhân viên Kho Siêu Thị Điện Máy Xanh Tại: Huyện An Biên, Huyện An Minh
- Nhân viên Thu Ngân kiêm Trang Trí Điện Máy Xanh Tại: Huyện An Minh
- Nhân viên Tư Vấn Bán Hàng Điện Máy Xanh Tại: Huyện An Minh
- Bảo Vệ Thế Giới Di Động Tại: Huyện Phú Quốc
- Nhân viên Thu Ngân kiêm Trang Trí Thế Giới Di Động Tại: Huyện An Minh, Huyện Tân Hiệp
- Nhân viên Kho kiêm Hỗ Trợ Kỹ Thuật Thế Giới Di Động Tại: Huyện An Minh, Huyện Tân Hiệp

Cập nhật 16/06/2020 : Bách Hóa Xanh KIÊN GIANG hiện đang nhận ứng tuyển các vị trí
- Nhân viên Thu ngân Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Giồng Riềng, Huyện Gò Quao, Huyện Hòn Đất, Huyện Kiên Lương
- Nhân viên Kho Bán Hàng Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Giồng Riềng, Huyện Gò Quao, Huyện Hòn Đất, Huyện Kiên Lương
- Nhân viên Bảo vệ Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Châu Thành, Huyện Giồng Riềng, Huyện Gò Quao, Huyện Hòn Đất, Huyện Kiên Lương, Huyện Tân Hiệp, Huyện Vĩnh Thuận
- Nhân viên IT Siêu thị (IT helpdesk) Tại: Huyện Hòn Đất, Huyện Tân Hiệp
- Nhân viên Kho Trung Tâm Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Châu Thành
- Nhân viên Giao Nhận Kho Trung Tâm Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Châu Thành

Cập nhật 02/06/2020 : Bách Hóa Xanh KIÊN GIANG hiện đang nhận ứng tuyển các vị trí
- Nhân viên Thu ngân Bách Hóa Xanh Tại: Huyện An Biên, Huyện Châu Thành, Huyện Hòn Đất, Huyện Kiên Lương, Thị xã Hà Tiên, Tp.Rạch Giá
- Nhân viên Kho Bán Hàng Bách Hóa Xanh Tại: Huyện An Biên, Huyện Châu Thành, Huyện Hòn Đất, Huyện Kiên Lương, Thị xã Hà Tiên, Tp.Rạch Giá
- Nhân viên Bảo vệ Bách Hóa Xanh Tại: Huyện An Biên, Huyện Châu Thành, Huyện Kiên Lương, Huyện Tân Hiệp, Huyện Vĩnh Thuận, Thị xã Hà Tiên, Tp.Rạch Giá
- Nhân viên IT Siêu thị (IT helpdesk) Tại: Huyện Hòn Đất, Huyện Tân Hiệp
- Cộng Tác Viên Giao Hàng Lắp Đặt Điện Máy Xanh Tại: Huyện Kiên Lương, Thị xã Hà Tiên, Huyện Hòn Đất, Huyện Giồng Riềng, Huyện An Biên, Huyện Gò Quao, Huyện Tân Hiệp, Huyện Vĩnh Thuận, Huyện An Minh, Huyện Châu Thành, Huyện Kiên Hải, Huyện Phú Quốc, Tp.Rạch Giá, Huyện U Minh Thượng, Huyện Giang Thành

Cập nhật 25/05/2020 : Bách Hóa Xanh KIÊN GIANG hiện đang nhận ứng tuyển các vị trí
- Nhân viên Thu ngân Bách Hóa Xanh Tại: Huyện An Biên, Huyện Châu Thành, Huyện Hòn Đất, Huyện Kiên Lương, Thị xã Hà Tiên, Tp.Rạch Giá
- Nhân viên Kho Bán Hàng Bách Hóa Xanh Tại: Huyện An Biên, Huyện Châu Thành, Huyện Hòn Đất, Huyện Kiên Lương, Thị xã Hà Tiên, Tp.Rạch Giá
- Nhân viên Bảo vệ Bách Hóa Xanh Tại: Huyện An Biên, Huyện Châu Thành, Huyện Kiên Lương, Huyện Tân Hiệp, Huyện Vĩnh Thuận, Thị xã Hà Tiên, Tp.Rạch Giá
- Cộng Tác Viên Giao Hàng Lắp Đặt Điện Máy Xanh Tại: Huyện Kiên Lương, Thị xã Hà Tiên, Huyện Hòn Đất, Huyện Giồng Riềng, Huyện An Biên, Huyện Gò Quao, Huyện Tân Hiệp, Huyện Vĩnh Thuận, Huyện An Minh, Huyện Châu Thành, Huyện Kiên Hải, Huyện Phú Quốc, Tp.Rạch Giá, Huyện U Minh Thượng, Huyện Giang Thành
- Nhân viên Tư Vấn Bán Hàng Điện Máy Xanh Tại: Huyện Kiên Lương
- Bảo Vệ Điện Máy Xanh Tại: Huyện Hòn Đất, Huyện Phú Quốc
- Nhân viên Kho kiêm Hỗ Trợ Kỹ Thuật Điện Máy Xanh Tại: Huyện Hòn Đất, Huyện Kiên Lương

Cập nhật 17/05/2020 : Bách Hóa Xanh KIÊN GIANG hiện đang nhận ứng tuyển các vị trí
- Nhân viên Thu ngân Bách Hóa Xanh Tại: Huyện An Biên, Huyện Châu Thành, Huyện Hòn Đất, Huyện Kiên Lương, Thị xã Hà Tiên, Tp.Rạch Giá
- Nhân viên Kho Bán Hàng Bách Hóa Xanh Tại: Huyện An Biên, Huyện Châu Thành, Huyện Hòn Đất, Huyện Kiên Lương, Thị xã Hà Tiên, Tp.Rạch Giá
- Nhân viên Bảo vệ Bách Hóa Xanh Tại: Huyện An Biên, Huyện Châu Thành, Huyện Kiên Lương, Huyện Tân Hiệp, Huyện Vĩnh Thuận, Thị xã Hà Tiên, Tp.Rạch Giá
- Cộng Tác Viên Giao Hàng Lắp Đặt Điện Máy Xanh Tại: Huyện Kiên Lương, Thị xã Hà Tiên, Huyện Hòn Đất, Huyện Giồng Riềng, Huyện An Biên, Huyện Gò Quao, Huyện Tân Hiệp, Huyện Vĩnh Thuận, Huyện An Minh, Huyện Châu Thành, Huyện Kiên Hải, Huyện Phú Quốc, Tp.Rạch Giá, Huyện U Minh Thượng, Huyện Giang Thành

Cập nhật 12/05/2020 : Bách Hóa Xanh KIÊN GIANG hiện đang nhận ứng tuyển các vị trí
- Nhân viên Thu ngân Bách Hóa Xanh Tại: Huyện An Biên, Huyện Châu Thành, Huyện Kiên Lương, Thị xã Hà Tiên
- Nhân viên Kho Bán Hàng Bách Hóa Xanh Tại: Huyện An Biên, Huyện Châu Thành, Huyện Kiên Lương, Thị xã Hà Tiên
- Nhân viên Bảo vệ Bách Hóa Xanh Tại: Huyện An Biên, Huyện Châu Thành, Huyện Kiên Lương, Thị xã Hà Tiên
- Cộng Tác Viên Giao Hàng Lắp Đặt Điện Máy Xanh Tại: Huyện Tân Hiệp

Hệ thống Siêu thị Bách Hóa Xanh tại Kiên Giang

 • Đường Mạc Thiên Tích, KP. 1, Phường Bình San, TP. Hà Tiên, Tỉnh Kiên Giang (cách chợ Đêm Hà Tiên 50m hướng về Công Viên) – Sắp khai trương ngày 10/05
 • Khu phố Ba Hòn, TT. Kiên Lương, Huyện Kiên Lương, Tỉnh Kiên Giang (ngay vòng xoay Ba Hòn) – Khai trương ngày 04/05 – Có khuyến mãi
 • Đường Quốc Lộ 63, Khu phố III, TT. Thứ Ba, Huyện An Biên, Tỉnh Kiên Giang (Cách Bệnh Viên đa khoa An Biên 200m) – Khai trương ngày 04/05 – Có khuyến mãi
 • 293 Nguyễn Trung Trực, Phường Vĩnh Lạc, TP. Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang (cách cổng chợ Bắc Sơn 80m)
 • Đường DT933, Khu phố 6, Thị Trấn Giồng Riềng, Huyện Giồng Riềng, Tỉnh Kiên Giang (đối diện Điện Máy XANH Giồng Riềng)
 • Ấp Hoà An, Xã Mong Thọ, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang (cách chợ Mong Thọ 200m – hướng về Rạch Giá)
 • Đường Quốc Lộ 80, Ấp Đông Phước, Xã Thạnh Đông A, Huyện Tân Hiệp, Tỉnh Kiên Giang (cách chợ kênh 8 – 200m hướng về Tân Hiệp)
 • 219 Nguyễn Bỉnh Khiêm, KP Đông Hồ, Phường Vĩnh Thanh, TP Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang (đối diện bến xe Rạch Giá)
 • 335-337 Lâm Quang Ky, Phường Vĩnh Lạc, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang (ngã tư Lâm Quang Ky – Đống Đa)
 • 1066 Nguyễn Trung Trực, KP. 2, P. An Hòa, TP. Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang (Ngay vòng xoay Phan Thị Ràng)
 • Đường Quốc Lộ 80, KP. Thị Tứ, Thị Trấn Sóc Sơn, Huyện Hòn Đất, Tỉnh Kiên Giang (Cách cầu chợ Sóc Xoài 50m hướng Hà Tiên)
 • Đường Quốc Lộ 61, KP. Minh Phú, Thị Trấn Minh Lương, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang (Cách chợ Minh Lương 100m – Hướng về Rạch Giá)
 • 1352 Nguyễn Trung Trực, KP. 2, P. An Bình, TP. Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang (Ngay chân cầu Rạch Sỏi – Cách công viên An Hòa 200m)
 • Số 544 – 546 Nguyễn Trung Trực, Khu phố 5, Phường Vĩnh Lạc, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang (Cách ngã 3 Bà Triệu – Nguyễn Trung Trực 50m hướng về Rạch Sỏi)
 • Số 174 đường Ngô Quyền, Khu phố 4, Phường Vĩnh Bảo, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang (Ngay cầu Sư Thiện Ân, cách chợ Vĩnh Bảo 20m)
 • Ấp Đồng Tràm, Xã Long Thạnh, Huyện Giồng Riềng, Tỉnh Kiên Giang (Ngay đầu đường vào chợ Bến Nhứt)
 • Ấp Bảy Chợ, Xã Đông Thái, Huyện An Biên, Tỉnh Kiên Giang (Cách ngã 3 Thứ 7 khoảng 200m hướng vào chợ cũ)
 • 87/1 Mai Thị Hồng Hạnh, KP. 4, P. Vĩnh Lợi, TP. Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang (Đối diện TTTM Rạch Sỏi)
 • Ấp Đông Thọ, Xã Thạnh Trị, Huyện Tân Hiệp, Tỉnh Kiên Giang (Cách chợ Kênh 5 khoảng 50m – QL80)
 • 18 Trần Quang Khải, KP. 3, P. An Hòa, TP. Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang (Cách chợ Tắc Ráng 50m)
 • Lô H1-22, Quốc Lộ 61, Ấp Chợ và Khu Dân Dư, Xã Định An, Huyện Gò Quao, Tỉnh Kiêng Giang (Ngay ngã 3 Sóc Ven)
 • Số 994 Quốc Lộ 80, Tổ 4, Ấp Thuận Hòa, Xã Bình Sơn, Huyện Hòn Đất, Tỉnh Kiên Giang (Đối diện chợ Bình Sơn)
 • Số 12 QL80, Ấp Hưng Giang, Xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất, Tỉnh Kiên Giang (Đối diện chợ Cầu Số 2)
 • Khu Phố Thị Tứ, Thị Trấn Sóc Sơn, Huyện Hòn Đất, Tỉnh Kiên Giang (Đối diện chợ Sóc Xoài)
 • Lô 01 Đường QL80, Khu Phố B, Thị Trấn Tân Hiệp, Huyện Tân Hiệp, Tỉnh Kiên Giang (Cách bưu điện Tân Hiệp 100m)
 • Khu Phố Đông An, Thị Trấn Tân Hiệp, Huyện Tân Hiệp, Tỉnh Kiên Giang (Cách chợ Sao Mai 100m)
 • Đường QL 63, Ấp An Bình, Xã Bình An, Huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang (Cách phà Tắc Cậu 200m)
 • Đường Tà Niên, Xã Vĩnh Hòa Hiệp, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang (Ngay chợ Tà Niên)

Chia sẻ:

Share on facebook
Share on twitter
guest
53 Bình Luận
Mới nhất
Cũ nhất Yêu thích nhất
Trân
Trân
1 tháng trước

U minh thượng còn tuyển nv bá hàng kg ạ

Trần vũ phương
Trần vũ phương
2 tháng trước

Rạch giá còn tuyển bảo vệ hok a

Trần trung tiến
Trần trung tiến
2 tháng trước

từng làm thu ngân karaoke ở sông đốc cà mau.e muốn làm gần nhà 1054 Mạc cửu TP Rạch Giá kiên giang

Trần Văn nhứt
Trần Văn nhứt
2 tháng trước

Em muốn ứng tuyển ơ giồng riềng

Danh thi yên van
Danh thi yên van
2 tháng trước

Em muốn ứng tuyển ạ

Lương Mỹ
Lương Mỹ
2 tháng trước

Rạch Giá còn tuyển không ạ?

Nu
Nu
2 tháng trước

Rach soi kieng giang con nhan ko ban

ý
ý
2 tháng trước

em ở rạch giá còn tuyển không ạ

Minh Thuận
Minh Thuận
3 tháng trước

Cho e hỏi kiên lương còn tuyển nv bán hàng không

Tố Quyên
Tố Quyên
3 tháng trước

Cho e hỏi tại Bến Nhứt hoặc Gò Quao còn tuyển nv bán hàng ko ạ