ABBANK Tuyển dụng Tháng 06/2023

Ngân hàng ABBank Tuyển dụng:

ABBANK Tuyển dụng Tháng 06/2023

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

[Vĩnh Long] Chuyên Viên Khách Hàng Ưu Tiên
Địa điểm: Long An
Số lượng: 2
Thời hạn: 17/07/2023

[Vĩnh Long] Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân
Địa điểm: Vĩnh Long
Số lượng: 2
Thời hạn: 16/07/2023

[Khánh Hòa] Giao dịch viên
Địa điểm: Khánh Hòa
Số lượng: 2
Thời hạn: 14/07/2023

[Đồng Xoài] Thủ quỹ
Địa điểm: Bình Phước
Số lượng: 2
Thời hạn: 14/07/2023

[HO HCM] Chuyên viên Giám sát Phi tín dụng
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Số lượng: 1
Thời hạn: 23/07/2023

[Hải Phòng] Chuyên viên Xử lý nợ
Địa điểm: Hải Phòng
Số lượng: 2
Thời hạn: 14/07/2023

[Biên Hòa] Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân
Địa điểm: Đồng Nai
Số lượng: 1
Thời hạn: 13/07/2023

[Chơn Thành] Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân Ưu Tiên
Địa điểm: Bình Phước
Số lượng: 1
Thời hạn: 13/07/2023

[Lộc Ninh] Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân Ưu Tiên
Địa điểm: Bình Phước
Số lượng: 1
Thời hạn: 13/07/2023

[Quảng Nam] Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân
Địa điểm: Quảng Nam
Số lượng: 2
Thời hạn: 12/07/2023

[Quảng Nam] Chuyên viên Khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs)
Địa điểm: Quảng Nam
Số lượng: 2
Thời hạn: 12/07/2023

[Thuận An] Nhân viên Hỗ trợ Khách hàng Cá nhân
Địa điểm: Bình Dương
Số lượng: 1
Thời hạn: 17/06/2023

[HO Hà Nội] Giám Đốc cao cấp Ngân hàng Giao dịch
Địa điểm: Hà Nội
Số lượng: 1
Thời hạn: 08/07/2023

[Nha Trang - Khánh Hòa] Giao dịch viên
Địa điểm: Khánh Hòa
Số lượng: 3
Thời hạn: 06/07/2023

[Thái Nguyên] Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân Ưu Tiên
Địa điểm: Thái Nguyên
Số lượng: 1
Thời hạn: 05/07/2023

[Thái Nguyên] Chuyên viên Khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME)
Địa điểm: Thái Nguyên
Số lượng: 1
Thời hạn: 05/07/2023

[HN/HCM] Nhân viên Hỗ trợ Khách Hàng Doanh Nghiệp Lớn
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Số lượng: 4
Thời hạn: 06/07/2023

[Thanh Hóa] Giám đốc Vận hành & Dịch vụ khách hàng
Địa điểm: Thanh Hóa
Số lượng: 1
Thời hạn: 30/06/2023

[HCM] Giao dịch viên
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Số lượng: 3
Thời hạn: 01/07/2023

[HCM] Giám đốc Đơn vị Kinh Doanh - Phi Tín Dụng
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Số lượng: 2
Thời hạn: 01/07/2023

[Vĩnh Long] Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân Ưu Tiên
Địa điểm: Vĩnh Long
Số lượng: 2
Thời hạn: 30/06/2023

[Tiền Giang] Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân
Địa điểm: Tiền Giang
Số lượng: 2
Thời hạn: 30/06/2023

[Bến Lức] Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân Ưu Tiên
Địa điểm: Long An
Số lượng: 2
Thời hạn: 30/06/2023

[Đồng Tháp] Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân Ưu Tiên
Địa điểm: Đồng Tháp
Số lượng: 2
Thời hạn: 30/06/2023

[An Giang] Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân Ưu Tiên
Địa điểm: An Giang
Số lượng: 2
Thời hạn: 30/06/2023

[Tiền Giang] Chuyên viên Khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME)
Địa điểm: Tiền Giang
Số lượng: 2
Thời hạn: 30/06/2023

[Long An] Chuyên viên Khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME)
Địa điểm: Long An
Số lượng: 2
Thời hạn: 30/06/2023

[Long An] Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân
Địa điểm: Long An
Số lượng: 2
Thời hạn: 30/06/2023

[Đà Nẵng] Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân
Địa điểm: Đà Nẵng
Số lượng: 2
Thời hạn: 30/06/2023

[HN/HCM] Chuyên viên Giám sát và Khắc phục nợ có vấn đề
Địa điểm: Hà Nội
Số lượng: 2
Thời hạn: 29/06/2023

[Đức Hòa - Long An] Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân
Địa điểm: Long An
Số lượng: 2
Thời hạn: 29/06/2023

[Bình Long] Chuyên viên Khách hàng Cá nhân
Địa điểm: Bình Phước
Số lượng: 2
Thời hạn: 29/06/2023

[Long An] Giao dịch viên
Địa điểm: Long An
Số lượng: 2
Thời hạn: 29/06/2023

[Vĩnh Phúc] Chuyên viên Khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME)
Địa điểm: Vĩnh Phúc
Số lượng: 2
Thời hạn: 24/06/2023

[Phước Tỉnh] Chuyên Viên Khách Hàng Ưu Tiên
Địa điểm: Bà Rịa - Vũng Tàu
Số lượng: 2
Thời hạn: 25/06/2023

[Đà Nẵng] Chuyên Viên Khách Hàng Ưu Tiên
Địa điểm: Đà Nẵng
Số lượng: 2
Thời hạn: 25/06/2023

[Hưng Yên] Chuyên viên Khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME)
Địa điểm: Hưng Yên
Số lượng: 1
Thời hạn: 23/06/2023

[Vĩnh Phúc] Chuyên viên/Chuyên viên cao cấp Khách hàng Cá nhân
Địa điểm: Vĩnh Phúc
Số lượng: 3
Thời hạn: 25/06/2023

[Biên Hòa] Chuyên viên cao cấp Khách Hàng Doanh Nghiệp Vừa và Nhỏ (Upper SMEs)
Địa điểm: Đồng Nai
Số lượng: 2
Thời hạn: 15/07/2023

[Long An] Chuyên viên Khách hàng Ưu tiên
Địa điểm: Long An
Số lượng: 2
Thời hạn: 24/06/2023

[Chơn Thành] Nhân viên Hỗ trợ Khách hàng Cá nhân
Địa điểm: Bình Phước
Số lượng: 2
Thời hạn: 30/06/2023

Thực tập sinh Khách hàng cá nhân
Địa điểm: Hà Nội
Số lượng: 2
Thời hạn: 25/06/2023

[An Giang] Chuyên viên Khách hàng Ưu tiên
Địa điểm: An Giang
Số lượng: 2
Thời hạn: 23/06/2023

[Vĩnh Long] Giao dịch viên
Địa điểm: Vĩnh Long
Số lượng: 2
Thời hạn: 22/06/2023

[An Giang] Chuyên viên Khách hàng Cá nhân
Địa điểm: An Giang
Số lượng: 2
Thời hạn: 22/06/2023

[HCM] TTS Khách hàng Doanh nghiệp Lớn
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Số lượng: 3
Thời hạn: 19/06/2023

[HCM] Chuyên Viên Cao cấp Khách Hàng Doanh Nghiệp Lớn
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Số lượng: 3
Thời hạn: 19/06/2023

[Chơn Thành] Chuyên viên Khách hàng Cá nhân
Địa điểm: Bình Phước
Số lượng: 3
Thời hạn: 13/07/2023

[Đồng Tháp] Chuyên viên Khách hàng Ưu tiên
Địa điểm: Đồng Tháp
Số lượng: 3
Thời hạn: 19/06/2023

[Bến Lức] Chuyên viên Khách hàng Ưu tiên
Địa điểm: Long An
Số lượng: 3
Thời hạn: 19/06/2023

[Bình Thủy_Cần Thơ] Giao dịch viên
Địa điểm: Cần Thơ
Số lượng: 3
Thời hạn: 19/06/2023

[Lộc Ninh] Giao dịch viên
Địa điểm: Bình Phước
Số lượng: 3
Thời hạn: 19/06/2023

[P. Kiểm toán Công nghệ Thông tin] Kiểm toán viên cao cấp/Chuyên gia Kiểm toán
Địa điểm: Hà Nội
Số lượng: 3
Thời hạn: 18/06/2023

[P. Chính sách và Tổng hợp báo cáo] Kiểm Toán Viên
Địa điểm: Hà Nội
Số lượng: 3
Thời hạn: 18/06/2023

[HCM] Nhân Viên Hỗ Trợ Khách Hàng Doanh Nghiệp Doanh Nghiệp Vừa & Nhỏ (SME)
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Số lượng: 2
Thời hạn: 17/06/2023

[Tiền Giang] Chuyên viên Xử lý nợ
Địa điểm: Tiền Giang
Số lượng: 3
Thời hạn: 17/06/2023

[Vĩnh Phúc] Nhân Viên Hỗ Trợ Khách Hàng Doanh Nghiệp Doanh Nghiệp Vừa & Nhỏ (SME)
Địa điểm: Vĩnh Phúc
Số lượng: 1
Thời hạn: 17/06/2023

[Khối Ngân hàng số] CGCC/CG Quản lý dự án số
Địa điểm: Hà Nội
Số lượng: 1
Thời hạn: 07/07/2023

[Thừa Thiên Huế] Chuyên viên Khách hàng Cá nhân
Địa điểm: Thừa Thiên Huế
Số lượng: 2
Thời hạn: 25/06/2023

[Q4-HCM] Chuyên viên Khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME)
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Số lượng: 1
Thời hạn: 25/06/2023

[HCM] Chuyên viên Khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME)
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Số lượng: 1
Thời hạn: 25/06/2023

[Đà Nẵng] Giao dịch viên
Địa điểm: Đà Nẵng
Số lượng: 2
Thời hạn: 25/06/2023

[Nam Phước - Quảng Nam] Thủ quỹ
Địa điểm: Quảng Nam
Số lượng: 1
Thời hạn: 25/06/2023

[Vũng Tàu] Chuyên viên Khách hàng Ưu tiên
Địa điểm: Bà Rịa - Vũng Tàu
Số lượng: 2
Thời hạn: 25/06/2023

[Bình Dương] Chuyên viên Khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME)
Địa điểm: Bình Dương
Số lượng: 2
Thời hạn: 25/06/2023

[Khối Ngân hàng số] CG/CVCC đảm bảo chất lượng sản phẩm dịch vụ số KHCN
Địa điểm: Hà Nội
Số lượng: 2
Thời hạn: 14/07/2023

Thực tập sinh - Trung tâm quản trị hiệu quả bán hàng và chất lượng dịch vụ
Địa điểm: Hà Nội
Số lượng: 5
Thời hạn: 21/06/2023

[Khối Ngân hàng số] Chuyên viên cao cấp/Chuyên gia Phân tích nghiệp vụ
Địa điểm: Hà Nội
Số lượng: 2
Thời hạn: 15/07/2023

[Khối Ngân hàng số] Chuyên gia/Chuyên viên cao cấp thiết kế UI/UX
Địa điểm: Hà Nội
Số lượng: 1
Thời hạn: 15/07/2023

[Hải Phòng] Chuyên viên Khách hàng cá nhân
Địa điểm: Hải Phòng
Số lượng: 1
Thời hạn: 30/06/2023

[Khối Ngân hàng số] Chuyên gia/Chuyên viên cao cấp Phân tích hệ thống (SA)
Địa điểm: Hà Nội
Số lượng: 2
Thời hạn: 15/07/2023

[Khối Ngân hàng số] CGCC/CG/CVCC Vận hành và phát triển hệ thống (DevOps)
Địa điểm: Hà Nội
Số lượng: 2
Thời hạn: 15/07/2023

[Khối Ngân hàng số] Chuyên gia/CVCC phát triển ứng dụng số (Backend)
Địa điểm: Hà Nội
Số lượng: 3
Thời hạn: 15/07/2023

[HO Hà Nội] - Chuyên gia/ Chuyên gia cao cấp Quản trị Mô hình rủi ro
Địa điểm: Hà Nội
Số lượng: 1
Thời hạn: 01/07/2023

[Khối Ngân hàng số] Expert/Specialist Solution Architect for Digital Banking
Địa điểm: Hà Nội
Số lượng: 1
Thời hạn: 08/07/2023

THỰC TẬP SINH KHU VỰC HÀ NỘI
Địa điểm: Hà Nội
Số lượng: 10
Thời hạn: 21/06/2023

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm ứng tuyển tại: