ABBANK Tuyển dụng Tháng 10/2023

Ngân hàng ABBank Tuyển dụng:

ABBANK Tuyển dụng Tháng 10/2023

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 1. [Bình Dương] Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME)
  Địa điểm: Bình Dương
  Số lượng: 3
  Hạn nộp: 06/11/2023
 2. [Khánh Hòa] Chuyên viên Khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME)
  Địa điểm: Khánh Hòa
  Số lượng: 2
  Hạn nộp: 05/11/2023
 3. [Cần Thơ] Chuyên viên Khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME)
  Địa điểm: Cần Thơ
  Số lượng: 2
  Hạn nộp: 04/11/2023
 4. [Vĩnh Phúc] Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân Ưu Tiên
  Địa điểm: Vĩnh Phúc
  Số lượng: 1
  Hạn nộp: 10/11/2023
 5. [Vĩnh Phúc] Chuyên viên Khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME)
  Địa điểm: Vĩnh Phúc
  Số lượng: 1
  Hạn nộp: 10/11/2023
 6. [Thái Nguyên] Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân Ưu Tiên
  Địa điểm: Thái Nguyên
  Số lượng: 1
  Hạn nộp: 04/11/2023
 7. [Phúc Yên - Vĩnh Phúc] Giám Đốc Mảng Khách Hàng Cá Nhân
  Địa điểm: Vĩnh Phúc
  Số lượng: 1
  Hạn nộp: 10/11/2023
 8. [Phổ Yên - Thái Nguyên] Giao Dịch Viên
  Địa điểm: Thái Nguyên
  Số lượng: 1
  Hạn nộp: 10/11/2023
 9. [Bến Cát] Giám đốc Đơn vị Kinh Doanh - Phi Tín Dụng
  Địa điểm: Bình Dương
  Số lượng: 1
  Hạn nộp: 13/11/2023
 10. [Biên Hòa - Đồng Nai] Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân
  Địa điểm: Đồng Nai
  Số lượng: 2
  Hạn nộp: 02/11/2023
 11. [Đà Nẵng] Giao Dịch Viên
  Địa điểm: Đà Nẵng
  Số lượng: 2
  Hạn nộp: 02/11/2023
 12. [Khối Ngân hàng số] Chuyên gia tiếp thị số
  Địa điểm: Hà Nội
  Số lượng: 1
  Hạn nộp: 28/10/2023
 13. [Bình Dương] Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân
  Địa điểm: Bình Dương
  Số lượng: 2
  Hạn nộp: 28/10/2023
 14. [Cần Thơ] Giám đốc Đơn vị Kinh Doanh - Phi Tín Dụng
  Địa điểm: Cần Thơ
  Số lượng: 1
  Hạn nộp: 28/10/2023
 15. [Khánh Hòa] Chuyên Viên Xử Lý Nợ
  Địa điểm: Khánh Hòa
  Số lượng: 2
  Hạn nộp: 28/10/2023
 16. [ĐIện Biên] Chuyên Viên Xử Lý Nợ
  Địa điểm: Điện Biên
  Số lượng: 2
  Hạn nộp: 26/10/2023
 17. [Cần Thơ] Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân
  Địa điểm: Cần Thơ
  Số lượng: 2
  Hạn nộp: 26/10/2023
 18. [Hải Phòng] Giao Dịch Viên
  Địa điểm: Hải Phòng
  Số lượng: 1
  Hạn nộp: 31/10/2023
 19. [Vĩnh Long] Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân Ưu Tiên
  Địa điểm: Vĩnh Long
  Số lượng: 2
  Hạn nộp: 25/10/2023
 20. [HCM] Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân
  Địa điểm: Hồ Chí Minh
  Số lượng: 2
  Hạn nộp: 22/10/2023
 21. [Biên Hòa - Đồng Nai] Chuyên viên Khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME)
  Địa điểm: Đồng Nai
  Số lượng: 2
  Hạn nộp: 21/10/2023
 22. [Sóc Trăng] Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân
  Địa điểm: Sóc Trăng
  Số lượng: 2
  Hạn nộp: 22/10/2023
 23. [HCM] Chuyên viên Khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME)
  Địa điểm: Hồ Chí Minh
  Số lượng: 2
  Hạn nộp: 21/10/2023
 24. [HO HCM] Kiểm Toán Nội Bộ
  Địa điểm: Hồ Chí Minh
  Số lượng: 1
  Hạn nộp: 21/10/2023
 25. [Kiên Giang] Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân
  Địa điểm: Kiên Giang
  Số lượng: 2
  Hạn nộp: 20/10/2023
 26. [Kiên Giang] Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân Ưu Tiên
  Địa điểm: Kiên Giang
  Số lượng: 2
  Hạn nộp: 10/10/2023
 27. [Khánh Hòa] Chuyên viên Khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME)
  Địa điểm: Khánh Hòa
  Số lượng: 2
  Hạn nộp: 19/10/2023
 28. [Đồng Xoài] Chuyên viên Khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME)
  Địa điểm: Bình Phước
  Số lượng: 2
  Hạn nộp: 19/10/2023
 29. [Chơn Thành] Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân
  Địa điểm: Bình Phước
  Số lượng: 2
  Hạn nộp: 19/10/2023
 30. [Bình Long] Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân
  Địa điểm: Bình Phước
  Số lượng: 2
  Hạn nộp: 19/10/2023
 31. Số vị trí đang tuyển dụng: 74
  Sắp xếp theo:
  Mới nhất
  [Chơn Thành] Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân Ưu Tiên
  Địa điểm: Bình Phước
  Số lượng: 2
  Hạn nộp: 19/10/2023
 32. [Bình Long] Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân Ưu Tiên
  Địa điểm: Bình Phước
  Số lượng: 2
  Hạn nộp: 19/10/2023
 33. [Lộc Ninh] Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân Ưu Tiên
  Địa điểm: Bình Phước
  Số lượng: 2
  Hạn nộp: 19/10/2023
 34. [Đồng Nai] Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân Ưu Tiên
  Địa điểm: Đồng Nai
  Số lượng: 2
  Hạn nộp: 19/10/2023
 35. [Vũng Tàu] Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân Ưu Tiên
  Địa điểm: Bà Rịa - Vũng Tàu
  Số lượng: 2
  Hạn nộp: 19/10/2023
 36. [Đà Nẵng] Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân
  Địa điểm: Đà Nẵng
  Số lượng: 2
  Hạn nộp: 19/10/2023
 37. [Nha Trang] Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân
  Địa điểm: Hồ Chí Minh
  Số lượng: 2
  Hạn nộp: 20/10/2023
 38. [Hoàn Kiếm - Hà Nội] Giao dịch viên
  Địa điểm: Hà Nội
  Số lượng: 1
  Hạn nộp: 18/10/2023
 39. [Đức Hòa] Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân
  Địa điểm: Hồ Chí Minh
  Số lượng: 2
  Hạn nộp: 19/10/2023
 40. [Bình Chánh] Giám đốc Đơn vị Kinh Doanh - Phi Tín Dụng
  Địa điểm: Hồ Chí Minh
  Số lượng: 1
  Hạn nộp: 19/10/2023
 41. [Quảng Nam] Chuyên viên Khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME)
  Địa điểm: Quảng Nam
  Số lượng: 2
  Hạn nộp: 14/10/2023
 42. [Quảng Nam] Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân
  Địa điểm: Quảng Nam
  Số lượng: 2
  Hạn nộp: 14/10/2023
 43. [Kiên Giang] Giao Dịch Viên
  Địa điểm: Kiên Giang
  Số lượng: 2
  Hạn nộp: 14/10/2023
 44. [Vũng Tàu] Giao Dịch Viên
  Địa điểm: Bà Rịa - Vũng Tàu
  Số lượng: 2
  Hạn nộp: 14/10/2023
 45. [Vũng Tàu] Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân
  Địa điểm: Bà Rịa - Vũng Tàu
  Số lượng: 2
  Hạn nộp: 14/10/2023
 46. [Khối Công nghệ] CVCC/CG Quản lý Hệ thống (Cloud System Admin)
  Địa điểm: Hà Nội
  Số lượng: 1
  Hạn nộp: 12/10/2023
 47. [Sóc Trăng] Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân
  Địa điểm: Sóc Trăng
  Số lượng: 2
  Hạn nộp: 12/10/2023
 48. [Khối Công nghệ] - CVCC/CG Quản lý Ứng dụng ngoài Core Banking (Cloud App Admin)
  Địa điểm: Hà Nội
  Số lượng: 1
  Hạn nộp: 11/10/2023
 49. [Khối công nghệ] CVCC/CG Quản lý Ứng dụng Core Banking (Omni)
  Địa điểm: Hà Nội
  Số lượng: 1
  Hạn nộp: 12/10/2023
 50. [Khối công nghệ] CVCC/Chuyên Gia Phát Triển Ứng Dụng Số (Thẻ)
  Địa điểm: Hà Nội
  Số lượng: 3
  Hạn nộp: 11/10/2023
 51. [Ban Tài chính - HO HN] Trưởng phòng Quản trị dữ liệu
  Địa điểm: Hà Nội
  Số lượng: 1
  Hạn nộp: 13/10/2023
 52. [Đồng Tháp] Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân Ưu Tiên
  Địa điểm: Đồng Tháp
  Số lượng: 2
  Hạn nộp: 13/10/2023
 53. [ABBANK Từ Sơn] - Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân
  Địa điểm: Bắc Ninh
  Số lượng: 1
  Hạn nộp: 11/10/2023
 54. [Quảng Ninh] Chuyên viên Khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME)
  Địa điểm: Quảng Ninh
  Số lượng: 3
  Hạn nộp: 11/10/2023
 55. [Khối Công nghệ] - Chuyên viên cao cấp phát triển ứng dụng công nghệ ngân hàng (SAS)
  Địa điểm: Hà Nội
  Số lượng: 2
  Hạn nộp: 11/10/2023
 56. [Biên Hòa] Chuyên viên Khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME)
  Địa điểm: Đồng Nai
  Số lượng: 2
  Hạn nộp: 12/10/2023
 57. [Khối Công nghệ] - Quản lý dự án công nghệ
  Địa điểm: Hà Nội
  Số lượng: 1
  Hạn nộp: 10/10/2023
 58. [Đồng Tháp] Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân Ưu Tiên
  Địa điểm: Đồng Nai
  Số lượng: 2
  Hạn nộp: 11/10/2023
 59. [Vũng Tàu] Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân Ưu Tiên
  Địa điểm: Bà Rịa - Vũng Tàu
  Số lượng: 2
  Hạn nộp: 11/10/2023
 60. [Đức Hòa] Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân
  Địa điểm: Long An
  Số lượng: 1
  Hạn nộp: 19/10/2023
 61. [Ban Tài chính - HO HN] CVCC/CG Đối tác Phân tích kinh doanh
  Địa điểm: Hà Nội
  Số lượng: 2
  Hạn nộp: 25/10/2023
 62. [Ban Tài chính - HO HN] Chuyên viên Báo cáo quản trị
  Địa điểm: Hà Nội
  Số lượng: 1
  Hạn nộp: 25/10/2023
 63. [Khối Ngân hàng số] CG/CVCC đảm bảo chất lượng sản phẩm dịch vụ số KHCN
  Địa điểm: Hà Nội
  Số lượng: 2
  Hạn nộp: 22/10/2023
 64. [Khối Ngân hàng số] Chuyên viên cao cấp/Chuyên gia Phân tích nghiệp vụ
  Địa điểm: Hà Nội
  Số lượng: 2
  Hạn nộp: 22/10/2023
 65. [Khối Ngân hàng số] Chuyên gia/Chuyên gia cao cấp thiết kế UI/UX
  Địa điểm: Hà Nội
  Số lượng: 1
  Hạn nộp: 22/10/2023
 66. [Khối Ngân hàng số] Chuyên gia/Chuyên viên cao cấp Phân tích hệ thống (SA)
  Địa điểm: Hà Nội
  Số lượng: 2
  Hạn nộp: 22/10/2023
 67. [Khối Ngân hàng số] Chuyên gia Quản lý chất lượng sản phẩm KHCN/SME
  Địa điểm: Hà Nội
  Số lượng: 1
  Hạn nộp: 21/10/2023
 68. [Khối Ngân hàng số] CGCC/CG/CVCC Vận hành và phát triển hệ thống (DevOps)
  Địa điểm: Hà Nội
  Số lượng: 2
  Hạn nộp: 22/10/2023
 69. [Khối Ngân hàng số] Chuyên gia/CVCC phát triển ứng dụng số (Backend)
  Địa điểm: Hà Nội
  Số lượng: 2
  Hạn nộp: 25/10/2023
 70. [Khối Ngân hàng số] CVCC/CV phát triển ứng dụng Mobile (Android/IOS native app)
  Địa điểm: Hà Nội
  Số lượng: 1
  Hạn nộp: 24/10/2023
  [Khối Ngân hàng số] Chuyên gia Cao cấp/Chuyên gia Phát triển sản phẩm và Dịch vụ số KHDN
  Địa điểm: Hà Nội
  Số lượng: 1
  Hạn nộp: 22/10/2023
 71. [Khối Ngân hàng số] Chuyên viên Cao cấp/Chuyên viên Phát triển sản phẩm và Dịch vụ số KHDN
  Địa điểm: Hà Nội
  Số lượng: 2
  Hạn nộp: 22/10/2023
 72. [Digital Banking] Manager of Digital Marketing
  Địa điểm: Hà Nội
  Số lượng: 1
  Hạn nộp: 26/10/2023
 73. [HO HN] Chuyên viên Cao cấp/Chuyên viên phát triển ứng dụng Ngân hàng số (Web Frontend)
  Địa điểm: Hà Nội
  Số lượng: 2
  Hạn nộp: 22/10/2023

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm ứng tuyển tại: