ABBANK Tuyển dụng Tháng 11/2023

Ngân hàng ABBank Tuyển dụng:

ABBANK Tuyển dụng Tháng 11/2023

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 1. [Chơn Thành] Giao Dịch Viên
  - Nơi làm việc: Bình Phước
  - Số lượng: 2
  - Hạn nộp: 15/12/2023
 2. [Digital Banking] - Head of design
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Số lượng: 1
  - Hạn nộp: 29/12/2023
 3. [Bến Cát] Giám đốc Đơn vị Kinh Doanh - Phi Tín Dụng
  - Nơi làm việc: Bình Dương
  - Số lượng: 1
  - Hạn nộp: 15/12/2023
 4. [Đại Lộc - Quảng Nam] Chuyên Viên Khách Hàng Ưu Tiên
  - Nơi làm việc: Quảng Nam
  - Số lượng: 2
  - Hạn nộp: 15/12/2023
 5. [Thành phố Hồ Chí Minh] Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân Ưu Tiên
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Số lượng: 2
  - Hạn nộp: 13/12/2023
 6. [Thành phố Hồ Chí Minh] Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Số lượng: 2
  - Hạn nộp: 13/12/2023
 7. [ABBANK Cần Thơ] Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân
  - Nơi làm việc: Cần Thơ
  - Số lượng: 2
  - Hạn nộp: 13/12/2023
 8. [ABBANK Bến Lức] Chuyên viên Hỗ trợ Khách hàng Doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME)
  - Nơi làm việc: Long An
  - Số lượng: 2
  - Hạn nộp: 14/12/2023
 9. [ABBANK Bến Lức] Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân
  - Nơi làm việc: Long An
  - Số lượng: 2
  - Hạn nộp: 14/12/2023
 10. [ABBANK Bến Lức] Giao Dịch Viên
  - Nơi làm việc: Long An
  - Số lượng: 2
  - Hạn nộp: 15/12/2023
  [Đà Nẵng] Giao Dịch Viên
  - Nơi làm việc: Đà Nẵng
  - Số lượng: 2
  - Hạn nộp: 13/12/2023
 11. [Ban Tài chính - HO HN] Chuyên viên Quản trị dữ liệu và Phân tích nghiệp vụ
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Số lượng: 1
  - Hạn nộp: 13/12/2023
 12. [Ban Tài chính - HO HN] Chuyên viên Báo cáo quản trị
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Số lượng: 1
  - Hạn nộp: 13/12/2023
 13. [Đồng Xoài - Bình Phước] Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân
  - Nơi làm việc: Bình Phước
  - Số lượng: 2
  - Hạn nộp: 12/12/2023
 14. [Cam Ranh] Chuyên Viên Khách Hàng Ưu Tiên
  - Nơi làm việc: Khánh Hòa
  - Số lượng: 2
  - Hạn nộp: 12/12/2023
 15. [TP.HCM] Chuyên viên Khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME)
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Số lượng: 5
  - Hạn nộp: 10/12/2023
 16. [An Giang] Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân
  - Nơi làm việc: An Giang
  - Số lượng: 2
  - Hạn nộp: 08/12/2023
 17. [An Giang] Chuyên viên Khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME)
  - Nơi làm việc: An Giang
  - Số lượng: 2
  - Hạn nộp: 08/12/2023
 18. [Long An] Chuyên viên Khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME)
  - Nơi làm việc: Long An
  - Số lượng: 2
  - Hạn nộp: 07/12/2023
 19. [Đồng Tháp] Chuyên Viên Khách Hàng Ưu Tiên
  - Nơi làm việc: Đồng Tháp
  - Số lượng: 2
  - Hạn nộp: 07/12/2023
 20. [An Giang] Chuyên Viên Khách Hàng Ưu Tiên
  - Nơi làm việc: An Giang
  - Số lượng: 2
  - Hạn nộp: 06/12/2023
 21. [Sóc Trăng] Chuyên Viên Khách Hàng Ưu Tiên
  - Nơi làm việc: Sóc Trăng
  - Số lượng: 2
  - Hạn nộp: 06/12/2023
 22. [An Giang] Chuyên viên Hỗ trợ Khách hàng Doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME)
  - Nơi làm việc: An Giang
  - Số lượng: 2
  - Hạn nộp: 06/12/2023
 23. [Long An] Chuyên viên Hỗ trợ Khách hàng Doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME)
  - Nơi làm việc: Long An
  - Số lượng: 2
  - Hạn nộp: 06/12/2023
 24. [HCM] Kiểm Toán Nội Bộ
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Số lượng: 2
  - Hạn nộp: 06/12/2023
 25. [HO HN] Kiểm Toán Nội Bộ
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Số lượng: 2
  - Hạn nộp: 06/12/2023
 26. [Bạc Liêu] Kiểm Soát Viên
  - Nơi làm việc: Bạc Liêu
  - Số lượng: 2
  - Hạn nộp: 04/12/2023
 27. [Đồng Nai] Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân
  - Nơi làm việc: Đồng Nai
  - Số lượng: 2
  - Hạn nộp: 03/12/2023
 28. [Vũng Tàu] Chuyên viên Khách hàng Cá nhân Ưu tiên
  - Nơi làm việc: Bà Rịa - Vũng Tàu
  - Số lượng: 2
  - Hạn nộp: 03/12/2023
 29. [Đà Nẵng] Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân
  - Nơi làm việc: Đà Nẵng
  - Số lượng: 2
  - Hạn nộp: 03/12/2023
 30. [Bạc Liêu] Kiểm Soát Viên
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Số lượng: 1
  - Hạn nộp: 30/11/2023
 31. [Tây Ninh] Giao Dịch Viên
  - Nơi làm việc: Tây Ninh
  - Số lượng: 2
  - Hạn nộp: 01/12/2023
 32. [Khối Ngân hàng số] CGCC/CG phát triển sản phẩm và Dịch vụ số (PO)
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Số lượng: 2
  - Hạn nộp: 30/11/2023
 33. [Khối Ngân hàng số] Chuyên viên/Chuyên viên cao cấp thiết kế UI/UX
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Số lượng: 1
  - Hạn nộp: 30/11/2023
 34. [Digital Banking] Scrum Master
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Số lượng: 1
  - Hạn nộp: 30/11/2023
 35. [Khối Ngân hàng số] CG/CVCC/CV phát triển ứng dụng Mobile (Android/IOS native app)
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Số lượng: 1
  - Hạn nộp: 30/11/2023
 36. [Khối Ngân hàng số] Chuyên gia/Chuyên viên cao cấp Phân tích nghiệp vụ
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Số lượng: 2
  - Hạn nộp: 30/11/2023
 37. [Phước Tỉnh] Giao Dịch Viên
  - Nơi làm việc: Bà Rịa - Vũng Tàu
  - Số lượng: 2
  - Hạn nộp: 01/12/2023
 38. [Khối Ngân hàng số] CG/CVCC đảm bảo chất lượng sản phẩm dịch vụ số KHCN
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Số lượng: 2
  - Hạn nộp: 30/11/2023
 39. [Khối Ngân hàng số] Giám đốc mảng Đảm bảo chất lượng sản phẩm và dịch vụ số
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Số lượng: 1
  - Hạn nộp: 30/11/2023
 40. [Khối ngân hàng số] Chuyên viên cao cấp/Chuyên viên phân tích dữ liệu (Data Analyst)
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Số lượng: 1
  - Hạn nộp: 30/11/2023
 41. [Khối Ngân hàng số] Chuyên gia tiếp thị số
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Số lượng: 1
  - Hạn nộp: 30/11/2023
 42. [Cam Ranh] Kiểm Soát Viên
  - Nơi làm việc: Khánh Hòa
  - Số lượng: 2
  - Hạn nộp: 01/12/2023
 43. [Vĩnh Phúc] Giám Đốc Mảng Khách Hàng Cá Nhân
  - Nơi làm việc: Vĩnh Phúc
  - Số lượng: 1
  - Hạn nộp: 30/11/2023
 44. [Bình Dương] Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân
  - Nơi làm việc: Bình Dương
  - Số lượng: 3
  - Hạn nộp: 30/11/2023
 45. [Phú Bài - Thừa Thiên Huế] Giao Dịch Viên
  - Nơi làm việc: Thừa Thiên Huế
  - Số lượng: 2
  - Hạn nộp: 30/11/2023
 46. [ABBANK Sốp Cộp] Giao Dịch Viên
  - Nơi làm việc: Sơn La
  - Số lượng: 1
  - Hạn nộp: 30/11/2023
 47. [Hải Phòng] Giao Dịch Viên
  - Nơi làm việc: Hải Phòng
  - Số lượng: 1
  - Hạn nộp: 30/11/2023
 48. [ABBANK Lạng Sơn] Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân Ưu Tiên
  - Nơi làm việc: Lạng Sơn
  - Số lượng: 1
  - Hạn nộp: 01/12/2023
 49. [ABBANK Quảng Ninh] Chuyên viên Khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME)
  - Nơi làm việc: Quảng Ninh
  - Số lượng: 1
  - Hạn nộp: 30/11/2023
 50. [ABBANK Quảng Ninh] Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân
  - Nơi làm việc: Quảng Ninh
  - Số lượng: 1
  - Hạn nộp: 30/11/2023
 51. [ABBANK Hưng Yên] Chuyên viên Khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME)
  - Nơi làm việc: Hưng Yên
  - Số lượng: 1
  - Hạn nộp: 30/11/2023
 52. [ABBANK Tây Hà Nội] Chuyên viên Khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME)
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Số lượng: 1
  - Hạn nộp: 30/11/2023
 53. [ABBANK Nam Thăng Long] Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân Ưu Tiên
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Số lượng: 2
  - Hạn nộp: 30/11/2023
 54. [ABBANK Mỹ Đình] Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Số lượng: 1
  - Hạn nộp: 30/11/2023
 55. [ABBANK Đội Cấn] Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Số lượng: 1
  - Hạn nộp: 30/11/2023
 56. [Hà Nội] CGCC/CG/CVCC/CV Quản trị hệ thống
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Số lượng: 1
  - Hạn nộp: 30/11/2023
 57. [Hà Nội] CG/CVCC/CV Phân tích và giảm thiểu rủi ro
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Số lượng: 1
  - Hạn nộp: 30/11/2023
 58. [Hà Nội] CGCC/CG/CVCC/CV Quản lý tín dụng
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Số lượng: 1
  - Hạn nộp: 30/11/2023
 59. [Hà Nội] CGCC/CG/CVCC Chính sách tín dụng
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Số lượng: 1
  - Hạn nộp: 30/11/2023
 60. [Hà Nội] Chuyên viên cao cấp/ Chuyên gia Quản lý danh mục tín dụng
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Số lượng: 1
  - Hạn nộp: 30/11/2023
 61. [Cần Thơ] Chuyên viên Khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME)
  - Nơi làm việc: Cần Thơ
  - Số lượng: 2
  - Hạn nộp: 30/11/2023
 62. [Vĩnh Long] Chuyên viên Khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME)
  - Nơi làm việc: Vĩnh Long
  - Số lượng: 2
  - Hạn nộp: 30/11/2023
 63. [HCM] Chuyên viên Khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME)
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Số lượng: 2
  - Hạn nộp: 30/11/2023
 64. [HO HCM] Thực Tập Sinh Nhân Sự
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Số lượng: 4
  - Hạn nộp: 18/11/2023
 65. [HCM] Chuyên viên Hỗ trợ Khách hàng Doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME)
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Số lượng: 2
  - Hạn nộp: 26/11/2023
 66. [Tp. Đồng Xoài] Chuyên viên Hỗ trợ Khách hàng Doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME)
  - Nơi làm việc: Bình Phước
  - Số lượng: 1
  - Hạn nộp: 24/11/2023
 67. [Phú Giáo] Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân Ưu Tiên
  - Nơi làm việc: Bình Dương
  - Số lượng: 2
  - Hạn nộp: 24/11/2023
 68. [An Giang] Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân Ưu Tiên
  - Nơi làm việc: An Giang
  - Số lượng: 2
  - Hạn nộp: 23/11/2023
 69. [Chơn Thành] Kiểm Soát Viên
  - Nơi làm việc: Bình Phước
  - Số lượng: 2
  - Hạn nộp: 24/11/2023
 70. [Bình Long] Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân Ưu Tiên
  - Nơi làm việc: Bình Phước
  - Số lượng: 2
  - Hạn nộp: 24/11/2023
 71. [Chơn Thành] Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân
  - Nơi làm việc: Bình Phước
  - Số lượng: 2
  - Hạn nộp: 24/11/2023
 72. [Bình Long] Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân
  - Nơi làm việc: Bình Phước
  - Số lượng: 2
  - Hạn nộp: 24/11/2023
 73. [Tp. Đồng Xoài] Chuyên viên Khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME)
  - Nơi làm việc: Bình Phước
  - Số lượng: 2
  - Hạn nộp: 24/11/2023
 74. [Đồng Nai] Chuyên viên Khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME)
  - Nơi làm việc: Đồng Nai
  - Số lượng: 2
  - Hạn nộp: 24/11/2023
 75. [Đồng Nai] Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân Ưu Tiên
  - Nơi làm việc: Đồng Nai
  - Số lượng: 2
  - Hạn nộp: 24/11/2023
 76. [Vũng Tàu] Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân Ưu Tiên
  - Nơi làm việc: Bà Rịa - Vũng Tàu
  - Số lượng: 2
  - Hạn nộp: 24/11/2023
 77. [Kiên Giang] Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân Ưu Tiên
  - Nơi làm việc: Kiên Giang
  - Số lượng: 2
  - Hạn nộp: 23/11/2023
 78. [An Giang] Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân
  - Nơi làm việc: An Giang
  - Số lượng: 2
  - Hạn nộp: 24/11/2023
 79. [Bạc Liêu] Kiểm Soát Viên
  - Nơi làm việc: Bạc Liêu
  - Số lượng: 2
  - Hạn nộp: 18/11/2023
 80. [Sóc Trăng] Giám đốc Vận hành & Dịch vụ khách hàng
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Số lượng: 1
  - Hạn nộp: 19/11/2023
 81. [Đồng Tháp] Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân Ưu Tiên
  - Nơi làm việc: Đồng Tháp
  - Số lượng: 2
  - Hạn nộp: 17/11/2023
 82. [An Giang] Chuyên viên Khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME)
  - Nơi làm việc: An Giang
  - Số lượng: 2
  - Hạn nộp: 16/11/2023
 83. [Long An] Chuyên viên Khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME)
  - Nơi làm việc: Long An
  - Số lượng: 2
  - Hạn nộp: 16/11/2023
 84. [Kiên Giang] Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân Ưu Tiên
  - Nơi làm việc: Kiên Giang
  - Số lượng: 2
  - Hạn nộp: 16/11/2023
 85. [Sóc Trăng] Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân
  - Nơi làm việc: Sóc Trăng
  - Số lượng: 2
  - Hạn nộp: 16/11/2023
 86. [Kiên Giang] Chuyên viên Khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME)
  - Nơi làm việc: Kiên Giang
  - Số lượng: 2
  - Hạn nộp: 16/11/2023
 87. [Cần Thơ] Chuyên viên Khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME)
  - Nơi làm việc: Cần Thơ
  - Số lượng: 2
  - Hạn nộp: 16/11/2023
 88. [Kiên Giang] Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân
  - Nơi làm việc: Kiên Giang
  - Số lượng: 2
  - Hạn nộp: 16/11/2023
 89. [Cần Thơ] Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân
  - Nơi làm việc: Cần Thơ
  - Số lượng: 2
  - Hạn nộp: 16/11/2023
 90. [Vũng Tàu] Giao Dịch Viên
  - Nơi làm việc: Bà Rịa - Vũng Tàu
  - Số lượng: 2
  - Hạn nộp: 16/11/2023
 91. [Khối Ngân hàng số] Chuyên gia tiếp thị số
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Số lượng: 1
  - Hạn nộp: 30/12/2023
 92. [Sóc Trăng] Giám đốc Vận hành & Dịch vụ khách hàng
  - Nơi làm việc: Sóc Trăng
  - Số lượng: 1
  - Hạn nộp: 09/12/2023
 93. [P. Kiểm toán Công nghệ Thông tin] Kiểm toán viên cao cấp/ Chuyên gia kiểm toán
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Số lượng: 2
  - Hạn nộp: 06/12/2023
 94. [Khối Ngân hàng số] CG/CVCC đảm bảo chất lượng sản phẩm dịch vụ số KHCN
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Số lượng: 4
  - Hạn nộp: 29/12/2023
 95. [Khối Ngân hàng số] Chuyên viên cao cấp/Chuyên gia Phân tích nghiệp vụ
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Số lượng: 2
  - Hạn nộp: 30/11/2023
 96. [Khối Ngân hàng số] Chuyên gia cao cấp thiết kế UI/UX
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Số lượng: 1
  - Hạn nộp: 30/11/2023
 97. [Cam Ranh] Chuyên viên Khách hàng ưu tiên
  - Nơi làm việc: Khánh Hòa
  - Số lượng: 1
  - Hạn nộp: 12/12/2023
 98. [Khối Ngân hàng số] Giám đốc mảng Đảm bảo chất lượng sản phẩm và dịch vụ số
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Số lượng: 1
  - Hạn nộp: 30/11/2023
 99. [Khối Ngân hàng số] Chuyên gia/Chuyên viên cao cấp Phân tích hệ thống (SA)
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Số lượng: 2
  - Hạn nộp: 22/11/2023
 100. [Khối Ngân hàng số] CGCC/CG/CVCC Vận hành và phát triển hệ thống (DevOps)
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Số lượng: 2
  - Hạn nộp: 02/12/2023
 101. [Khối Ngân hàng số] Chuyên gia/CVCC phát triển ứng dụng số (Backend)
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Số lượng: 4
  - Hạn nộp: 02/12/2023
 102. [Khối Ngân hàng số] CVCC/CV phát triển ứng dụng Mobile (Android/IOS native app)
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Số lượng: 4
  - Hạn nộp: 09/12/2023
 103. [Khối Ngân hàng số] CVCC/CV phát triển ứng dụng Ngân hàng số (Web Frontend)
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Số lượng: 2
  - Hạn nộp: 02/12/2023
 104. [Khối Ngân hàng số] Expert/Specialist Solution Architect for Digital Banking
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Số lượng: 1
  - Hạn nộp: 18/11/202

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm ứng tuyển tại: