ABBANK Tuyển dụng Tháng 4/2024

Ngân hàng ABBank Tuyển dụng:

ABBANK Tuyển dụng Tháng 4/2024

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

[HN] Kiểm toán viên Cao cấp Mảng Phi tín dung
- Địa điểm: Hồ Chí Minh
- Số lượng: 2
- Hạn nộp: 06/05/2024

[HCM] Kiểm toán viên Cao cấp Mảng Phi tín dung
- Địa điểm: Hồ Chí Minh
- Số lượng: 2
- Hạn nộp: 06/05/2024

[HCM] Kiểm toán viên Cao cấp Mảng tín dung
- Địa điểm: Hồ Chí Minh
- Số lượng: 2
- Hạn nộp: 06/05/2024

[Hồng Ngự] Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân
- Địa điểm: Đồng Tháp
- Số lượng: 2
- Hạn nộp: 05/05/2024

[HCM] Thực tập sinh nhân sự
- Địa điểm: Hồ Chí Minh
- Số lượng: 3
- Hạn nộp: 03/05/2024

[Hải Phòng] Kiểm soát viên
- Địa điểm: Hải Phòng
- Số lượng: 1
- Hạn nộp: 30/04/2024

[Long An] CV/CVCC Khách hàng cá nhân
- Địa điểm: Long An
- Số lượng: 3
- Hạn nộp: 03/05/2024

[Bến Lức] CV/CVCC Khách hàng cá nhân
- Địa điểm: Long An
- Số lượng: 3
- Hạn nộp: 03/05/2024

[Bến Lức] Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp SMEs
- Địa điểm: Long An
- Số lượng: 2
- Hạn nộp: 03/05/2024

[An Giang] Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp SMEs
- Địa điểm: An Giang
- Số lượng: 2
- Hạn nộp: 03/05/2024

[Sóc Trăng] CV/CVCC Khách hàng cá nhân
- Địa điểm: Sóc Trăng
- Số lượng: 2
- Hạn nộp: 03/05/2024

[Vĩnh Long] - CV/CVCC Khách hàng cá nhân
- Địa điểm: Vĩnh Long
- Số lượng: 2
- Hạn nộp: 03/05/2024

[Hồng Ngự - Đồng Tháp] CV/CVCC Khách hàng cá nhân
- Địa điểm: Đồng Tháp
- Số lượng: 2
- Hạn nộp: 03/05/2024

[HƯNG YÊN] CV/CVCC Khách hàng cá nhân
- Địa điểm: Hưng Yên
- Số lượng: 3
- Hạn nộp: 15/05/2024

[Hải Phòng] - Giao dịch viên
- Địa điểm: Hải Phòng
- Số lượng: 2
- Hạn nộp: 30/04/2024

[Đồng Xoài - Bình Phước] Chuyên viên Khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME)
- Địa điểm: Bình Phước
- Số lượng: 2
- Hạn nộp: 03/05/2024

[Biên Hòa] Chuyên viên Khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME)
- Địa điểm: Đồng Nai
- Số lượng: 2
- Hạn nộp: 03/05/2024

[Vũng Tàu] Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân Ưu Tiên
- Địa điểm: Bà Rịa - Vũng Tàu
- Số lượng: 2
- Hạn nộp: 03/05/2024

[Tây Ninh] Chuyên Viên Khách Hàng Cá nhân Ưu Tiên
- Địa điểm: Tây Ninh
- Số lượng: 2
- Hạn nộp: 03/05/2024

[Thủ Dầu Một] Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân
- Địa điểm: Bình Dương
- Số lượng: 2
- Hạn nộp: 03/05/2024

[Biên Hòa] Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân
- Địa điểm: Đồng Nai
- Số lượng: 2
- Hạn nộp: 03/05/2024

[Ba Đình - HN] Giao Dịch Viên
- Địa điểm: Hà Nội
- Số lượng: 1
- Hạn nộp: 30/04/2024

[Ban Tài chính - HO HN] Chuyên viên Quản lý kế hoạch
- Địa điểm: Hà Nội
- Số lượng: 1
- Hạn nộp: 01/05/2024

[Ban Tài chính - HO HN] Chuyên viên Quản lý vốn
- Địa điểm: Hà Nội
- Số lượng: 1
- Hạn nộp: 01/05/2024

[HCM] Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân
- Địa điểm: Hồ Chí Minh
- Số lượng: 2
- Hạn nộp: 01/05/2024

[HCM] Giám đốc Đơn vị kinh doanh
- Địa điểm: Hồ Chí Minh
- Số lượng: 2
- Hạn nộp: 01/05/2024

[Hà Nội] - CV/CVCC Quản trị danh mục và Phân tích kinh doanh (Khối SME)
- Địa điểm: Hà Nội
- Số lượng: 2
- Hạn nộp: 30/04/2024

[Vũng Tàu] Giao dịch viên
- Địa điểm: Bà Rịa - Vũng Tàu
- Số lượng: 2
- Hạn nộp: 28/04/2024

[Quận 1] Thực tập sinh Khách hàng cá nhân
- Địa điểm: Hồ Chí Minh
- Số lượng: 3
- Hạn nộp: 26/04/2024

[Kiên Giang] Chuyên Viên Khách Hàng Cá nhân
- Địa điểm: Kiên Giang
- Số lượng: 2
- Hạn nộp: 26/04/2024

[Sông Mã] Giao Dịch Viên
- Địa điểm: Sơn La
- Số lượng: 1
- Hạn nộp: 21/04/2024

[Hồng Ngự] Chuyên viên Khách hàng cá nhân
- Địa điểm: Đồng Tháp
- Số lượng: 2
- Hạn nộp: 22/04/2024

[Đông Ba] Giám Đốc Mảng Khách Hàng Cá Nhân
- Địa điểm: Hồ Chí Minh
- Số lượng: 2
- Hạn nộp: 22/04/2024

[Nha Trang] Chuyên viên Khách hàng cá nhân
- Địa điểm: Khánh Hòa
- Số lượng: 2
- Hạn nộp: 22/04/2024

Khối SME - Chuyên Gia Giải Pháp Sản Phẩm Tín Dụng và Bảo Lãnh - HO HN/HCM
- Địa điểm: Hà Nội
- Số lượng: 1
- Hạn nộp: 30/04/2024

[Long An] Chuyên viên Khách hàng cá nhân
- Địa điểm: Long An
- Số lượng: 3
- Hạn nộp: 21/04/2024

Quản Lý Ứng Dụng Ngoài Core Banking (Thẻ)
- Địa điểm: Hà Nội
- Số lượng: 1
- Hạn nộp: 31/05/2024

Chuyên gia an toàn thông tin
- Địa điểm: Hà Nội
- Số lượng: 1
- Hạn nộp: 31/05/2024

Chuyên gia Quản trị kiến trúc (Hệ thống và tích hợp) - Khối Công nghệ
- Địa điểm: Hà Nội
- Số lượng: 1
- Hạn nộp: 31/05/2024

Chuyên gia cơ sở dữ liệu - Khối Công nghệ
- Địa điểm: Hà Nội
- Số lượng: 1
- Hạn nộp: 31/05/2024

Chuyên gia Quản lý rủi ro An toàn thông tin
- Địa điểm: Hà Nội
- Số lượng: 1
- Hạn nộp: 19/04/2024

Chuyên gia Kiểm toán An toàn thông tin
- Địa điểm: Hà Nội
- Số lượng: 1
- Hạn nộp: 19/04/2024

Chuyên gia công nghệ dữ liệu
- Địa điểm: Hà Nội
- Số lượng: 1
- Hạn nộp: 19/04/2024

Chuyên Gia Quản Trị Kiến Trúc - Khối Công Nghệ
- Địa điểm: Hà Nội
- Số lượng: 1
- Hạn nộp: 30/05/2024

Chuyên gia khoa học dữ liệu
- Địa điểm: Hà Nội
- Số lượng: 1
- Hạn nộp: 19/04/2024

Chuyên gia quản lý dịch vụ CNTT
- Địa điểm: Hà Nội
- Số lượng: 1
- Hạn nộp: 19/04/2024

Chuyên gia triển khai ứng dụng
- Địa điểm: Hà Nội
- Số lượng: 1
- Hạn nộp: 19/04/2024

Chuyên gia phát triển Tích hợp ứng dụng
- Địa điểm: Hà Nội
- Số lượng: 1
- Hạn nộp: 30/05/2024

Chuyên gia kiến trúc an toàn thông tin
- Địa điểm: Hà Nội
- Số lượng: 1
- Hạn nộp: 19/04/2024

[Sơn La] Chuyên Viên Khách Hàng Cá nhân Ưu Tiên
- Địa điểm: Sơn La
- Số lượng: 1
- Hạn nộp: 17/04/2024

[Vũng Tàu] Chuyên Viên Khách Hàng Cá nhân Ưu Tiên
- Địa điểm: Bà Rịa - Vũng Tàu
- Số lượng: 1
- Hạn nộp: 18/04/2024

Chuyên gia Kiến trúc dữ liệu
- Địa điểm: Hà Nội
- Số lượng: 1
- Hạn nộp: 18/04/2024

Chuyên gia Kiến trúc giải pháp ứng dụng
- Địa điểm: Hà Nội
- Số lượng: 1
- Hạn nộp: 18/04/2024

[Chơn Thành] Giao Dịch Viên
- Địa điểm: Bình Phước
- Số lượng: 2
- Hạn nộp: 14/04/2024

[Vĩnh Phúc] Giám đốc Vận hành & Dịch vụ khách hàng
- Địa điểm: Vĩnh Phúc
- Số lượng: 1
- Hạn nộp: 14/04/2024

Chuyên viên cao cấp Truyền thông nội bộ
- Địa điểm: Hà Nội
- Số lượng: 1
- Hạn nộp: 15/04/2024

[Vũng Tàu] Chuyên Viên Khách Hàng Cá nhân
- Địa điểm: Bà Rịa - Vũng Tàu
- Số lượng: 2
- Hạn nộp: 13/04/2024

[Bến Lức - Long An] Chuyên viên Khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME)
- Địa điểm: Long An
- Số lượng: 2
- Hạn nộp: 13/04/2024

[Tây Ninh] Chuyên viên Khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME)
- Địa điểm: Tây Ninh
- Số lượng: 2
- Hạn nộp: 13/04/2024

[Khối MKT] - Giám Đốc Cao Cấp Nghiên Cứu Thị Trường và Phân Tích
- Địa điểm: Hà Nội
- Số lượng: 1
- Hạn nộp: 13/05/2024

[Khối Ngân hàng số] CV/CVCC sáng tạo nội dung (UX writer)
- Địa điểm: Hà Nội
- Số lượng: 2
- Hạn nộp: 13/04/2024

Chuyên viên cao cấp Quản lý Cơ sở dữ liệu
- Địa điểm: Hà Nội
- Số lượng: 1
- Hạn nộp: 12/04/2024

CV/CVCC/CG Phát triển ứng dụng số (Dev Thẻ)
- Địa điểm: Hà Nội
- Số lượng: 1
- Hạn nộp: 12/04/2024

CV/CVCC/CG Phát triển ứng dụng Công nghệ ngân hàng (SAS)
- Địa điểm: Hà Nội
- Số lượng: 2
- Hạn nộp: 12/04/2024

Chuyên viên Quản trị dự án công nghệ thông tin
- Địa điểm: Hà Nội
- Số lượng: 1
- Hạn nộp: 12/04/2024

Chuyên gia Quản trị kiến trúc
- Địa điểm: Hà Nội
- Số lượng: 1
- Hạn nộp: 12/04/2024

CVCC/CG Kiểm thử An toàn thông tin
- Địa điểm: Hà Nội
- Số lượng: 1
- Hạn nộp: 12/04/2024

Chuyên viên cao cấp Vận hành hệ thống bảo mật
- Địa điểm: Hà Nội
- Số lượng: 2
- Hạn nộp: 12/04/2024

Chuyên viên cao cấp Quản lý mạng
- Địa điểm: Hà Nội
- Số lượng: 1
- Hạn nộp: 12/04/2024

CV/CVCC Quản lý ứng dụng ngoài Corebanking
- Địa điểm: Hà Nội
- Số lượng: 2
- Hạn nộp: 12/04/2024

CV/CVCC Quản lý Ứng dụng Corebanking
- Địa điểm: Hà Nội
- Số lượng: 1
- Hạn nộp: 12/04/2024

Chuyên viên cao cấp Kiểm thử tích hợp ứng dụng
- Địa điểm: Hà Nội
- Số lượng: 2
- Hạn nộp: 12/04/2024

CV/CVCC Phát triển tích hợp ứng dụng
- Địa điểm: Hà Nội
- Số lượng: 2
- Hạn nộp: 12/04/2024

Chuyên viên cao cấp Phân tích yêu cầu tích hợp ứng dụng
- Địa điểm: Hà Nội
- Số lượng: 2
- Hạn nộp: 12/04/2024

Chuyên viên cao cấp Kiểm thử Ứng dụng KHCN/KHDN
- Địa điểm: Hà Nội
- Số lượng: 2
- Hạn nộp: 12/04/2024

Chuyên viên cao cấp Phát triển Ứng dụng KHCN/KHDN
- Địa điểm: Hà Nội
- Số lượng: 8
- Hạn nộp: 12/04/2024

Chuyên viên cao cấp Phân tích nghiệp vụ KHCN/KHDN
- Địa điểm: Hà Nội
- Số lượng: 4
- Hạn nộp: 12/04/2024

[Long Thành - Đồng Nai] Chuyên Viên Khách Hàng Cá nhân
- Địa điểm: Đồng Nai
- Số lượng: 2
- Hạn nộp: 11/04/2024

[Tân An - Long An] Giám đốc Vận hành và Dịch vụ Khách hàng
- Địa điểm: Long An
- Số lượng: 1
- Hạn nộp: 08/04/2024

[ Khối Ngân hàng số] Chuyên gia/CVCC phát triển Kinh doanh số
- Địa điểm: Hà Nội
- Số lượng: 2
- Hạn nộp: 30/04/2024

Khối SME - Chuyên gia Định vị giá trị KHDN - Hội sở Hà Nội/HCM
- Địa điểm: Hà Nội
- Số lượng: 2
- Hạn nộp: 30/04/2024

[Khối Ngân hàng số] CGCC/CG phát triển sản phẩm và Dịch vụ số KHDN (PO)
- Địa điểm: Hà Nội
- Số lượng: 2
- Hạn nộp: 30/04/2024

[Khối Ngân hàng số] Chuyên viên/Chuyên viên cao cấp thiết kế UI/UX
- Địa điểm: Hà Nội
- Số lượng: 4
- Hạn nộp: 30/04/2024

[Digital Banking] Scrum Master
- Địa điểm: Hà Nội
- Số lượng: 1
- Hạn nộp: 30/04/2024

[Khối Ngân hàng số] Chuyên gia/Chuyên viên cao cấp Phân tích nghiệp vụ
- Địa điểm: Hà Nội
- Số lượng: 2
- Hạn nộp: 30/04/2024

[Khối ngân hàng số] Chuyên viên cao cấp/Chuyên viên phân tích dữ liệu (Data Analyst)
- Địa điểm: Hà Nội
- Số lượng: 1
- Hạn nộp: 14/04/2024

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm ứng tuyển tại: