ABBANK Tuyển dụng Tháng 8/2022

Ngân hàng ABBank Tuyển dụng:

ABBANK Tuyển dụng Tháng 8/2022

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

[HO HN] Chuyên viên cao cấp/Chuyên viên Hợp tác đối tác
- Địa điểm: Hà Nội
- Số lượng: 2
- Thời hạn: 09/09/2022

[HO HN] Giám đốc Quản trị danh mục và Phân tích kinh doanh
- Địa điểm: Hà Nội
- Số lượng: 1
- Thời hạn: 31/08/2022

[HO HN] Giám đốc cao cấp phân khúc kinh doanh
- Địa điểm: Hà Nội
- Số lượng: 1
- Thời hạn: 31/08/2022

[HO HCM] Chuyên viên Truyền thông
- Địa điểm: Hồ Chí Minh
- Số lượng: 1
- Thời hạn: 05/09/2022

[HO HCM] Chuyên Viên Quản Lý Số Liệu
- Địa điểm: Hồ Chí Minh
- Số lượng: 1
- Thời hạn: 03/09/2022

[Huế] Chuyên Viên Tư Vấn
- Địa điểm: Thừa Thiên Huế
- Số lượng: 1
- Thời hạn: 02/09/2022

[Hồng Ngự] Chuyên viên Quan hệ khách hàng Cá nhân/Doanh nghiệp
- Địa điểm: Đồng Tháp
- Số lượng: 2
- Thời hạn: 01/09/2022

[HCM] Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME)
- Địa điểm: Hồ Chí Minh
- Số lượng: 1
- Thời hạn: 01/09/2022

[Phú Nhuận] Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân
- Địa điểm: Hồ Chí Minh
- Số lượng: 1
- Thời hạn: 01/09/2022

[Đồng Nai] Giao dịch viên
- Địa điểm: Đồng Nai
- Số lượng: 2
- Thời hạn: 02/09/2022

[Hà Nội] - Giao dịch viên
- Địa điểm: Hà Nội
- Số lượng: 2
- Thời hạn: 06/09/2022

[VŨNG TÀU] Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân
- Địa điểm: Bà Rịa - Vũng Tàu
- Số lượng: 3
- Thời hạn: 01/09/2022

[Đà Nẵng] Nhân viên/Chuyên viên ATM/POS
- Địa điểm: Hồ Chí Minh
- Số lượng: 1
- Thời hạn: 15/08/2022

[HO HN] Trưởng phòng/Phó phòng phụ trách An toàn thông tin
- Địa điểm: Hà Nội
- Số lượng: 1
- Thời hạn: 08/09/2022

[HO HN] Chuyên gia Quản lý đối tác
- Địa điểm: Hà Nội
- Số lượng: 1
- Thời hạn: 06/09/2022

[HO HN] Chuyên gia Quản lý vốn
- Địa điểm: Hà Nội
- Số lượng: 1
- Thời hạn: 06/09/2022

[HO HN] Chuyên viên Quản lý vốn
- Địa điểm: Hà Nội
- Số lượng: 1
- Thời hạn: 31/08/2022

[HO HN] Chuyên viên cao cấp/Chuyên viên Báo cáo Quản trị
- Địa điểm: Hà Nội
- Số lượng: 4
- Thời hạn: 07/09/2022

[HO HN] Chuyên Viên Quản Lý & Phân Tích Dữ Liệu - Ban Tài Chính
- Địa điểm: Hà Nội
- Số lượng: 1
- Thời hạn: 07/09/2022

[HO HN] Chuyên viên Cao cấp Phân tích Nâng cao
- Địa điểm: Hà Nội
- Số lượng: 1
- Thời hạn: 07/09/2022
Xem chi tiết
[HO HN] UX Architect
- Địa điểm: Hà Nội
- Số lượng: 1
- Thời hạn: 28/08/2022

[HO HN] UI Designer
- Địa điểm: Hà Nội
- Số lượng: 3
- Thời hạn: 28/08/2022

[HO HN] Product manager
- Địa điểm: Hà Nội
- Số lượng: 1
- Thời hạn: 28/08/2022

[HO HN] Cộng tác viên Chất lượng dịch vụ - Kênh Camera
- Địa điểm: Hà Nội
- Số lượng: 5
- Thời hạn: 28/08/2022

[HO HCM] Chuyên viên Marketing
- Địa điểm: Hồ Chí Minh
- Số lượng: 1
- Thời hạn: 29/08/2022

[HO HN] - Senior Director of Customer Experience Management
- Địa điểm: Hà Nội
- Số lượng: 1
- Thời hạn: 29/08/2022

[HO HN] Chuyên viên Telesales
- Địa điểm: Hà Nội
- Số lượng: 2
- Thời hạn: 27/08/2022

[HO HN] Chuyên viên Xử lý tín dụng Khách hàng Cá nhân
- Địa điểm: Hà Nội
- Số lượng: 1
- Thời hạn: 27/08/2022

[HO HN] Chuyên viên Xử lý tín dụng Khách hàng Bán buôn
- Địa điểm: Hà Nội
- Số lượng: 2
- Thời hạn: 27/08/2022

[Dầu Tiếng] Kiểm soát viên
- Địa điểm: Bình Dương
- Số lượng: 1
- Thời hạn: 26/08/2022
Xem chi tiết
[HO HN] Chuyên viên Hỗ trợ tín dụng KHCN
- Địa điểm: Hà Nội
- Số lượng: 1
- Thời hạn: 27/08/2022

[HCM] Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân
- Địa điểm: Hồ Chí Minh
- Số lượng: 2
- Thời hạn: 26/08/2022

[Hà Nội] Trưởng phòng Khách hàng Doanh nghiệp vừa và nhỏ
- Địa điểm: Hà Nội
- Số lượng: 1
- Thời hạn: 25/08/2022

[Vũng Tàu] Giao Dịch Viên
- Địa điểm: Bà Rịa - Vũng Tàu
- Số lượng: 1
- Thời hạn: 24/08/2022

[An Giang] Giao Dịch Viên
- Địa điểm: An Giang
- Số lượng: 1
- Thời hạn: 24/08/2022

[HO HCM] Nhân viên Hành chính
- Địa điểm: Hồ Chí Minh
- Số lượng: 1
- Thời hạn: 24/08/2022

[HO HN] Chuyên gia Quản trị chuyển đổi
- Địa điểm: Hà Nội
- Số lượng: 2
- Thời hạn: 28/08/2022

[Bến Lức] Kiểm soát viên
- Địa điểm: Long An
- Số lượng: 1
- Thời hạn: 22/08/2022

[HCM] Giám đốc Phát triển kinh doanh vùng - Khối SME
- Địa điểm: Hồ Chí Minh
- Số lượng: 3
- Thời hạn: 18/08/2022

[Nam Phước - Quảng Nam] Chuyên viên Quan hệ khách hàng Cá nhân/Doanh nghiệp
- Địa điểm: Quảng Nam
- Số lượng: 3
- Thời hạn: 15/08/2022

[ABBAS] Nhân viên bảo vệ ngân hàng
- Địa điểm: Hà Nội
- Số lượng: 5
- Thời hạn: 24/08/2022

[Hội An] Chuyên viên Tư vấn
- Địa điểm: Quảng Nam
- Số lượng: 1
- Thời hạn: 22/08/2022

[Chư Sê] - Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân
- Địa điểm: Gia Lai
- Số lượng: 1
- Thời hạn: 23/08/2022

[HO HCM] Chuyên viên Kế toán Thanh toán
- Địa điểm: Hồ Chí Minh
- Số lượng: 1
- Thời hạn: 23/08/2022

[HO HCM] Chuyên Viên Thẩm Định Tín Dụng Khách Hàng Doanh Nghiệp Lớn/SMES
- Địa điểm: Hồ Chí Minh
- Số lượng: 1
- Thời hạn: 23/08/2022

[HO Hà Nội] Nhân viên/ Chuyên viên Thị trường tiền tệ
- Địa điểm: Hà Nội
- Số lượng: 1
- Thời hạn: 15/08/2022

[Bình Dương] Giám Đốc Đơn Vị Kinh Doanh
- Địa điểm: Bình Dương
- Số lượng: 1
- Thời hạn: 22/08/2022

[Hà Nội] - Kiểm soát viên
- Địa điểm: Hà Nội
- Số lượng: 2
- Thời hạn: 20/08/2022

[Hà Nội] - Giao dịch viên
- Địa điểm: Hà Nội
- Số lượng: 3
- Thời hạn: 20/08/2022

[Hà Nội] Chuyên viên Quan hệ Khách hàng doanh nghiệp lớn
- Địa điểm: Hà Nội
- Số lượng: 5
- Thời hạn: 21/08/2022

[Hà Nội] Chuyên viên Quan hệ khách hàng doanh nghiệp vừa & nhỏ
- Địa điểm: Hà Nội
- Số lượng: 5
- Thời hạn: 21/08/2022

[HO HN] Chuyên viên Tín dụng Khách hàng Cá nhân
- Địa điểm: Hà Nội
- Số lượng: 1
- Thời hạn: 19/08/2022

[HO HN] Chuyên viên cao cấp Quản lý chất lượng
- Địa điểm: Hà Nội
- Số lượng: 1
- Thời hạn: 19/08/2022

[Bắc Ninh] Trưởng Phòng Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân
- Địa điểm: Bắc Ninh
- Số lượng: 1
- Thời hạn: 19/08/2022

[HO HN] Chuyên gia Quản lý Dự án
- Địa điểm: Hà Nội
- Số lượng: 1
- Thời hạn: 18/08/2022

[HO HN] Chuyên viên cao cấp Hỗ trợ quản lý danh mục nợ
- Địa điểm: Hà Nội
- Số lượng: 1
- Thời hạn: 18/08/2022

[Uông Bí - Quảng Ninh] Chuyên viên Tư vấn
- Địa điểm: Quảng Ninh
- Số lượng: 1
- Thời hạn: 19/08/2022

[Thái Bình] Chuyên viên Tư vấn
- Địa điểm: Thái Bình
- Số lượng: 1
- Thời hạn: 19/08/2022

[Thanh Hóa] Chuyên viên Quan hệ Khách hàng cá nhân
- Địa điểm: Thanh Hóa
- Số lượng: 1
- Thời hạn: 19/08/2022

[Cẩm Phả - Quảng Ninh] Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân
- Địa điểm: Quảng Ninh
- Số lượng: 1
- Thời hạn: 19/08/2022

[HO HN] Nhân viên/ Chuyên viên Hành chính
- Địa điểm: Hà Nội
- Số lượng: 1
- Thời hạn: 19/08/2022

[HO HN] Chuyên viên Cao cấp/Chuyên viên Quản lý Chất lượng
- Địa điểm: Hà Nội
- Số lượng: 2
- Thời hạn: 18/08/2022

[HO HN] Chuyên viên Thu hồi nợ qua điện thoại
- Địa điểm: Hà Nội
- Số lượng: 6
- Thời hạn: 12/08/2022

[HO HN] Assistant to Head of Digital Banking
- Địa điểm: Hà Nội
- Số lượng: 1
- Thời hạn: 07/08/2022

[HO HN] Giám đốc Hợp tác đối tác - Khối SME
- Địa điểm: Hà Nội
- Số lượng: 1
- Thời hạn: 06/09/2022

[HO HN] Chuyên gia cao cấp/Chuyên gia Định vị giá trị khách hàng Doanh nghiệp SME
- Địa điểm: Hà Nội
- Số lượng: 1
- Thời hạn: 01/09/2022

[HO HN] System Integration Architecture (Cloud (AWS/Azure))
- Địa điểm: Hà Nội
- Số lượng: 1
- Thời hạn: 26/08/2022

[HO HN] Solution Architecture Expert (Information Technology Dept)
- Địa điểm: Hà Nội
- Số lượng: 1
- Thời hạn: 26/08/2022

[HO HN] Bussiness Analyst (Digital Banking)
- Địa điểm: Hà Nội
- Số lượng: 5
- Thời hạn: 22/08/2022

[HO HN] Chuyên gia Kiến trúc Tích hợp Hệ thống
- Địa điểm: Hà Nội
- Số lượng: 1
- Thời hạn: 31/08/2022

[HO HN] Chuyên gia Phân tích kinh tế
- Địa điểm: Hà Nội
- Số lượng: 1
- Thời hạn: 26/08/2022

[HO HN] Chuyên Viên Quản Lý Giao Dịch Tại Quầy
- Địa điểm: Hà Nội
- Số lượng: 1
- Thời hạn: 26/08/2022

[Lạng Sơn] Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp vừa và nhỏ
- Địa điểm: Lạng Sơn
- Số lượng: 1
- Thời hạn: 31/08/2022

[Lạng Sơn] Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân
- Địa điểm: Lạng Sơn
- Số lượng: 1
- Thời hạn: 31/08/2022

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm ứng tuyển tại: