ABBANK Tuyển dụng Tháng 8/2023

Ngân hàng ABBank Tuyển dụng:

ABBANK Tuyển dụng Tháng 8/2023

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 1. [Đức Hòa] Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân
  - Địa điểm: Long An
  - Số lượng: 2
  - Thời hạn: 03/09/2023
 2. [Phước Tỉnh] Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân Ưu Tiên
  - Địa điểm: Bà Rịa - Vũng Tàu
  - Số lượng: 1
  - Thời hạn: 01/09/2023
 3. [Bình Dương] Giám đốc Đơn vị Kinh Doanh - Phi Tín Dụng
  - Địa điểm: Bình Dương
  - Số lượng: 1
  - Thời hạn: 01/09/2023
 4. [Vũng Tàu] Kiểm soát viên
  - Địa điểm: Bà Rịa - Vũng Tàu
  - Số lượng: 1
  - Thời hạn: 01/09/2023
 5. [Long An] Giao dịch viên
  - Địa điểm: Long An
  - Số lượng: 1
  - Thời hạn: 01/09/2023
 6. [Ban Tài chính - HO HN] Chuyên viên Báo cáo quản trị
  - Địa điểm: Hà Nội
  - Số lượng: 1
  - Thời hạn: 25/08/2023
 7. [Tiền Giang] Chuyên viên Khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME)
  - Địa điểm: Tiền Giang
  - Số lượng: 1
  - Thời hạn: 26/08/2023
 8. [Quảng Ninh] Chuyên viên Khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME)
  - Địa điểm: Quảng Ninh
  - Số lượng: 1
  - Thời hạn: 26/08/2023
 9. [An Giang] Giao dịch viên
  - Địa điểm: An Giang
  - Số lượng: 1
  - Thời hạn: 26/08/2023
 10. [An Giang] Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân Ưu Tiên
  - Địa điểm: An Giang
  - Số lượng: 1
  - Thời hạn: 26/08/2023
 11. [Vĩnh Long] Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân Ưu Tiên
  - Địa điểm: Vĩnh Long
  - Số lượng: 1
  - Thời hạn: 26/08/2023
 12. [Quảng Ninh] Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân
  - Địa điểm: Quảng Ninh
  - Số lượng: 1
  - Thời hạn: 26/08/2023
 13. [Đức Hòa] Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân
  - Địa điểm: Long An
  - Số lượng: 1
  - Thời hạn: 26/08/2023
 14. [Cần Thơ] Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân
  - Địa điểm: Cần Thơ
  - Số lượng: 2
  - Thời hạn: 26/08/2023
 15. [Bạc Liêu] Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân
  - Địa điểm: Bạc Liêu
  - Số lượng: 1
  - Thời hạn: 26/08/2023
 16. [HCM] Chuyên Viên Thẩm Định Tín Dụng Khách Hàng Cá Nhân
  - Địa điểm: Hồ Chí Minh
  - Số lượng: 1
  - Thời hạn: 26/08/2023
 17. [Vĩnh Phúc] Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân Ưu Tiên
  - Địa điểm: Vĩnh Phúc
  - Số lượng: 1
  - Thời hạn: 24/08/2023
 18. [Vĩnh Phúc] Chuyên viên Khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME)
  - Địa điểm: Vĩnh Phúc
  - Số lượng: 3
  - Thời hạn: 24/08/2023
 19. [Tây Ninh] Giao Dịch Viên
  - Địa điểm: Tây Ninh
  - Số lượng: 2
  - Thời hạn: 30/08/2023
 20. [Đồng Nai] Chuyên Viên Khách Hàng Doanh Nghiệp Vừa và Nhỏ (SME)
  - Địa điểm: Đồng Nai
  - Số lượng: 2
  - Thời hạn: 27/08/2023
 21. [HCM] Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME)
  - Địa điểm: Hồ Chí Minh
  - Số lượng: 2
  - Thời hạn: 24/08/2023
 22. [Chơn Thành] Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân
  - Địa điểm: Bình Phước
  - Số lượng: 2
  - Thời hạn: 21/08/2023
 23. [Bình Long] Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân
  - Địa điểm: Bình Phước
  - Số lượng: 2
  - Thời hạn: 21/08/2023
 24. [Lộc Ninh] Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân Ưu Tiên
  - Địa điểm: Bình Phước
  - Số lượng: 1
  - Thời hạn: 21/08/2023
 25. [HCM] Chuyên viên Khách hàng Cá nhân
  - Địa điểm: Hồ Chí Minh
  - Số lượng: 2
  - Thời hạn: 21/08/2023
 26. [Khối ngân hàng số] Chuyên viên cao cấp/Chuyên viên phân tích dữ liệu (Data Analyst)
  - Địa điểm: Hà Nội
  - Số lượng: 1
  - Thời hạn: 20/08/2023
 27. [HCM] Giám đốc mảng Khách hàng doanh nghiệp SMEs
  - Địa điểm: Hồ Chí Minh
  - Số lượng: 1
  - Thời hạn: 20/08/2023
 28. [Điện Biên] Chuyên viên Khách hàng cá nhân ưu tiên
  - Địa điểm: Điện Biên
  - Số lượng: 1
  - Thời hạn: 19/08/2023
 29. [Đồng Xoài - Bình Phước] Giao Dịch Viên
  - Địa điểm: Bình Phước
  - Số lượng: 2
  - Thời hạn: 19/08/2023
 30. [Vĩnh Long] Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân
  - Địa điểm: Vĩnh Long
  - Số lượng: 2
  - Thời hạn: 22/08/2023
 31. [HCM] Kiểm Soát Viên
  - Địa điểm: Hồ Chí Minh
  - Số lượng: 2
  - Thời hạn: 18/08/2023
 32. [Đồng Nai] Chuyên Viên Khách Hàng Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ (SMEs)
  - Địa điểm: Đồng Nai
  - Số lượng: 2
  - Thời hạn: 27/08/2023
 33. [Thái Nguyên] CV/CVCC Khách Hàng Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ (SMEs)
  - Địa điểm: Thái Nguyên
  - Số lượng: 1
  - Thời hạn: 16/08/2023
 34. [Thái Nguyên] Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân Ưu Tiên
  - Địa điểm: Thái Nguyên
  - Số lượng: 1
  - Thời hạn: 17/08/2023
 35. [Phước Tỉnh] Giao Dịch Viên
  - Địa điểm: Bà Rịa - Vũng Tàu
  - Số lượng: 2
  - Thời hạn: 22/08/2023
 36. [Hà Nội] Giám đốc Phát triển kinh doanh vùng - Khối SME
  - Địa điểm: Hà Nội
  - Số lượng: 1
  - Thời hạn: 31/08/2023
 37. [HO Hà Nội] Giám đốc Kế hoạch kinh doanh và Quản lý hiệu quả - Khối SME
  - Địa điểm: Hà Nội
  - Số lượng: 1
  - Thời hạn: 31/08/2023
 38. [Chơn Thành] Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân Ưu Tiên
  - Địa điểm: Bình Phước
  - Số lượng: 2
  - Thời hạn: 22/08/2023
 39. [P. Kiểm toán Công nghệ Thông tin] Kiểm toán viên cao cấp/ Chuyên gia kiểm toán
  - Địa điểm: Hà Nội
  - Số lượng: 2
  - Thời hạn: 13/08/2023
 40. [Quận 1, 3 - HCM] Giao Dịch Viên
  - Địa điểm: Hồ Chí Minh
  - Số lượng: 2
  - Thời hạn: 22/08/2023
 41. [Bình Dương] Chuyên Viên Khách Hàng Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ (SMEs)
  - Địa điểm: Bình Dương
  - Số lượng: 2
  - Thời hạn: 22/08/2023
 42. [Tân Uyên] Giao dịch viên
  - Địa điểm: Bình Dương
  - Số lượng: 2
  - Thời hạn: 13/08/2023
 43. [Hà Nội] Chuyên Viên Khách Hàng Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ
  - Địa điểm: Hà Nội
  - Số lượng: 2
  - Thời hạn: 12/08/2023
 44. [ Long An ] Nhân viên Hỗ trợ Khách hàng Doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME)
  - Địa điểm: Long An
  - Số lượng: 2
  - Thời hạn: 12/08/2023
 45. Khối QTRR - CGCC/CG/CVCC Quản trị rủi ro thị trường - HO Hà Nội
  - Địa điểm: Hà Nội
  - Số lượng: 1
  - Thời hạn: 31/08/2023
 46. [Toàn Quốc] Chuyên Viên Khách Hàng Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ (SMEs)
  - Địa điểm: Hồ Chí Minh
  - Số lượng: 5
  - Thời hạn: 11/08/2023
 47. [Hố Nai - Đồng Nai] Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân Ưu Tiên
  - Địa điểm: Đồng Nai
  - Số lượng: 2
  - Thời hạn: 10/08/2023
 48. [Vũng Tàu] Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân Ưu Tiên
  - Địa điểm: Bà Rịa - Vũng Tàu
  - Số lượng: 2
  - Thời hạn: 07/08/2023
 49. [HO HCM] Chuyên gia Nâng cao năng suất hiệu quả bán hàng SME (Khối SSD)
  - Địa điểm: Hồ Chí Minh
  - Số lượng: 1
  - Thời hạn: 10/08/2023
 50. [HO HCM] Trưởng Phòng Phòng chống rửa tiền, Phòng chống gian lận và tham nhũng
  - Địa điểm: Hồ Chí Minh
  - Số lượng: 1
  - Thời hạn: 07/08/2023
 51. [Vĩnh Phúc] Chuyên Viên Khách Hàng Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ (SMEs)
  - Địa điểm: Vĩnh Phúc
  - Số lượng: 2
  - Thời hạn: 04/08/2023
 52. [Vĩnh Phúc] Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân Ưu Tiên
  - Địa điểm: Vĩnh Phúc
  - Số lượng: 1
  - Thời hạn: 04/08/2023
 53. [Tiền Giang] Chuyên Viên Khách Hàng Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ (SMEs)
  - Địa điểm: Tiền Giang
  - Số lượng: 2
  - Thời hạn: 09/08/2023
 54. [Bạc Liêu] Kiểm Soát Viên
  - Địa điểm: Bạc Liêu
  - Số lượng: 2
  - Thời hạn: 09/08/2023
 55. [An Giang] Chuyên viên Khách hàng Cá nhân
  - Địa điểm: An Giang
  - Số lượng: 2
  - Thời hạn: 05/08/2023
 56. [HO HN] Giám đốc cao cấp Kinh doanh và Sản phẩm cấu trúc (Ngoại tệ phái sinh)
  - Địa điểm: Hà Nội
  - Số lượng: 1
  - Thời hạn: 04/08/2023
 57. [Vĩnh Long] Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân Ưu Tiên
  - Địa điểm: Vĩnh Long
  - Số lượng: 2
  - Thời hạn: 05/08/2023
 58. [HO HCM] Chuyên viên Giám sát Phi tín dụng
  - Địa điểm: Hồ Chí Minh
  - Số lượng: 2
  - Thời hạn: 03/08/2023
 59. [HO HN] Chuyên viên/Chuyên viên cao cấp Giải pháp Tín dụng - Khối Khách hàng cá nhân
  - Địa điểm: Hà Nội
  - Số lượng: 1
  - Thời hạn: 05/08/2023
 60. [Khối ngân hàng số] Chuyên gia/Chuyên gia cao cấp quản trị thay đổi
  - Địa điểm: Hà Nội
  - Số lượng: 1
  - Thời hạn: 05/08/2023
 61. [Bình Long] Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân
  - Địa điểm: Bình Phước
  - Số lượng: 2
  - Thời hạn: 31/08/2023
 62. [Chơn Thành] Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân
  - Địa điểm: Bình Phước
  - Số lượng: 2
  - Thời hạn: 31/08/2023
 63. [Phước Tỉnh] Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân Ưu Tiên
  - Địa điểm: Bà Rịa - Vũng Tàu
  - Số lượng: 2
  - Thời hạn: 31/08/2023
 64. [Vũng Tàu] Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân Ưu Tiên
  - Địa điểm: Bà Rịa - Vũng Tàu
  - Số lượng: 2
  - Thời hạn: 12/08/2023
 65. Khối QTRR - CGCC/CG/CVCC Chính sách tín dụng - HO Hà Nội
  - Địa điểm: Hà Nội
  - Số lượng: 1
  - Thời hạn: 31/08/2023
 66. [Chơn Thành] Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân Ưu Tiên
  - Địa điểm: Bình Phước
  - Số lượng: 1
  - Thời hạn: 31/08/2023
 67. [Lộc Ninh] Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân Ưu Tiên
  - Địa điểm: Bình Phước
  - Số lượng: 1
  - Thời hạn: 31/08/2023
 68. [HCM] Giám đốc Đơn vị Kinh Doanh - Phi Tín Dụng
  - Địa điểm: Hồ Chí Minh
  - Số lượng: 2
  - Thời hạn: 01/09/2023
 69. [Khối Ngân hàng số] CGCC/CG Quản lý dự án số
  - Địa điểm: Hà Nội
  - Số lượng: 1
  - Thời hạn: 12/08/2023
 70. [Bình Dương] Chuyên viên Khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME)
  - Địa điểm: Bình Dương
  - Số lượng: 2
  - Thời hạn: 22/08/2023
 71. [Khối Ngân hàng số] CG/CVCC đảm bảo chất lượng sản phẩm dịch vụ số KHCN
  - Địa điểm: Hà Nội
  - Số lượng: 2
  - Thời hạn: 13/08/2023
 72. [Khối Ngân hàng số] Chuyên viên cao cấp/Chuyên gia Phân tích nghiệp vụ
  - Địa điểm: Hà Nội
  - Số lượng: 2
  - Thời hạn: 13/08/2023
 73. [HO HN] Giám đốc cao cấp Kinh doanh và Sản phẩm cấu trúc (Ngoại tệ phái sinh)
  - Địa điểm: Hà Nội
  - Số lượng: 1
  - Thời hạn: 04/08/2023
 74. [Khối Ngân hàng số] Chuyên gia/Chuyên viên cao cấp thiết kế UI/UX
  - Địa điểm: Hà Nội
  - Số lượng: 1
  - Thời hạn: 13/08/2023
 75. [Khối Ngân hàng số] Giám đốc mảng Đảm bảo chất lượng sản phẩm và dịch vụ số
  - Địa điểm: Hà Nội
  - Số lượng: 1
  - Thời hạn: 13/08/2023
 76. [Khối Ngân hàng số] Chuyên gia/Chuyên viên cao cấp Phân tích hệ thống (SA)
  - Địa điểm: Hà Nội
  - Số lượng: 2
  - Thời hạn: 13/08/2023
 77. [Khối Ngân hàng số] CGCC/CG/CVCC Vận hành và phát triển hệ thống (DevOps)
  - Địa điểm: Hà Nội
  - Số lượng: 2
  - Thời hạn: 13/08/2023
 78. [Khối Ngân hàng số] Chuyên gia/Chuyên viên cao cấp Phân tích nghiệp vụ
  - Địa điểm: Hà Nội
  - Số lượng: 2
  - Thời hạn: 13/08/2023
 79. [Khối Ngân hàng số] Chuyên gia/CVCC phát triển ứng dụng số (Backend)
  - Địa điểm: Hà Nội
  - Số lượng: 2
  - Thời hạn: 25/08/2023
 80. [Khối Ngân hàng số] Chuyên viên Cao cấp phát triển ứng dụng Ngân hàng số (IOS native app)
  - Địa điểm: Hà Nội
  - Số lượng: 2
  - Thời hạn: 13/08/2023
 81. [Khối Ngân hàng số] CVCC/CV phát triển ứng dụng Ngân hàng số (Web Frontend)
  - Địa điểm: Hà Nội
  - Số lượng: 4
  - Thời hạn: 13/08/2023
 82. [Digital Banking] - Solution Architect
  - Địa điểm: Hà Nội
  - Số lượng: 1
  - Thời hạn: 20/08/2023

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm ứng tuyển tại: