Acecook Tuyển dụng Tháng 07/2023

Acecook Tuyển dụng:

Acecook Tuyển dụng Tháng 07/2023

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 1. CÔNG NHÂN SỬA CHỮA BẢO TRÌ - CÔNG NHÂN CƠ KHÍ
  - Nơi làm việc: Vĩnh Long
  - Mức Lương: Lương thỏa thuận
  - Số lượng tuyển: 1
 2. GIÁM SÁT BÁN HÀNG KÊNH MT
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Mức Lương: Lương thỏa thuận
  - Số lượng tuyển: 2
 3. NHÂN VIÊN TIẾP TÂN - ACECOOK CHI NHÁNH TẠI TỈNH VĨNH LONG
  - Nơi làm việc: Vĩnh Long
  - Mức Lương: Lương thỏa thuận
  - Số lượng tuyển: 1
 4. NHÂN VIÊN KHO
  - Nơi làm việc: Đà Nẵng
  - Mức Lương: Lương thỏa thuận
  - Số lượng tuyển: 1
 5. CÔNG NHÂN ĐIỆN
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Mức Lương: Lương thỏa thuận
  - Số lượng tuyển: 2
 6. NHÂN VIÊN LỄ TÂN (THỜI VỤ)
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Mức Lương: Lương thỏa thuận
  - Số lượng tuyển: 1
 7. CHUYÊN VIÊN HOẠCH ĐỊNH LOGISTIC
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Mức Lương: Lương thỏa thuận
  - Số lượng tuyển: 1
 8. CÔNG NHÂN VẬN HÀNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Mức Lương: Lương thỏa thuận
  - Số lượng tuyển: 1
 9. TRƯỞNG BỘ PHẬN MARKETING
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Mức Lương: Lương thỏa thuận
  - Số lượng tuyển: 2
 10. CÔNG NHÂN SỬA CHỮA BẢO TRÌ - CÔNG NHÂN CƠ KHÍ
  - Nơi làm việc: Vĩnh Long
  - Mức Lương: Lương thỏa thuận
  - Số lượng tuyển: 1
 11. CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Mức Lương: Lương thỏa thuận
  - Số lượng tuyển: 100
 12. BẢO TRÌ CƠ KHÍ
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Mức Lương: Lương thỏa thuận
  - Số lượng tuyển: 1
 13. CÔNG NHÂN VẬN HÀNH
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Mức Lương: Lương thỏa thuận
  - Số lượng tuyển: 5

ỨNG TUYỂN:

Các ứng viên quan tâm vui lòng ứng tuyển :