Lao động phổ thông / Công nhân

Bảo vệ Siêu thị

Trung tâm TP. Cần Thơ, Bình Thủy, Bình Minh – Vĩnh Long, Trà Nóc, Ô môn, Thốt nốt, Cái Tắc, Sóc Trăng