Acecook Tuyển dụng Tháng 8/2023

Acecook Tuyển dụng:

Acecook Tuyển dụng Tháng 8/2023

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 1. NHÂN VIÊN IT- HỆ THỐNG
  - Nơi làm việc: Hưng Yên
  - Mức Lương: Lương thỏa thuận
  - Số lượng: 1
  - Ngày đăng: 07/08/2023
 2. NHÂN VIÊN KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM
  - Nơi làm việc: Bình Dương
  - Mức Lương: Lương thỏa thuận
  - Số lượng: 1
  - Ngày đăng: 04/08/2023
 3. NHÂN VIÊN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT
  - Nơi làm việc: Hưng Yên
  - Mức Lương: Lương thỏa thuận
  - Số lượng: 1
  - Ngày đăng: 03/08/2023
 4. GIÁM SÁT BÁN HÀNG- LAI CHÂU/ĐIỆN BIÊN
  - Nơi làm việc: Lai Châu, Điện Biên
  - Mức Lương: Lương thỏa thuận
  - Số lượng: 2
  - Ngày đăng: 03/08/2023
 5. NHÂN VIÊN PR
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Mức Lương: Lương thỏa thuận
  - Số lượng: 1
  - Ngày đăng: 01/08/2023
 6. CÔNG NHÂN SỬA CHỮA BẢO TRÌ (MẢNG CƠ KHÍ)
  - Nơi làm việc: Vĩnh Long
  - Mức Lương: Lương thỏa thuận
  - Số lượng: 1
  - Ngày đăng: 31/07/2023
 7. CÔNG NHÂN ĐIỆN
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Mức Lương: Lương thỏa thuận
  - Số lượng: 2
  - Ngày đăng: 10/07/2023
 8. CÔNG NHÂN VẬN HÀNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Mức Lương: Lương thỏa thuận
  - Số lượng: 1
  - Ngày đăng: 06/06/2023
 9. CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
  - Nơi làm việc: Đà Nẵng
  - Mức Lương: Lương thỏa thuận
  - Số lượng: 1
  - Ngày đăng: 04/08/2023
 10. PHỤ KHO
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Mức Lương: Lương thỏa thuận
  - Số lượng: 1
  - Ngày đăng: 26/07/2023
 11. CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Mức Lương: Lương thỏa thuận
  - Số lượng: 100
  - Ngày đăng: 13/07/2023
 12. BẢO TRÌ CƠ KHÍ
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Mức Lương: Lương thỏa thuận
  - Số lượng: 1
  - Ngày đăng: 13/06/2023
 13. CÔNG NHÂN VẬN HÀNH
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Mức Lương: Lương thỏa thuận
  - Số lượng: 5
  - Ngày đăng: 08/06/2023

ỨNG TUYỂN:

Các ứng viên quan tâm vui lòng ứng tuyển :