Bách Hóa Xanh Bến Tre Tuyển dụng

Siêu thị Bách Hóa Xanh Bến Tre Tuyển dụng 2021:

Nhân viên QC Bách Hóa Xanh

Xem thêm: Bách Hóa Xanh Tuyển dụng Lô I5, KCN Phan Thiết, Xã Phong Nẫm, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. G16/108A Đường Trần Đại

Cập nhật 02/11/2020 : Bách Hóa Xanh BẾN TRE hiện đang nhận ứng tuyển các vị trí
- Nhân viên Thu ngân Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Thạnh Phú, TP. Bến Tre
- Nhân viên Kho Bán Hàng Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Giồng Trôm, Huyện Mỏ Cày Nam, TP. Bến Tre

Cập nhật 05/10/2020 : Bách Hóa Xanh BẾN TRE hiện đang nhận ứng tuyển các vị trí
- Nhân viên Kho Bán Hàng Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Châu Thành, Huyện Chợ Lách, TP. Bến Tre
- Nhân viên Thu ngân Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Thạnh Phú, TP. Bến Tre
- Bảo vệ Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Chợ Lách

Cập nhật 29/09/2020 : Bách Hóa Xanh BẾN TRE hiện đang nhận ứng tuyển các vị trí
- Nhân viên Thu ngân Bách Hóa Xanh Tại: TP. Bến Tre
- Nhân viên Kho Bán Hàng Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Châu Thành, Huyện Chợ Lách, TP. Bến Tre
- Bảo vệ Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Ba Tri, Huyện Bình Đại, Huyện Chợ Lách

Cập nhật 09/09/2020 : Bách Hóa Xanh BẾN TRE hiện đang nhận ứng tuyển các vị trí
- Nhân viên Kho Bán Hàng Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Bình Đại, Huyện Chợ Lách
- Bảo vệ Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Ba Tri, Huyện Bình Đại, Huyện Châu Thành, Huyện Mỏ Cày Bắc

Cập nhật 27/07/2020 : Bách Hóa Xanh BẾN TRE hiện đang nhận ứng tuyển các vị trí
- Nhân viên Kho Bán Hàng Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Chợ Lách, Huyện Giồng Trôm
- Bảo vệ Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Chợ Lách, Huyện Mỏ Cày Bắc, Huyện Mỏ Cày Nam, Huyện Thạnh Phú

Cập nhật 15/07/2020 : Bách Hóa Xanh BẾN TRE hiện đang nhận ứng tuyển các vị trí
- Nhân viên Kho Bán Hàng Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Ba Tri, Huyện Bình Đại, Huyện Chợ Lách, Huyện Giồng Trôm, Huyện Mỏ Cày Bắc, Huyện Mỏ Cày Nam
- Bảo vệ Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Mỏ Cày Nam
Nhân viên Thu Ngân kiêm Trang Trí Điện Máy Xanh Tại: Huyện Mỏ Cày Nam
- Nhân viên IT Siêu thị (IT helpdesk) Tại: Huyện Chợ Lách, Huyện Thạnh Phú
- Bảo Vệ Điện Máy Xanh Tại: Huyện Ba Tri, Huyện Giồng Trôm

Cập nhật 06/07/2020 : Bách Hóa Xanh BẾN TRE hiện đang nhận ứng tuyển các vị trí
- Nhân viên Kho Bán Hàng Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Ba Tri, Huyện Bình Đại, Huyện Giồng Trôm, Huyện Mỏ Cày Bắc, Huyện Mỏ Cày Nam
- Bảo vệ Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Mỏ Cày Nam
- Nhân viên Thu Ngân kiêm Trang Trí Điện Máy Xanh Tại: Huyện Mỏ Cày Bắc, Huyện Thạnh Phú
- Nhân viên Kho kiêm Hỗ Trợ Kỹ Thuật Thế Giới Di Động Tại: Huyện Thạnh Phú
- Bảo Vệ Điện Máy Xanh Tại: Huyện Ba Tri, Huyện Chợ Lách, Huyện Giồng Trôm, Huyện Thạnh Phú
- Nhân viên IT Siêu thị (IT helpdesk) Tại: Huyện Chợ Lách, Huyện Thạnh Phú

Cập nhật 16/06/2020 : Bách Hóa Xanh BẾN TRE hiện đang nhận ứng tuyển các vị trí
- Nhân viên Kho Bán Hàng Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Bình Đại
- Nhân viên Thu Ngân kiêm Trang Trí Điện Máy Xanh Tại: Huyện Mỏ Cày Bắc, Huyện Thạnh Phú
- Nhân viên Kho kiêm Hỗ Trợ Kỹ Thuật Thế Giới Di Động Tại: Huyện Thạnh Phú
- Nhân viên IT Siêu thị (IT helpdesk) Tại: Huyện Chợ Lách, Huyện Thạnh Phú
- Bảo Vệ Điện Máy Xanh Tại: Huyện Ba Tri, Huyện Chợ Lách, Huyện Giồng Trôm, Huyện Thạnh Phú

Cập nhật 16/06/2020 : Bách Hóa Xanh BẾN TRE hiện đang nhận ứng tuyển các vị trí
- Nhân viên Thu ngân Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Ba Tri, Huyện Mỏ Cày Bắc
- Nhân viên Kho Bán Hàng Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Ba Tri, Huyện Mỏ Cày Bắc, Huyện Mỏ Cày Nam
- Nhân viên Bảo vệ Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Châu Thành
- Nhân viên IT Siêu thị (IT helpdesk) Tại: Huyện Chợ Lách, Huyện Thạnh Phú

Cập nhật 18/05/2020 : Bách Hóa Xanh BẾN TRE hiện đang nhận ứng tuyển các vị trí
- Nhân viên Thu ngân Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Ba Tri, Huyện Giồng Trôm
- Nhân viên Kho Bán Hàng Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Ba Tri, Huyện Bình Đại, Huyện Châu Thành, Huyện Giồng Trôm, TP.Bến Tre
- Cộng Tác Viên Giao Hàng Lắp Đặt Điện Máy Xanh Tại: Huyện Ba Tri, TP.Bến Tre, Huyện Bình Đại, Huyện Châu Thành, Huyện Chợ Lách, Huyện Giồng Trôm, Huyện Mỏ Cày Bắc, Huyện Mỏ Cày Nam, Huyện Thạnh Phú, Huyện Mỏ Cày

Cập nhật 11/05/2020 : Bách Hóa Xanh BẾN TRE hiện đang nhận ứng tuyển các vị trí
- Nhân viên Thu ngân Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Chợ Lách, Huyện Mỏ Cày Bắc
- Nhân viên Kho Bán Hàng Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Ba Tri, Huyện Bình Đại, Huyện Châu Thành, Huyện Chợ Lách, Huyện Giồng Trôm, Huyện Mỏ Cày Bắc, TP.Bến Tre
- Nhân viên Bảo vệ Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Ba Tri, Huyện Bình Đại, Huyện Chợ Lách, Huyện Giồng Trôm, Huyện Mỏ Cày Bắc
- Cộng Tác Viên Giao Hàng Lắp Đặt Điện Máy Xanh Tại: Huyện Ba Tri, TP.Bến Tre

Cập nhật 02/11/2020 : Bách Hóa Xanh BẾN TRE hiện đang nhận ứng tuyển các vị trí
- Nhân viên Thu ngân Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Thạnh Phú, TP. Bến Tre
- Nhân viên Kho Bán Hàng Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Giồng Trôm, Huyện Mỏ Cày Nam, TP. Bến Tre

Cập nhật 05/10/2020 : Bách Hóa Xanh BẾN TRE hiện đang nhận ứng tuyển các vị trí
- Nhân viên Kho Bán Hàng Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Châu Thành, Huyện Chợ Lách, TP. Bến Tre
- Nhân viên Thu ngân Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Thạnh Phú, TP. Bến Tre
- Bảo vệ Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Chợ Lách

Cập nhật 29/09/2020 : Bách Hóa Xanh BẾN TRE hiện đang nhận ứng tuyển các vị trí
- Nhân viên Thu ngân Bách Hóa Xanh Tại: TP. Bến Tre
- Nhân viên Kho Bán Hàng Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Châu Thành, Huyện Chợ Lách, TP. Bến Tre
- Bảo vệ Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Ba Tri, Huyện Bình Đại, Huyện Chợ Lách

Cập nhật 09/09/2020 : Bách Hóa Xanh BẾN TRE hiện đang nhận ứng tuyển các vị trí
- Nhân viên Kho Bán Hàng Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Bình Đại, Huyện Chợ Lách
- Bảo vệ Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Ba Tri, Huyện Bình Đại, Huyện Châu Thành, Huyện Mỏ Cày Bắc

Cập nhật 27/07/2020 : Bách Hóa Xanh BẾN TRE hiện đang nhận ứng tuyển các vị trí
- Nhân viên Kho Bán Hàng Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Chợ Lách, Huyện Giồng Trôm
- Bảo vệ Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Chợ Lách, Huyện Mỏ Cày Bắc, Huyện Mỏ Cày Nam, Huyện Thạnh Phú

Cập nhật 15/07/2020 : Bách Hóa Xanh BẾN TRE hiện đang nhận ứng tuyển các vị trí
- Nhân viên Kho Bán Hàng Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Ba Tri, Huyện Bình Đại, Huyện Chợ Lách, Huyện Giồng Trôm, Huyện Mỏ Cày Bắc, Huyện Mỏ Cày Nam
- Bảo vệ Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Mỏ Cày Nam
Nhân viên Thu Ngân kiêm Trang Trí Điện Máy Xanh Tại: Huyện Mỏ Cày Nam
- Nhân viên IT Siêu thị (IT helpdesk) Tại: Huyện Chợ Lách, Huyện Thạnh Phú
- Bảo Vệ Điện Máy Xanh Tại: Huyện Ba Tri, Huyện Giồng Trôm

Cập nhật 06/07/2020 : Bách Hóa Xanh BẾN TRE hiện đang nhận ứng tuyển các vị trí
- Nhân viên Kho Bán Hàng Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Ba Tri, Huyện Bình Đại, Huyện Giồng Trôm, Huyện Mỏ Cày Bắc, Huyện Mỏ Cày Nam
- Bảo vệ Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Mỏ Cày Nam
- Nhân viên Thu Ngân kiêm Trang Trí Điện Máy Xanh Tại: Huyện Mỏ Cày Bắc, Huyện Thạnh Phú
- Nhân viên Kho kiêm Hỗ Trợ Kỹ Thuật Thế Giới Di Động Tại: Huyện Thạnh Phú
- Bảo Vệ Điện Máy Xanh Tại: Huyện Ba Tri, Huyện Chợ Lách, Huyện Giồng Trôm, Huyện Thạnh Phú
- Nhân viên IT Siêu thị (IT helpdesk) Tại: Huyện Chợ Lách, Huyện Thạnh Phú

Cập nhật 16/06/2020 : Bách Hóa Xanh BẾN TRE hiện đang nhận ứng tuyển các vị trí
- Nhân viên Kho Bán Hàng Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Bình Đại
- Nhân viên Thu Ngân kiêm Trang Trí Điện Máy Xanh Tại: Huyện Mỏ Cày Bắc, Huyện Thạnh Phú
- Nhân viên Kho kiêm Hỗ Trợ Kỹ Thuật Thế Giới Di Động Tại: Huyện Thạnh Phú
- Nhân viên IT Siêu thị (IT helpdesk) Tại: Huyện Chợ Lách, Huyện Thạnh Phú
- Bảo Vệ Điện Máy Xanh Tại: Huyện Ba Tri, Huyện Chợ Lách, Huyện Giồng Trôm, Huyện Thạnh Phú

Cập nhật 16/06/2020 : Bách Hóa Xanh BẾN TRE hiện đang nhận ứng tuyển các vị trí
- Nhân viên Thu ngân Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Ba Tri, Huyện Mỏ Cày Bắc
- Nhân viên Kho Bán Hàng Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Ba Tri, Huyện Mỏ Cày Bắc, Huyện Mỏ Cày Nam
- Nhân viên Bảo vệ Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Châu Thành
- Nhân viên IT Siêu thị (IT helpdesk) Tại: Huyện Chợ Lách, Huyện Thạnh Phú

Cập nhật 18/05/2020 : Bách Hóa Xanh BẾN TRE hiện đang nhận ứng tuyển các vị trí
- Nhân viên Thu ngân Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Ba Tri, Huyện Giồng Trôm
- Nhân viên Kho Bán Hàng Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Ba Tri, Huyện Bình Đại, Huyện Châu Thành, Huyện Giồng Trôm, TP.Bến Tre
- Cộng Tác Viên Giao Hàng Lắp Đặt Điện Máy Xanh Tại: Huyện Ba Tri, TP.Bến Tre, Huyện Bình Đại, Huyện Châu Thành, Huyện Chợ Lách, Huyện Giồng Trôm, Huyện Mỏ Cày Bắc, Huyện Mỏ Cày Nam, Huyện Thạnh Phú, Huyện Mỏ Cày

Cập nhật 11/05/2020 : Bách Hóa Xanh BẾN TRE hiện đang nhận ứng tuyển các vị trí
- Nhân viên Thu ngân Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Chợ Lách, Huyện Mỏ Cày Bắc
- Nhân viên Kho Bán Hàng Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Ba Tri, Huyện Bình Đại, Huyện Châu Thành, Huyện Chợ Lách, Huyện Giồng Trôm, Huyện Mỏ Cày Bắc, TP.Bến Tre
- Nhân viên Bảo vệ Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Ba Tri, Huyện Bình Đại, Huyện Chợ Lách, Huyện Giồng Trôm, Huyện Mỏ Cày Bắc
- Cộng Tác Viên Giao Hàng Lắp Đặt Điện Máy Xanh Tại: Huyện Ba Tri, TP.Bến Tre

Hệ Thống Siêu thị Bách Hóa Xanh tại Bến Tre:

 • Ấp Quới Thạnh Tây, Xã Quới Sơn, Huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre (cách ngã tư Huyện 300m hướng về KCN Giao Long) – Sắp khai trương ngày 08/05
 • Ấp Tân Quới Tây B, Xã Minh Đức, Huyện Mỏ Cày Nam, Tỉnh Bến Tre (ngay chợ Tân Hương) – Sắp khai trương ngày 08/05
 • Xã Bảo Thạnh, Huyện Ba Tri, Tỉnh Bến Tre (đối diện chợ Bảo Thạnh) – Sắp khai trương ngày 08/05
 • 317K, Khu phố 3, Phường Phú Tân, TP. Bến Tre, Tỉnh Bến Tre (đối diện chợ Tân Thành) – Khai trương ngày 06/05 – Có khuyến mãi
 • Ấp Quân An, Xã Long Thới, Huyện Chợ Lách, Tỉnh Bến Tre (đối diện UBND xã Long Thới) – Khai trương ngày 05/05 – Có khuyến mãi
 • Đường QL57C, Ấp 3, Xã Sơn Đông, TP. Bến Tre, Tỉnh Bến Tre (cách cầu Sơn Đông 50m)
 • 104C An Hòa Thạnh, Xã An Hoá, Huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre (chân cầu An Hoá)
 • Đường Đoàn Hoàng Minh, P. Phú Khương, TP. Bến Tre, Tỉnh Bến Tre (Cách vòng xoay Phú Khương 50m – gần Xổ Số Kiến Thiết Tỉnh Bến Tre)
 • Đường ĐT883, KP. 3, TT. Bình Đại, Huyện Bình Đại, Tỉnh Bến Tre (Đối diện ngân hàng Vietinbank Bình Đại – Cửa hàng xe máy Huỳnh Thành cũ)
 • Ấp Hưng Chánh, Xã Châu Hưng, Huyện Bình Đại, Tỉnh Bến Tre (Đối diện chợ Châu Hưng)
 • Ấp An Lợi, Xã An Thới, Huyện Mỏ Cày Nam, Tỉnh Bến Tre (Gần ngã 3 chợ An Thới)
 • Ấp Thạnh Trị Hạ, Thị Trấn Thạnh Phú, Huyện Thạnh Phú, Tỉnh Bến Tre (Cách Bưu Điện Thạnh Phú 100m)
 • Ấp Thạnh Lợi, Xã Bình Thạnh, Huyện Thạnh Phú, Tỉnh Bến Tre (Ngay chợ Bến Sung)
 • Ấp Phú Chánh, Xã Phú Hưng, TP. Bến Tre, Tỉnh Bến Tre (Đối diện chợ Giữa)
 • Xã Tân Thủy, Huyện Ba Tri, Tỉnh Bến Tre (Cách chợ Tân Bình 100m)
 • Ấp Chợ, Xã Phú Phụng, Huyện Chợ Lách, Tỉnh Bến Tre (Cách chợ Phú Phụng 100m)
 • Đường QL57B, Ấp Lộc Hòa, Xã Lộc Thuận, Huyện Bình Đại, Tỉnh Bến Tre (Cách chợ Lộc Thuận 50m)
 • Ấp Giao Hòa B, Xã Giao Thạnh, Huyện Thạnh Phú, Tỉnh Bến Tre (Cách chợ Giao Thạnh 100m)
 • Đường ĐT882, Ấp Phước Khánh, Xã Phước Mỹ Trung, Huyện Mỏ Cày Bắc, Tỉnh Bến Tre (Cách chợ Ba Vát 100m)
 • Đường QL57, Ấp Bình Tây, Xã Cẩm Sơn, Huyện Mỏ Cày Nam, Tỉnh Bến Tre (Ngay chợ Tân Trung)
 • Đường ĐT883, Ấp Sân Banh, Xã Thới Lai, Huyện Bình Đại, Tỉnh Bến Tre (Cách chợ Thới Lai 50m)
 • Đường Trương Định, Ấp Bình Khởi, P. 6, TP. Bến Tre (Cách vòng xoay Bùng Binh Mũi 200m)
 • Đường QL60, Ấp Hội Yên, Thị Trấn Mỏ Cày, Huyện Mỏ Cày Nam, Tỉnh Bến Tre (Đối diện bưu điện huyện Mỏ Cày Nam)
 • Đường Nguyễn Huệ, P. 4, TP. Bến Tre, Tỉnh Bến Tre (Ngay chợ Cầu Bà Mụ)
 • Đường Đô Thị, KP. 2, Thị Trấn Giồng Trôm, Huyện Giồng Trôm, Tỉnh Bến Tre (Cách chợ Giồng Trôm 100m)
 • Đường Trần Hưng Đạo, Thị Trấn Ba Tri, Huyện Ba Tri, Tỉnh Bến Tre (Ngay công viên Ba Tri)
 • Đường Nguyễn Văn Tư, P. 7, TP. Bến Tre, Tỉnh Bến Tre (Ngay vòng xoay Mỹ Hóa)
 • Đường QL57, Ấp Thạnh B, Xã Tân Phong, Huyện Thạnh Phú, Tỉnh Bến Tre (Ngay chợ Tân Phong)
 • Đường Nguyễn Thị Định, Phường Phú Tân, Bến Tre (Ngay ngã 4 Phú Điền)
 • Đường ĐH20, Ấp An Lộc Thị, Xã An Thạnh, Huyện Mỏ Cày Nam, Tỉnh Bến Tre (Ngã 3 Lò Rèn Chợ Thơm)
 • Đường QL57, Ấp An Hội A, Xã An Thuận, Huyện Thạnh Phú, Tỉnh Bến Tre (Đối diện chợ Giồng Ớt)
 • Đường QL57, KP.2, TT Chợ Lách, Huyện Chợ Lách, Tỉnh Bến Tre (Gần khu A Chợ Lách, kế bên Thế Giới Di Động)
 • Đường ĐT883, Ấp Phước Hòa, Xã Phú An Hòa, Huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre (Ngay ngã 3 chợ công nhân Giao Long)
 • Đường QL57, Ấp Tây Lộc, Xã Vĩnh Thành, Huyện Chợ Lách, Tỉnh Bến Tre (Ngay ngã 3 chợ Lộ Đất)
 • 251 Đường Đô Thị, Ấp Chợ, Xã Mỹ Thạnh, Huyện Giồng Trôm, Tỉnh Bến Tre (Cách chợ Mỹ Lồng 50m)
 • Đường Thủy Sản, Ấp 10, Thị Trấn Thạnh Phú, huyện Thạnh Phú, Tỉnh Bến Tre (Cuối Chợ Dòng Miễu-Thạnh Phú)
 • Đường ĐT885, Ấp An Định 2, X. An Ngãi Trung, H. Ba Tri, Bến Tre (Ngay Ngã 3 Chợ An Ngãi Trung)
 • Đường ĐHCT-11, Xã Tiên Thuỷ, H. Châu Thành, Bến Tre (Ngay nhà lồng chợ Tiên Thuỷ)
 • Đường QL57C, Ấp Tiên Tây Vàm, X. Tiên Thuỷ, H. Châu Thành, Bến Tre (Ngay chợ Tiên Tây Vàm)
 • Đường ĐT884, P. Phú Tân, Tp. Bến Tre, Bến Tre (Ngay vòng xoay Tân Thành)
 • 354 Đoàn Hoàng Minh, P. 5, Bến Tre (Ngay vòng xoay chợ Ngã 5)
 • 153 Đường ĐT 883, Thị Trấn Châu Thành, H. Châu Thanh, Bến Tre (Đối diện chợ ngã tư Huyện (Tân Huề Đông))

Chia sẻ:

Share on facebook
Share on twitter
guest
318 Bình Luận
Mới nhất
Cũ nhất Yêu thích nhất
Nguyễn Gia Thuận
Nguyễn Gia Thuận
1 ngày trước

Cho em hỏi bách hoá xanh khu vực thị trấn Bình Đại, huyện Bình Đại, Bến Tre còn tuyển dụng nhân viên bán hàng hay thu ngân không ạ?

Vo hoàng huy
Vo hoàng huy
27 ngày trước

E tìm việc làm

Lê minh hiếu
Lê minh hiếu
1 tháng trước

Cho mình hỏi bhx ở tp Bến Tre còn tuyển dụng không bạn

Nguyễn thị Sáu
Nguyễn thị Sáu
5 tháng trước

Còn tuyên nhân viên bán hàng k ạ

Trịnh Nguyễn Thanh Lam
Trịnh Nguyễn Thanh Lam
10 tháng trước

Cho em hỏi Bách hóa xanh Chợ Lách còn tuyển nhân viên kho hàng ở chi nhánh nào ạ? Còn nhận hồ sơ tới bao giờ và nộp hồ sơ ở đâu ạ?

Tutimviec.com
Tutimviec.com
Admin
  Trịnh Nguyễn Thanh Lam
10 tháng trước

Vui lòng nộp hồ sơ online tại website tuyển dụng của BHX – có link hướng dẫn trong bài đăng.

Bùi Thị Trúc Linh
Bùi Thị Trúc Linh
10 tháng trước

Cho e hỏi Bách Hóa Xanh Thanh phú còn tuyển ko a

Bùi Thị Trúc Linh
Bùi Thị Trúc Linh
  Bùi Thị Trúc Linh
10 tháng trước

Cho e hỏi Bách Hóa Xanh Thanh phú còn tuyển ko ạ.

Tutimviec.com
Tutimviec.com
Admin
  Bùi Thị Trúc Linh
10 tháng trước

Rất tiếc hiện Thanh Phú ko có tuyển. Hiện đang tuyển tại Bình Đại và Chợ Lách

Lê bá lộc
Lê bá lộc
11 tháng trước

Có còn tuyên tai xê xe tải giao hàng khong mình bằng C 8 năm kinh nghiem

Hồ Thi Cam linh
Hồ Thi Cam linh
11 tháng trước

Cho e hoi bach hoa xanh binh dai con tuyển k ak

Hồng Hoa
Hồng Hoa
1 Năm trước

Cho e hỏi Bánh Hóa Xanh Châu Thành Tỉnh Bến Tre còn tuyển kg a . Nhân viên bán hàng không ạ

Nam
Nam
1 Năm trước

Xin hỏi bách hoá xanh nhuận Phú Tân mỏ cày Bắc còn tuyển nhân viên kho không ak