Bách Hóa Xanh Cà Mau Tuyển dụng

  • Công ty Cổ phần Thế Giới Di Động
  • Siêu thị Bách Hóa Xanh Cà Mau
  • vieclam.thegioididong.com

Siêu thị Bách Hóa Xanh Cà Mau Tuyển dụng 2020:


Cập nhật 27/07/2020 : Bách Hóa Xanh CÀ MAU hiện đang nhận ứng tuyển các vị trí
- Nhân viên Thu ngân Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Trần Văn Thời
- Nhân viên Kho Bán Hàng Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Trần Văn Thời
- Bảo vệ Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Cái Nước, Huyện Phú Tân, TP. Cà Mau
Cập nhật 20/07/2020 : Bách Hóa Xanh CÀ MAU hiện đang nhận ứng tuyển các vị trí
- Nhân viên Thu ngân Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Trần Văn Thời
- Nhân viên Kho Bán Hàng Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Trần Văn Thời
- Nhân viên Thu Ngân kiêm Trang Trí Điện Máy Xanh Tại: Huyện Huyện Phú Tân
- Nhân viên Kho kiêm Hỗ Trợ Kỹ Thuật Điện Máy Xanh Tại: Huyện Huyện Đầm Dơi
Cập nhật 15/07/2020 : Bách Hóa Xanh CÀ MAU hiện đang nhận ứng tuyển các vị trí
- Nhân viên Thu ngân Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Đầm Dơi, Huyện Năm Căn, Huyện Thới Bình, Huyện U Minh
- Nhân viên Kho Bán Hàng Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Đầm Dơi, Huyện Năm Căn, Huyện Thới Bình, Huyện U Minh, TP.Cà Mau
- Bảo vệ Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Cái Nước, Huyện Đầm Dơi, Huyện Năm Căn, TP.Cà Mau
- Nhân viên Thu Ngân kiêm Trang Trí Điện Máy Xanh Tại: Huyện Phú Tân
- Nhân viên IT Siêu thị (IT helpdesk) Tại: Huyện Năm Căn
- Bảo Vệ Thế Giới Di Động Tại: TP.Cà Mau
- Bảo Vệ Điện Máy Xanh Tại: Huyện Cái Nước
- Nhân viên Kho kiêm Hỗ Trợ Kỹ Thuật Điện Máy Xanh Tại: Huyện Đầm Dơi, Huyện Thới Bình
Cập nhật 07/06/2020 : Bách Hóa Xanh CÀ MAU hiện đang nhận ứng tuyển các vị trí
- Nhân viên Thu ngân Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Đầm Dơi, Huyện Năm Căn, Huyện Thới Bình, Huyện U Minh, TP.Cà Mau
- Nhân viên Kho Bán Hàng Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Đầm Dơi, Huyện Năm Căn, Huyện Phú Tân, Huyện Thới Bình, Huyện U Minh, TP.Cà Mau
- Bảo vệ Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Cái Nước, Huyện Đầm Dơi, Huyện Năm Căn, TP.Cà Mau
- Bảo Vệ Điện Máy Xanh Tại: Huyện Cái Nước
- Nhân viên IT Siêu thị (IT helpdesk) Tại: Huyện Năm Căn
- Nhân viên Kho kiêm Hỗ Trợ Kỹ Thuật Điện Máy Xanh Tại: Huyện Đầm Dơi, Huyện Thới Bình
Cập nhật 29/06/2020 : Bách Hóa Xanh CÀ MAU hiện đang nhận ứng tuyển các vị trí
- Nhân viên Thu ngân Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Đầm Dơi, Huyện Năm Căn, Huyện Thới Bình, Huyện U Minh, TP.Cà Mau
- Nhân viên Kho Bán Hàng Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Đầm Dơi, Huyện Năm Căn, Huyện Phú Tân, Huyện Thới Bình, Huyện U Minh, TP.Cà Mau
- Bảo vệ Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Cái Nước, Huyện Đầm Dơi, Huyện Năm Căn, TP.Cà Mau
- Nhân viên IT Siêu thị (IT helpdesk) Tại: Huyện Năm Căn
- Bảo Vệ Điện Máy Xanh Tại: Huyện Cái Nước
- Nhân viên Kho kiêm Hỗ Trợ Kỹ Thuật Điện Máy Xanh Tại: Huyện Đầm Dơi, Huyện Thới Bình
Cập nhật 16/06/2020 : Bách Hóa Xanh CÀ MAU hiện đang nhận ứng tuyển các vị trí
- Nhân viên Thu Ngân Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Thới Bình, Huyện U Minh, TP.Cà Mau
- Nhân viên Kho Bán Hàng Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Phú Tân, Huyện Thới Bình, Huyện U Minh, TP.Cà Mau
- Nhân viên Bảo vệ Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Cái Nước, Huyện Năm Căn, Huyện Thới Bình, Huyện Trần Văn Thời, TP.Cà Mau
- Nhân viên IT Siêu thị (IT helpdesk) Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Năm Căn
Cập nhật 04/06/2020 : Bách Hóa Xanh CÀ MAU hiện đang nhận ứng tuyển các vị trí
- Nhân viên Thu Ngân Bách Hóa Xanh Tại: TP.Cà Mau
- Nhân viên Kho Bán Hàng Bách Hóa Xanh Tại: TP.Cà Mau
- Nhân viên Bảo vệ Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Cái Nước, Huyện Năm Căn, Huyện Thới Bình, Huyện Trần Văn Thời, TP.Cà Mau
- Nhân viên IT Siêu thị (IT helpdesk) Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Năm Căn
- Nhân viên Kho kiêm Hỗ Trợ Kỹ Thuật Điện Máy Xanh Tại: Huyện Đầm Dơi, Huyện Trần Văn Thời
Cập nhật 01/06/2020 : Bách Hóa Xanh CÀ MAU hiện đang nhận ứng tuyển các vị trí
- Nhân viên Thu Ngân Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Năm Căn, Huyện Phú Tân, Huyện Thới Bình, TP.Cà Mau
- Nhân viên Kho Bán Hàng Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Năm Căn, Huyện Phú Tân, Huyện Thới Bình, TP.Cà Mau
- Nhân viên Bảo vệ Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Cái Nước, Huyện Năm Căn, Huyện Thới Bình, Huyện Trần Văn Thời, TP.Cà Mau
- Nhân viên IT Siêu thị (IT helpdesk) Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Năm Căn
Cập nhật 25/05/2020 : Bách Hóa Xanh CÀ MAU hiện đang nhận ứng tuyển các vị trí
- Nhân viên Thu Ngân Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Phú Tân, Huyện Thới Bình, Huyện Trần Văn Thời, Huyện U Minh, TP.Cà Mau
- Nhân viên Kho Bán Hàng Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Phú Tân, Huyện Thới Bình, Huyện Trần Văn Thời, Huyện U Minh, TP.Cà Mau
- Nhân viên Bảo vệ Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Cái Nước, Huyện Thới Bình, Huyện Trần Văn Thời, TP.Cà Mau
- Nhân viên Bảo vệ Thế Giới Di Động Tại: Huyện Đầm Dơi, Huyện Trần Văn Thời, TP.Cà Mau
- Nhân viên Bảo vệ Điện Máy Xanh Tại: Huyện Cái Nước, Huyện Đầm Dơi, Huyện Năm Căn, Huyện Phú Tân, Huyện Trần Văn Thời, TP.Cà Mau
Cập nhật 19/05/2020 : Bách Hóa Xanh CÀ MAU hiện đang nhận ứng tuyển các vị trí
- Nhân viên Thu Ngân Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Phú Tân, Huyện Thới Bình, Huyện Trần Văn Thời, Huyện U Minh
- Nhân viên Kho Bán Hàng Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Phú Tân, Huyện Thới Bình, Huyện Trần Văn Thời, Huyện U Minh
- Nhân viên Bảo vệ Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Cái Nước, Huyện Thới Bình, Huyện Trần Văn Thời
Cập nhật 09/05/2020 : Bách Hóa Xanh Cà Mau hiện đang nhận ứng tuyển các vị trí
- Nhân viên Thu ngân Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Phú Tân, Huyện Thới Bình, Huyện Trần Văn Thời, Huyện U Minh
- Nhân viên Kho Bán Hàng Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Phú Tân, Huyện Thới Bình, Huyện Trần Văn Thời, Huyện U Minh
- Bảo vệ Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Cái Nước, Huyện Trần Văn Thời

Hệ thống Siêu thị Bách Hóa Xanh ở Cà Mau:

  • Số 43 Đường Nguyễn Trung Thành, Khóm 1, TT. Trần Văn Thời, Huyện Trần Văn Thời, Tỉnh Cà Mau (cách chợ Rạch Ráng 20m) – Khai trương ngày 07/05 – Có khuyến mãi
  • Đường Tạ An Khương, Khóm 2, TT. Đầm Dơi, Huyện Đầm Dơi, Tỉnh Cà Mau (cách cầu Huyện Đội 50m) – Khai trương ngày 04/05 – Có khuyến mãi
  • Đường DT987A, Khóm 7, Thị Trấn Sông Đốc, Huyện Trần Văn Thời, Tỉnh Cà Mau (cách UBND Sông Đốc 100m)
  • QL 1A, Ấp Phấn Thạnh, Xã Thạnh Phú, Huyện Cái Nước, Tỉnh Cà Mau (đối diện chợ Nhà Phấn)
  • 367 Nguyễn Công Trứ, Khóm 8, Phường 8, TP. Cà Mau, Tỉnh Cà Mau (đối diện chợ Phường 8)
  • 80 Phạm Hồng Thám, Khóm 1, P. 4, TP. Cà Mau, Tỉnh Cà Mau (Ngay chợ Phường 4)
  • Đường Huỳnh Ngọc Điệp, Khóm 5, P. 5, TP. Cà Mau, Tỉnh Cà Mau (Đối diện UBND Phường 5)

Chia sẻ:

Share on facebook
Share on twitter
Tutimviec.com

Nhà tuyển dụng hàng đầu

guest
20 Bình Luận
Mới nhất
Cũ nhất Yêu thích nhất
Kim thoa
Kim thoa
14 ngày trước

Em xin làm nhân viên kho bán hàng huyên trần văn thời

Nguyễn Thị Ngọc Ý
Nguyễn Thị Ngọc Ý
15 ngày trước

Ad ơi mình xin thu ngân ở huyện Trần Văn Thời

Lê Thị Châu
Lê Thị Châu
15 ngày trước

Bách hoá xanh cà mau còn tuyển không ạ em muốn xin việc mong cấp trên ứng tuyển để e vào làm ạ

Du thanh tâm
Du thanh tâm
23 ngày trước

Tp cà mau còn nhận k

Tutimviec.com
Tutimviec.com
Admin
  Du thanh tâm
23 ngày trước

Tp Cà Mau hiện đang tuyển Kho – Bán hàng & Bảo vệ!

Lê Thị Châu
Lê Thị Châu
  Tutimviec.com
15 ngày trước

E lm dc ko ạ

Nam
Nam
1 tháng trước

Ở cái đôi Vàm còn tuyển người khong

Nam
Nam
1 tháng trước

Cái đôi vàm còn nhận khong

Nguyễn bảo chân
Nguyễn bảo chân
1 tháng trước

Bhx sông đốc còn tuyển kh ạ?

0908641656
0908641656
1 tháng trước

Năm căn còn tuyển không ạ

Trần cẩm lý
Trần cẩm lý
1 tháng trước

Bách hóa xanh p8 còn tuyển kon ạ

Tran dinh thu
Tran dinh thu
1 tháng trước

Bhx tran van thoi con tuyen nguoi kg ah

Trang chấn lộc
Trang chấn lộc
2 tháng trước

Ở thị trấn cái nước có bách hóa xanh không

Hằng Ni
Hằng Ni
2 tháng trước

Cho e hỏi con còn tuyển nhân viên hàng ko ạ

Thuỳ như
Thuỳ như
2 tháng trước

Cần ung tuyên vị trí bán hàng hoak thu ngan tại tp cà mau
Có bằng cấp co Kinh nghiem bán hang 4 năm
0945854xxx

Lý mỹ nhân
Lý mỹ nhân
2 tháng trước

Mình muốn xin vào làm tại bách hóa xanh chợ cầu số 4 xã tân lộc huyện Thới bình tỉnh cà mau e Phải làm thế nào ạk Sđt của e 0941966xxx e chân thành cảm ơn và giúp đỡ ạk

Nguyễn Thị kiều oanh
Nguyễn Thị kiều oanh
2 tháng trước

Mình co được ứng tuyển vao bach qua xanh không vậy ạ

Tutimviec.com
Tutimviec.com
Admin
  Nguyễn Thị kiều oanh
2 tháng trước

Vui lòng gửi yêu cầu ứng tuyển!

Ngô Bảo Toàn sn 1985
Ngô Bảo Toàn sn 1985
2 tháng trước

Ứng tuyển vị trí bảo vệ. Mình có kinh nghiệm làm bảo vệ trên 3 năm, hiện tại đang làm bảo vệ cho ngân hàng Vietinbank Sài Gòn nhưng vì muốn về làm gần nhà nên xin ứng tuyển vị trí bảo vệ khu vực Cà mau, Đầm dơi, Cái nước. Rất mong được làm việc cùng quý công ty.

Chuoi Dang
Chuoi Dang
2 tháng trước

Ca mau p4 còn tuyển k ạ.35t nhân viên kho có tuyển k