Công ty may Nhà Bè – Hậu Giang Tuyển công nhân may

Công ty may Nhà Bè – Hậu Giang Tuyển dụng

  • 400 Công nhân may
  • 10 Nhân viên kiểm hàng
  • 05 Cán bộ quản lý

Địa chỉ: Cụm CN – TTCN, phường 7, Tp Vị Thanh, Hậu Giang

ỨNG TUYỂN
TDN 141
guest
0 Bình Luận