CÔNG TY TNHH SD TUYỂN DỤNG

CÔNG TY TNHH SD TUYỂN DỤNG

THỜI VỤ LÀM VIỆC ĐẾN TẾT KHÔNG YÊU CẦU TAY NGHỀ

ĐIỀU KIỆN: CÓ CHỨNG NHẬN HOÀN THÀNH ĐỦ 2 MŨI VACXIN PHÒNG COVID/HOẶC ĐIỀU TRỊ KHỎI F0

18 ĐẾN 45 TUỔI!!! CÓ SỨC KHỎE (ƯU TIÊN NAM)

THỦ TỤC ĐƠN GIẢN! CHỈ CẦN BẢNG PHOTO CMND + CHỨNG NHẬN TIÊM 2 MŨI VACXIN (HOẶC ĐIỀU TRỊ KHỎI F0)!!!!

LÀM VIỆC TẠI CÔNG TY!!!! BAO CƠM TRƯA!!!! NHẬN LƯƠNG TUẦN!!!

Thời gian làm việc: 7h – 16h ( nghỉ trưa 1 tiếng)

Lương: 200.000 đồng/ngày.

Địa chỉ Công ty: Công ty TNHH SD, khu phố 3, phường 9, TPMT, Tiền Giang!

Liên hệ đăng ký tại trang facebook

Hoặc số điện thoại 02733851551 – Nhân sự

ỨNG TUYỂN