CÔNG TY TNHH WOO SUNG GLOBAL VINA TUYỂN DỤNG CÔNG NHÂN TẠI ĐỒNG THÁP

CÔNG TY TNHH WOO SUNG GLOBAL VINA TUYỂN DỤNG CÔNG NHÂN TẠI ĐỒNG THÁP

Thu nhập từ 5000.000 trở lên

Đ/c: Chà Và, Vinh Kim, Cầu Ngang, Trà Vinh

ỨNG TUYỂN
TDN 176