Điện Máy Xanh Cao Bằng Tuyển dụng

Điện Máy Xanh Cao Bằng Tuyển dụng

dienmayxanh amp

Công ty Cổ phần Thế Giới Di Động
Siêu thị Điện Máy Xanh Cao Bằng

www.dienmayxanh.com
Số 44 Phố Kim Đồng, Phường Hợp Giang, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng

Siêu thị Điện Máy Xanh Chi nhánh Cao Bằng Tuyển dụng 2020


[display-posts tag=”cao-bang” meta_key=”nha_tuyen_dung” meta_value=”Siêu thị Điện Máy Xanh” include_excerpt=”true” image_size=”thumbnail” wrapper=”div” wrapper_class=”display-posts-listing image-left”]


Xem Thêm: Việc làm tại Cao Bằng

Chia sẻ: