Điện Máy Xanh Lạng Sơn Tuyển dụng

Điện Máy Xanh Lạng Sơn Tuyển dụng

dienmayxanh amp

Công ty Cổ phần Thế Giới Di Động
Siêu thị Điện Máy Xanh Lạng Sơn

www.dienmayxanh.com
69 Ngô Quyền, Phường Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

Siêu thị Điện Máy Xanh Chi nhánh Lạng Sơn Tuyển dụng 2020


[display-posts tag=”lang-son” meta_key=”nha_tuyen_dung” meta_value=”Siêu thị Điện Máy Xanh” include_excerpt=”true” image_size=”thumbnail” wrapper=”div” wrapper_class=”display-posts-listing image-left”]


Xem Thêm: Việc làm tại Lạng Sơn

Chia sẻ: