FPT Pharma Sóc Trăng Tuyển dụng

FPT Pharma Sóc Trăng Tuyển dụng

Hệ thống nhà thuốc Long Châu với 142 cửa hàng tại nhiều Tỉnh Thành:

  • 2 Đinh Tiên Hoàng, P. 1, TP. Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng
  • 388 Nguyễn Huệ, P. 9, TP. Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng

Chia sẻ: