FPT Pharma Vĩnh Long Tuyển dụng

FPT Pharma Vĩnh Long Tuyển dụng

Hệ thống nhà thuốc Long Châu với 142 cửa hàng tại nhiều Tỉnh Thành:

  • 62 Lưu Văn Liệt, P. 2, TP. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
  • 77 Đường 1/5, P. 1, TP. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long

Chia sẻ: