HDBank Tuyển dụng Tháng 1/2022

Ngân hàng HDBank Tuyển dụng:

HDBank Tuyển dụng Tháng 1/2022

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 1. Chuyên viên kinh doanh bảo hiểm
  - Nơi làm việc: Tỉnh Quảng Bình
 2. Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân bậc 1 (CBO-1)
  - Nơi làm việc: Tỉnh Đăk Lăk
 3. Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân bậc 1 (CBO-1)
  - Nơi làm việc: Tỉnh Bình Thuận
 4. Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân bậc 1 (CBO-1)
  - Nơi làm việc: Tỉnh Quảng Bình
 5. Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân bậc 1 (CBO-1)
  - Nơi làm việc: Tỉnh Lâm Đồng
 6. Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân bậc 1 (CBO-1)
  - Nơi làm việc: Tỉnh Đăk Nông
 7. Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân bậc 1 (CBO-1)
  - Nơi làm việc: Tỉnh Quảng Bình
 8. Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân bậc 1 (CBO-1)
  - Nơi làm việc: Tỉnh Đăk Lăk
 9. Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân bậc 1 (CBO-1)
  - Nơi làm việc: Tỉnh Đăk Lăk
 10. Chuyên viên Quan hệ khách hàng doanh nghiệp (RO)
  - Nơi làm việc: Tỉnh Lâm Đồng
 11. Chuyên viên Quan hệ khách hàng doanh nghiệp (RO)
  - Nơi làm việc: Tỉnh Thừa Thiên Huế
 12. Giám đốc Khách hàng cá nhân
  - Nơi làm việc: Tỉnh Thừa Thiên Huế
 13. Giám đốc Khách hàng doanh nghiệp
  - Nơi làm việc: Tỉnh Bình Thuận
 14. Chuyên viên cao cấp Quan hệ khách hàng cá nhân Bậc 1 (RM-1)
  - Nơi làm việc: Tỉnh Quảng Trị
 15. Chuyên viên cao cấp Quan hệ khách hàng cá nhân Bậc 1 (RM-1)
  - Nơi làm việc: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 16. Chuyên viên cao cấp Quan hệ khách hàng cá nhân Bậc 1 (RM-1)
  - Nơi làm việc: Tỉnh Phú Yên
 17. Chuyên viên cao cấp Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp - Bậc 1 (RM)
  - Nơi làm việc: Tỉnh Phú Yên
 18. Chuyên viên cao cấp Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp - Bậc 1 (RM)
  - Nơi làm việc: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 19. Chuyên viên cao cấp Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp - Bậc 1 (RM)
  - Nơi làm việc: Tỉnh Bình Định
 20. Chuyên viên cao cấp Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp - Bậc 1 (RM)
  - Nơi làm việc: Tỉnh Quảng Trị
 21. Chuyên viên cao cấp Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp - Bậc 1 (RM)
  - Nơi làm việc: Tỉnh Khánh Hoà
 22. Chuyên viên cao cấp Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp - Bậc 1 (RM)
  - Nơi làm việc: Tỉnh Ninh Thuận
 23. Chuyên viên cao cấp Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp - Bậc 1 (RM)
  - Nơi làm việc: Tỉnh Quảng Ngãi
 24. Chuyên viên hỗ trợ kinh doanh
  - Nơi làm việc: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 25. Chuyên viên kinh doanh bảo hiểm (Dự nguồn)
  - Nơi làm việc: Tỉnh Ninh Thuận
 26. Chuyên viên Pháp lý chứng từ & Quản lý tài sản
  - Nơi làm việc: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 27. Chuyên viên Quan hệ khách hàng doanh nghiệp (RO)
  - Nơi làm việc: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 28. Chuyên viên thẩm định giá
  - Nơi làm việc: Tỉnh Quảng Trị
 29. Giám đốc Khách hàng cá nhân
  - Nơi làm việc: Tỉnh Tây Ninh
 30. Giao dịch viên
  - Nơi làm việc: Tỉnh Bình Phước
 31. Kiểm soát viên
  - Nơi làm việc: Tỉnh Bình Phước
 32. Phó Phòng giao dịch
  - Nơi làm việc: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 33. Phó Phòng Khách hàng cá nhân
  - Nơi làm việc: Tỉnh Bình Phước
 34. Phó Phòng Khách hàng cá nhân
  - Nơi làm việc: Tỉnh Phú Yên
 35. Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân bậc 1 (CBO-1)
  - Nơi làm việc: Tỉnh Đồng Nai
 36. Chuyên viên Quan hệ khách hàng doanh nghiệp (RO)
  - Nơi làm việc: Tỉnh Đồng Nai
 37. Giám đốc Khách hàng doanh nghiệp
  - Nơi làm việc: Tỉnh Bình Định
 38. Giao dịch viên
  - Nơi làm việc: Tỉnh Đồng Nai
 39. Trưởng bộ phận Quan hệ khách hàng doanh nghiệp
  - Nơi làm việc: Tỉnh Đồng Nai
 40. Trưởng phòng Khách hàng cá nhân
  - Nơi làm việc: Tỉnh Bình Phước
 41. Chuyên viên phát triển sản phẩm tín dụng
  - Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh
 42. Giám đốc Khách hàng doanh nghiệp
  - Nơi làm việc: Tỉnh Trà Vinh,TP. Hồ Chí Minh
 43. Nhân viên lái xe
  - Nơi làm việc: Tỉnh Long An,TP. Hồ Ch
 44. Trưởng phòng Khách hàng doanh nghiệp
  - Nơi làm việc: Tỉnh Trà Vinh,TP. Hồ Chí Minh
 45. Chuyên viên Chính sách dịch vụ khách hàng & ngân quỹ
  - Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh
 46. Chuyên viên Dịch vụ khách hàng
  - Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh,TP. Hồ Chí Minh
 47. Trưởng Bộ phận Quản lý dịch vụ khách hàng & ngân quỹ
  - Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh
 48. Chuyên viên hỗ trợ kinh doanh
  - Nơi làm việc: Thành phố Hà Nội
 49. Chuyên viên Thiết kế
  - Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh
 50. Chuyên viên Báo cáo thống kê
  - Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh
 51. Chuyên viên cao cấp Content SEO
  - Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh
 52. Chuyên viên cao cấp Thiết kế hình động
  - Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh
 53. Phó phòng Marketing&PR (phụ trách Marketing)
  - Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh
 54. Phó phòng Quản lý hoạt động thẻ
  - Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh
 55. Trưởng phòng Quản lý rủi ro thẻ
  - Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh
 56. Chuyên gia Kiến trúc doanh nghiệp
  - Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh
 57. Chuyên gia xây dựng giải pháp cải tiến vận hành
  - Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh
 58. Chuyên viên cao cấp đào tạo Quan hệ khách hàng
  - Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh
 59. Chuyên viên cao cấp Phân tích kinh doanh
  - Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh
 60. Chuyên viên cao cấp phát triển đại lý nông thôn
  - Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh
 61. Chuyên viên cao cấp Phát triển sản phẩm khách hàng doanh nghiệp lớn
  - Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh
 62. Chuyên viên cao cấp thiết kế quy trình vận hành kinh doanh
  - Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh
 63. Chuyên viên cao cấp triển khai chi nhánh Kiosk
  - Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh
 64. Chuyên viên cao cấp triển khai quy trình
  - Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh
 65. Chuyên viên cao cấp Tư vấn sản phẩm Quản lý tài sản
  - Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh
 66. Chuyên viên E-learning
  - Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh
 67. Giám đốc cao cấp tài trợ thương mại
  - Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh
 68. Giám đốc Dự án
  - Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh
 69. Giám đốc Trung tâm Vận hành kiểu mẫu
  - Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh
 70. Chuyên viên cao cấp Quan hệ khách hàng doanh nghiệp lớn Bậc 2 (SRM CIB)
  - Nơi làm việc: Tỉnh Đồng Nai
 71. Kiểm soát viên
  - Nơi làm việc: Thành phố Hà Nội
 72. Giám đốc QHKH Doanh nghiệp lớn (CIB)
  - Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh

HỒ SƠ:

 • Nộp hồ sơ online tại Website Việc làm của Ngân hàng HDBank

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm ứng tuyển tại:

guest
0 Bình Luận