HDBank Tuyển dụng Tháng 12/2021

Ngân hàng HDBank Tuyển dụng:

HDBank Tuyển dụng Tháng 12/2021

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

STT VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG NƠI LÀM VIỆC
1 Giao dịch viên Lạng Sơn, Tuyên Quang, Hưng Yên, Thái Bình, Bắc Ninh, Quảng Ninh
2 Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân bậc 1 (CBO-1) Đồng Nai
3 Chuyên viên Quan hệ khách hàng doanh nghiệp (RO) Đồng Nai
4 Giám đốc Khách hàng doanh nghiệp Bình Định
5 Giao dịch viên Đồng Nai
6 Trưởng bộ phận Quan hệ khách hàng doanh nghiệp Đồng Nai
7 Trưởng phòng Khách hàng cá nhân Bình Phước
8 Chuyên viên phát triển sản phẩm tín dụng TPHCM
9 Nhân viên lái xe Long An, TPHCM
10 Trưởng phòng Khách hàng doanh nghiệp Trà Vinh, TPHCM
11 Chuyên viên Chính sách dịch vụ khách hàng & ngân quỹ TPHCM
12 Chuyên viên Dịch vụ khách hàng TPHCM
13 Trưởng Bộ phận Quản lý dịch vụ khách hàng & ngân quỹ TPHCM
14 Chuyên viên hỗ trợ kinh doanh Hà Nội
15 Chuyên viên Thiết kế TPHCM
16 Chuyên viên Báo cáo thống kê TPHCM
17 Chuyên viên cao cấp Content SEO TPHCM
18 Chuyên viên cao cấp Thiết kế hình động TPHCM
19 Phó phòng Marketing&PR (phụ trách Marketing) TPHCM
20 Phó phòng Quản lý hoạt động thẻ TPHCM
21 Trưởng phòng Quản lý rủi ro thẻ TPHCM
22 Chuyên gia Kiến trúc doanh nghiệp TPHCM TPHCM
23 Chuyên gia xây dựng giải pháp cải tiến vận hành TPHCM
24 Chuyên viên cao cấp đào tạo Quan hệ khách hàng TPHCM
25 Chuyên viên cao cấp Phân tích kinh doanh TPHCM
26 Chuyên viên cao cấp phát triển đại lý nông thôn TPHCM
27 Chuyên viên cao cấp Phát triển sản phẩm khách hàng doanh nghiệp lớn TPHCM
28 Chuyên viên cao cấp thiết kế quy trình vận hành kinh doanh TPHCM
29 Chuyên viên cao cấp triển khai chi nhánh Kiosk TPHCM
30 Chuyên viên cao cấp triển khai quy trình TPHCM
31 Chuyên viên cao cấp Tư vấn sản phẩm Quản lý tài sản TPHCM
32 Chuyên viên E-learning TPHCM
33 Giám đốc cao cấp tài trợ thương mại TPHCM
34 Chuyên viên cao cấp Quan hệ khách hàng doanh nghiệp lớn Bậc 2 (SRM CIB) Đồng Nai TPHCM
35 Chuyên viên Pháp lý chứng từ & Quản lý tài sản TPHCM
36 Kiểm soát viên Hà Nội
37 Trưởng bộ phận Quan hệ khách hàng cá nhân Lào Cai, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Hà Tĩnh, Thái Nguyên
38 Chuyên viên cao cấp Quan hệ khách hàng cá nhân Bậc 1 (RM-1) TPHCM
39 Chuyên viên cao cấp Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp - Bậc 1 (RM) TPHCM
40 Chuyên viên kinh doanh bảo hiểm TPHCM
41 Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân bậc 1 (CBO-1) TPHCM
42 Chuyên viên Quan hệ khách hàng doanh nghiệp (RO) TPHCM
43 Giám đốc QHKH Doanh nghiệp lớn (CIB) TPHCM
44 Giao dịch viên TPHCM
45 Trưởng bộ phận Quan hệ khách hàng cá nhân TPHCM
46 Trưởng bộ phận Quan hệ khách hàng doanh nghiệp TPHCM
47 Chuyên viên cao cấp Phát triển sản phẩm TPHCM
48 Thủ quỹ Trà Vinh
49 Chuyên viên hỗ trợ kinh doanh Đồng Tháp
50 Chuyên viên quản lý rủi ro hoạt động TPHCM
51 Giám đốc Khách hàng cá nhân Đồng Nai
52 Trưởng phòng Dịch vụ khách hàng Bình Dương

HỒ SƠ:

  • Nộp hồ sơ online tại Website Việc làm của Ngân hàng HDBank

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm ứng tuyển tại:

guest
0 Bình Luận