HDBank Tuyển dụng Tháng 2/2022

Ngân hàng HDBank Tuyển dụng:

HDBank Tuyển dụng Tháng 2/2022

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 1. Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân bậc 1 (CBO-1)
  - Nơi làm việc: Tỉnh Đồng Nai
 2. Trưởng Bộ phận Quản lý dịch vụ khách hàng & ngân quỹ
  - Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh
 3. Chuyên viên soạn thảo
  - Nơi làm việc: Thành phố Hà Nội
 4. Nhân viên lễ tân
  - Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh
 5. Chuyên viên Digital Banking
  - Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh
 6. Frontend Developer
  - Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh
 7. Trưởng bộ phận Quan hệ khách hàng cá nhân
  - Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
 8. Chuyên viên Dịch vụ khách hàng
  - Nơi làm việc:
 9. Giám đốc Quan hệ khách hàng FDI
  - Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh
 10. Giao dịch viên
  - Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
 11. Chuyên viên cao cấp Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp - Bậc 1 (RM)
  - Nơi làm việc: Thành phố Hà Nội
 12. Chuyên viên kinh doanh bảo hiểm
  - Nơi làm việc: Thành phố Hà Nội
 13. Trưởng bộ phận Quan hệ khách hàng cá nhân
  - Nơi làm việc: Thành phố Hà Nội
 14. Chuyên viên cao cấp Quan hệ khách hàng cá nhân Bậc 2 (RM-2)
  - Nơi làm việc: Thành phố Hà Nội
 15. Chuyên viên Quan hệ khách hàng Cá nhân (Học việc)
  - Nơi làm việc: Thành phố Hà Nội,TP. Hồ Chí Minh
 16. Chuyên viên Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp (Học việc)
  - Nơi làm việc: Thành phố Hà Nội,TP. Hồ Chí Minh
 17. Giao dịch viên
  - Nơi làm việc: Thành phố Hà Nội
 18. Giám đốc Quan hệ khách hàng
  - Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh,TP. Hồ Chí Minh
 19. Giảng viên kỹ năng mềm
  - Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh
 20. Chuyên viên cao cấp Quan hệ khách hàng cá nhân Bậc 1 (RM-1)
  - Nơi làm việc: Thành phố Hà Nội
 21. Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân bậc 1 (CBO-1)
  - Nơi làm việc: Thành phố Hà Nội
 22. Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân bậc 2 (CBO-2)
  - Nơi làm việc: Thành phố Hà Nội
 23. Chuyên viên Quan hệ khách hàng doanh nghiệp (RO)
  - Nơi làm việc: Thành phố Hà Nội
 24. Chuyên viên cao cấp kinh doanh bảo hiểm
  - Nơi làm việc: Tỉnh Nam Định,Tỉnh Bắc Kạn,Tỉnh Sơn La,Tỉnh Hà Nam,Tỉnh Lạng Sơn,Tỉnh Lai Châu,Tỉnh Hà Giang,Tỉnh Lào Cai,Tỉnh Bắc Giang,Tỉnh Tuyên Quang,Tỉnh Hoà Bình,Tỉnh Cao Bằng,Tỉnh Nghệ An,Tỉnh Điện Biên,Tỉnh Phú Thọ,Tỉnh Hưng Yên,Tỉnh Thái Bình,Tỉnh Vĩnh Phúc,Tỉnh Thanh Hóa,Tỉnh Hà Tĩnh,Tỉnh Yên Bái,Tỉnh Thái Nguyên,Thành phố Hải Phòng,Tỉnh Ninh Bình,Tỉnh Bắc Ninh,Tỉnh Quảng Ninh,Tỉnh Hải Dương
 25. Chuyên viên cao cấp Quan hệ khách hàng cá nhân Bậc 1 (RM-1)
  - Nơi làm việc: Tỉnh Nam Định,Tỉnh Bắc Kạn,Tỉnh Sơn La,Tỉnh Hà Nam,Tỉnh Lạng Sơn,Tỉnh Lai Châu,Tỉnh Hà Giang,Tỉnh Lào Cai,Tỉnh Bắc Giang,Tỉnh Tuyên Quang,Tỉnh Hoà Bình,Tỉnh Cao Bằng,Tỉnh Nghệ An,Tỉnh Điện Biên,Tỉnh Phú Thọ,Tỉnh Hưng Yên,Tỉnh Thái Bình,Tỉnh Vĩnh Phúc,Tỉnh Thanh Hóa,Tỉnh Hà Tĩnh,Tỉnh Yên Bái,Tỉnh Thái Nguyên,Thành phố Hải Phòng,Tỉnh Ninh Bình,Tỉnh Bắc Ninh,Tỉnh Quảng Ninh,Tỉnh Hải Dương
 26. Chuyên viên cao cấp Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp - Bậc 1 (RM)
  - Nơi làm việc: Tỉnh Nam Định,Tỉnh Bắc Kạn,Tỉnh Sơn La,Tỉnh Hà Nam,Tỉnh Lạng Sơn,Tỉnh Lai Châu,Tỉnh Hà Giang,Tỉnh Lào Cai,Tỉnh Bắc Giang,Tỉnh Tuyên Quang,Tỉnh Hoà Bình,Tỉnh Cao Bằng,Tỉnh Nghệ An,Tỉnh Điện Biên,Tỉnh Phú Thọ,Tỉnh Hưng Yên,Tỉnh Thái Bình,Tỉnh Vĩnh Phúc,Tỉnh Thanh Hóa,Tỉnh Hà Tĩnh,Tỉnh Yên Bái,Tỉnh Thái Nguyên,Thành phố Hải Phòng,Tỉnh Ninh Bình,Tỉnh Bắc Ninh,Tỉnh Quảng Ninh,Tỉnh Hải Dương
 27. Chuyên viên kinh doanh bảo hiểm
  - Nơi làm việc: Tỉnh Nam Định,Tỉnh Bắc Kạn,Tỉnh Sơn La,Tỉnh Hà Nam,Tỉnh Lạng Sơn,Tỉnh Lai Châu,Tỉnh Hà Giang,Tỉnh Lào Cai,Tỉnh Bắc Giang,Tỉnh Tuyên Quang,Tỉnh Hoà Bình,Tỉnh Cao Bằng,Tỉnh Nghệ An,Tỉnh Điện Biên,Tỉnh Phú Thọ,Tỉnh Hưng Yên,Tỉnh Thái Bình,Tỉnh Vĩnh Phúc,Tỉnh Thanh Hóa,Tỉnh Hà Tĩnh,Tỉnh Yên Bái,Tỉnh Thái Nguyên,Thành phố Hải Phòng,Tỉnh Ninh Bình,Tỉnh Bắc Ninh,Tỉnh Quảng Ninh,Tỉnh Hải Dương
 28. Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân bậc 1 (CBO-1)
  - Nơi làm việc: Tỉnh Nam Định,Tỉnh Bắc Kạn,Tỉnh Sơn La,Tỉnh Hà Nam,Tỉnh Lạng Sơn,Tỉnh Lai Châu,Tỉnh Hà Giang,Tỉnh Lào Cai,Tỉnh Bắc Giang,Tỉnh Tuyên Quang,Tỉnh Hoà Bình,Tỉnh Cao Bằng,Tỉnh Nghệ An,Tỉnh Điện Biên,Tỉnh Phú Thọ,Tỉnh Hưng Yên,Tỉnh Thái Bình,Tỉnh Vĩnh Phúc,Tỉnh Thanh Hóa,Tỉnh Hà Tĩnh,Tỉnh Yên Bái,Tỉnh Thái Nguyên,Thành phố Hải Phòng,Tỉnh Ninh Bình,Tỉnh Bắc Ninh,Tỉnh Quảng Ninh,Tỉnh Hải Dương
 29. Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân bậc 2 (CBO-2)
  - Nơi làm việc: Tỉnh Nam Định,Tỉnh Bắc Kạn,Tỉnh Sơn La,Tỉnh Hà Nam,Tỉnh Lạng Sơn,Tỉnh Lai Châu,Tỉnh Hà Giang,Tỉnh Lào Cai,Tỉnh Bắc Giang,Tỉnh Tuyên Quang,Tỉnh Hoà Bình,Tỉnh Cao Bằng,Tỉnh Nghệ An,Tỉnh Điện Biên,Tỉnh Phú Thọ,Tỉnh Hưng Yên,Tỉnh Thái Bình,Tỉnh Vĩnh Phúc,Tỉnh Thanh Hóa,Tỉnh Hà Tĩnh,Tỉnh Yên Bái,Tỉnh Thái Nguyên,Thành phố Hải Phòng,Tỉnh Ninh Bình,Tỉnh Bắc Ninh,Tỉnh Quảng Ninh,Tỉnh Hải Dương
 30. Chuyên viên Quan hệ khách hàng doanh nghiệp (RO)
  - Nơi làm việc: Tỉnh Nam Định,Tỉnh Bắc Kạn,Tỉnh Sơn La,Tỉnh Hà Nam,Tỉnh Lạng Sơn,Tỉnh Lai Châu,Tỉnh Hà Giang,Tỉnh Lào Cai,Tỉnh Bắc Giang,Tỉnh Tuyên Quang,Tỉnh Hoà Bình,Tỉnh Cao Bằng,Tỉnh Nghệ An,Tỉnh Điện Biên,Tỉnh Phú Thọ,Tỉnh Hưng Yên,Tỉnh Thái Bình,Tỉnh Vĩnh Phúc,Tỉnh Thanh Hóa,Tỉnh Hà Tĩnh,Tỉnh Yên Bái,Tỉnh Thái Nguyên,Thành phố Hải Phòng,Tỉnh Ninh Bình,Tỉnh Bắc Ninh,Tỉnh Quảng Ninh,Tỉnh Hải Dương
 31. Chuyên viên quản lý tín dụng
  - Nơi làm việc: Thành phố Hà Nội
 32. Giám đốc HDBank
  - Nơi làm việc: Tỉnh Nghệ An,Tỉnh Hưng Yên,Tỉnh Quảng Ninh
 33. Giao dịch viên
  - Nơi làm việc: Tỉnh Nam Định,Tỉnh Bắc
 34. Kiểm soát viên
  - Nơi làm việc: Tỉnh Tuyên Quang,Tỉnh Nghệ An,Tỉnh Phú Thọ,Tỉnh Thái Bình,Tỉnh Thanh Hóa,Tỉnh Bắc Ninh
 35. Trưởng bộ phận Quan hệ khách hàng cá nhân
  - Nơi làm việc: Tỉnh Nam Định,Tỉnh Sơn La,Tỉnh Hà Nam,Tỉnh Lạng Sơn,Tỉnh Lào Cai,Tỉnh Bắc Giang,Tỉnh Tuyên Quang,Tỉnh Cao Bằng,Tỉnh Nghệ An,Tỉnh Phú Thọ,Tỉnh Hưng Yên,Tỉnh Thái Bình,Tỉnh Vĩnh Phúc,Tỉnh Thanh Hóa,Tỉnh Hà Tĩnh,Tỉnh Yên Bái,Tỉnh Thái Nguyên,Thành phố Hải Phòng,Tỉnh Ninh Bình,Tỉnh Bắc Ninh,Tỉnh Quảng Ninh,Tỉnh Hải Dương
 36. Trưởng phòng Dịch vụ khách hàng
  - Nơi làm việc: Tỉnh Sơn La,Tỉnh Thái Bình,Tỉnh Thanh Hóa,Tỉnh Bắc Ninh
 37. Trưởng phòng Khách hàng cá nhân
  - Nơi làm việc: Tỉnh Tuyên Quang,Tỉnh Nghệ An,Tỉnh Hưng Yên,Tỉnh Thanh Hóa,Tỉnh Bắc Ninh,Tỉnh Hải Dương
 38. Trưởng phòng Khách hàng doanh nghiệp
  - Nơi làm việc: Tỉnh Hà Nam,Tỉnh Lạng Sơn,Tỉnh Tuyên Quang,Tỉnh Hưng Yên,Tỉnh Thanh Hóa,Thành phố Hải Phòng,Tỉnh Hải Dương
 39. Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân bậc 1 (CBO-1)
  - Nơi làm việc: Tỉnh Tây Ninh
 40. Chuyên viên Quan hệ khách hàng doanh nghiệp (RO)
  - Nơi làm việc: Tỉnh Tây Ninh
 41. Giao dịch viên
  - Nơi làm việc: Tỉnh Tây Ninh
 42. Trưởng phòng Dịch vụ khách hàng
  - Nơi làm việc: Tỉnh Bình Dương
 43. Trưởng phòng Khách hàng doanh nghiệp
  - Nơi làm việc: Tỉnh Bình Dương
 44. Chuyên viên cao cấp kinh doanh bảo hiểm
  - Nơi làm việc: Tỉnh Tây Ninh
 45. Chuyên viên Kế toán
  - Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh,TP. Hồ Chí Minh
 46. Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân bậc 1 (CBO-1)
  - Nơi làm việc: Tỉnh Bắc Kạn,Tỉnh Sơn La,Tỉnh Lai Châu,Tỉnh Hà Giang,Tỉnh Lào Cai,Tỉnh Tuyên Quang,Tỉnh Cao Bằng,Tỉnh Điện Biên,Tỉnh Yên Bái
 47. Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân bậc 1 (CBO-1)
  - Nơi làm việc: Tỉnh Nam Định,Tỉnh Lai Châu,Tỉnh Lào Cai,Tỉnh Bắc Giang,Tỉnh Cao Bằng,Tỉnh Điện Biên,Tỉnh Vĩnh Phúc,Tỉnh Hà Tĩnh,Tỉnh Yên Bái,Tỉnh Thái Nguyên,Tỉnh Ninh Bình
 48. Giao dịch viên
  - Nơi làm việc: Tỉnh Nam Định,Tỉnh Lai Châu,Tỉnh Hà Giang,Tỉnh Lào Cai,Tỉnh Bắc Giang,Tỉnh Tuyên Quang,Tỉnh Cao Bằng,Tỉnh Điện Biên,Tỉnh Vĩnh Phúc,Tỉnh Hà Tĩnh,Tỉnh Yên Bái,Tỉnh Thái Nguyên,Tỉnh Ninh Bình
 49. Chuyên viên cao cấp Quan hệ khách hàng cá nhân Bậc 1 (RM-1)
  - Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
 50. Chuyên viên cao cấp Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp - Bậc 1 (RM)
  - Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
 51. Chuyên viên kinh doanh bảo hiểm
  - Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
 52. Chuyên viên phát triển kinh doanh
  - Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh,TP. Hồ Chí Minh
 53. Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân bậc 1 (CBO-1)
  - Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
 54. Chuyên viên Quan hệ khách hàng doanh nghiệp (RO)
  - Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
 55. Giao dịch viên
  - Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
 56. Trưởng bộ phận Quan hệ khách hàng cá nhân
  - Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
 57. Trưởng bộ phận Quan hệ khách hàng doanh nghiệp
  - Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm ứng tuyển tại: