HDBank Tuyển dụng Tháng 3/2022

Ngân hàng HDBank Tuyển dụng:

HDBank Tuyển dụng Tháng 3/2022

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 1. Chuyên viên cao cấp Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp - Bậc 1 (RM)
  - Nơi làm việc: Tỉnh Đồng Nai
 2. Chuyên viên Digital Banking
  - Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh
 3. Chuyên viên phát triển kinh doanh
  - Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh,TP. Hồ Chí Minh
 4. Chuyên viên phát triển sản phẩm phi tín dụng
  - Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh
 5. Trưởng Bộ phận Quản lý dịch vụ khách hàng & ngân quỹ
  - Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh
 6. Chuyên viên hỗ trợ kinh doanh
  - Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
 7. Tuyển dụng 1000 sales Toàn quốc
  - Nơi làm việc: Tỉnh Bắc Kạn,Tỉnh Sơn La,Tỉnh Lai Châu,Tỉnh Hà Giang,Tỉnh Lào Cai,Tỉnh Đồng Nai,Tỉnh Tuyên Quang,Tỉnh Hoà Bình,Tỉnh Cao Bằng,Tỉnh Điện Biên,Thành phố Hà Nội,TP. Hồ Chí Minh,Tỉnh Yên Bái
 8. Giảng viên kỹ năng mềm
  - Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh
 9. Giám đốc Khách hàng doanh nghiệp
  - Nơi làm việc: Tỉnh Phú Yên,Tỉnh Bình Định,Tỉnh Bình Thuận
 10. Quyền Giám đốc Khách hàng cá nhân
  - Nơi làm việc: Tỉnh Phú Yên,Thành phố Đà Nẵng,Tỉnh Ninh Thuận,Tỉnh Quảng Ngãi,Tỉnh Bình Thuận
 11. Chuyên viên cao cấp Content SEO
  - Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh
 12. Chuyên viên cao cấp phân tích kỹ thuật & Digital
  - Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh
 13. Chuyên viên Pháp lý chứng từ & Quản lý tài sản
  - Nơi làm việc: Tỉnh Long An
 14. Chuyên viên Phát triển kinh doanh thẻ
  - Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh
 15. Chuyên viên Phát triển sản phẩm thẻ
  - Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh
 16. Chuyên viên Quản lý Kênh phân phối Thẻ
  - Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh
 17. Chuyên viên phát triển kinh doanh
  - Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh
 18. Chuyên viên cao cấp kinh doanh bảo hiểm
  - Nơi làm việc: Tỉnh Đồng Nai
 19. Chuyên viên quản lý chất lượng
  - Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh
 20. Chuyên viên quản lý tín dụng
  - Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh
 21. Chuyên viên Digital Marketing thẻ
  - Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh
 22. Chuyên viên soạn thảo
  - Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh
 23. Chuyên viên xử lý khiếu nại thẻ
  - Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh
 24. Chuyên viên Báo cáo quản trị
  - Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh
 25. Chuyên viên Hợp tác Kinh doanh
  - Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh
 26. Chuyên viên hỗ trợ kinh doanh
  - Nơi làm việc: Tỉnh Trà Vinh,Tỉnh An Giang
 27. Chuyên viên Kế hoạch
  - Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh
 28. Chuyên viên Kiểm soát tuân thủ và Pháp lý
  - Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh
 29. Chuyên viên Mô hình quản lý rủi ro
  - Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh
 30. Chuyên viên phát hành thẻ
  - Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh
 31. Chuyên viên Quan hệ khách hàng doanh nghiệp (RO)
  - Nơi làm việc: Tỉnh Kiên Giang,Tỉnh Bến Tre,Tỉnh Long An,Tỉnh Trà Vinh,Tỉnh An Giang
 32. Chuyên viên Quản lý phân tích tín dụng
  - Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh
 33. Kiểm soát viên
  - Nơi làm việc: Tỉnh Vĩnh Long
 34. Trưởng Bộ phận Phát triển kinh doanh
  - Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh
 35. Chuyên viên cao cấp thẩm định thẻ
  - Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh
 36. Nhân viên
  - Nơi làm việc: Tỉnh Bình Thuận
 37. Chuyên viên cao cấp Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp - Bậc 1 (RM)
  - Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
 38. Chuyên viên phát triển sản phẩm tín dụng
  - Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh
 39. Giao dịch viên
  - Nơi làm việc: Tỉnh Đồng Nai
 40. Nhân viên hành chính
  - Nơi làm việc: Tỉnh Trà Vinh
 41. Chuyên viên cao cấp tái thẩm định KHDN
  - Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh
 42. Chuyên viên Chính sách dịch vụ khách hàng & ngân quỹ
  - Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh
 43. Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân bậc 1 (CBO-1)
  - Nơi làm việc: Tỉnh Đồng Nai
 44. Chuyên viên soạn thảo
  - Nơi làm việc: Thành phố Hà Nội
 45. Nhân viên lễ tân
  - Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh
 46. Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân bậc 1 (CBO-1)
  - Nơi làm việc: Tỉnh Kon Tum
 47. Giám đốc Khách hàng doanh nghiệp
  - Nơi làm việc: Tỉnh Thừa Thiên Huế
 48. Giao dịch viên
  - Nơi làm việc: Tỉnh Kon Tum
 49. Kiểm soát viên
  - Nơi làm việc: Tỉnh Kon Tum
 50. Trưởng phòng Khách hàng doanh nghiệp
  - Nơi làm việc: Tỉnh Thừa Thiên Huế
 51. Frontend Developer
  - Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh
 52. Chuyên viên Dịch vụ khách hàng
  - Nơi làm việc:
 53. Giám đốc Quan hệ khách hàng FDI
  - Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh
 54. Chuyên viên cao cấp Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp - Bậc 1 (RM)
  - Nơi làm việc: Thành phố Hà Nội
 55. Chuyên viên kinh doanh bảo hiểm
  - Nơi làm việc: Thành phố Hà Nội

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm ứng tuyển tại: