Hệ Thống Khởi Nguyên Coffee Tuyển gấp

Hệ Thống Khởi Nguyên Coffee
Cần tuyển 1 bạn nhân viên nữ gấp
Thời gian làm việc 6h sáng 10h30
Lương 60k 1 buổi
Liên hệ. 0788866675

ỨNG TUYỂN