Cập nhật Tuyển dụng Tháng 03/2021 . . .
kfc tuyen dung

Công ty Liên Doanh TNHH KFC Việt Nam
KFC KHÁNH HÒA

www.kfcvietnam.com.vn
20 Trần Phú, Phường Lộc Thọ, Nha Trang – Khánh Hòa

Nhà hàng KFC Chi nhánh Khánh Hòa Tuyển dụng 2020


Xin lỗi! Hiện chưa có Thông tin Tuyển dụng. Tutimviec.com sẽ cập nhật ngay khi nhận được thông tin

Chia sẻ:

Share on facebook
Share on twitter
guest
0 Bình Luận

Nhà tuyển dụng hàng đầu