King BBQ Buffet Vincom Plaza Rạch Giá Tuyển Nhân viên Thời vụ TẾT

King BBQ Buffet Vincom Plaza Rạch Giá

Cần tuyển thời vụ TẾT NHÂM DẦN

  • 5 nhân viên phục vụ
  • 5 phụ bếp
  • 2 tổ rửa

Làm việc từ ngày 25-28AL, Mùng 4-9AL.

Lương tết trao đổi trực tiếp.

Hồ sơ đơn giản, không cần khám sức khỏe.

Inbox Facebook

ỨNG TUYỂN