LIENVIETPOSTBANK Tuyển dụng Tháng 02/2023

Ngân hàng Liên Việt Tuyển dụng:

LIENVIETPOSTBANK Tuyển dụng Tháng 02/2023

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

HO - Hồ Chí Minh - Khối Kiểm toán Nội bộ - Chuyên viên Kiểm toán Phi Tín dụng
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Nơi làm việc: 28/02/2023

Đồng Nai - Giám đốc PGD Vĩnh Cửu
- Nơi làm việc: Đồng Nai
- Nơi làm việc: 31/03/2023

Đắk Nông - Phó Phòng Kế toán Ngân quỹ.
- Nơi làm việc: Đắk Nông
- Nơi làm việc: 17/03/2023

HO - Khối Sản phẩm - Chuyên viên Ban Triển khai Sản phẩm Huy động Dịch vụ KHCN
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Nơi làm việc: 31/03/2023

HO - Phòng Truyền Thông & Marketing - Chuyên viên Ban Nhận diện Thương hiệu
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Nơi làm việc: 31/03/2023

HO - Khối QLNNL - Phòng Đào tạo - Chuyên viên Ban Phát triển Tài liệu & Ứng dụng Công nghệ
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Nơi làm việc: 31/03/2023

HO - Khối QLNNL - Chuyên viên Ban Nghiên cứu Chính sách KPIs
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Nơi làm việc: 31/03/2023

HO - Khối CNTT - Phòng Nghiên cứu Giải pháp Công nghệ - Chuyên viên Phân tích Nghiệp vụ (Business Analyst)
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Nơi làm việc: 31/03/2023

HO - Khối Văn phòng - Phòng Kế hoạch Tổng hợp - Chuyên viên Ban Kế hoạch
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Nơi làm việc: 31/03/2023

HO - Khối CNTT - Chuyên viên Ban Nghiên cứu Công nghệ Số (AI/ Big Data/ Công Nghệ)
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Nơi làm việc: 31/03/2023

HO - Khối CNTT - Chuyên viên Vận hành Hệ thống LV24H (Oracle, Linux, Web Server)
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Nơi làm việc: 31/03/2023

HO - Khối CNTT - Chuyên viên Ban Phân tích Thiết kế (Business Analyst)
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Nơi làm việc: 31/03/2023

HO - Khối CNTT - Chuyên viên Ban Kiểm thử (Tester)
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Nơi làm việc: 31/03/2023

HO - Khối CNTT - Phòng Hỗ trợ Vận hành - Chuyên viên Ban Hỗ trợ Ứng dụng Quản trị
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Nơi làm việc: 31/03/2023

HO - Khối CNTT - Phòng Hỗ trợ Vận hành - Chuyên viên Ban Hỗ trợ Ứng dụng Thanh toán
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Nơi làm việc: 31/03/2023

Hà Nam - Trưởng Phòng Kế toán Ngân quỹ
- Nơi làm việc: Hà Nam
- Nơi làm việc: 31/03/2023

HO - Hồ Chí Minh - Khối Kiểm toán Nội bộ - Chuyên viên Kiểm toán Tín dụng
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Nơi làm việc: 28/02/2023

Hà Nội - Phó Trưởng phòng Hỗ trợ hoạt động (phân công phụ trách Tổ HTKD Bảo hiểm)
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Nơi làm việc: 28/02/2023

HO - Khối QLNNL - Chuyên viên Ban Tiền lương & Phúc lợi (C&B)
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Nơi làm việc: 28/02/2023

HO - Khối Kiểm toán Nội bộ - Trưởng phòng Kiểm toán Tín dụng
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Nơi làm việc: 28/02/2023

Hà Nội - Tổ trưởng Tổ HTKD Ngân hàng số
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Nơi làm việc: 28/02/2023

HO - Khối PC&QLRR - Chuyên viên Quản lý Rủi ro Thị trường & Thanh khoản
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Nơi làm việc: 28/02/2023

HO - Khối Ngân hàng Số - Chuyên viên Ban Triển khai Kinh doanh Thẻ/ NHS
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Nơi làm việc: 31/03/2023

Bắc Kạn - Chuyên viên Hỗ trợ Kinh doanh Ngân hàng Số
- Nơi làm việc: Bắc Kạn
- Nơi làm việc: 28/02/2023

Thanh Hóa - Trưởng phòng Kế toán
- Nơi làm việc: Thanh Hóa
- Nơi làm việc: 28/02/2023

Thái Bình - Phó Giám Đốc, Phó Trưởng Phòng
- Nơi làm việc: Thái Bình
- Nơi làm việc: 28/02/2023

Hòa Bình - Chuyên viên Khách hàng Cá nhân
- Nơi làm việc: Hòa Bình
- Nơi làm việc: 31/03/2023

Bắc Ninh - Giao dịch viên, Chuyên viên Hỗ trợ Kinh doanh Bảo hiểm
- Nơi làm việc: Bắc Ninh
- Nơi làm việc: 31/03/2023

Tiền Giang - Chuyên viên Khách hàng cá nhân, Chuyên viên Hỗ trợ hoạt động, Giao dịch viên
- Nơi làm việc: Tiền Giang
- Nơi làm việc: 28/02/2023

Sóc Trăng - Chuyên viên Khách hàng, Chuyên viên Hỗ trợ hoạt động, Chuyên viên Xử lý nợ
- Nơi làm việc: Sóc Trăng
- Nơi làm việc: 28/02/2023

Cần Thơ - Chuyên viên Khách hàng, Chuyên viên Hỗ trợ hoạt động, Giao dịch viên
- Nơi làm việc: Cần Thơ
- Nơi làm việc: 28/02/2023

Bình Thuận - Chuyên viên Khách hàng Cá nhân, Giao dịch viên, Chuyên viên Hỗ trợ hoạt động, Chuyên viên Hỗ trợ kinh doanh Ngân hàng Số
- Nơi làm việc: Bình Thuận
- Nơi làm việc: 28/02/2023

Vũng Tàu - Tổ Trưởng Tổ Hỗ trợ kinh doanh Ngân hàng Số
- Nơi làm việc: Bà Rịa và Vũng Tàu
- Nơi làm việc: 28/02/2023

Vũng Tàu - Chuyên viên Khách hàng, Chuyên viên Hỗ trợ kinh doanh Ngân hàng Số, Giao dịch viên, Chuyên viên Hỗ trợ hoạt động
- Nơi làm việc: Bà Rịa và Vũng Tàu
- Nơi làm việc: 28/02/2023

Thanh Hóa - Chuyên viên Khách hàng, Giao dịch viên
- Nơi làm việc: Thanh Hóa
- Nơi làm việc: 31/03/2023

Bắc Kạn - PGD Chợ Đồn - Chuyên viên Hỗ trợ Hoạt động
- Nơi làm việc: Bắc Kạn
- Nơi làm việc: 31/03/2023

Tuyên Quang - Chuyên viên Xử lý nợ
- Nơi làm việc: Tuyên Quang
- Nơi làm việc: 28/02/2023

Quảng Ninh - Chuyên viên Hỗ trợ kinh doanh Bảo hiểm
- Nơi làm việc: Quảng Ninh
- Nơi làm việc: 28/02/2023

Quảng Ninh - Chuyên viên Hỗ trợ Kinh doanh Ngân hàng Số
- Nơi làm việc: Quảng Ninh
- Nơi làm việc: 28/02/2023

Quảng Ninh - Tổ trưởng Tổ HTKD Ngân hàng số
- Nơi làm việc: Quảng Ninh
- Nơi làm việc: 28/02/2023

Quảng Ninh - Chuyên viên Khách hàng, Giao dịch viên, Hỗ trợ Hoạt động
- Nơi làm việc: Quảng Ninh
- Nơi làm việc: 28/02/2023

HO - Khối GSKD&XLN - Chuyên viên Trung tâm Giám sát Kinh doanh KVPN
- Nơi làm việc: Đắk Lắk, Đắk Nông, Bình Phước, Sóc Trăng, Kiên Giang, Lâm Đồng
- Nơi làm việc: 31/03/2023

Yên Bái - Chuyên viên Khách hàng, Giao dịch viên
- Nơi làm việc: Yên Bái
- Nơi làm việc: 28/02/2023

Tuyên Quang - Chuyên viên Khách hàng, Giao dịch viên
- Nơi làm việc: Tuyên Quang
- Nơi làm việc: 28/02/2023

HO - Trung tâm Kinh doanh Bảo hiểm - Chuyên viên Phòng KDBH Nhân thọ (phụ trách khu vực Tây Nam Bộ)
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Nơi làm việc: 28/02/2023

Đăk Nông - Tuyển dụng các vị trí Chuyên viên
- Nơi làm việc: Đắk Nông
- Nơi làm việc: 17/03/2023

Quảng Ninh - Chuyên viên Xử lý nợ
- Nơi làm việc: Quảng Ninh
- Nơi làm việc: 28/02/2023

Kiên Giang - Trụ sở Rạch Giá và các Phòng giao dịch – Tuyển dụng các vị trí
- Nơi làm việc: Kiên Giang
- Nơi làm việc: 17/03/2023

Đăk Lăk - Tuyển dụng các vị trí
- Nơi làm việc: Đắk Lắk
- Nơi làm việc: 17/03/2023

Củ Chi - Chuyên viên Khách hàng, Chuyên viên Bảo hiểm
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Nơi làm việc: 17/03/2023

Bình Phước - Tuyển dụng Các vị trí tại Trụ sở và các Phòng giao dịch
- Nơi làm việc: Bình Phước
- Nơi làm việc: 17/03/2023

Bạc Liêu - Phòng giao dịch Giá Rai, Đông Hải, Hòa Bình, Vĩnh Lợi, Hồng Dân, Phước Long và Trụ sở CN - Tuyển dụng các vị trí
- Nơi làm việc: Bạc Liêu
- Nơi làm việc: 17/03/2023

Hà Giang - Các vị trí Chuyên viên
- Nơi làm việc: Hà Giang
- Nơi làm việc: 28/02/2023

HCM - Q.BÌNH TÂN - Chuyên viên khách hàng, Giao dịch viên
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Nơi làm việc: 31/03/2023

Hà Nội - Ba Vì - Chuyên viên Khách hàng Cá nhân
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Nơi làm việc: 28/02/2023

Hà Nội - Ba Vì - Chuyên viên Hỗ trợ Hoạt động (mảng Giám sát tín dụng)
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Nơi làm việc: 28/02/2023

Hà Nội - Ba Vì - Chuyên viên Hỗ trợ kinh doanh Bảo hiểm
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Nơi làm việc: 28/02/2023

Hải Dương - Các vị trí Chuyên viên
- Nơi làm việc: Hải Dương
- Nơi làm việc: 28/02/2023

Hòa Binh - Giao dịch viên
- Nơi làm việc: Hòa Bình
- Nơi làm việc: 28/02/2023

Lào Cai - Giao dịch viên
- Nơi làm việc: Lào Cai
- Nơi làm việc: 28/02/2023

Hà Nội - Chuyên viên Kế toán
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Nơi làm việc: 28/02/2023

Hà Nội - Chuyên viên Hỗ trợ Kinh doanh Ngân hàng số
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Nơi làm việc: 28/02/2023

Hà Nội - Thường Tín - Chuyên viên Kế toán
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Nơi làm việc: 28/02/2023

Hà Nội - Sơn Tây - Chuyên viên Khách hàng Cá nhân
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Nơi làm việc: 28/02/2023

Hà Nội - Thường Tín - Giao dịch viên
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Nơi làm việc: 28/02/2023

Hưng Yên - Tổ trưởng Tổ HTKD Bảo hiểm
- Nơi làm việc: Hưng Yên
- Nơi làm việc: 28/02/2023

Bình Định - Chuyên viên Xử lý nợ
- Nơi làm việc: Bình Định
- Nơi làm việc: 28/02/2023

Hà Nam - Kiểm soát viên, Giao dịch viên, CV Kế toán, CV HTKD Bảo hiểm
- Nơi làm việc: Hà Nam
- Nơi làm việc: 31/03/2023

Nghệ An - Tuyển dụng Chuyên viên và Giao dịch viên
- Nơi làm việc: Nghệ An
- Nơi làm việc: 28/02/2023

Hà Nội - Chuyên viên Khách hàng Cá nhân
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Nơi làm việc: 28/02/2023

Gia Lâm - Tổ trưởng Hỗ trợ Hoạt động
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Nơi làm việc: 28/02/2023

Hà Nội - Chuyên viên Hỗ trợ Hoạt động (mảng Thanh toán Quốc tế)
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Nơi làm việc: 28/02/2023

Hà Nội - Chuyên viên Hỗ trợ kinh doanh Bảo hiểm
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Nơi làm việc: 28/02/2023

Vĩnh Long - Tuyển dụng các vị trí
- Nơi làm việc: Vĩnh Long
- Nơi làm việc: 28/02/2023

Hưng Yên - Chuyên viên Khách hàng, Chuyên viên Hỗ trợ Hoạt động, Giao dịch viên
- Nơi làm việc: Hưng Yên
- Nơi làm việc: 28/02/2023

Sơn La - Vân Hồ - Kiểm soát viên; Giao dịch viên
- Nơi làm việc: Sơn La
- Nơi làm việc: 28/02/2023

Sơn La - Vân Hồ - Chuyên viên Khách hàng
- Nơi làm việc: Sơn La
- Nơi làm việc: 28/02/2023

Hà Giang - Chuyên viên Xử lý nợ
- Nơi làm việc: Hà Giang
- Nơi làm việc: 28/02/2023

Khánh Hòa - Phó Phòng Kế toán Ngân quỹ
- Nơi làm việc: Khánh Hòa
- Nơi làm việc: 28/02/2023

Khánh Hòa - Chuyên viên Khách hàng Cá nhân
- Nơi làm việc: Khánh Hòa
- Nơi làm việc: 28/02/2023

Lai Châu - Chuyên viên Hỗ trợ Hoạt động (mảng Giám sát tín dụng)
- Nơi làm việc: Lai Châu
- Nơi làm việc: 28/02/2023

Thái Nguyên - Chuyên viên Khách hàng, Giao dịch viên
- Nơi làm việc: Thái Nguyên
- Nơi làm việc: 28/02/2023

Quảng Ngãi - Chuyên viên Khách hàng
- Nơi làm việc: Quảng Ngãi
- Nơi làm việc: 15/02/2023

Hội sở - Khối Thẩm định - Chuyên viên Phòng Tái thẩm định KHCN & Hỗ trợ (mảng Hỗ trợ)
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Nơi làm việc: 28/02/2023

HO - Khối Văn Phòng - Chuyên viên Lễ tân Khánh tiết
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Nơi làm việc: 28/02/2023

Đà Nẵng - Các vị trí Chuyên viên
- Nơi làm việc: Đà Nẵng
- Nơi làm việc: 15/02/2023

Đà Nẵng - Trưởng phòng Kế toán Ngân quỹ, Tổ trưởng Tổ Khách hàng
- Nơi làm việc: Đà Nẵng
- Nơi làm việc: 15/02/2023

Hà Nội - Đông Anh - Chuyên viên Khách hàng
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Nơi làm việc: 28/02/2023

Hà Nội - Đông Anh - Giao dịch viên
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Nơi làm việc: 28/02/2023

Hà Nội - Đông Anh - Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Nơi làm việc: 28/02/2023

Hải Dương - Chuyên viên Xử lý nợ
- Nơi làm việc: Bình Định
- Nơi làm việc: 28/02/2023

Hà Nội - Thường Tín - Chuyên viên Hỗ trợ Kinh doanh Ngân hàng Số
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Nơi làm việc: 28/02/2023

Hà Nội - Xuân Mai - Chuyên viên Hỗ trợ Kinh doanh Ngân hàng Số
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Nơi làm việc: 28/02/2023

Yên Bái - Tổ trưởng Tổ HTKD Ngân hàng Số
- Nơi làm việc: Yên Bái
- Nơi làm việc: 28/02/2023

HO - Trung tâm giám sát kinh doanh tại Yên Bái - Chuyên viên
- Nơi làm việc: Yên Bái
- Nơi làm việc: 28/02/2023

Vĩnh Phúc - Các vị trí Chuyên viên
- Nơi làm việc: Vĩnh Phúc
- Nơi làm việc: 28/02/2023

Vĩnh Phúc - PGD Lập Thạch - Kiểm soát viên
- Nơi làm việc: Vĩnh Phúc
- Nơi làm việc: 28/02/2023

Phú Thọ - Chuyên viên Khách hàng, Giao dịch viên
- Nơi làm việc: Phú Thọ
- Nơi làm việc: 28/02/2023

Hà Tĩnh - Chuyên viên Khách hàng
- Nơi làm việc: Hà Tĩnh
- Nơi làm việc: 28/02/2023

HO - Trung tâm giám sát kinh doanh tại Bình Định (Hoài Nhơn, Quy Nhơn) - Chuyên viên
- Nơi làm việc: Bình Định
- Nơi làm việc: 28/02/2023

HO - Trung tâm giám sát kinh doanh tại Quảng Ninh (Móng Cái) - Chuyên viên
- Nơi làm việc: Quảng Ninh
- Nơi làm việc: 28/02/2023

HO - Trung tâm giám sát kinh doanh tại Điện Biên - Chuyên viên
- Nơi làm việc: Điện Biên
- Nơi làm việc: 28/02/2023

HO - Trung tâm giám sát kinh doanh tại Phú Thọ - Chuyên viên
- Nơi làm việc: Phú Thọ
- Nơi làm việc: 28/02/2023

HO - Trung tâm giám sát kinh doanh tại Hà Giang - Chuyên viên
- Nơi làm việc: Hà Giang
- Nơi làm việc: 28/02/2023

HO - Khối GSKD và XLN - Chuyên viên Ban Kiểm tra, Giám sát - Phòng Quản lý các Trung tâm giám sát kinh doanh (TTGSKD)
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Nơi làm việc: 28/02/2023

 

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm Ứng tuyển tại: