Ngân hàng Bưu Điện Liên Việt Tuyển dụng 2021:

Cập nhật Thông tin Tuyển dụng Ngân hàng Liên Việt Tháng 9/2020

 1. Đồng Nai – Giám đốc Phòng Giao Dịch Long Thành
  – Tuyển dụng tại: Đồng Nai – Hạn nộp: 30/09/2020
 2. KV.HCM – Phó Trưởng Phòng Khách hàng
  – Tuyển dụng tại: Hồ Chí Minh – Hạn nộp: 30/09/2020
 3. Sóc Trăng – Phó Giám đốc phụ trách kinh doanh
  – Tuyển dụng tại: Sóc Trăng – Hạn nộp: 30/09/2020
 4. Đồng Tháp – Phó Giám đốc phụ trách kinh doanh
  – Tuyển dụng tại: Đồng Tháp – Hạn nộp: 30/09/2020
 5. Nghệ An – Phó Giám đốc phụ trách các Phòng Giao dịch
  – Tuyển dụng tại: Nghệ An – Hạn nộp: 30/09/2020
 6. Hà Giang -Tuyển dụng Phó Trưởng phòng Hỗ trợ Hoạt động
  – Tuyển dụng tại: Hà Giang – Hạn nộp: 15/10/2020
 7. Quảng Ninh – Phó Trưởng Phòng khách hàng
  – Tuyển dụng tại: Quảng Ninh – Hạn nộp: 31/10/2020
 8. Hải Dương – Kiểm soát viên, Giao dịch viên
  – Tuyển dụng tại: Hải Dương – Hạn nộp: 10/10/2020
 9. Lai Châu – Phó Giám đốc phụ trách Kinh doanh
  – Tuyển dụng tại: Lai Châu – Hạn nộp: 31/10/2020
 10. Nghệ An – Tuyển dụng Chuyên viên bảo hiểm, chuyên viên khách hàng và Giao dịch viên
  – Tuyển dụng tại: Nghệ An – Hạn nộp: 31/10/2020
 11. Khánh Hòa – Chuyên viên Khách hàng – Trụ sở chi nhánh và PGD Cam Ranh
  – Tuyển dụng tại: Khánh Hòa – Hạn nộp: 30/09/2020
 12. Thái Bình – Tuyển dụng Chuyên viên khách hàng
  – Tuyển dụng tại: Thái Bình – Hạn nộp: 30/09/2020
 13. Hà Nam – Giám đốc PGD Bình Lục
  – Tuyển dụng tại: Hà Nam – Hạn nộp: 30/09/2020
 14. Sơn La – Chuyên viên Xử lý nợ
  – Tuyển dụng tại: Sơn La – Hạn nộp: 30/09/2020
 15. Điện Biên – Kiểm soát viên, Giao dịch viên và Chuyên viên Khách hàng
  – Tuyển dụng tại: Điện Biên – Hạn nộp: 30/09/2020
 16. HO – Khối Nguồn vốn – Chuyên viên Ban Phát triển Khách hàng
  – Tuyển dụng tại: Hà Nội – Hạn nộp: 16/10/2020
 17. Nam Định – Các vị trí chuyên viên tại Trụ sở chính và các PGD
  – Tuyển dụng tại: Nam Định – Hạn nộp: 30/09/2020
 18. Yên Bái – Phòng Giao dịch Yên Bình – Giám đốc Phòng Giao dịch
  – Tuyển dụng tại: Yên Bái – Hạn nộp: 30/09/2020
 19. Thái Nguyên – Trụ sở chính – Tuyển dụng Giao dịch viên, Chuyên viên Hỗ trợ Hoạt động
  – Tuyển dụng tại: Thái Nguyên – Hạn nộp: 30/09/2020
 20. HO – Khối Sản phẩm – Chuyên viên Triển khai Sản phẩm Tín dụng Khách hàng Cá nhân
  – Tuyển dụng tại: Hà Nội – Hạn nộp: 15/10/2020
 21. Cao Bằng – Tuyên dụng Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân tại Trụ sở chính, Chuyên Viên Khách Hàng, Giao dịch viên tại các PGD
  – Tuyển dụng tại: Cao Bằng – Hạn nộp: 16/10/2020
 22. Hà Nội – CN Xuân Mai – Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp, Chuyên viên Khách hàng – PGD Quốc Oai
  – Tuyển dụng tại: Hà Nội – Hạn nộp: 30/09/2020
 23. Hà Nội – PGD Quốc Oai, Phú Xuyên, Thanh Oai, Ứng Hòa – Tuyển dụng Chuyên viên Khách hàng
  – Tuyển dụng tại: Hà Nội – Hạn nộp: 30/09/2020
 24. Hải Phòng – Giám đốc các PGD
  – Tuyển dụng tại: Hải Phòng – Hạn nộp: 30/09/2020
 25. HO – Khối Sản phẩm – Chuyên viên Thiết kế Sản phẩm Tín dụng Khách hàng Cá nhân
  – Tuyển dụng tại: Hà Nội – Hạn nộp: 15/10/2020
 26. Phú Yên – Chuyên viên khách hàng PGD Sông Cầu, Sông Hinh
  – Tuyển dụng tại: Phú Yên – Hạn nộp: 15/10/2020
 27. Quảng Ninh – Tuyển dụng Chuyên viên khách hàng, Tổ trưởng Phòng khách hàng
  – Tuyển dụng tại: Quảng Ninh – Hạn nộp: 15/10/2020
 28. Quảng Ngãi – Tuyển dụng Chuyên viên Khách hàng Cá nhân, Chuyên viên Khách hàng
  – Tuyển dụng tại: Quảng Ngãi – Hạn nộp: 14/10/2020
 29. Hải Phòng – Các vị trí chuyên viên
  – Tuyển dụng tại: Hải Phòng – Hạn nộp: 30/09/2020
 30. Chi nhánh Yên Bái – Tuyển dụng các vị trí Quản lý
  – Tuyển dụng tại: Yên Bái – Hạn nộp: 30/09/2020
 31. Tuyên Quang – Tuyên dụng Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân, Chuyên Viên Khách Hàng tại các PGD
  – Tuyển dụng tại: Tuyên Quang – Hạn nộp: 10/10/2020
 32. Hải Dương – Chuyên viên Khách hàng
  – Tuyển dụng tại: Hải Dương – Hạn nộp: 30/09/2020
 33. Lạng Sơn – Chuyên viên Khách hàng tại PGD
  – Tuyển dụng tại: Lạng Sơn – Hạn nộp: 9/10/2020
 34. Bắc Giang – Các vị trí chuyên viên
  – Tuyển dụng tại: Bắc Giang – Hạn nộp: 30/09/2020
 35. Thủ Đức – Chuyên viên Khách hàng Cá nhân/Doanh nghiệp
  – Tuyển dụng tại: Hồ Chí Minh – Hạn nộp: 31/10/2020
 36. HO – Chuyên viên Trung tâm Giám sát kinh doanh tại Xuân Mai, Thường Tín
  – Tuyển dụng tại: Hà Nội – Hạn nộp: 30/09/2020
 37. Đồng Tháp – Chuyên viên Khách hàng cá nhân, Giao dịch viên, Chuyên viên Xử lý nợ
  – Tuyển dụng tại: Đồng Tháp – Hạn nộp: 5/10/2020
 38. Kiên Giang – Phòng giao dịch Tân Hiệp – Giám đốc
  – Tuyển dụng tại: Kiên Giang – Hạn nộp: 20/10/2020
 39. Bạc Liêu – Tuyển dụng các vị trí Quản lý tại Chi nhánh và Phòng giao dịch
  – Tuyển dụng tại: Bạc Liêu – Hạn nộp: 19/10/2020
 40. Trà Vinh – Tuyển dụng các vị trí
  – Tuyển dụng tại: Trà Vinh – Hạn nộp: 15/10/2020
 41. Vĩnh Long – Tuyển dụng các vị trí
  – Tuyển dụng tại: Vĩnh Long – Hạn nộp: 15/10/2020
 42. Bến Tre – Tuyển dụng các vị trí Chuyên viên
  – Tuyển dụng tại: Bến Tre – Hạn nộp: 31/10/2020
 43. Long An – Tuyển dụng các vị trí Chuyên viên
  – Tuyển dụng tại: Long An – Hạn nộp: 31/10/2020
 44. Hà Nội – Chuyên viên Khách hàng Cá nhân, Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp
  – Tuyển dụng tại: Hà Nội – Hạn nộp: 30/09/2020
 45. Tây Ninh – Chuyên viên Khách hàng doanh nghiệp, Chuyên viên Khách hàng cá nhân, Giao dịch viên
  – Tuyển dụng tại: Tây Ninh – Hạn nộp: 31/10/2020
 46. Tây Ninh – Tổ trưởng Khách hàng doanh nghiệp
  – Tuyển dụng tại: Tây Ninh – Hạn nộp: 31/10/2020
 47. Hà Nội – Giao dịch viên
  – Tuyển dụng tại: Hà Nội – Hạn nộp: 30/09/2020
 48. Ninh Bình – Tuyển dụng Kiểm soát viên, Chuyên viên Khách hàng, Giao dịch viên tại các PGD
  – Tuyển dụng tại: Ninh Bình – Hạn nộp: 30/09/2020
 49. HO – Khối CNTT – Chuyên viên Quản trị Dịch vụ hạ tầng CNTT
  – Tuyển dụng tại: Hà Nội – Hạn nộp: 6/10/2020
 50. KV.HCM – Tổ trưởng Tổ Khách hàng Doanh nghiệp
  – Tuyển dụng tại: Hồ Chí Minh – Hạn nộp: 30/09/2020
 51. HO – HCM – Chuyên viên Xử lý nợ
  – Tuyển dụng tại: Hồ Chí Minh – Hạn nộp: 30/09/2020
 52. Tiền Giang – Tuyển dụng Chuyên viên Khách hàng cá nhân, Giao dịch viên
  – Tuyển dụng tại: Tiền Giang – Hạn nộp: 30/09/2020
 53. Khối Kiểm toán Nội bộ – Chuyên viên Kiểm toán nội bộ
  – Tuyển dụng tại: Hồ Chí Minh – Hạn nộp: 30/09/2020
 54. Sóc Trăng – Tuyển dụng các vị trí Chuyên viên Khách hàng, Giao dịch viên
  – Tuyển dụng tại: Sóc Trăng – Hạn nộp: 30/09/2020
 55. Bình Thuận – Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp, Chuyên viên Khách hàng Cá nhân
  – Tuyển dụng tại: Bình Thuận – Hạn nộp: 30/09/2020
 56. Cần Thơ – Tuyển dụng Chuyên viên KHCN, Giao dịch viên
  – Tuyển dụng tại: Cần Thơ – Hạn nộp: 30/09/2020
 57. Vũng Tàu – Tuyển dụng Chuyên viên KHDN, Chuyên viên KHCN, Giao dịch viên
  – Tuyển dụng tại: Bà Rịa và Vũng Tàu – Hạn nộp: 30/09/2020
 58. Ninh Thuận – Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân, Giao Dịch Viên
  – Tuyển dụng tại: Ninh Thuận – Hạn nộp: 5/10/2020
 59. Hậu Giang – Chuyên viên Khách hàng cá nhân, Giao dịch viên, Chuyên viên Xử lý nợ
  – Tuyển dụng tại: Hậu Giang – Hạn nộp: 5/10/2020
 60. Cà Mau – Chuyên viên Khách hàng cá nhân, Giao dịch viên
  – Tuyển dụng tại: Cà Mau – Hạn nộp: 5/10/2020
 61. An Giang – Chuyên viên Khách hàng cá nhân, Giao dịch viên
  – Tuyển dụng tại: An Giang – Hạn nộp: 5/10/2020
 62. Vĩnh Phúc – Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân
  – Tuyển dụng tại: Vĩnh Phúc – Hạn nộp: 26/09/2020
 63. Đăk Lăk – Tuyển dụng Giao dịch viên, chuyên viên Khách hàng, chuyên viên Xử lý nợ
  – Tuyển dụng tại: Đắk Lắk – Hạn nộp: 14/10/2020
 64. HO – Khối Khách hàng Chiến lược – Chuyên viên kinh doanh KHCL
  – Tuyển dụng tại: Hà Nội – Hạn nộp: 30/09/2020
 65. Hà Giang – Giao dịch viên PGD Xín Mần, PGD Quản Bạ
  – Tuyển dụng tại: Hà Giang – Hạn nộp: 30/09/2020
 66. Chi nhánh Yên Bái – Tuyển dụng Chuyên viên Khách hàng tại Trụ sở chính và PGD Nghĩa Lộ
  – Tuyển dụng tại: Yên Bái – Hạn nộp: 30/09/2020
 67. Hà Nội – CN Thường Tín – Chuyên viên Khách hàng Cá nhân &NHS, Giao dịch viên, Chuyên viên Quản lý Hành chính
  – Tuyển dụng tại: Hà Nội – Hạn nộp: 30/09/2020
 68. Hưng Yên – Trụ sở chính, PGD Khoái Châu – Chuyên viên Khách hàng, Giao dịch viên
  – Tuyển dụng tại: Hưng Yên – Hạn nộp: 30/09/2020
 69. Thái Nguyên – PGD Phú Lương, PGD Đại Từ – tuyển dụng Chuyên viên Khách hàng
  – Tuyển dụng tại: Thái Nguyên – Hạn nộp: 30/09/2020
 70. Bắc Ninh – PGD Yên Phong – Tuyển dụng Kiểm soát viên, Chuyên viên Khách hàng
  – Tuyển dụng tại: Hà Nội – Hạn nộp: 30/09/2020
 71. Huế – Phó Giám đốc Chi nhánh phụ trách Kế toán Ngân quỹ
  – Tuyển dụng tại: Thừa Thiên Huế – Hạn nộp: 30/09/2020
 72. Hưng Yên – Phó Giám đốc phụ trách Kinh doanh
  – Tuyển dụng tại: Hưng Yên – Hạn nộp: 30/09/2020
 73. Thừa Thiên Huế – Tuyển dụng các vị trí Quản lý và Chuyên viên
  – Tuyển dụng tại: Thừa Thiên Huế – Hạn nộp: 30/09/2020
 74. Quảng Nam – Tuyển dụng các vị trí Chuyên viên tại Trụ sở chính và Phòng Giao dịch trực thuộc
  – Tuyển dụng tại: Quảng Nam – Hạn nộp: 30/09/2020
 75. Hà Nội – Gia Lâm – Chuyên viên Khách hàng
  – Tuyển dụng tại: Hà Nội – Hạn nộp: 30/09/2020
 76. Ba Vì – Trụ sở Chi nhánh, PGD Tản Lĩnh – Tuyển dụng Chuyên viên Khách hàng
  – Tuyển dụng tại: Hà Nội – Hạn nộp: 30/09/2020
 77. Quảng Bình – Chuyên viên Khách hàng Cá nhân &NHS – Trụ sở chính
  – Tuyển dụng tại: Quảng Bình – Hạn nộp: 30/09/2020
 78. Quảng Trị – Chuyên viên Khách hàng, Chuyên viên Xử lý nợ, Chuyên viên Hỗ trợ Hoạt động (Giám sát tín dụng)
  – Tuyển dụng tại: Quảng Trị – Hạn nộp: 30/09/2020
 79. HO – Khối Ngân hàng Số – Trung tâm Kinh doanh – Chuyên viên Ban Phát hành và Quản lý thiết bị Thẻ
  – Tuyển dụng tại: Hà Nội – Hạn nộp: 30/09/2020
 80. HO – Khối Ngân hàng Số – Trung tâm Kinh doanh – Chuyên viên Thẩm Định và Quản trị Tín dụng
  – Tuyển dụng tại: Hà Nội – Hạn nộp: 30/09/2020
 81. HO – Khối Ngân hàng Số – Trung tâm Kinh doanh – Chuyên viên Thanh toán & Đối soát Thẻ
  – Tuyển dụng tại: Hà Nội – Hạn nộp: 30/09/2020
 82. Kiên Giang – Trụ sở Rạch Giá và Phòng giao dịch Hà Tiên, Châu Thành, U Minh Thượng, An Minh, Phú Quốc – Tuyen dung cac vi tri
  – Tuyển dụng tại: Kiên Giang – Hạn nộp: 20/10/2020
 83. HO – Hà Nội – Khối Kiểm toán Nội bộ – Chuyên viên Kiểm toán các Phòng Giao dịch Bưu điện
  – Tuyển dụng tại: Hà Nội – Hạn nộp: 30/09/2020
 84. HO – Hà Nội – Khối Kiểm toán Nội bộ – Chuyên viên Kiểm toán tín dụng
  – Tuyển dụng tại: Hà Nội – Hạn nộp: 30/09/2020
 85. HO – Hà Nội – Khối Kiểm toán Nội bộ – Chuyên viên Kiểm toán phi tín dụng
  – Tuyển dụng tại: Hà Nội – Hạn nộp: 30/09/2020
 86. Hà Giang – Chuyên viên khách hàng;
  – Tuyển dụng tại: Hà Giang – Hạn nộp: 30/09/2020
 87. Bình Phước – Tuyển dụng Các vị trí tại Trụ sở và các Phòng giao dịch
  – Tuyển dụng tại: Bình Phước – Hạn nộp: 20/10/2020
 88. Hà Tĩnh – PGD Đức Thọ, Hương Khê, Kỳ Anh – Chuyên viên Khách hàng
  – Tuyển dụng tại: Hà Tĩnh – Hạn nộp: 30/09/2020
 89. Khối Công nghệ Thông tin – Chuyên viên An ninh thông tin
  – Tuyển dụng tại: Hà Nội, TPHCM – Hạn nộp: 30/09/2020
 90. HO – Khối Nguồn vốn – Chuyên viên Ban Giao dịch ngoại tệ (FX)
  – Tuyển dụng tại: Hà Nội – Hạn nộp: 16/10/2020
 91. Hưng Yên – Giám đốc Phòng Giao dịch Khoái Châu
  – Tuyển dụng tại: Hưng Yên – Hạn nộp: 30/09/2020
 92. Hòa Bình – Tuyển dụng Chuyên Viên Khách Hàng, Giao dịch viên tại các Phòng Giao dịch
  – Tuyển dụng tại: Hòa Bình – Hạn nộp: 30/09/2020
 93. Thanh Hóa – Tuyển dụng Chuyên viên khách hàng; Giao dịch viên; Chuyên viên bảo hiểm
  – Tuyển dụng tại: Thanh Hóa – Hạn nộp: 30/09/2020
 94. Củ Chi – Các vị trí Quản lý, Chuyên viên
  – Tuyển dụng tại: Hồ Chí Minh – Hạn nộp: 28/09/2020
 95. Đăk Nông – Tuyển dụng các vị trí Chuyên viên
  – Tuyển dụng tại: Đắk Nông – Hạn nộp: 23/10/2020
 96. Bạc Liêu – Phòng giao dịch Giá Rai, Hồng Dân, Đông Hải, Hòa Bình, Phước Long, Vĩnh Lợi và Trụ sở CN – Tuyển dụng các vị trí Chuyên viên
  – Tuyển dụng tại: Bạc Liêu – Hạn nộp: 19/10/2020
 97. Hà Nam – Tổ trưởng Khách hàng doanh nghiệp, Chuyên viên Khách hàng, Giao dịch viên tại Trụ sở Chính và chi nhánh
  – Tuyển dụng tại: Hà Nam – Hạn nộp: 30/09/2020
 98. BÌNH DƯƠNG – Tuyển dụng các vị trí chuyên viên
  – Tuyển dụng tại: Bình Dương – Hạn nộp: 15/10/2020
 99. HO – Khối Ngân hàng Số – Trung tâm Kinh doanh – Chuyên viên Ban Nghiên cứu Phát triển Sản phẩm Thẻ
  – Tuyển dụng tại: Hà Nội – Hạn nộp: 30/09/2020
 100. Lai Châu – Giám đốc Phòng Giao dịch Mường Tè
  – Tuyển dụng tại: Lai Châu – Hạn nộp: 31/10/2020
 101. Lai Châu – Giao dịch viên – PGD Sìn Hồ
  – Tuyển dụng tại: Lai Châu – Hạn nộp: 31/10/2020
 102. HO – Khối Ngân Hàng Số – Trung tâm Kinh doanh – Chuyên viên Ban Quản trị rủi ro Thẻ
  – Tuyển dụng tại: Hà Nội – Hạn nộp: 30/09/2020
 103. HO – Khối Sản phẩm – Chuyên viên Thiết kế Sản phẩm Tín dụng Khách hàng Doanh nghiệp
  – Tuyển dụng tại: Hà Nội – Hạn nộp: 30/09/2020
 104. HO – Khối Sản phẩm – Chuyên viên Phát triển Kinh doanh Khách hàng Doanh nghiệp
  – Tuyển dụng tại: Hà Nội – Hạn nộp: 30/09/2020
 105. Phú Thọ – Tuyển dụng Kiểm soát viên, Chuyên viên Khách hàng, Giao dịch viên tại các PGD
  – Tuyển dụng tại: Phú Thọ – Hạn nộp: 30/09/2020
 106. CN Gia Lai – Các vị trí chuyên viên
  – Tuyển dụng tại: Gia Lai – Hạn nộp: 15/10/2020
 107. HO – Chuyên viên TTGSKD tại Hà Giang, Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Kạn, Điện Biên, Lạng Sơn, Lào cai
  – Tuyển dụng tại: Hải Phòng, Hà Giang, Hưng Yên, Bắc Kạn, Điện Biên, Lạng Sơn, Lào Cai – Hạn nộp: 30/09/2020
 108. Bình Tân – Tuyển dụng các vị trí
  – Tuyển dụng tại: Hồ Chí Minh – Hạn nộp: 30/09/2020
 109. Kon Tum – Tuyển dụng các vị trí
  – Tuyển dụng tại: Kon Tum – Hạn nộp: 15/10/2020
 110. Đồng Nai – Tuyển dụng các vị trí Chuyên viên
  – Tuyển dụng tại: Đồng Nai – Hạn nộp: 31/10/2020
 111. HO – Chuyên viên Trung tâm Giám sát Kinh doanh KVPN
  – Tuyển dụng tại: Long An, Đồng Tháp, Sóc Trăng, Đắk Nông, Tây Ninh, Bình Phước, An Giang, Gia Lai, Bến Tre – Hạn nộp: 31/10/2020
 112. Bình Dương – Trung tâm Giám sát kinh doanh HO – Chuyên viên Tổ Thẩm đinh và Tổ Giám sát kinh doanh & Xử lý nợ
  – Tuyển dụng tại: Bình Dương – Hạn nộp: Đang Tuyển

Ứng viên quan tâm xem chi tiết tại:

Hệ thống chi nhánh ngân hàng Liên Việt

 • Số 109 Trần Hưng Đạo, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.
 • số 56 Trần Phú, phường 7, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
 • Số 32 Nguyễn Công Trứ, Phường 1, Thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang.
 • Số 197A Võ Thị Sáu, Khu phố 7, Phường Thống Nhất, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.
 • Số 1 An Dương Vương, Phường Lê Hồng Phong, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi.
 • Số 70 Hùng Vương, Phường Phú Nhuận, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế.
 • Số 69 – 71 Thống Nhất, Phường Vạn Thạnh, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa.
 • Số 28 Mạc Cửu, Phường Vĩnh Thanh, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang.
 • Số 1 Tam Thanh, Phường Tam Thanh, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn
 • Số 123-125-127 Hùng Vương, Phường 2, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An.
 • Số 187 Nguyễn Văn Cừ, Phường Hưng Bình, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An.
 • Số 12 Ngõ 74, Đinh Tiên Hoàng, Phường Đông Thành, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình
 • Số 36A, Tổ 10 Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh.
 • Số 113 Hùng Vương, Phường 6, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng
 • Số 33 Trần Phú, Phường Điện Biên, Thành phố Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
 • Số 473 Nguyễn An Ninh, Phường 9, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng tàu
 • Đường 23/3, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông
 • Số 62 Ngô Quyền, phường Phạm Ngũ Lão, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương
 • Số 13 Nguyễn Huệ, Phường Lào Cai, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai
 • Số 1172 Đại lộ Hùng Vương, Phường Tiên Cát, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ
 • Số 286 Phan Bội Châu, Phường Thống Nhất, Thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk
 • Tổ 7B, Phường Đức xuân, Thị xã Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn
 • Số 01 Trần Hưng Đạo, Phường Đồng Phú,Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình
 • Số 196 – 198 Phan Chu Trinh, Phường An Mỹ, Thành Phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
 • Đường Từ Văn Tư, phường Phú Thủy, Thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
 • Tổ 3, Phường Nguyễn Trãi, Thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang
 • Số 2 Ngô Quyền, Phường Ngô Quyền,Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc
 • Số 416, Quốc lộ 14, Phường Tân Phú, Thị xã Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước
 • Đường Trần Hưng Đạo, Phường Phương Lâm. Thành phố Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình
 • Số 40 Phố Kim Đồng, Phường Hợp Giang, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
 • Số 223 Trần Hưng Đạo, Phường Bà Triệu, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định
 • Số 70A đường Hùng Vương, Khóm 3, Phường 4, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh
 • Số 44, đường 16/4, Phường Tấn Tài, Thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận
 • Tổ 3, Phường Hồng Hà, Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái
 • Số 368 Đại lộ Đồng Khởi, Khu phố 1, phường 4, Thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre
 • Số 07 Phố Lê Lợi, phường Lê Hồng Phong, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình
 • Số 389 Lê Lợi, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang.
 • Số 2A Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Số 132C Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang.
 • Số 22 Lý Thái Tổ, Phường Đại Phúc, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
 • Số 203 đường 30 tháng 4, Khu 2, Phường Phú Thọ, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.
 • Số 175 Lý Thường Kiệt, Phường 6, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau
 • Số 62 đường Lý Tự Trọng, Phường An Cư, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ
 • Số 140 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Hải Châu 1, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
 • Số 297 Kim Mã, Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.
 • Số 43 Quang Trung, Phường Quang Trung, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng.
 • Số 92 Hùng Vương, Phường Hội Thương, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai
 • Số 01 Trưng Nữ Vương, Phường1, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
 • Số 114 đường Trần Phú, Phường Quang Trung, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam
 • 214-216-218-220 Nguyễn Huệ, Phường 2, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp, Việt Nam
 • 12 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 4, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang, Việt Nam
guest
0 Bình Luận