LIENVIETPOSTBANK Tuyển dụng

LIENVIETPOSTBANK-logoNgân hàng Bưu Điện Liên Việt

LIENVIETPOSTBANK

www.lienvietpostbank.com.vn

Tuyển dụng Tháng 09/2018

thong-bao-tuyen-dung

Thông tin Tuyển dụng của Ngân hàng Bưu Điện Liên Việt:

1. Khu vực Hồ Chí Minh – Phó Giám đốc (Phụ trách kinh doanh) Chi Nhánh Nhà Bè
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

2. Kiên Giang – Phó Giám đốc phụ trách kinh doanh
-Nơi làm việc: Kiên Giang

3. HO – Khối Tài chính – Chuyên viên Kế toán kinh doanh
-Nơi làm việc: Hà Nội

4. HO – Khối Ngân hàng số – Lập trình viên Mobile (Android/iOS)
-Nơi làm việc: Hà Nội

5. HO – Khối Ngân hàng số – Lập trình viên Java
-Nơi làm việc: Hà Nội

6. HO – Khối Ngân hàng số – Chuyên viên Kiểm thử (Tester)
-Nơi làm việc: Hà Nội

7. HO – Khối Tài chính – Chuyên viên Tổ dự án Basel II
-Nơi làm việc: Hà Nội

8. HO – Khối Sản phẩm – Chuyên viên Marketing sản phẩm huy động
-Nơi làm việc: Hà Nội

9. HO – Khối Sản phẩm – Chuyên viên Marketing sản phẩm tín dụng
-Nơi làm việc: Hà Nội

10. Tây Ninh – Tuyển dụng các vị trí chuyên viên
-Nơi làm việc: Tây Ninh

11. HO – Khối Nghiên cứu chiến lược & Quan hệ Kinh doanh Quốc tế – Chuyên viên Ban Quan hệ Quốc tế
-Nơi làm việc: Hà Nội

12. Khối Kiểm toán Nội bộ – Chuyên viên Kiểm toán tín dụng/phi tín dụng
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

13. Hà Nội – PGD lớn Sơn Tây – Giao dịch viên
-Nơi làm việc: Hà Nội

14. Hà Nội – Giao dịch viên
-Nơi làm việc: Hà Nội

15. Hồ Chí Minh – CN Nhà Bè – Chuyên viên Hỗ trợ phát triển kinh doanh
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

16. HO – Tổ trưởng Tổ Giám sát kinh doanh và Xử lý nợ – Trung tâm Hỗ trợ kinh doanh tại CN Bình Thuận
-Nơi làm việc: Bình Thuận

17. Khu vực Hồ Chí Minh – Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

18. Khu vực Hồ Chí Minh – Chuyên viên Khách hàng Cá nhân
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

19. KV. Hồ Chí Minh – Nhân viên Bảo vệ
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

20. Khu vực Hồ Chí Minh – Giao dịch viên
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

21. HO – Khối QLNNL – Chuyên viên Quản lý Chất lượng – Phòng KPI và Quản lý chất lượng
-Nơi làm việc: Hà Nội

22. Hà Nội – Chi nhánh Gia Lâm​ – Khách hàng Cá nhân & Giao dịch viên
-Nơi làm việc: Hà Nội

23. Đăk Lăk – Chuyên viên Quản lý Hành chính
-Nơi làm việc: Dak Lak

24. Tuyên Quang – Chuyên viên Khách hàng Cá nhân
-Nơi làm việc: Tuyên Quang

25. Tuyên Quang – Tuyển dụng các vị trí PGD Bưu điện nâng cấp
-Nơi làm việc: Tuyên Quang

26. HO – Khối Pháp chế & Quản lý rủi ro – Chuyên viên Quản lý rủi ro thị trường
-Nơi làm việc: Hà Nội

27. HO – Khối Pháp chế & Quản lý rủi ro – Chuyên viên Quản lý rủi ro hoạt động
-Nơi làm việc: Hà Nội

28. HO – Khối Pháp chế & Quản lý rủi ro – Chuyên viên rủi ro tín dụng
-Nơi làm việc: Hà Nội

29. HO – Khối Kiểm toán nội bộ – Chuyên viên Kiểm toán phi tín dụng
-Nơi làm việc: Hà Nội

30. HO – Khối Kiểm toán nội bộ – Chuyên viên Kiểm toán tín dụng
-Nơi làm việc: Hà Nội; Hồ Chí Minh

31. HO – Chi nhánh Gia Lâm, Ba Vì – Chuyên viên Tổ Thẩm định
-Nơi làm việc: Hà Nội

32. HO – Khối Sản phẩm – Chuyên viên Thiết kế sản phẩm huy động và dịch vụ KHCN
-Nơi làm việc: Hà Nội

33. HO – Khối Sản phẩm – Chuyên viên Thiết kế sản phẩm tín dụng cá nhân
-Nơi làm việc: Hà Nội

34. HO – Khối CNTT – Chuyên viên Phát triển ứng dụng thanh toán & tích hợp
-Nơi làm việc: Hà Nội

35. HO – Khối CNTT – Chuyên viên Ban Quản trị Ứng dụng Quản lý Doanh nghiệp
-Nơi làm việc: Hà Nội

36. HO – Khối CNTT – Chuyên viên Phát triển ứng dụng Quản lý doanh nghiệp
-Nơi làm việc: Hà Nội

37. Hà Nội – Chuyên viên Giám sát hoạt động
-Nơi làm việc: Hà Nội

38. Hà Nội – Chuyên viên Khách hàng doanh nghiệp
-Nơi làm việc: Hà Nội

39. Hà Nội – Chuyên viên Khách hàng cá nhân
-Nơi làm việc: Hà Nội

40. Phú Yên – Tuyển dụng Chuyên viên Khách hàng Cá nhân
-Nơi làm việc: Phú Yên

41. Hà Nội – PGD lớn Thường Tín – Tuyển dụng Giao dịch viên
-Nơi làm việc: Hà Nội

42. Hà Nội – Đông Anh – Tuyển dụng Quản lý, Chuyên viên
-Nơi làm việc: Hà Nội

43. Đắk Nông – Tuyển dụng Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp
-Nơi làm việc: Dak Nông

44. Quảng Ninh – Tuyển dụng các vị trí tại PGD Quảng Yên, PGD Tiên Yên, PGD Uông Bí
-Nơi làm việc: Quảng Ninh

45. Lào Cai – Tuyển dụng các vị trí PGD Bưu điện nâng cấp
-Nơi làm việc: Lào Cai

46. Đắk Lắk – Tuyển dụng các vị trí PGD Bưu điện nâng cấp
-Nơi làm việc: Dak Lak

47. Thái Bình – PGD Thái Thụy tuyển dụng Chuyên viên Khách hàng
-Nơi làm việc: Thái Bình

48. Thái Bình – Tuyển dụng Chuyên viên Khách hàng Cá nhân
-Nơi làm việc: Thái Bình

49. Cao Bằng – Tuyển dụng vị trí Chuyên viên Khách hàng
-Nơi làm việc: Cao Bằng

50. Vĩnh Phúc – PGD Lập Thạch tuyển Giao dịch viên
-Nơi làm việc: Vĩnh Phúc

51. Vĩnh Phúc – Tuyển dụng các vị trí Chuyên viên Khách hàng
-Nơi làm việc: Vĩnh Phúc

52. Hà Tĩnh – Tuyển dụng các vị trí Chuyên viên/Giao dịch viên
-Nơi làm việc: Hà Tĩnh

53. Hải Dương – Tuyển dụng Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp
-Nơi làm việc: Hải Dương

54. Hà Nội – Chi nhánh Xuân Mai tuyển dụng Chuyên viên Khách hàng
-Nơi làm việc: Hà Nội

55. Bắc Kạn – Tuyển dụng các vị trí Chuyên viên
-Nơi làm việc: Bắc Cạn

56. Hà Nội – PGD lớn Sơn Tây tuyển Tổ trưởng Khách hàng Cá nhân/Doanh nghiệp, Chuyên viên Khách hàng
-Nơi làm việc: Hà Nội

57. Ninh Bình – Tuyển dụng các vị trí PGD Bưu điện nâng cấp
-Nơi làm việc: Ninh Bình

58. Thanh Hóa – Tuyển dụng các vị trí tại Phòng giao dịch Bưu điện
-Nơi làm việc: Thanh Hóa

59. Thanh Hóa – Tuyển dụng các vị trí Giao dịch viên
-Nơi làm việc: Thanh Hóa

60. Khánh Hòa – PGD Diên Khánh, PGD Vạn Ninh tuyển dụng các vị trí Chuyên viên
-Nơi làm việc: Khánh Hòa

NỘP HỒ SƠ:
Ứng viên quan tâm XEM CHI TIẾT & ỨNG TUYỂN Tại: Jobs.lienvietpostbank.com.vn

Thông tin Ngân hàng Liên Việt Tuyển dụng Tháng 10/2018 sẽ liên tục được cập nhật!

*******
viec lam can tho kết nối nhà tuyển dụng và người tìm việc

Ngân hàng Bưu Điện LIÊN VIỆT đã và đang phát triển với nhiều chi nhánh trên CẢ NƯỚC. Tutimviec.com sẽ cập nhật ngay khi có thông tin tuyển dụng mới:

LienVietPostBank – Hội sở chính
Số 109 Trần Hưng Đạo, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

Ngân hàng Bưu điện Liên Việt – Chi nhánh Bạc Liêu
số 56 Trần Phú, phường 7, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

LienVietPostBank – Hau Giang
Số 32 Nguyễn Công Trứ, Phường 1, Thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang.

LienVietPostBank – Dong Nai
Số 197A Võ Thị Sáu, Khu phố 7, Phường Thống Nhất, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

LienVietPostBank – Dung Quat
Số 1 An Dương Vương, Phường Lê Hồng Phong, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi.

LienVietPostBank – Ha Noi
Số 135 – 137 Xã Đàn, Tổ 45 C, Phường Phương Liên, Quận Đống Đa, Thành Phố Hà Nội.

LienVietPostBank – Hue
Số 70 Hùng Vương, Phường Phú Nhuận, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế.

LienVietPostBank – Khanh Hoa
Số 69 – 71 Thống Nhất, Phường Vạn Thạnh, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa.

LienVietPostBank – Kien Giang
Số 28 Mạc Cửu, Phường Vĩnh Thanh, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang.

LienVietPostBank – Lang Son
Số 1 Tam Thanh, Phường Tam Thanh, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

LienVietPostBank – Long An
Số 123-125-127 Hùng Vương, Phường 2, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An.

LienVietPostBank – Nghe An
Số 187 Nguyễn Văn Cừ, Phường Hưng Bình, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An.

LienVietPostBank – Ninh Binh
Số 12 Ngõ 74, Đinh Tiên Hoàng, Phường Đông Thành, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình

LienVietPostBank – Quang Ninh
Số 36A, Tổ 10 Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh.

LienVietPostBank – Soc Trang
Số 113 Hùng Vương, Phường 6, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng

LienVietPostBank – Tan Binh
Số 475 Lê Văn Sỹ, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

LienVietPostBank – Thang Long
Số 214B Trần Quang Khải, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

LienVietPostBank – Thanh Hoa
Số 33 Trần Phú, Phường Điện Biên, Thành phố Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

LienVietPostBank – Tiet Kiem Buu Dien
Số 493 Lạc Long Quân, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội.

LienVietPostBank – Vung Tau
Số 473 Nguyễn An Ninh, Phường 9, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng tàu

Lienvietpostbank – DakNong
Tòa nhà Trung tâm giao dịch, khai thác và làm việc Bưu điện, Tỉnh Đăk Nông, đường 23/3, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông

Ngân hàng Bưu điện Liên Việt – Chi nhánh Hải Dương
Số 62 Ngô Quyền, phường Phạm Ngũ Lão, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Lienvietpostbank – Lao Cai
Số 13 Nguyễn Huệ, Phường Lào Cai, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Lienvietpostbank – Phu Tho
Số 1172 Đại lộ Hùng Vương, Phường Tiên Cát, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

Lienvietpostbank – DakLak
Số 286 Phan Bội Châu, Phường Thống Nhất, Thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk

Lienvietpostbank – Bac Kan
Tổ 7B, Phường Đức xuân, Thị xã Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn

Lienvietpostbank – Quang Binh
Số 01 Trần Hưng Đạo, Phường Đồng Phú,Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

LienVietPostBank – Quang Nam
Số 196 – 198 Phan Chu Trinh, Phường An Mỹ, Thành Phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam

Ngân hàng Bưu điện Liên Việt – Chi nhánh Bình Thuận
Đường Từ Văn Tư (Thửa đất số 866, tờ bản đồ số 58), phường Phú Thủy, Thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Ngân hàng Bưu điện Liên Việt – Chi nhánh Hà Giang
Tổ 3, Phường Nguyễn Trãi, Thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang

Lienvietpostbank – Vinh Phuc
Số 2 Ngô Quyền, Phường Ngô Quyền,Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

Lienvietpostbank – Binh Phuoc
Số 416, Quốc lộ 14, Phường Tân Phú, Thị xã Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước

LienVietPostBank – Hoa Binh
Đường Trần Hưng Đạo, Phường Phương Lâm. Thành phố Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình

LienVietPostBank – Cao Bang
Số 40 Phố Kim Đồng, Phường Hợp Giang, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng

Lienvietpostbank – Nam Dinh
Số 223 Trần Hưng Đạo, Phường Bà Triệu, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định

LienVietPostBank – Tra Vinh
Số 70A đường Hùng Vương, Khóm 3, Phường 4, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh

LienVietPostBank – NInh Thuận
Số 44, đường 16/4, Phường Tấn Tài, Thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận

LienVietPostBank – Yen Bai
Tổ 3, Phường Hồng Hà, Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái

Ngân hàng Bưu điện Liên Việt – Chi nhánh Bến Tre
Số 368 Đại lộ Đồng Khởi, Khu phố 1, phường 4, Thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre

Ngân hàng Bưu điện Liên Việt – Chi nhánh Thái Bình
Số 07 Phố Lê Lợi, phường Lê Hồng Phong, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

LienVietPostBank – Bac Giang
Số 389 Lê Lợi, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang.

LienVietPostBank – Ho Chi Minh
Số 2A Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

LienVietPostBank – An Giang
Số 132C Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang.

LienVietPostBank – Bac Ninh
Số 22 Lý Thái Tổ, Phường Đại Phúc, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

LienVietPostBank – Binh Duong
Số 203 đường 30 tháng 4, Khu 2, Phường Phú Thọ, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.

LienVietPostBank – Ca Mau
Số 175 Lý Thường Kiệt, Phường 6, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

LienVietPostBank – Can Tho
Số 62 đường Lý Tự Trọng, Phường An Cư, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ

LienVietPostBank – Cho Lon
Số 52-54-56 Hải Thượng Lãn Ông, Phường 10, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.

LienVietPostBank – Da Nang
Số 140 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Hải Châu 1, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

LienVietPostBank – Dong Do
Số 297 Kim Mã, Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.

LienVietPostBank – Hai Phong
Số 43 Quang Trung, Phường Quang Trung, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng.

LienvietPostBank – Gia Lai
Số 92 Hùng Vương, Phường Hội Thương, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai

LienVietPostBank – Vinh Long
Số 01 Trưng Nữ Vương, Phường1, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long

LienVietPostBank – Ha Nam
Số 114 đường Trần Phú, Phường Quang Trung, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam