LIENVIETPOSTBANK Tuyển dụng Tháng 3/2022

Ngân hàng Liên Việt Tuyển dụng:

LIENVIETPOSTBANK Tuyển dụng Tháng 3/2022

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 1. HO - Chuyên viên Ban Văn phòng Hội đồng Quản trị (Quản lý Cổ đông, phát hành chứng khoán)
  -Nơi làm việc: Hà Nội
  -Hạn nộp: 30/04/2022
 2. HO - Ban Văn phòng Hội đồng Quản trị - Chuyên viên Biên, Phiên Dịch Tiếng Anh
  -Nơi làm việc: Hà Nội
  -Hạn nộp: 30/04/2022
 3. Lâm Đồng - Tuyển dụng các vị trí quản lý tại Chi nhánh Bảo Lộc (dự kiến)
  -Nơi làm việc: Lâm Đồng
  -Hạn nộp: 31/03/2022
 4. Củ Chi - Phó Giám đốc kiêm Trưởng Phòng Kế toán Ngân quỹ - Kiểm soát viên
  -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  -Hạn nộp: 22/04/2022
 5. Hà Tĩnh - Tuyển dụng các vị trí quản lý tại CN Hồng Lĩnh (dự kiến)
  -Nơi làm việc: Thanh Hóa
  -Hạn nộp: 30/04/2022
 6. Thanh Hóa - Tuyển dụng các vị trí quản lý tại CN Bỉm Sơn (dự kiến)
  -Nơi làm việc: Thanh Hóa
  -Hạn nộp: 30/04/2022
 7. Thanh Hóa - Tuyển dụng các vị trí quản lý tại CN Cẩm Thủy (dự kiến)
  -Nơi làm việc: Thanh Hóa
  -Hạn nộp: 30/04/2022
 8. HO - Khối PC&QLRR - Chuyên viên Quản lý Rủi ro Thị trường & Thanh khoản
  -Nơi làm việc: Hà Nội
  -Hạn nộp: 30/04/2022
 9. HO - Khối PC&QLRR - Chuyên viên Ban Quản lý Rủi ro Tín dụng
  -Nơi làm việc: Hà Nội
  -Hạn nộp: 30/04/2022
 10. Thái Bình - Phó Trưởng Phòng HTHĐ kiêm/Tổ trưởng tổ Hỗ trợ kinh doanh Bảo hiểm và Ngân hàng Số tại ĐVKD
  -Nơi làm việc: Thái Bình
  -Hạn nộp: 15/04/2022
 11. Quảng Ninh - Phó Trưởng Phòng khách hàng
  -Nơi làm việc: Quảng Ninh
  -Hạn nộp: 31/03/2022
 12. Hưng Yên - Giám đốc PGD Mỹ Hào
  -Nơi làm việc: Hưng Yên
  -Hạn nộp: 31/03/2022
 13. HO - Khối Sản phẩm - Phòng Marketing & CLDV - Chuyên viên Ban Quản lý Chất lượng Dịch vụ
  -Nơi làm việc: Hà Nội
  -Hạn nộp: 30/04/2022
 14. HO - Khối Sản Phẩm - Phó Trưởng phòng Thiết kế Sản phẩm Dịch vụ (mảng Chính sách Giá & PTKD)
  -Nơi làm việc: Hà Nội
  -Hạn nộp: 30/04/2022
 15. Đăk Lăk - Tuyển dụng Phó Giám đốc PGD Krông Năng
  -Nơi làm việc: Đắk Lắk
  -Hạn nộp: 15/04/2022
 16. Quảng Ninh - Tuyển dụng Giám đốc Phòng Giao dịch Cẩm Phả
  -Nơi làm việc: Quảng Ninh
  -Hạn nộp: 31/03/2022
 17. HO - Trung tâm Kinh doanh Bảo hiểm - Phó Trưởng phòng Kinh doanh Bảo hiểm Nhân thọ
  -Nơi làm việc: Hà Nội
  -Hạn nộp: 30/04/2022
 18. HO - Khối Nguồn vốn - Phòng Quản lý Vốn - Chuyên viên Ban Quản lý Vốn nội bộ
  -Nơi làm việc: Hà Nội
  -Hạn nộp: 31/03/2022
 19. HO - Khối Nguồn vốn - Phòng Quản lý Vốn - Chuyên viên Ban Lãi suất & Quản lý Ngoại hối
  -Nơi làm việc: Hà Nội
  -Hạn nộp: 31/03/2022
 20. Hà Nội - Chuyên viên Khách hàng Cá nhân
  -Nơi làm việc: Hà Nội
  -Hạn nộp: 31/03/2022
 21. HO - Trung tâm Kinh doanh Bảo hiểm - Tuyển Chuyên viên Ban Hỗ trợ Kinh doanh
  -Nơi làm việc: Hà Nội
  -Hạn nộp: 31/03/2022
 22. HO - Trung tâm Kinh doanh Bảo hiểm - Tuyển Chuyên viên Ban Phân tích Kinh doanh
  -Nơi làm việc: Hà Nội
  -Hạn nộp: 31/03/2022
 23. HO - Khối CNTT - Phòng Quản trị Ứng dụng - Chuyên viên Quản trị Cơ sở dữ liệu (Oracle DBA)
  -Nơi làm việc: Hà Nội
  -Hạn nộp: 31/03/2022
 24. HO - Khối CNTT - Phòng Hạ tầng - Chuyên viên Quản trị mạng Trung tâm Dữ liệu (Fresher/ Junior)
  -Nơi làm việc: Hà Nội
  -Hạn nộp: 31/03/2022
 25. HO - Khối CNTT - Chuyên viên Phòng Phát triển Ứng dụng (Lập trình viên Java, .NET, C#)
  -Nơi làm việc: Hà Nội
  -Hạn nộp: 31/03/2022
 26. HO - Khối CNTT - Phòng Phát triển Ứng dụng - Chuyên viên Phân tích Nghiệp vụ (Business Analyst)
  -Nơi làm việc: Hà Nội
  -Hạn nộp: 31/03/2022
 27. HO - Khối CNTT - Phòng Phát triển Ứng dụng - Chuyên viên Kiểm thử (Tester)
  -Nơi làm việc: Hà Nội
  -Hạn nộp: 31/03/2022
 28. HO - Hà Nội - Khối Kiểm toán Nội bộ - Chuyên viên Kiểm toán các Phòng Giao dịch Bưu điện
  -Nơi làm việc: Hà Nội
  -Hạn nộp: 31/03/2022
 29. HO - Hà Nội - Khối Kiểm toán Nội bộ - Chuyên viên Kiểm toán Tín dụng
  -Nơi làm việc: Hà Nội
  -Hạn nộp: 31/03/2022
 30. HO - Hà Nội - Khối Kiểm toán Nội bộ - Chuyên viên Kiểm toán Phi Tín dụng
  -Nơi làm việc: Hà Nội
  -Hạn nộp: 31/03/2022
 31. HO - Khối Thẩm định - Chuyên viên Ban Thẩm định Định chế Tài chính Nước ngoài
  -Nơi làm việc: Hà Nội
  -Hạn nộp: 31/03/2022
 32. HO - Khối Khách Hàng Chiến Lược - Chuyên viên Phòng Kinh doanh KHCL
  -Nơi làm việc: Hà Nội
  -Hạn nộp: 31/03/2022
 33. Thanh Hóa - Phó Phòng Kế toán Ngân quỹ
  -Nơi làm việc: Thanh Hóa
  -Hạn nộp: 31/03/2022
 34. HO - Khối Văn Phòng - Nhân Viên Lễ Tân
  -Nơi làm việc: Hà Nội
  -Hạn nộp: 31/03/2022
 35. HO - Trung tâm Kinh doanh Bảo hiểm - Chuyên viên Phòng Kinh doanh Bảo hiểm Nhân thọ
  -Nơi làm việc: Hà Nội
  -Hạn nộp: 31/03/2022
 36. HO - Khối Nguồn vốn - Chuyên viên Ban Giao dịch Chứng khoán nợ (Fixed Income)
  -Nơi làm việc: Hà Nội
  -Hạn nộp: 31/03/2022
 37. HO - Khối Nguồn vốn - Chuyên viên Ban Giao dịch ngoại tệ (FX)
  -Nơi làm việc: Hà Nội
  -Hạn nộp: 31/03/2022
 38. HO - Trung tâm Kinh doanh Bảo hiểm - Chuyên viên Ban Kinh doanh Phi Nhân thọ
  -Nơi làm việc: Hà Nội
  -Hạn nộp: 31/03/2022
 39. HO - Khối Văn phòng - Chuyên viên Phòng Kế hoạch, Tổng hợp
  -Nơi làm việc: Hà Nội
  -Hạn nộp: 31/03/2022
 40. CN Lâm Đồng - Các vị trí Quản lý
  -Nơi làm việc: Lâm Đồng
  -Hạn nộp: 31/03/2022
 41. Hà Nội (Nội thành) - Tuyển Chuyên viên Hỗ trợ kinh doanh Bảo hiểm
  -Nơi làm việc: Hà Nội
  -Hạn nộp: 30/04/2022
 42. BÌNH DƯƠNG - Tuyển dụng các vị trí chuyên viên
  -Nơi làm việc: Bình Dương
  -Hạn nộp: 31/05/2022
 43. ĐỒNG NAI - Tuyển dụng các vị trí chuyên viên
  -Nơi làm việc: Đồng Nai
  -Hạn nộp: 31/05/2022
 44. Hải Phòng - Giám đốc các PGD
  -Nơi làm việc: Hải Phòng
  -Hạn nộp: 15/04/2022
 45. Hà Nội - Mỹ Đức - Chuyên viên Khách hàng
  -Nơi làm việc: Hà Nội
  -Hạn nộp: 31/03/2022
 46. Cần Thơ - Tuyển dụng Chuyên viên Tổ Hỗ trợ kinh doanh Ngân hàng Số
  -Nơi làm việc: Cần Thơ
  -Hạn nộp: 31/03/2022
 47. CN Gia Lai - Chuyên viên khách hàng Cá nhân
  -Nơi làm việc: Gia Lai
  -Hạn nộp: 30/04/2022
 48. Củ Chi - Tuyển dụng các vị trí Chuyên viên
  -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  -Hạn nộp: 15/04/2022
 49. Đăk Nông - Tuyển dụng các vị trí Chuyên viên
  -Nơi làm việc: Đắk Nông
  -Hạn nộp: 15/04/2022
 50. Đăk Lăk - Tuyển dụng các vị trí
  -Nơi làm việc: Đắk Lắk
  -Hạn nộp: 15/04/2022
 51. Long An - Tuyển dụng các vị trí Chuyên viên
  -Nơi làm việc: Long An
  -Hạn nộp: 15/04/2022
 52. Bình Phước - Tuyển dụng Các vị trí tại Trụ sở và các Phòng giao dịch
  -Nơi làm việc: Bình Phước
  -Hạn nộp: 15/04/2022
 53. Kiên Giang - Trụ sở Rạch Giá và các Phòng giao dịch – Tuyển dụng các vị trí
  -Nơi làm việc: Kiên Giang
  -Hạn nộp: 15/04/2022
 54. Bạc Liêu - Phòng giao dịch Giá Rai, Đông Hải, Hòa Bình, Vĩnh Lợi, Hồng Dân, Phước Long và Trụ sở CN - Tuyển dụng các vị trí
  -Nơi làm việc: Bạc Liêu
  -Hạn nộp: 15/04/2022
 55. Quảng Bình - Giám đốc Phòng Giao dịch Bố Trạch
  -Nơi làm việc: Quảng Bình
  -Hạn nộp: 31/03/2022
 56. Thủ Đức - Tuyển dụng Chuyên viên Quản lý Hành chính
  -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  -Hạn nộp: 31/03/2022
 57. Trà Vinh - Tuyển dụng các vị trí
  -Nơi làm việc: Trà Vinh
  -Hạn nộp: 30/04/2022
 58. CN BÌNH DƯƠNG, CN TRÀ VINH - Chuyên viên Bảo hiểm
  -Nơi làm việc: Trà Vinh
  Bình Dương
  -Hạn nộp: 30/04/2022
 59. HO - Chuyên viên Trung tâm giám sát kinh doanh tại Hải Phòng, Điện Biên
  -Nơi làm việc: Lạng Sơn, Hải Phòng, Điện Biên
  -Hạn nộp: 31/03/2022
 60. HO - Chuyên viên Trung tâm giám sát kinh doanh tại Xuân Mai, Ba Vì (Hà Nội)
  -Nơi làm việc: Hà Nội
  -Hạn nộp: 15/04/2022
 61. Khối Kiểm toán Nội bộ - Chuyên viên Kiểm toán nội bộ
  -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  -Hạn nộp: 31/03/2022
 62. Tiền Giang - Tuyển dụng Chuyên viên Khách hàng cá nhân, Chuyên viên Hỗ trợ hoạt động, Giao dịch viên
  -Nơi làm việc: Tiền Giang
  -Hạn nộp: 31/03/2022
 63. Thanh Hóa - Chuyên viên Khách hàng, Giao dịch viên tại Chi nhánh Bỉm Sơn và Chi nhánh Cẩm Thủy (dự kiến)
  -Nơi làm việc: Thanh Hóa
  -Hạn nộp: 30/04/2022
 64. Điện Biên - Giao dịch viên, Chuyên viên Khách hàng
  -Nơi làm việc: Điện Biên
  -Hạn nộp: 31/03/2022
 65. Cao Bằng - Chuyên viên Khách hàng
  -Nơi làm việc: Cao Bằng
  -Hạn nộp: 31/03/2022
 66. Phú Thọ - Chuyên viên Khách hàng tại PGD
  -Nơi làm việc: Phú Thọ
  -Hạn nộp: 31/03/2022
 67. Hà Giang - Chuyên viên Khách hàng tại PGD
  -Nơi làm việc: Hà Giang
  -Hạn nộp: 31/03/2022
 68. Lạng Sơn - Chuyên viên Khách hàng
  -Nơi làm việc: Lạng Sơn
  -Hạn nộp: 31/03/2022
 69. Cà Mau - Tổ trưởng Tổ Khách hàng Cá nhân
  -Nơi làm việc: Cà Mau
  -Hạn nộp: 31/03/2022
 70. Hà Nội - Tuyển Chuyên viên Xử lý nợ
  -Nơi làm việc: Hà Nội
  -Hạn nộp: 31/03/2022
 71. Quảng Bình - Các vị trí Chuyên viên tại TSC và các PGD trực thuộc
  -Nơi làm việc: Quảng Bình
  -Hạn nộp: 31/03/2022
 72. Quảng Nam - Các vị trí Chuyên viên tại TSC và các PGD trực thuộc
  -Nơi làm việc: Quảng Nam
  -Hạn nộp: 31/03/2022
 73. Bình Định - Các vị trí Chuyên viên
  -Nơi làm việc: Bình Định
  -Hạn nộp: 31/03/2022
 74. Bắc Giang - Các vị trí Chuyên viên tại TSC và các PGD trực thuộc
  -Nơi làm việc: Bắc Giang
  -Hạn nộp: 31/03/2022
 75. Lai Châu - Tuyển dụng Chuyên viên tại Trụ sở chính và Phòng Giao dịch
  -Nơi làm việc: Lai Châu
  -Hạn nộp: 31/03/2022
 76. Hòa Bình - Tuyển dụng Giao dịch viên, Chuyên viên khách hàng, Chuyên viên Hỗ trợ hoạt động
  -Nơi làm việc: Hòa Bình
  -Hạn nộp: 31/03/2022
 77. Hà Nội - Thường Tín - Tuyển dụng các vị trí
  -Nơi làm việc: Hà Nội
  -Hạn nộp: 31/03/2022
 78. Thái Nguyên - Chuyên viên tại Trụ sở chính và Phòng Giao dịch
  -Nơi làm việc: Thái Nguyên
  -Hạn nộp: 31/03/2022
 79. Huế - Các vị trí Chuyên viên tại TSC và các PGD trực thuộc
  -Nơi làm việc: Thừa Thiên Huế
  -Hạn nộp: 31/03/2022
 80. Quảng Ninh - Tuyển dụng Giao dịch viên, Chuyên viên khách hàng, Chuyên viên Hỗ trợ hoạt động
  -Nơi làm việc: Quảng Ninh
  -Hạn nộp: 31/03/2022
 81. Quảng Ngãi - Các vị trí Quản lý
  -Nơi làm việc: Quảng Ngãi
  -Hạn nộp: 31/03/2022
 82. Quảng Ngãi - Các vị trí Chuyên viên
  -Nơi làm việc: Quảng Ngãi
  -Hạn nộp: 31/03/2022
 83. Quảng Ninh - Tuyển dụng Tổ trưởng Tổ Khách hàng tại Phòng Giao dịch Cẩm Phả, Uông Bí
  -Nơi làm việc: Quảng Ninh
  -Hạn nộp: 31/03/2022
 84. Vĩnh Phúc - Tổ trưởng Tổ Khách hàng tại các PGD
  -Nơi làm việc: Vĩnh Phúc
  -Hạn nộp: 31/03/2022
 85. Vĩnh Phúc - Chuyên viên Khách hàng và Giao dịch viên
  -Nơi làm việc: Vĩnh Phúc
  -Hạn nộp: 31/03/2022
 86. Hà Nội - Đông Anh - Giao dịch viên
  -Nơi làm việc: Hà Nội
  -Hạn nộp: 31/03/2022
 87. Hà Nội - Gia Lâm - Tuyển dụng các vị trí
  -Nơi làm việc: Hà Nội
  -Hạn nộp: 31/03/2022
 88. Hải Phòng - Tuyển dụng Chuyên viên Khách hàng, Chuyên viên Hỗ trợ hoạt động tại Trụ sở chính và các PGD
  -Nơi làm việc: Hải Phòng
  -Hạn nộp: 31/03/2022
 89. Lào Cai - Tuyển dụng các vị trí Chuyên viên
  -Nơi làm việc: Lào Cai
  -Hạn nộp: 31/03/2022
 90. Sơn La - Chuyên viên Khách hàng tại Trụ sở chính và các PGD
  -Nơi làm việc: Sơn La
  -Hạn nộp: 31/03/2022
 91. Khánh Hòa - Tuyển dụng các vị trí
  -Nơi làm việc: Khánh Hòa
  -Hạn nộp: 31/03/2022
 92. Khánh Hòa - Phó Phòng Kế toán Ngân quỹ
  -Nơi làm việc: Khánh Hòa
  -Hạn nộp: 31/03/2022
 93. Thái Bình - Chuyên viên Khách hàng; Chuyên viên Hỗ trợ hoạt động
  -Nơi làm việc: Thái Bình
  -Hạn nộp: 31/03/2022
 94. Hà Nội - Chuyên viên Hỗ trợ Kinh doanh Ngân hàng số (Khu vực Nội và Ngoại thành Hà Nội)
  -Nơi làm việc: Hà Nội
  -Hạn nộp: 31/03/2022
 95. Bắc Ninh, Hà Nam, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên - Chuyên viên Hỗ trợ Kinh doanh Ngân hàng số
  -Nơi làm việc: Hải Phòng, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nam
  -Hạn nộp: 31/03/2022
 96. Bắc Kạn, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Giang, Quảng Ninh - Chuyên viên Hỗ trợ kinh doanh Ngân hàng số
  -Nơi làm việc: Bắc Kạn, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Giang, Quảng Ninh
  -Hạn nộp: 31/03/2022
 97. Nam Định, Thái Bình, Vĩnh Phúc - Chuyên viên Hỗ trợ Kinh doanh Ngân hàng số
  -Nơi làm việc: Nam Định, Thái Bình, Vĩnh Phúc
  -Hạn nộp: 31/03/2022
 98. Nghệ An, Quảng Bình, Huế - Chuyên viên Hỗ trợ kinh doanh Ngân hàng số
  -Nơi làm việc: Nghệ An, Quảng Bình, Huế
  -Hạn nộp: 31/03/2022
 99. Hà Nội - Ba Vì - Chuyên viên Hỗ trợ Kinh doanh Ngân hàng số
  -Nơi làm việc: Hà Nội
  -Hạn nộp: 31/03/2022
 100. Hà Nội - Ba Vì - Tuyển dụng Chuyên viên Khách hàng
  -Nơi làm việc: Hà Nội
  -Hạn nộp: 31/03/2022
 101. Hà Nội - Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp
  -Nơi làm việc: Hà Nội
  -Hạn nộp: 31/03/2022
 102. Hà Nội - Giao dịch viên
  -Nơi làm việc: Hà Nội
  -Hạn nộp: 31/03/2022
 103. Hà Tĩnh - Tuyển dụng Các vị trí Chuyên viên
  -Nơi làm việc: Hà Tĩnh
  -Hạn nộp: 31/03/2022
 104. Hà Nội (Sơn Tây), Sơn La, Hải Phòng, Thanh Hóa - Tuyển Chuyên viên Hỗ trợ kinh doanh Bảo hiểm
  -Nơi làm việc: Hà Nội (Sơn Tây), Sơn La, Hải Phòng, Thanh Hóa
  -Hạn nộp: 31/03/2022
 105. Ninh Bình - Chuyên viên Khách hàng, Giao dịch viên
  -Nơi làm việc: Ninh Bình
  -Hạn nộp: 31/03/2022
 106. HO - Khối Sản phẩm - Phòng Marketing & CLDV - Chuyên viên Ban Marketing Sản phẩm
  -Nơi làm việc: Hà Nội
  -Hạn nộp: 31/03/2022
 107. HO - Khối Sản phẩm - Phòng Dịch vụ Khách hàng Cá nhân Ưu tiên - Chuyên viên Phát triển Kinh doanh
  -Nơi làm việc: Hà Nội
  -Hạn nộp: 31/03/2022
 108. Quảng Trị - Tuyển dụng các vị trí
  -Nơi làm việc: Quảng Trị
  -Hạn nộp: 31/03/2022
 109. Đà Nẵng - Các vị trí Chuyên viên
  -Nơi làm việc: Đà Nẵng
  -Hạn nộp: 31/03/2022
 110. Thanh Hóa - Tổ trưởng tổ Hỗ trợ hoạt động tại Phòng Giao dịch Ngọc Lặc; Hậu Lộc; Nghi Sơn
  -Nơi làm việc: Thanh Hóa
  -Hạn nộp: 31/03/2022
 111. Phú Yên - Chuyên viên khách hàng, Chuyên viên Hỗ trợ hoạt động, kiểm ngân
  -Nơi làm việc: Phú Yên
  -Hạn nộp: 31/03/2022
 112. Thanh Hóa - Tuyển dụng Chuyên viên và Giao dịch viên
  -Nơi làm việc: Thanh Hóa
  -Hạn nộp: 31/03/2022
 113. Nghệ An - Giám đốc Phòng Giao dịch
  -Nơi làm việc: Nghệ An
  -Hạn nộp: 31/03/2022
 114. Hà Nội - CN Xuân Mai - Chuyên viên Khách hàng
  -Nơi làm việc: Hà Nội
  -Hạn nộp: 31/03/2022
 115. Tuyên Quang - Chuyên viên Khách hàng tại TSC và PGD
  -Nơi làm việc: Tuyên Quang
  -Hạn nộp: 31/03/2022
 116. HO - Khối Sản phẩm - Chuyên viên Ban Triển khai Sản phẩm Dịch vụ Khách hàng Doanh nghiệp
  -Nơi làm việc: Hà Nội
  -Hạn nộp: 31/03/2022
 117. HO - Khối Sản phẩm - Chuyên viên Ban Triển khai Sản phẩm Huy động Dịch vụ Khách hàng Cá nhân
  -Nơi làm việc: Hà Nội
  -Hạn nộp: 31/03/2022
 118. HO - Khối Sản phẩm - Chuyên viên Ban Triển khai Sản phẩm Tín dụng Khách hàng Cá nhân
  -Nơi làm việc: Hà Nội
  -Hạn nộp: 31/03/2022
 119. HO - Khối Sản phẩm - Chuyên viên Ban Chính sách giá & Phân tích Kinh doanh (mảng lãi suất)
  -Nơi làm việc: Hà Nội
  -Hạn nộp: 31/03/2022
 120. HO - Khối Sản phẩm - Chuyên viên Ban Thiết kế Sản phẩm Huy động Dịch vụ Khách hàng Cá nhân
  -Nơi làm việc: Hà Nội
  -Hạn nộp: 31/03/2022
 121. HO - Khối Sản phẩm - Chuyên viên Thiết kế Sản phẩm Tín dụng Khách hàng Doanh nghiệp
  -Nơi làm việc: Hà Nội
  -Hạn nộp: 31/03/2022
 122. HO - Khối Sản phẩm - Chuyên viên Ban Thiết kế Sản phẩm Tín dụng Khách hàng Cá nhân
  -Nơi làm việc: Hà Nội
  -Hạn nộp: 31/03/2022
 123. Hưng Yên - Các vị trí Chuyên viên (Trụ sở Chính và PGD trực thuộc)
  -Nơi làm việc: Hưng Yên
  -Hạn nộp: 30/04/2022
 124. Nam Định - Tuyển dụng các vị trí
  -Nơi làm việc: Nam Định
  -Hạn nộp: 31/03/2022
 125. Yên Bái - Chuyên viên Khách hàng tại Trụ sở chính và các PGD
  -Nơi làm việc: Yên Bái
  -Hạn nộp: 31/03/2022
 126. Hải Dương - Các vị trí Chuyên viên (tại TSC và PGD)
  -Nơi làm việc: Hải Dương
  -Hạn nộp: 31/03/2022
 127. Lạng Sơn - Chuyên viên Khách hàng tại TSC và các PGD
  -Nơi làm việc: Lạng Sơn
  -Hạn nộp: 31/03/2022
 128. Hà Nam - Tuyển dụng các vị trí Chuyên viên
  -Nơi làm việc: Hà Nam
  -Hạn nộp: 31/03/2022
 129. Kon Tum - Tuyển dụng các vị trí
  -Nơi làm việc: Kon Tum
  -Hạn nộp: 31/05/2022
 130. Vĩnh Long - Tuyển dụng các vị trí
  -Nơi làm việc: Vĩnh Long
  -Hạn nộp: 01/04/2022
 131. Bình Tân - Tuyển dụng các vị trí
  -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  -Hạn nộp: 31/03/2022
 132. HO - Khối Ngân hàng Số - Trung tâm Kinh doanh - Chuyên viên Ban Thanh toán & Đối soát Thẻ
  -Nơi làm việc: Hà Nội
  -Hạn nộp: 31/03/2022
 133. Sơn Tây - Tuyển dụng các vị trí
  -Nơi làm việc: Hà Nội
  -Hạn nộp: 31/03/2022
 134. HO - Chuyên viên Trung tâm Giám sát Kinh doanh KVPN
  -Nơi làm việc: Bình Định, Kon Tum, Bà Rịa và Vũng Tàu, Long An, Trà Vinh, ...
  -Hạn nộp: 31/03/2022
 135. Khu vực Hồ Chí Minh - Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp
  -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  -Hạn nộp: 31/03/2022
 136. Khu vực Hồ Chí Minh - Chuyên viên Khách hàng Cá nhân
  -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  -Hạn nộp: 31/03/2022
 137. Khu vực Hồ Chí Minh - Giao dịch viên
  -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  -Hạn nộp: 31/03/2022
 138. HO - Chuyên viên Thẩm định giá KV HCM
  -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  Cần Thơ
  -Hạn nộp: 31/03/2022
 139. Tây Ninh - Tổ trưởng tổ Khách hàng
  -Nơi làm việc: Tây Ninh
  -Hạn nộp: 31/03/2022
 140. Ninh Thuận - Các vị trí Chuyên Viên
  -Nơi làm việc: Ninh Thuận
  -Hạn nộp: 31/03/2022
 141. Hồ Chí Minh - Chuyên viên Bảo hiểm
  -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  -Hạn nộp: 31/03/2022
 142. KV.HCM - Chuyên viên Hỗ trợ kinh doanh Ngân hàng số (Làm việc tại các Quận: 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 11 - Tân Bình, Phú Nhuận)
  -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  -Hạn nộp: 31/03/2022
 143. CN Lâm Đồng - Các vị trí chuyên viên
  -Nơi làm việc: Lâm Đồng
  -Hạn nộp: 31/03/2022
 144. KV.HCM - Chuyên viên Xử lý nợ
  -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  -Hạn nộp: 31/03/2022
 145. Hà Nội - Đông Anh - Tuyển dụng các vị trí Chuyên viên
  -Nơi làm việc: Hà Nội
  -Hạn nộp: 31/03/2022
 146. Khối Công nghệ thông tin - Chuyên viên Ban báo cáo
  -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  -Hạn nộp: 31/03/2022
 147. HO - Khối CNTT - Chuyên viên Quản trị Dịch vụ hạ tầng CNTT
  -Nơi làm việc: Hà Nội
  Hồ Chí Minh
  -Hạn nộp: 31/03/2022
 148. HO - Khối CNTT - Chuyên viên An ninh Thông tin
  -Nơi làm việc: Hà Nội
  Hồ Chí Minh
  -Hạn nộp: 31/03/2022
 149. Tây Ninh - Các vị trí chuyên viên
  -Nơi làm việc: Tây Ninh
  -Hạn nộp: 31/03/2022
 150. Khối Công Nghệ Thông Tin - Chuyên Viên Ban Tích Hợp Dữ Liệu
  -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  -Hạn nộp: 31/03/2022
 151. Hậu Giang - Các vị trí Chuyên viên
  -Nơi làm việc: Hậu Giang
  -Hạn nộp: 31/03/2022
 152. Đồng Tháp - Các vị trí Chuyên viên
  -Nơi làm việc: Đồng Tháp
  -Hạn nộp: 31/03/2022
 153. Cà Mau - Các vị trí chuyên viên
  -Nơi làm việc: Cà Mau
  -Hạn nộp: 31/03/2022
 154. An Giang - Các vị trí chuyên viên
  -Nơi làm việc: An Giang
  -Hạn nộp: 31/03/2022
 155. Bình Dương - Trung tâm Giám sát kinh doanh HO - Chuyên viên Tổ Thẩm đinh và Tổ Giám sát kinh doanh & Xử lý nợ
  -Nơi làm việc: Bình Dương
  -Hạn nộp: Đang Tuyển

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm Ứng tuyển tại: