LPBANK Tuyển dụng Tháng 10/2023

Ngân hàng Liên Việt Tuyển dụng:

LPBANK Tuyển dụng Tháng 10/2023

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 1. HO - Khối Sản phẩm - Chuyên viên Ban Marketing sản phẩm
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/12/2023
 2. HO - Khối Sản phẩm - Chuyên viên Ban Hỗ trợ Vận hành
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/12/2023
 3. Khối Sản phẩm - Chuyên viên Triển khai Sản phẩm Huy động, Dịch vụ KHCN
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/12/2023
 4. HO - Khối Sản phẩm - Chuyên viên Ban Chính sách Tín dụng & Đào tạo
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/12/2023
 5. HO - Khối Sản phẩm - Chuyên viên Ban Chính sách giá và phân tích kinh doanh
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/12/2023
 6. HO - Khối Sản phẩm - Chuyên viên Triển khai Sản phẩm Tín dụng KHCN
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/12/2023
 7. HO - Khối Sản phẩm - Chuyên viên Ban Thiết kế Sản phẩm Huy động Dịch vụ Khách hàng Cá nhân
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/12/2023
 8. HO - Khối Sản phẩm - Chuyên viên Ban Thiết kế Sản phẩm Huy động Dịch vụ Khách hàng Doanh nghiệp
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/12/2023
 9. Hà Nội (Gia Lâm) - Phó Trưởng phòng Khách hàng
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 15/11/2023
 10. HO - Trung tâm Kinh doanh Bảo hiểm - Trưởng ban Quản lý chất lượng và Dịch vụ khách hàng Bảo hiểm Nhân thọ
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/12/2023
 11. Văn phòng Chuyển đổi - TT Quản lý Chương trình - Phòng Kế hoạch Chiến lược - Chuyên viên Ban Quản lý Kế hoạch ĐVKD
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/12/2023
 12. Văn phòng Chuyển đổi - TT Quản lý Chương trình - Phòng Kế hoạch Chiến lược - Chuyên viên Ban Quản lý Chiến lược
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/12/2023
 13. HO - Trợ lý Phó Tổng Giám đốc Thường trực (phụ trách mảng Công nghệ thông tin, Ngân hàng Số)
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/10/2023
 14. HO - Khối Sản phẩm - Chuyên viên Ban Triển khai Sản phẩm Dịch vụ KHDN
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/12/2023
 15. HO - Khối Sản phẩm - Chuyên viên Ban Thiết kế Sản phẩm Huy động Dịch vụ KHDN
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/12/2023
 16. HO - Khối Sản phẩm - Chuyên viên Ban Thiết kế Sản phẩm Tín dụng Khách hàng Doanh nghiệp
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/12/2023
 17. HO - Khối Kiểm toán Nội bộ - Chuyên viên Kiểm toán các ĐVKD (chuyên ngành TTQT/tài trợ thương mại)
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/12/2023
 18. HO - Khối Kiểm toán Nội bộ - Chuyên viên Kiểm toán các Đơn vị Kinh doanh
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/12/2023
 19. Tiền Giang - Phó Giám đốc phụ trách kinh doanh
  - Nơi làm việc: Tiền Giang
  - Hạn nộp: 31/10/2023
 20. Sóc Trăng - Giám đốc Phòng Giao dịch Cù Lao Dung
  - Nơi làm việc: Sóc Trăng Lương thỏa thuận 31/10/2023
 21. Bảo Lộc - Trưởng/Phó phòng Khách hàng
  - Nơi làm việc: Lâm Đồng
  - Hạn nộp: 31/10/2023
 22. Bảo Lộc - Chuyên viên Khách hàng, Giao dịch viên
  - Nơi làm việc: Lâm Đồng
  - Hạn nộp: 31/10/2023
 23. Cần Thơ - Trưởng/Phó Phòng Khách hàng, Giám đốc/Phó Giám đốc Phòng Giao dịch
  - Nơi làm việc: Cần Thơ Lương thỏa thuận 31/10/2023
 24. Vũng Tàu - Phó Giám đốc phụ trách kinh doanh/ Trưởng phòng Khách hàng/ Giám đốc Phòng Giao dịch Xuyên Mộc
  - Nơi làm việc: Bà Rịa - Vũng Tàu Lương thỏa thuận 31/10/2023
 25. HO - Trung tâm giám sát kinh doanh tại Lai Châu, Lào Cai, Lạng Sơn, Sơn La, Tuyên Quang - Chuyên viên
  - Nơi làm việc: Lào Cai, Sơn La, Lai Châu, Lạng Sơn
  Tuyên Quang Lương thỏa thuận 31/12/2023
 26. HO - Trung tâm giám sát kinh doanh tại Hưng Yên, Hà Nam, Hải Dương, Hải Phòng - Chuyên viên
  - Nơi làm việc: Hải Dương, Hà Nam
  - Hạn nộp: 31/12/2023
 27. HO - Trung tâm giám sát kinh doanh tại Điện Biên - Chuyên viên
  - Nơi làm việc: Điện Biên Lương thỏa thuận 31/12/2023
 28. HO - Trung tâm giám sát kinh doanh tại Cao Bằng - Chuyên viên
  - Nơi làm việc: Cao Bằng
  - Hạn nộp: 31/12/2023
 29. HO - Trung tâm giám sát kinh doanh tại Bỉm Sơn - Chuyên viên
  - Nơi làm việc: Thanh Hóa Lương thỏa thuận 31/12/2023
 30. HO - Trung tâm giám sát kinh doanh tại Bắc Ninh - Chuyên viên
  - Nơi làm việc: Bắc Ninh
  - Hạn nộp: 31/12/2023
 31. HO - Trung tâm giám sát kinh doanh tại Bắc Giang - Chuyên viên
  - Nơi làm việc: Bắc Giang Lương thỏa thuận 31/12/2023
 32. HO - Trung tâm giám sát kinh doanh tại Tây Nghệ An - Chuyên viên
  - Nơi làm việc: Nghệ An Lương thỏa thuận 31/12/2023
 33. HO - Trung tâm giám sát kinh doanh tại Móng Cái - Chuyên viên
  - Nơi làm việc: Quảng Ninh
  - Hạn nộp: 31/12/2023
 34. HO - Khối CNTT - Phòng Vận hành hệ thống Corebanking và quản trị - Chuyên viên Ban Vận hành hệ thống Corebanking
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/12/2023
 35. HO - Khối Ngân hàng số - Chuyên viên phát triển sản phẩm thẻ tín dụng
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/12/2023
 36. HO - Khối Ngân hàng số - Nhân viên phát triển sản phẩm thẻ ghi nợ và mạng lưới ATM
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/12/2023
 37. HO - Khối Ngân hàng số - Chuyên viên cao cấp phát triển sản phẩm thẻ ghi nợ và mạng lưới ATM
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/12/2023
 38. HO - Khối Ngân hàng số - Nhân viên phát triển sản phẩm thanh toán thẻ
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/12/2023
 39. HO - Khối CNTT - Phòng Phân tích, Thiết kế và kiểm thử - Chuyên viên Ban Phân tích thiết kế
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/12/2023
 40. HO - Khối Ngân hàng số - Chuyên viên cao cấp phát triển sản phẩm thanh toán thẻ
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/12/2023
 41. HO - Khối PC&QLRR - Chuyên viên Phòng chống rửa tiền
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 30/11/2023
 42. HO - Khối PC&QLRR - Chuyên viên Ban Quản lý Rủi ro Hoạt động
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 30/11/2023
 43. HO - Khối Pháp chế & Quản lý rủi ro - Chuyên viên rủi ro tín dụng
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 30/11/2023
 44. HO - Khối PC&QLRR - Chuyên viên Quản lý Rủi ro Thị trường & Thanh khoản
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 30/11/2023
 45. HO - Khối Ngân hàng số - Quản lý Digital Marketing
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/12/2023
 46. HO - Khối Ngân hàng số - Tổ trưởng Tổ phát triển sản phẩm thanh toán thẻ
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/12/2023
 47. HO - Khối Ngân hàng số - Tổ trưởng Tổ phát triển sản phẩm thẻ ghi nợ và mạng lưới ATM
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/12/2023
 48. HO - Khối Ngân hàng số - Chuyên viên phát triển sản phẩm thanh toán thẻ
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/12/2023
 49. HO - Khối Ngân hàng số - Chuyên gia/Chuyên viên cao cấp phát triển sản phẩm thẻ tín dụng
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/12/2023
 50. HO - Khối Ngân hàng số - Tổ trưởng phát triển sản phẩm tài khoản và thanh toán KHCN
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/12/2023
 51. HO - Khối Ngân hàng số - Tổ trưởng phát triển sản phẩm huy động và đầu tư KHCN
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/12/2023
 52. HO - Khối Ngân hàng số - Tổ trưởng phát triển sản phẩm cho vay KHCN
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/12/2023
 53. HO - Khối Ngân hàng số - Phó phòng phát triển sản phẩm số KHCN
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/12/2023
 54. HO - Khối Ngân hàng số - Trưởng phòng phát triển sản phẩm số KHDN
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/12/2023
 55. HO - Khối Ngân hàng số - Tổ trưởng phát triển sản phẩm tài khoản và thanh toán KHDN
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/12/2023
 56. HO - Khối Ngân hàng số - Tổ trưởng phát triển sản phẩm huy động và đầu tư KHDN
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/12/2023
 57. HO - Khối Ngân hàng số - Phó phòng phát triển sản phẩm số KHDN
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/12/2023
 58. HO - Khối Ngân hàng Số - Chuyên viên Quản trị rủi ro Thẻ
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/12/2023
 59. HO - Khối Ngân hàng Số - Chuyên viên Ban Tra soát Đối soát
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/12/2023
 60. HO - Khối Ngân hàng số - Trưởng ban Telesales kinh doanh Thẻ và Ngân hàng số
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/12/2023
 61. HO - Khối Ngân hàng số - Trưởng ban khai thác kinh doanh ngân hàng số
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/12/2023
 62. HO - Khối Ngân hàng số - Chuyên gia/Chuyên viên cao cấp phân tích và ứng dụng dữ liệu
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/12/2023
 63. HO - Khối Ngân hàng số - Chuyên gia/Chuyên viên cao cấp phát triển kinh doanh mảng chấp nhận thanh toán
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/12/2023
 64. HO - Khối Ngân hàng số - Chuyên gia/Chuyên viên cao cấp khai thác kinh doanh ngân hàng số
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/12/2023
 65. HO - Khối Ngân hàng số - Chuyên gia/Chuyên viên cao cấp phát triển khách hàng kênh số
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/12/2023
 66. HO - Phó Giám đốc Trung tâm Ngân hàng số
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/12/2023
 67. Bạc Liêu - Giám đốc Phòng Giao dịch Giá Rai
  - Nơi làm việc: Bạc Liêu
  - Hạn nộp: 31/10/2023
 68. HO - Khối CNTT - Phòng Vận hành hệ thống Ngân hàng số 247 - Chuyên viên Ban Vận hành hệ thống Thẻ
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/12/2023
 69. HO - Khối CNTT - Phòng Vận hành hệ thống Ngân hàng số 247 - Chuyên viên Ban Vận hành ATM & POS
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/12/2023
 70. HO - Khối CNTT - Phòng Vận hành hệ thống Corebanking và quản trị - Chuyên viên Ban Vận hành hệ thống Quản trị dịch vụ ngân hàng
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/12/2023
 71. HO - Khối CNTT - Phòng Vận hành hệ thống Corebanking và quản trị - Chuyên viên Ban Tham số hóa sản phẩm
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/12/2023
 72. HO - Khối CNTT - Phòng Quản trị Dữ liệu và Báo cáo - Chuyên viên Ban Tích hợp dữ liệu
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/12/2023
 73. HO - Khối CNTT - Phòng Quản trị Dữ liệu và Báo cáo - Chuyên viên Ban Quản trị dữ liệu
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/12/2023
 74. HO - Khối CNTT - Phòng Quản trị Dữ liệu và Báo cáo - Chuyên viên Ban Báo cáo
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/12/2023
 75. HO - Khối CNTT - Phòng Quản lý dự án và Chất lượng dịch vụ CNTT - Chuyên viên Ban Quản lý chất lượng và tuân thủ
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/12/2023
 76. HO - Khối CNTT - Phòng Phát triển Ứng dụng - Chuyên viên Ban Tích hợp ứng dụng và kết nối đối tác
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/12/2023
 77. HO - Khối CNTT - Chuyên viên Ban Phát triển ứng dụng thẻ
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/12/2023
 78. HO - Khối CNTT - Phòng Phát triển Ứng dụng - Chuyên viên Ban Phát triển ứng dụng Quản trị doanh nghiệp
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/12/2023
 79. HO - Khối CNTT - Phòng Phát triển Ứng dụng - Chuyên viên Ban Phát triển ứng dụng Quản trị Dịch vụ Ngân hàng
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/12/2023
 80. HO - Khối CNTT - Phòng Phát triển Ứng dụng - Chuyên viên Ban Phát triển ứng dụng LV24h
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/12/2023
 81. HO - Khối CNTT - Phòng Phát triển Ứng dụng - Chuyên viên Ban Phát triển ứng dụng Corebanking
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/12/2023
 82. HO - Khối CNTT - Phòng Phân tích, Thiết kế và Kiểm thử - Chuyên viên Ban Kiểm thử
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/12/2023
 83. HO - Khối CNTT - Phòng Hạ tầng - Chuyên viên Ban Vận hành máy chủ và thiết bị lưu trữ
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/12/2023
 84. HO - Khối CNTT - Phòng Hạ tầng - Chuyên viên Ban Vận hành mạng WAN
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/12/2023
 85. HO - Khối CNTT - Phòng Hạ tầng - Chuyên viên Ban Vận hành mạng Trung tâm dữ liệu
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/12/2023
 86. HO - Khối CNTT - Chuyên viên Ban Vận hành Dịch vụ hạ tầng Công nghệ thông tin
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/12/2023
 87. HO - Khối CNTT - Phòng Hạ tầng - Chuyên viên Ban Quản lý Tài sản và Trung tâm dữ liệu
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/12/2023
 88. HO - Khối CNTT - Phòng An ninh thông tin - Chuyên viên Ban Kiểm thử An toàn thông tin
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/12/2023
 89. HO - Khối CNTT - Phòng An ninh thông tin - Trưởng Ban Giám sát và kiểm tra tuân thủ An toàn thông tin
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/12/2023
 90. HO - Khối CNTT - Phòng An ninh thông tin - Chuyên viên Ban Giám sát và kiểm tra tuân thủ An toàn thông tin
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/12/2023
 91. HO - Khối Ngân hàng Số - Chuyên viên Ban Nghiên cứu Phát triển Sản phẩm Thẻ
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/10/2023
 92. HO - Khối PC&QLRR - Chuyên viên Ban Quản lý rủi ro Tín dụng
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 30/11/2023
 93. HO - Khối PC&QLRR - Chuyên viên Ban Quản lý Rủi ro Thị trường và Thanh khoản
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 30/11/2023
 94. Khối CNTT - Chuyên Viên Ban Tích Hợp Dữ Liệu và Báo cáo
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 30/11/2023
 95. HO - Khối CNTT - Phòng Hỗ trợ Vận hành - Chuyên viên Ban Hỗ trợ Ứng dụng Thanh toán
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 30/11/2023
 96. HO - Khối CNTT - Phòng Phát triển Ứng dụng - Chuyên viên Phát triển Ứng dụng Thẻ
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 30/11/2023
 97. HO - Khối Ngân hàng Số - Chuyên viên Ban Triển khai Kinh doanh Thẻ/ NHS
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/10/2023
 98. HO - Văn phòng Đại diện Khu vực Tây Nam Bộ - TRỢ LÝ PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
  - Nơi làm việc: Cần Thơ Lương thỏa thuận 31/10/2023
 99. HO - Văn phòng Đại diện Khu vực Tây Nam Bộ - TRỢ LÝ PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
  - Nơi làm việc: Cần Thơ Lương thỏa thuận 31/10/2023
 100. HO - Khối Văn phòng - Phòng XDCB - Chuyên viên Phát triển mạng lưới
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 18/10/2023
 101. HO - Khối Văn phòng - Phòng XDCB - Chuyên viên Ban thẩm tra Dự toán, Quyết toán
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 19/10/2023
 102. HO - Khối Văn phòng - Phòng XDCB - Chuyên viên Ban Thiết kế và QLDA
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 19/10/2023
 103. HO - Khối GSKD&XLN - Trưởng phòng Phòng Thu hồi nợ sớm, nợ tín chấp
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 18/10/2023
 104. HO - Khối GSKD&XLN - Trưởng Ban Thu hồi nợ tín chấp
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 18/10/2023
 105. HO - Khối GSKD&XLN - Chuyên viên Thu hồi nợ sớm, nợ tín chấp
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 18/10/2023
 106. HO - Khối Nguồn vốn - TRỢ LÝ PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH KHỐI NGUỒN VỐN
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 17/10/2023
 107. Hồ Chí Minh - Giám đốc/Phó Giám đốc Chi nhánh - Khu vực Hồ Chí Minh
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 31/12/2023
 108. HO - Khối CNTT - Phòng Hỗ trợ Vận hành - Chuyên viên Ban Hỗ trợ Ứng dụng Thanh toán
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/12/2023
 109. Khối CNTT - Phòng Hạ tầng - Chuyên viên Vận hành Dịch vụ hạ tầng CNTT
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/12/2023
 110. Khối CNTT - Chuyên viên Quản trị ứng dụng CoreBanking
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/12/2023
 111. HO - Khối CNTT - Phòng Quản lý dự án và Chất lượng dịch vụ CNTT - Chuyên viên Ban Quản lý Chất lượng và Tuân thủ CNTT
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/12/2023
 112. Nghệ An - Chi nhánh Tây Nghệ An - Chuyên viên thẩm định giá
  - Nơi làm việc: Nghệ An Lương thỏa thuận 30/11/2023
 113. Nghệ An - CN Tây Nghệ An - Chuyên viên Xử lý nợ
  - Nơi làm việc: Nghệ An Lương thỏa thuận 30/11/2023
 114. Hồng Lĩnh - Chuyên viên Quản lý Hành chính
  - Nơi làm việc: Nam Định
  - Hạn nộp: 30/11/2023
 115. Hà Nội - Phó Trưởng phòng Kế toán Ngân quỹ, Kiểm soát viên
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/10/2023
 116. Hà Tĩnh - CN Hồng Lĩnh - Tổ trưởng Tổ HTKD Bảo Hiểm
  - Nơi làm việc: Hà Tĩnh Lương thỏa thuận 30/11/2023
 117. Hà Tĩnh - CN Hồng Lĩnh - Tổ trưởng tổ Khách hàng Cá nhân
  - Nơi làm việc: Hà Tĩnh Lương thỏa thuận 30/11/2023
 118. Hà Tĩnh - CN Hồng Lĩnh - Chuyên viên Hỗ trợ kinh doanh Bảo hiểm
  - Nơi làm việc: Hà Tĩnh Cạnh Tranh 30/11/2023
 119. Chi nhánh Cẩm Thủy (Thanh Hóa) - Trưởng phòng Kế toán - Ngân quỹ
  - Nơi làm việc: Thanh Hóa Lương thỏa thuận 30/11/2023
 120. Hải Dương - Phó Giám đốc phụ trách KHDN
  - Nơi làm việc: Hải Dương Lương thỏa thuận 30/11/2023
 121. Cẩm Thủy - Phó Giám đốc phụ trách KHDN
  - Nơi làm việc: Thanh Hóa Lương thỏa thuận 30/11/2023
 122. Bỉm Sơn - Phó Giám đốc phụ trách KHDN
  - Nơi làm việc: Thanh Hóa Lương thỏa thuận 30/11/2023
 123. Hỗng Lĩnh - Phó Giám đốc phụ trách KHDN
  - Nơi làm việc: Hà Tĩnh Lương thỏa thuận 30/11/2023
 124. Hà Tĩnh - Phó Giám đốc phụ trách KHDN
  - Nơi làm việc: Hà Tĩnh Lương thỏa thuận 30/11/2023
 125. Thanh Hóa - Phó Giám đốc phụ trách KHDN
  - Nơi làm việc: Thanh Hóa Lương thỏa thuận 30/11/2023
 126. Quảng Bình - Phó Giám đốc phụ trách KHDN
  - Nơi làm việc: Ninh Bình Lương thỏa thuận 30/11/2023
 127. Ninh Bình - Phó Giám đốc phụ trách KHDN
  - Nơi làm việc: Ninh Bình Lương thỏa thuận 30/11/2023
 128. Nghệ An - Phó Giám đốc phụ trách KHDN
  - Nơi làm việc: Nghệ An Lương thỏa thuận 30/11/2023
 129. Tây Nghệ An - Phó Giám đốc phụ trách KHDN (làm việc tại Thị xã Thái Hòa)
  - Nơi làm việc: Nghệ An Lương thỏa thuận 30/11/2023
 130. Nam Định - Phó Giám đốc phụ trách KHDN
  - Nơi làm việc: Nam Định
  - Hạn nộp: 30/11/2023
 131. Hà Nam - Phó Giám đốc phụ trách KHDN
  - Nơi làm việc: Hà Nam
  - Hạn nộp: 30/11/2023
 132. Thái Bình - Phó Giám đốc phụ trách KHDN
  - Nơi làm việc: Thái Bình Lương thỏa thuận 30/11/2023
 133. Khánh Hòa - Chuyên viên Khách hàng
  - Nơi làm việc: Khánh Hòa Lương thỏa thuận 30/11/2023
 134. Phú Yên - Chuyên viên Xử lý nợ
  - Nơi làm việc: Phú Yên Lương thỏa thuận 30/11/2023
 135. Bình Định/ Hoài Nhơn - Chuyên viên Xử lý nợ
  - Nơi làm việc: Bình Định Lương thỏa thuận 30/11/2023
 136. Quảng Nam - Chuyên viên Xử lý nợ
  - Nơi làm việc: Quảng Nam Lương thỏa thuận 30/11/2023
 137. Quảng Trị - Chuyên viên Xử lý nợ
  - Nơi làm việc: Quảng Trị Lương thỏa thuận 30/11/2023
 138. Đà Nẵng - Chuyên viên Xử lý nợ
  - Nơi làm việc: Đà Nẵng Lương thỏa thuận 30/11/2023
 139. Quảng Ngãi - Chuyên viên Xử lý nợ
  - Nơi làm việc: Quảng Ngãi
  - Hạn nộp: 30/11/2023
 140. Huế - Chuyên viên Xử lý nợ
  - Nơi làm việc: Thừa Thiên Huế
  - Hạn nộp: 30/11/2023
 141. Bắc Giang - CN Việt Yên - Giao dịch viên
  - Nơi làm việc: Bắc Giang Lương thỏa thuận 30/11/2023
 142. Bắc Giang - CN Việt Yên - Chuyên viên Quản lý Hành chính
  - Nơi làm việc: Bắc Giang Lương thỏa thuận 30/11/2023
 143. Khánh Hòa - Trưởng quỹ
  - Nơi làm việc: Khánh Hòa Lương thỏa thuận 30/11/2023
 144. Bắc Giang - CN Việt Yên - Trưởng phòng Hỗ trợ hoạt động
  - Nơi làm việc: Bắc Giang Lương thỏa thuận 30/11/2023
 145. Bắc Giang - CN Việt Yên - Chuyên viên Khách hàng Cá nhân
  - Nơi làm việc: Bắc Giang Lương thỏa thuận 30/11/2023
 146. Ninh Thuận - Các vị trí Chuyên Viên
  - Nơi làm việc: Ninh Thuận
  - Hạn nộp: 30/11/2023
 147. Kiên Giang - Trụ sở Rạch Giá và các Phòng giao dịch – Tuyển dụng các vị trí
  - Nơi làm việc: Kiên Giang
  - Hạn nộp: 30/11/2023
 148. Long An - Tuyển dụng các vị trí Chuyên viên
  - Nơi làm việc: Long An Lương thỏa thuận 30/11/2023
 149. ĐỒNG NAI - Tuyển dụng các vị trí chuyên viên
  - Nơi làm việc: Đồng Nai
  - Hạn nộp: 30/11/2023
 150. Bắc Giang - Việt Yên - Trưởng Phòng Kế toán Ngân quỹ
  - Nơi làm việc: Bắc Giang Lương thỏa thuận 30/11/2023

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm Ứng tuyển tại: