Tài chính Kế Toán

mb-logoNgân hàng Quân Đội

MB Bank

www.mbbank.com.vn

Tuyển dụng Tháng 04/2016 & 05/2016

thong-bao-tuyen-dung

Ngân hàng MB Tuyển dụng:

TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

NƠI LÀM VIỆC: Hà Nội​

CÁC VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG:
– Chuyên viên MIS | Phòng MIS
– Chuyên viên cao cấp MIS | Phòng MIS
– Chuyên viên cao cấp phân tích tài chính | Phòng Tài chính
– Chuyên viên Tài chính | BP Giám sát tổng thể & chi nhánh, Phòng Tài chính
– Chuyên viên Tài chính | BP giám sát chi nhánh, Phòng Tài chính

NỘP HỒ SƠ – Hạn nộp: Trước 17h00 Ngày 02/05/2016
Ứng viên quan tâm XEM CHI TIẾT Tại: www.mbbank.com.vn – Mục NGHỀ NGHIỆP