NamABank Ninh Thuận Tuyển dụng

Ngân hàng Nam Á
NAM A BANK Ninh Thuận

www.namabank.com.vn
Số 40 đường 16 tháng 4, Phường Tấn Tài, Thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận

Tuyển dụng Tháng 06/2019

Ngân hàng Nam Á Chi nhánh Ninh Thuận Tuyển dụng:


☆ Giao dịch viên
↺ 11/06/2019
Ngân hàng Nam Á - Nhiều chi nhánh trên Toàn hệ thống!
☆ Kiểm Soát Viên
↺ 11/06/2019
Ngân hàng Nam Á - Nhiều chi nhánh trên Toàn hệ thống!
☆ Chuyên viên Phân tích Nghiệp vụ
↺ 11/06/2019
Ngân hàng Nam Á - Chi nhánh/Phòng giao dịch trên Toàn hệ thống
☆ Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp
↺ 12/05/2019
Ngân hàng Nam Á - Nhiều chi nhánh trên Toàn hệ thống!
☆ Nhân viên Bảo vệ
↺ 12/05/2019
Ngân hàng Nam Á - Nhiều chi nhánh trên Toàn hệ thống!
☆ Cộng tác viên Bán hàng
↺ 12/05/2019
Ngân hàng Nam Á - Chi nhánh/Phòng giao dịch trên Toàn hệ thống
☆ Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá Nhân
↺ 09/05/2016
Ngân hàng Nam Á - Nhiều chi nhánh trên Toàn hệ thống!
☆ Chuyên viên Khách hàng Cá nhân
↺ 12/10/2015
Ngân hàng Nam Á - Nhiều chi nhánh trên Toàn hệ thống!

Xem Thêm: Việc làm tại Ninh Thuận