Ngân hàng BẮC Á Tuyển dụng Tháng 01/2024

Ngân hàng Bắc Á Tuyển dụng:

Ngân hàng BẮC Á Tuyển dụng Tháng 01/2024

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Chuyên viên Quản lý Nguồn vốn ưu đãi - [BAC A BANK - Trung tâm kinh doanh 2]
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 07/02/2024

Chuyên viên kinh doanh ngoại tệ - BAC A BANK Khối Nguồn Vốn
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 07/02/2024

Chuyên viên kinh doanh sản phẩm ngoại hối - BAC A BANK Khối Nguồn Vốn
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 07/02/2024

Chuyên Viên Thẩm Định - [BAC A BANK - Chi nhánh Hà Tĩnh/ Yên Bái]
- Nơi làm việc: Yên Bái, Hà Tĩnh
- Hạn nộp: 25/01/2024

CHUYÊN VIÊN THẨM ĐỊNH GIÁ – [BAC A BANK AMC]
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 25/01/2024

Phó Giám đốc Phòng Giao Dịch Phụ Trách Vận hành - [BAB - Chi nhánh Đông Anh]
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 29/02/2024

Kiểm soát viên - [BAC A BANK - Chi nhánh Đông Anh]
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 29/02/2024

Trưởng Phòng Kinh doanh - [BAC A BANK - Khu vực Hà Nội]
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 29/02/2024

Chuyên Viên Thẩm Định - [BAC A BANK - Chi nhánh Điện Biên/Hòa Bình]
- Nơi làm việc: Hòa Bình, Điện Biên
- Hạn nộp: 15/02/2024

Giao dịch viên - [BAC A BANK - Chi nhánh Điện Biên]
- Nơi làm việc: Điện Biên
- Hạn nộp: 15/02/2024

Chuyên viên Kế toán - [BAC A BANK - Khu vực Hà Nội/Chi nhánh Thanh Hóa]
- Nơi làm việc: Hà Nội, Thanh Hóa
- Hạn nộp: 31/03/2024

Trưởng Quỹ - [BAC A BANK - Chi nhánh Hà Nam]
- Nơi làm việc: Hà Nam
- Hạn nộp: 29/02/2024

Chuyên viên quan hệ khách hàng Doanh nghiệp - [BAC A BANK - Khu vực Hà Nội]
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 31/03/2024

Giao dịch viên - [BAC A BANK - Khu vực Hà Nội]
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 31/03/2024

Kiểm soát viên - [BAC A BANK - Chi nhánh Hà Nam]
- Nơi làm việc: Hà Nam
- Hạn nộp: 29/02/2024

Chuyên viên quan hệ khách hàng Doanh nghiệp - [BAC A BANK - Chi nhánh Đông Anh/Gia Lâm/ Hoài Đức/ Sơn Tây/ Thanh Trì
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 31/03/2024

Giao dịch viên - [BAC A BANK -Chi Nhánh Thanh Trì/ Hoài Đức/ Đông Anh]
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 29/02/2024

Chuyên viên quan hệ khách hàng Doanh nghiệp - [BAC A BANK - Chi Nhánh Bắc Ninh/ Hà Nam/ Thanh Hoá
- Nơi làm việc: Thanh Hóa, Bắc Ninh, Hà Nam
- Hạn nộp: 29/02/2024

Chuyên Viên Thẩm Định Giá - [BAC A BANK AMC - Chi nhánh Hà Nam/Bắc Ninh/Thanh Hoá]
- Nơi làm việc: Thanh Hóa, Bắc Ninh, Hà Nam
- Hạn nộp: 29/02/2024

Chuyên viên Thẩm định Tín dụng Khách hàng doanh nghiệp - [BAC A BANK - Khối Quản lý Tín dụng]
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 31/01/2024

Giám đốc Khối Ngân hàng Bán lẻ - [BAC A BANK - Khối Ngân hàng Bán lẻ]
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 31/01/2024

Chuyên viên Quản lý rủi ro hoạt động - Khối Quản lý Rủi ro
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 31/01/2024

Chuyên viên Kế hoạch kinh doanh & Quản lý hệ thống - [BAC A BANK - Khối Khách hàng Doanh nghiệp]
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 31/01/2024

Phó Giám Đốc Chi Nhánh Phụ Trách Vận Hành - [BAC A BANK - Chi nhánh Lào Cai/ Hòa Bình]
- Nơi làm việc: Hòa Bình, Lào Cai
- Hạn nộp: 31/01/2024

Phó Giám đốc Chi nhánh Phụ trách kinh doanh - [BAC A BANK - Khu vực Hà Nội]
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 31/01/2024

Trưởng phòng Dịch vụ Khách hàng & Kho quỹ - [BAC A BANK - Khu vực Hà Nội]
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 31/01/2024

Giám Đốc Phòng Giao Dịch - [BAC A BANK - Khu vực Hà Nội/Chi nhánh Đông Anh]
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 29/02/2024

Chuyên viên quan hệ khách hàng Doanh nghiệp - [BAC A BANK - Chi Nhánh Điện Biên/ Lào Cai]
- Nơi làm việc: Lào Cai, Điện Biên
- Hạn nộp: 15/02/2024

Kiểm Soát Viên - [BAC A BANK - Chi nhánh An Giang]
- Nơi làm việc: An Giang
- Hạn nộp: 31/01/2024

Trưởng phòng Dịch vụ Khách hàng & Kho quỹ - [BAC A BANK - Chi nhánh An Giang]
- Nơi làm việc: An Giang
- Hạn nộp: 31/01/2024

Kiểm Soát Viên - [BAC A BANK - Chi nhánh Đà Lạt]
- Nơi làm việc: Lâm Đồng
- Hạn nộp: 31/01/2024

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm ứng tuyển tại: