Ngân hàng BẮC Á Tuyển dụng Tháng 02/2023

Ngân hàng Bắc Á Tuyển dụng:

Ngân hàng BẮC Á Tuyển dụng Tháng 02/2023

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Chuyên Viên Hậu kiểm - [BAC A BANK - Chi nhánh Đà Nẵng]
- Nơi làm việc: Đà Nẵng
- Hạn nộp: 06/03/2023

Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh nghiệp - [BAC A BANK - Chi nhánh An Giang/Đồng Tháp]
- Nơi làm việc: Đồng Tháp, An Giang, KV miền Nam
- Hạn nộp: 06/03/2023

Trưởng bộ phận Hỗ Trợ Tín Dụng - [BAC A BANK - Chi Nhánh An Giang/Đồng Tháp]
- Nơi làm việc: Đồng Tháp, An Giang, KV miền Nam
- Hạn nộp: 06/03/2023

Trưởng bộ phận Hỗ Trợ Tín Dụng - [BAC A BANK - Chi Nhánh Quảng Bình/Bình Định/Đà Lạt]
- Nơi làm việc: Quảng Bình, Bình Định, Lâm Đồng, KV Miền trung
- Hạn nộp: 06/03/2023

Chuyên viên quan hệ khách hàng Doanh nghiệp - [BAC A BANK - Chi Nhánh Kiên Giang/ Long An/ Đồng Nai]
- Nơi làm việc: Đồng Nai, Long An, Kiên Giang
- Hạn nộp: 07/03/2023

Chuyên viên quan hệ khách hàng Doanh nghiệp - [BAC A BANK - Chi Nhánh Ninh Bình/ Phú Thọ/ Hưng Yên]
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh, Bà Rịa và Vũng Tàu, Bình Dương
- Hạn nộp: 07/03/2023

Chuyên viên quan hệ khách hàng Doanh nghiệp - [BAC A BANK - Chi Nhánh Phan Đăng Lưu/ Hồ Chí Minh/ Bắc Sài Gòn/ Vũng Tàu/ Bình Dương]
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh, Bà Rịa và Vũng Tàu, Bình Dương
- Hạn nộp: 06/03/2023

Giám Đốc Phòng Giao Dịch - [BAC A BANK - PGD Bến Cát CN Bình Dương/ PGD Cộng Hòa CN Hồ Chí Minh]
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh, Bình Dương
- Hạn nộp: 07/03/2023

Giao dịch viên - [BAC A BANK - Chi nhánh Phan Đăng Lưu/ Hồ Chí Minh/ Long An]
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh, Long An
- Hạn nộp: 07/03/2023

Chuyên Viên Thẩm Định - [BAC A BANK - Chi nhánh Phan Đăng Lưu/ Vũng Tàu/ Bình Dương/ Hồ Chí Minh]
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh, Bà Rịa và Vũng Tàu, Bình Dương
- Hạn nộp: 06/02/2023

Chuyên viên quan hệ khách hàng Doanh nghiệp - [BAC A BANK - Chi Nhánh Ninh Bình/ Phú Thọ/ Hưng Yên]
- Nơi làm việc: Ninh Bình, Phú Thọ, Hưng Yên
- Hạn nộp: 07/03/2023

Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng - [BAC A BANK - Chi nhánh Ninh Bình/ Hưng Yên/Phú Thọ]
- Nơi làm việc: Ninh Bình, Phú Thọ, Hưng Yên
- Hạn nộp: 07/03/2023

Giám Đốc Phòng Giao Dịch [BAC A BANK - Chi Nhánh Ninh Bình]
- Nơi làm việc: Ninh Bình
- Hạn nộp: 07/03/2023

Chuyên Viên Thẩm Định - [BAC A BANK - Chi nhánh Hưng Yên/ Phú Thọ]
- Nơi làm việc: Phú Thọ, Hưng Yên
- Hạn nộp: 07/03/2023

Giao dịch viên - [BAC A BANK - Chi nhánh Đồng Nai/ Quảng Ninh/ Phú Thọ]
- Nơi làm việc: Quảng Ninh, Đồng Nai, Phú Thọ
- Hạn nộp: 02/03/2023

Giám Đốc Phòng Giao Dịch - [BAC A BANK - Chi nhánh Hà Giang]
- Nơi làm việc: Hà Giang
- Hạn nộp: 02/03/2023

Chuyên Viên Hỗ Trợ Tín Dụng - [BAC A BANK - Chi nhánh Nam Định/ Hà Giang/Quảng Ninh]
- Nơi làm việc: Hà Giang, Quảng Ninh, Nam Định
- Hạn nộp: 02/03/2023

Chuyên viên quan hệ khách hàng Doanh nghiệp - [BAC A BANK - Chi Nhánh Thái Bình/ Quảng Ninh/ Hải Phòng]
- Nơi làm việc: Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Bình
- Hạn nộp: 01/03/2023

Giao dịch viên - [BAC A BANK - Chi nhánh Quảng Bình/Huế/Đà Nẵng]
- Nơi làm việc: Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, KV Miền trung
- Hạn nộp: 01/03/2023

Kiểm Soát Viên - [BAC A BANK - Chi Nhánh Đồng Nai Phòng Giao Dịch Long Thành/ Hưng Yên]
- Nơi làm việc: Đồng Nai, Hưng Yên
- Hạn nộp: 01/03/2023

Chuyên viên quan hệ khách hàng Doanh nghiệp - [BAC A BANK - Chi Nhánh Điện Biên/ Yên Bái/ Cà Mau]
- Nơi làm việc: Yên Bái, Cà Mau, Điện Biên
- Hạn nộp: 01/03/2023

Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh nghiệp - [BAC A BANK - Chi nhánh Quảng Bình/Huế/ Khánh Hòa/Đà Lạt]
- Nơi làm việc: Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Khánh Hòa, Lâm Đồng, KV Miền trung
- Hạn nộp: 06/03/2023

Chuyên Viên Thẩm Định - [BAC A BANK - Chi nhánh Quảng Bình/Huế/Khánh Hòa/Đà Lạt]
- Nơi làm việc: Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Khánh Hòa, Lâm Đồng, KV Miền trung,
- Hạn nộp: 28/02/2023

Chuyên Viên Hỗ Trợ Tín Dụng - [BAC A BANK - Chi nhánh Huế/ Khánh Hòa/ Đà Lạt]
- Nơi làm việc: Thừa Thiên Huế, Khánh Hòa, Lâm Đồng
- Hạn nộp: 28/02/2023

Nhân viên Ngân quỹ - [BAC A BANK - Chi nhánh Điện Biên/ Yên Bái/ Cà Mau]
- Nơi làm việc: Yên Bái, Cà Mau, Điện Biên
- Hạn nộp: 28/02/2023

Chuyên Viên Hỗ Trợ Tín Dụng - [BAC A BANK - Chi nhánh Điện Biên/ Yên Bái/ Cà Mau]
- Nơi làm việc: Yên Bái, Cà Mau, Điện Biên
- Hạn nộp: 28/02/2023

Chuyên Viên Kế Toán - [BAC A BANK - Chi nhánh Điện Biên/ Yên Bái/ Cà Mau]
- Nơi làm việc: Yên Bái, Cà Mau, Điện Biên
- Hạn nộp: 28/02/2023

Chuyên Viên Thẩm Định - [BAC A BANK - Chi nhánh Điện Biên/ Yên Bái/ Cà Mau]
- Nơi làm việc: Yên Bái, Cà Mau, Điện Biên
- Hạn nộp: 28/02/2023

Chuyên Viên Hậu Kiểm - [BAC A BANK - Chi Nhánh Điện Biên/ Yên Bái/ Cà Mau]
- Nơi làm việc: Yên Bái, Cà Mau, Điện Biên
- Hạn nộp: 28/02/2023

Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng - [BAC A BANK - Chi Nhánh Điện Biên/ Yên Bái/ Cà Mau]
- Nơi làm việc: Yên Bái, Cà Mau, Điện Biên
- Hạn nộp: 28/02/2023

Giao dịch viên - [BAC A BANK - Chi nhánh Điện Biên/ Yên Bái/ Cà Mau]
- Nơi làm việc: Yên Bái, Cà Mau, Điện Biên
- Hạn nộp: 28/02/2023

Kiểm Soát Viên - [BAC A BANK - Chi Nhánh Điện Biên/ Cà Mau/ Yên Bái]
- Nơi làm việc: Yên Bái, Cà Mau, Điện Biên
- Hạn nộp: 28/02/2023

Trưởng phòng Kinh doanh - [BAC A BANK Chi nhánh Điện Biên/ Yên Bái/ Cà Mau]
- Nơi làm việc: Yên Bái, Cà Mau, Điện Biên
- Hạn nộp: 28/02/2023

Trưởng phòng Dịch vụ Khách hàng & Kho quỹ - [BAC A BANK - Chi nhánh Điện Biên/ Yên Bái/ Cà Mau]
- Nơi làm việc: Yên Bái, Cà Mau, Điện Biên
- Hạn nộp: 28/02/2023

Trưởng Phòng Thẩm Định - [BAC A BANK - Chi Nhánh Điện Biên/ Yên Bái/ Cà Mau]
- Nơi làm việc: Yên Bái, Cà Mau, Điện Biên
- Hạn nộp: 28/02/2023

Trưởng quỹ - [BAC A BANK - Chi nhánh Điện Biên/ Yên Bái/ Cà Mau]
- Nơi làm việc: Yên Bái, Cà Mau, Điện Biên
- Hạn nộp: 28/02/2023

Phó Giám Đốc Chi Nhánh Phụ Trách Vận Hành - [BAC A BANK - Chi nhánh Điện Biên/ Yên Bái/ Cà Mau]
- Nơi làm việc: Yên Bái, Cà Mau, Điện Biên
- Hạn nộp: 28/02/2023

Giám đốc Chi nhánh - [BAC A BANK - Chi Nhánh Điện Biên/ Yên Bái/ Cà Mau]
- Nơi làm việc: Yên Bái, Cà Mau, Điện Biên
- Hạn nộp: 28/02/2023

Trưởng phòng Dịch vụ Khách hàng & Kho quỹ - [BAC A BANK - Chi nhánh Đồng Nai]
- Nơi làm việc: Đồng Nai
- Hạn nộp: 28/02/2023

Chuyên viên quan hệ khách hàng Doanh nghiệp - [BAC A BANK - Chi Nhánh Ninh Bình/ Nam Định/ Hải Phòng]
- Nơi làm việc: Ninh Bình, Hải Phòng, Nam Định,
- Hạn nộp: 28/02/2023

Trưởng Phòng Kinh Doanh - [BAC A BANK - Chi nhánh Đà Nẵng/Cần Thơ]
- Nơi làm việc: Cần Thơ, Đà Nẵng,
- Hạn nộp: 28/02/2023

Giao dịch viên - [BAC A BANK - Chi Nhánh Ninh Bình/ Nam Định/ Thái Bình]
- Nơi làm việc: Ninh Bình, Thái Bình, Nam Định,
- Hạn nộp: 02/03/2023

Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng - [BAC A BANK - Chi nhánh Phú Yên/Bình Định/Khánh Hòa/Đà Lạt]
- Nơi làm việc: Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Lâm Đồng, KV Miền trung,
- Hạn nộp: 18/02/2023

Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng - [BAC A BANK - Chi nhánh Quảng Bình/Huế/Đà Nẵng]
- Nơi làm việc: Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, KV Miền trung,
- Hạn nộp: 18/02/2023

Phó Giám đốc PGD phụ trách vận hành - [BAC A BANK - Chi nhánh Hải Phòng/ Quảng Ninh]
- Nơi làm việc: Hải Phòng, Quảng Ninh,
- Hạn nộp: 16/02/2023

Phó Giám Đốc Chi Nhánh Phụ Trách Vận Hành - [BAC A BANK - Chi nhánh Hải Phòng]
- Nơi làm việc: Hải Phòng
- Hạn nộp: 18/02/2023

Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng - [BAC A BANK - Chi nhánh Cần Thơ/An Giang/Đồng Tháp]
- Nơi làm việc: Đồng Tháp, Cần Thơ, An Giang,
- Hạn nộp: 13/02/2023

Giám Đốc Phòng Giao Dịch - [BAC A BANK - PGD Buôn Mê Thuật CN Đak Lak, PGD Bến Cát CN Bình Dương]
- Nơi làm việc: Đắk Lắk, Bình Dương,
- Hạn nộp: 12/02/2023

Trưởng phòng DVKH&KQ - [BAC A BANK - Chi nhánh An Giang/Đồng Tháp]
- Nơi làm việc: Đồng Tháp, An Giang,
- Hạn nộp: 06/02/2023

Kiểm Soát Viên - [BAC A BANK - Chi Nhánh Phú Thọ]
- Nơi làm việc: Phú Thọ
- Hạn nộp: 22/02/2023

Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng - [BAC A BANK -Khu vực Hà Nội/ Chi Nhánh Hồ Chí Minh/ Phan Đăng Lưu]
- Nơi làm việc: Hà Nội, Hồ Chí Minh,
- Hạn nộp: 11/02/2023

Giao dịch viên - [BAC A BANK - Khu Vực Hà Nội/ Hồ Chí Minh]
- Nơi làm việc: Hà Nội, Hồ Chí Minh,
- Hạn nộp: 11/02/2023

Chuyên viên quan hệ khách hàng Doanh nghiệp - [BAC A BANK - Chi Nhánh Lào Cai/Hòa Bình/Vĩnh Phúc/Lạng Sơn]
- Nơi làm việc: Hòa Bình, Lào Cai, Vĩnh Phúc, Hải Dương,
- Hạn nộp: 15/03/2023

Giao dịch viên - [BAC A BANK - Chi nhánh Vĩnh Phúc]
- Nơi làm việc: Vĩnh Phúc
- Hạn nộp: 15/03/2023

Chuyên viên kiểm toán nội bộ - [BAC A BANK - Ban Kiểm toán Nội bộ]
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 15/03/2023

Chuyên viên Quản lý rủi ro hoạt động - [BAC A BANK - Khối Quản lý Rủi ro]
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 15/03/2023

Chuyên Viên Thẩm Định - [BAC A BANK - CN Bắc Ninh/ Hà Nam/ Thanh Hoá]
- Nơi làm việc: Thanh Hóa, Bắc Ninh, Hà Nam,
- Hạn nộp: 31/03/2023

Chuyên Viên Thẩm Định - [BAC A BANK - Khu vực Hà Nội]
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 31/03/2023

Trưởng bộ phận Hỗ Trợ Tín Dụng - [BAC A BANK - Khu vực Hà Nội/ Bắc Ninh]
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 31/03/2023

Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Sản phẩm - [BAC A BANK - Khối Khách hàng Doanh nghiệp]
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 15/03/2023

Chuyên Viên Hỗ Trợ Tín Dụng - [BAC A BANK - Khu vực Hà Nội]
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 31/03/2023

Chuyên Viên Xây Dựng và Phát Triển Sản Phẩm - [BAC A BANK - Khối Khách hàng Doanh nghiệp]
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 15/03/2023

Giám đốc Trung tâm Quản lý và Thúc đẩy bán - [BAC A BANK - Khối Khách hàng Doanh nghiệp]
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 28/02/2023

Chuyên viên Phát triển Đối tác - [BAC A BANK - Khối Khách hàng Doanh nghiệp]
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 15/03/2023

Kiểm Soát Viên - [BAC A BANK - Chi nhánh Lào Cai - Phòng giao dịch Bắc Cường]
- Nơi làm việc: Lào Cai
- Hạn nộp: 31/03/2023

Trưởng bộ phận Hỗ Trợ Tín Dụng - [BAC A BANK - Chi Nhánh Lào Cai]
- Nơi làm việc: Lào Cai
- Hạn nộp: 31/03/2023

Giám đốc Phòng giao dịch Bắc Cường - [BAC A BANK - Chi nhánh Lào Cai]
- Nơi làm việc: Lào Cai
- Hạn nộp: 31/03/2023

Chuyên Viên Thẩm Định - [BAC A BANK - Chi nhánh Hòa Bình/Lạng Sơn/Thái Nguyên]
- Nơi làm việc: Hòa Bình, Lạng Sơn, Thái Nguyên,
- Hạn nộp: 15/03/2023

Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng - [BAC A BANK - Chi nhánh Hòa Bình/Hải Dương/Lạng Sơn]
- Nơi làm việc: Hòa Bình, Lạng Sơn, Hải Dương,
- Hạn nộp: 15/03/2023

Chuyên Viên Hỗ Trợ Tín Dụng - [BAC A BANK - Chi nhánh Hòa Bình]
- Nơi làm việc: Hòa Bình
- Hạn nộp: 28/02/2023

Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng - [BAC A BANK - Chi nhánh Lạng Sơn - PGD Hữu Lũng]
- Nơi làm việc: Lạng Sơn
- Hạn nộp: 28/02/2023

Giao dịch viên - [BAC A BANK - Chi nhánh Thái Nguyên/Lào Cai/Lạng Sơn/Hòa Bình]
- Nơi làm việc: Hòa Bình, Lào Cai, Lạng Sơn, Thái Nguyên,
- Hạn nộp: 28/02/2023

Kiểm Soát Viên - [BAC A BANK - Chi nhánh Lạng Sơn - PGD Hữu Lũng]
- Nơi làm việc: Lạng Sơn
- Hạn nộp: 28/02/2023

Chuyên viên (cao cấp) phát triển kinh doanh và thúc đẩy bán dịch vụ ngân hàng điện tử (E-banking) - [BAC A BANK - Khối Bán Lẻ]
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 31/03/2023

Trưởng phòng Dịch vụ Khách hàng & Kho quỹ - [BAC A BANK - Chi nhánh Hòa Bình]
- Nơi làm việc: Hòa Bình
- Hạn nộp: 15/02/2023

Giao dịch viên - [BAC A BANK -Chi Nhánh Bắc Ninh/ Hà Nam/ Thanh Hoá]
- Nơi làm việc: Thanh Hóa, Bắc Ninh, Hà Nam,
- Hạn nộp: 28/02/2023

Chuyên viên quan hệ khách hàng Doanh nghiệp - [BAC A BANK - Chi Nhánh Bắc Ninh/ Hà Nam/ Thanh Hoá
- Nơi làm việc: Thanh Hóa, Bắc Ninh, Hà Nam,
- Hạn nộp: 28/02/2023

Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng - [BAC A BANK -Chi Nhánh Bắc Ninh/ Hà Nam/ Thanh Hoá]
- Nơi làm việc: Thanh Hóa, Bắc Ninh, Hà Nam,
- Hạn nộp: 28/02/2023

Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng - [BAC A BANK - Chi nhánh Vĩnh Phúc]
- Nơi làm việc: Vĩnh Phúc
- Hạn nộp: 28/02/2023

Chuyên viên quan hệ khách hàng Doanh nghiệp - [BAC A BANK - Chi nhánh Thái Nguyên/Bắc Giang/Hải Dương]
- Nơi làm việc: Bắc Giang, Thái Nguyên, Hải Dương,
- Hạn nộp: 28/02/2023

Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng - [BAC A BANK - Chi nhánh Thái Nguyên/Bắc Giang/Lào Cai]
- Nơi làm việc: Lào Cai, Bắc Giang, Thái Nguyên,
- Hạn nộp: 28/02/2023

Chuyên viên Phát triển Sản phẩm tiền gửi - [BAC A BANK - Khối Vận hành]
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 28/02/2023

 

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm ứng tuyển tại: