Ngân hàng BẮC Á Tuyển dụng Tháng 06/2023

Ngân hàng Bắc Á Tuyển dụng:

Ngân hàng BẮC Á Tuyển dụng Tháng 06/2023

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 1. Kiểm Soát Viên
  - Chi nhánh tuyển dụng: BAC A BANK - Chi Nhánh Hưng Yên/ Hà Giang
  - Hạn nộp: 14/07/2023
 2. Chuyên Viên Hỗ Trợ Tín Dụng
  - Chi nhánh tuyển dụng: BAC A BANK - Chi nhánh Hà Giang/ Hải Phòng
  - Hạn nộp: 14/07/2023
 3. Chuyên Viên Hậu kiểm
  - Chi nhánh tuyển dụng: BAC A BANK - Chi nhánh Hải Phòng
  - Hạn nộp: 14/07/2023
 4. Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng
  - Chi nhánh tuyển dụng: BAC A BANK - Chi nhánh Khánh Hòa/Phú Yên/Đà Lạt
  - Hạn nộp: 14/07/2023
 5. Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng
  - Chi nhánh tuyển dụng: BAC A BANK - Chi nhánh Quảng Bình/Đà Nẵng/Bình Định
  - Hạn nộp: 14/07/2023
 6. Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh nghiệp
  - Chi nhánh tuyển dụng: BAC A BANK - Chi nhánh Khánh Hòa/Phú Yên/Đà Lạt
  - Hạn nộp: 14/07/2023
 7. Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh nghiệp
  - Chi nhánh tuyển dụng: BAC A BANK - Chi nhánh Quảng Bình/Đà Nẵng/Bình Định
  - Hạn nộp: 14/07/2023
 8. Chuyên Viên Thẩm Định
  - Chi nhánh tuyển dụng: BAC A BANK - Chi nhánh Quảng Bình/Đà Lạt/Cần Thơ
  - Hạn nộp: 14/07/2023
 9. Chuyên viên quan hệ khách hàng Doanh nghiệp
  - Chi nhánh tuyển dụng: BAC A BANK - Chi nhánh Quảng Ninh/ Hải Phòng/ Hưng Yên
  - Hạn nộp: 08/07/2023
 10. Chuyên viên quan hệ khách hàng Doanh nghiệp
  - Chi nhánh tuyển dụng: BAC A BANK - Chi nhánh Ninh Bình/ Thái Bình/ Nam Định
  - Hạn nộp: 08/07/2023
 11. Chuyên viên QHKH cá nhân (Chuyên trách bảo hiểm)
  - Chi nhánh tuyển dụng: BAB - Chi nhánh Hải Phòng/ Hưng Yên
  - Hạn nộp: 06/07/2023
 12. Chuyên viên QHKH cá nhân (Chuyên trách bảo hiểm)
  - Chi nhánh tuyển dụng: BAB - Chi nhánh Ninh Bình/ Hà Giang/ Thái Bình
  - Hạn nộp: 06/07/2023
 13. Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng
  - Chi nhánh tuyển dụng: BAC A BANK - Chi nhánh Hải Phòng/ Hà Giang/ Thái Bình
  - Hạn nộp: 06/07/2023
 14. Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng
  - Chi nhánh tuyển dụng: BAC A BANK - Chi Nhánh Ninh Bình/ Phú Thọ/ Quảng Ninh
  - Hạn nộp: 06/07/2023
 15. Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng
  - Chi nhánh tuyển dụng: BAC A BANK - Chi nhánh Cần Thơ/An Giang/Đồng Tháp
  - Hạn nộp: 02/07/2023
 16. Giao dịch viên
  - Chi nhánh tuyển dụng: BAC A BANK - Chi nhánh Hà Tĩnh/ Đồng Nai
  - Hạn nộp: 27/06/2023
 17. Chuyên Viên Thẩm Định
  - Chi nhánh tuyển dụng: BAC A BANK - Chi nhánh Hà Giang/Quảng Ninh/ Hải Phòng
  - Hạn nộp: 12/07/2023
 18. Chuyên Viên Thẩm Định Giá
  - Chi nhánh tuyển dụng: BAC A BANK AMC - Chi nhánh Hải Phòng/ Quảng Ninh/ Hưng Yên/ Hà Giang
  - Hạn nộp: 28/06/2023
 19. Chuyên Viên Kế toán- Hành chính
  - Chi nhánh tuyển dụng: BAC A BANK - AMC
  - Hạn nộp: 24/06/2023
 20. Nhân viên kinh doanh
  - Chi nhánh tuyển dụng: Công Ty Kiều hối Bắc Á
  - Hạn nộp: 16/06/2023
 21. Chuyên viên Quản lý rủi ro hoạt động - Khối Quản lý Rủi ro
  15/07/2023
 22. Chuyên viên kiểm toán nội bộ
  - Chi nhánh tuyển dụng: BAC A BANK - Ban Kiểm toán Nội bộ
  - Hạn nộp: 15/07/2023
 23. Phó Giám đốc Phòng Giao Dịch Phụ Trách Vận hành
  - Chi nhánh tuyển dụng: BAB - KV Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/07/2023
 24. Chuyên viên Quản lý & Hỗ trợ Tín dụng
  - Chi nhánh tuyển dụng: BAC A BANK - Khối Quản lý Tín dụng
  - Hạn nộp: 15/07/2023
 25. Chuyên viên Phát triển ứng dụng (Backend)
  - Chi nhánh tuyển dụng: BAC A BANK - Khối Ngân hàng Số
  - Hạn nộp: 15/07/2023
 26. Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng
  - Chi nhánh tuyển dụng: BAC A BANK - Chi nhánh Điện Biên
  - Hạn nộp: 30/06/2023
 27. Chuyên Viên Hỗ Trợ Tín Dụng
  - Chi nhánh tuyển dụng: BAC A BANK - Chi nhánh Hòa Bình/ Hải Dương
  - Hạn nộp: 30/06/2023
 28. Trưởng quỹ
  - Chi nhánh tuyển dụng: BAC A BANK - Chi nhánh Lạng Sơn
  - Hạn nộp: 15/07/2023
 29. Giao dịch viên
  - Chi nhánh tuyển dụng: BAC A BANK - Khu vực Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/07/2023
 30. Chuyên viên quan hệ khách hàng Doanh nghiệp
  - Chi nhánh tuyển dụng: BAC A BANK - Khu vực Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/07/2023
 31. Trưởng Phòng Kinh doanh
  - Chi nhánh tuyển dụng: BAC A BANK - Khu vực Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/07/2023
 32. Giao dịch viên
  - Chi nhánh tuyển dụng: BAC A BANK - Chi nhánh Quảng Bình
  - Hạn nộp: 02/07/2023
 33. Phó Giám Đốc Chi Nhánh Phụ Trách Vận Hành
  - Chi nhánh tuyển dụng: BAC A BANK - Chi nhánh Vĩnh Phúc/Lào Cai
  - Hạn nộp: 31/07/2023
 34. Chuyên Viên Thẩm Định Giá
  - Chi nhánh tuyển dụng: BAC A BANK AMC - Chi nhánh Vĩnh Phúc/Lạng Sơn/Lào Cai/Hòa Bình
  - Hạn nộp: 30/06/2023
 35. Chuyên Viên Thẩm Định
  - Chi nhánh tuyển dụng: BAC A BANK - Chi nhánh Điện Biên/Hòa Bình/Hải Dương/Lạng Sơn/Thái Nguyên
  - Hạn nộp: 30/06/2023
 36. Phó Giám đốc Phòng Giao Dịch Phụ Trách Kinh Doanh
  - Chi nhánh tuyển dụng: BAB - KV Hà Nội
  - Hạn nộp: 30/06/2023
 37. Giám Đốc Phòng Giao Dịch
  - Chi nhánh tuyển dụng: BAC A BANK - Khu vực Hoàn Kiếm/Thường Tín
  - Hạn nộp: 30/06/2023
 38. Chuyên viên QHKH cá nhân (Chuyên trách bảo hiểm)
  - Chi nhánh tuyển dụng: BAB - KV Hà Nội/Hoài Đức/Sơn Tây/Thanh Trì/Gia Lâm
  - Hạn nộp: 30/06/2023
 39. Chuyên viên QHKH cá nhân (Chuyên trách bảo hiểm)
  - Chi nhánh tuyển dụng: BAB - Chi nhánh Bắc Ninh/Hà Nam/Thanh Hoá
  - Hạn nộp: 30/06/2023
 40. Chuyên Viên Phát Triển Kinh Doanh và Thúc Đẩy Bán Dịch Vụ Ngân Hàng Điện Tử (E-Banking)
  - Chi nhánh tuyển dụng: BAC A BANK - Khối Ngân hàng Bán Lẻ
  - Hạn nộp: 30/06/2023
 41. Chuyên viên quan hệ khách hàng Doanh nghiệp
  - Chi nhánh tuyển dụng: BAC A BANK - Chi Nhánh Đông Anh/Gia Lâm/ Hoài Đức/ Sơn Tây/ Thanh Trì
  31/08/2023
 42. Giao dịch viên
  - Chi nhánh tuyển dụng: BAC A BANK -Chi Nhánh Thanh Trì/ Hoài Đức
  - Hạn nộp: 30/06/2023
 43. Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng
  - Chi nhánh tuyển dụng: BAC A BANK -Chi nhánh Đông Anh/Thanh Trì/Hoài Đức/Gia Lâm/Sơn Tây
  - Hạn nộp: 31/08/2023
 44. Chuyên Viên Thẩm Định Giá
  - Chi nhánh tuyển dụng: BAC A BANK AMC - Chi nhánh Hà Nam/Bắc Ninh/Thanh Hoá
  - Hạn nộp: 30/06/2023
 45. Chuyên viên Hỗ trợ tín dụng
  - Chi nhánh tuyển dụng: BAC A BANK - Khu vực Hà Nội/ Chi Nhánh Hà Nam/ Thanh Hoá
  - Hạn nộp: 30/06/2023
 46. Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng
  - Chi nhánh tuyển dụng: BAC A BANK -Khu vực Hà Nội
  - Hạn nộp: 30/06/2023
 47. Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng
  - Chi nhánh tuyển dụng: BAC A BANK -Chi Nhánh Bắc Ninh/ Hà Nam/ Thanh Hoá
  - Hạn nộp: 30/06/2023
 48. Chuyên viên quan hệ khách hàng Doanh nghiệp
  - Chi nhánh tuyển dụng: BAC A BANK - Chi Nhánh Bắc Ninh/ Hà Nam/ Thanh Hoá
  30/06/2023
 49. Giao dịch viên
  - Chi nhánh tuyển dụng: BAC A BANK -Chi Nhánh Bắc Ninh/ Hà Nam/ Thanh Hoá
  - Hạn nộp: 30/06/2023
 50. Chuyên Viên Thẩm Định
  - Chi nhánh tuyển dụng: BAC A BANK - CN Bắc Ninh/ Hà Nam/ Thanh Hoá
  - Hạn nộp: 30/06/2023
 51. Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng
  - Chi nhánh tuyển dụng: BAC A BANK - Chi nhánh Lạng Sơn - PGD Hữu Lũng
  - Hạn nộp: 16/06/2023

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm ứng tuyển tại: