Ngân hàng BẮC Á Tuyển dụng Tháng 07/2023

Ngân hàng Bắc Á Tuyển dụng:

Ngân hàng BẮC Á Tuyển dụng Tháng 07/2023

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng - [BAC A BANK - Chi nhánh Quảng Ninh/ Nam Định]
- Hạn nộp: 02/08/2023

Chuyên Viên Kế toán - [BAC A BANK - Chi nhánh Cà Mau]
- Hạn nộp: 18/07/2023

Chuyên Viên Hỗ Trợ Tín Dụng - [BAC A BANK - Chi nhánh Quảng Bình]
- Hạn nộp: 03/08/2023

Giao dịch viên - [BAC A BANK - Chi Nhánh Hưng Yên/ Nam Định (PGD Hải Hậu)]
- Hạn nộp: 01/08/2023

Chuyên Viên Kế Toán - [BAC A BANK - Chi nhánh Hồ Chí Minh]
- Hạn nộp: 01/08/2023

Chuyên Viên Thẩm Định Giá - [BAC A BANK AMC - Chi nhánh Kiên Giang/Vũng Tàu/Long An]
- Hạn nộp: 27/07/2023

Chuyên Viên Thẩm Định Giá - [BAC A BANK AMC - Chi nhánh Thái Bình/ Đồng Nai/ Bình Dương]
- Hạn nộp: 26/07/2023

Chuyên Viên Thẩm Định Giá - [BAC A BANK AMC - Chi nhánh Hà Giang/ Phú Thọ/Ninh Bình]
- Hạn nộp: 27/07/2023

Chuyên Viên Thẩm Định Giá - [BAC A BANK AMC - Chi nhánh Hải Phòng/ Quảng Ninh/ Hưng Yên]
- Hạn nộp: 27/07/2023

Phó phòng Khách Hàng Doanh Nghiệp - [BAC A BANK - Chi Nhánh Bình Dương]
- Hạn nộp: 26/07/2023

Chuyên Viên Thẩm Định Giá - [BAC A BANK AMC - Chi nhánh Ninh Bình/ Phú Thọ]
- Hạn nộp: 26/07/2023

Giao dịch viên - [BAC A BANK - Chi nhánh Yên Bái/ Đồng Nai/ Hà Tĩnh]
- Hạn nộp: 26/07/2023

Chuyên Viên Thẩm Định - [BAC A BANK - Chi nhánh Quảng Ninh/ Yên Bái]
- Hạn nộp: 26/07/2023

Kiểm Soát Viên - [BAC A BANK - Chi Nhánh Hưng Yên/ Nam Định (PGD Hải Hậu)]
- Hạn nộp: 01/08/2023

Chuyên viên quan hệ khách hàng Doanh nghiệp - [BAC A BANK - Chi nhánh Hải Phòng/ Thái Bình/ Yên Bái]
- Hạn nộp: 26/07/2023

Chuyên Viên Tài Chính - [BAC A BANK - Khối Tài Chính]
- Hạn nộp: 11/07/2023

Chuyên Viên Kế toán- Hành chính - [BAC A BANK - AMC]
- Hạn nộp: 25/07/2023

Kiểm Soát Viên - [BAC A BANK - Chi Nhánh Hưng Yên/ Hà Giang]
- Hạn nộp: 14/07/2023

Chuyên Viên Hỗ Trợ Tín Dụng - [BAC A BANK - Chi nhánh Hà Giang/ Hải Phòng/ Yên Bái]
- Hạn nộp: 14/07/2023

Chuyên Viên Hậu kiểm - [BAC A BANK - Chi nhánh Hải Phòng]
- Hạn nộp: 14/07/2023

Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng - [BAC A BANK - Chi nhánh Khánh Hòa/Phú Yên/Đà Lạt]
- Hạn nộp: 14/07/2023

Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng - [BAC A BANK - Chi nhánh Quảng Bình/Đà Nẵng/Bình Định]
- Hạn nộp: 14/07/2023

Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh nghiệp - [BAC A BANK - Chi nhánh Khánh Hòa/Phú Yên/Đà Lạt]
- Hạn nộp: 14/07/2023

Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh nghiệp - [BAC A BANK - Chi nhánh Quảng Bình/Đà Nẵng/Bình Định]
- Hạn nộp: 14/07/2023

Chuyên Viên Thẩm Định - [BAC A BANK - Chi nhánh Quảng Bình/ Đà Nẵng/Khánh Hòa/Đà Lạt/Cần Thơ]
- Hạn nộp: 14/07/2023

Chuyên viên quan hệ khách hàng Doanh nghiệp - [BAC A BANK - Chi nhánh Quảng Ninh/ Hải Phòng/ Hưng Yên]
- Hạn nộp: 08/07/2023

Chuyên viên quan hệ khách hàng Doanh nghiệp - [BAC A BANK - Chi nhánh Ninh Bình/ Thái Bình/ Nam Định]
- Hạn nộp: 08/07/2023

Chuyên viên QHKH cá nhân (Chuyên trách bảo hiểm) - [BAB - Chi nhánh Hải Phòng/ Hưng Yên]
- Hạn nộp: 06/07/2023

Chuyên viên QHKH cá nhân (Chuyên trách bảo hiểm) - [BAB - Chi nhánh Ninh Bình/ Hà Giang/ Thái Bình]
- Hạn nộp: 06/07/2023

Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng - [BAC A BANK - Chi nhánh Hải Phòng/ Hà Giang/ Thái Bình]
- Hạn nộp: 06/07/2023

Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng - [BAC A BANK - Chi Nhánh Ninh Bình/ Phú Thọ/ Quảng Ninh]
- Hạn nộp: 06/07/2023

Chuyên Viên Thẩm Định - [BAC A BANK - Chi nhánh Hà Giang/Quảng Ninh/ Hải Phòng]
- Hạn nộp: 12/07/2023

Chuyên viên Hỗ trợ tín dụng - [BAC A BANK - Chi Nhánh Hà Nam]
- Hạn nộp: 31/08/2023

Chuyên Viên Thẩm Định - [BAC A BANK - CN Bắc Ninh/ Hà Nam/ Thanh Hoá]
- Hạn nộp: 31/08/2023

Chuyên Viên Thẩm Định - [BAC A BANK - Khu vực Hà Nội]
- Hạn nộp: 31/08/2023

Chuyên viên quan hệ khách hàng Doanh nghiệp - [BAC A BANK - Chi nhánh Hòa Bình/Thái Nguyên/Lào Cai/Hải Dương]
- Hạn nộp: 15/07/2023

Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng - [BAC A BANK - Chi nhánh Hòa Bình/ Hải Dương]
- Hạn nộp: 15/07/2023

Giao dịch viên - [BAC A BANK - Chi nhánh Hải Dương]
- Hạn nộp: 15/07/2023

Chuyên viên kế toán - [BAC A BANK - Chi nhánh Hải Dương]
- Hạn nộp: 15/07/2023

Trưởng phòng Kinh doanh - [BAC A BANK Chi nhánh Hải Dương]
- Hạn nộp: 15/07/2023

Chuyên viên Quản lý rủi ro hoạt động - Khối Quản lý Rủi ro
- Hạn nộp: 15/07/2023

Chuyên viên kiểm toán nội bộ - [BAC A BANK - Ban Kiểm toán Nội bộ]
- Hạn nộp: 15/07/2023

Phó Giám đốc Phòng Giao Dịch Phụ Trách Vận hành - [BAB - KV Hà Nội]
- Hạn nộp: 31/07/2023

Chuyên viên Quản lý & Hỗ trợ Tín dụng - [BAC A BANK - Khối Quản lý Tín dụng]
- Hạn nộp: 15/07/2023

Chuyên viên Phát triển ứng dụng (Backend) - [BAC A BANK - Khối Ngân hàng Số]
- Hạn nộp: 15/07/2023

Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng - [BAC A BANK - Chi nhánh Điện Biên]
- Hạn nộp: 15/07/2023

Trưởng quỹ - [BAC A BANK - Chi nhánh Lạng Sơn]
- Hạn nộp: 15/07/2023

Giao dịch viên - [BAC A BANK - Khu vực Hà Nội]
- Hạn nộp: 31/07/2023

Chuyên viên quan hệ khách hàng Doanh nghiệp - [BAC A BANK - Khu vực Hà Nội]
- Hạn nộp: 31/07/2023

Trưởng Phòng Kinh doanh - [BAC A BANK - Khu vực Hà Nội]
- Hạn nộp: 31/07/2023

Phó Giám Đốc Chi Nhánh Phụ Trách Vận Hành - [BAC A BANK - Chi nhánh Vĩnh Phúc/Lào Cai]
- Hạn nộp: 31/07/2023

Chuyên Viên Thẩm Định - [BAC A BANK - Chi nhánh Điện Biên/Hòa Bình/Lạng Sơn/Thái Nguyên]
- Hạn nộp: 15/07/2023

Giám Đốc Phòng Giao Dịch - [BAC A BANK - Khu vực Hà Nội]
- Hạn nộp: 31/07/2023

Chuyên viên QHKH cá nhân (Chuyên trách bảo hiểm) - [BAB - KV Hà Nội/Hoài Đức/Sơn Tây/Thanh Trì/Gia Lâm]
- Hạn nộp: 31/08/2023

Chuyên viên QHKH cá nhân (Chuyên trách bảo hiểm) - [BAB - Chi nhánh Bắc Ninh/Hà Nam/Thanh Hoá]
- Hạn nộp: 31/08/2023

Chuyên viên quan hệ khách hàng Doanh nghiệp - [BAC A BANK - Chi Nhánh Đông Anh/Gia Lâm/ Hoài Đức/ Sơn Tây/ Thanh Trì
- Hạn nộp: 31/08/2023

Giao dịch viên - [BAC A BANK -Chi Nhánh Thanh Trì/ Hoài Đức]
- Hạn nộp: 31/08/2023

Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng - [BAC A BANK -Chi nhánh Đông Anh/Thanh Trì/Hoài Đức/Gia Lâm/Sơn Tây]
- Hạn nộp: 31/08/2023

Chuyên Viên Thẩm Định Giá - [BAC A BANK AMC - Chi nhánh Hà Nam/Bắc Ninh/Thanh Hoá]
- Hạn nộp: 31/08/2023

Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng - [BAC A BANK -Khu vực Hà Nội]
- Hạn nộp: 31/08/2023

Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng - [BAC A BANK -Chi Nhánh Bắc Ninh/ Hà Nam/ Thanh Hoá]
- Hạn nộp: 31/08/2023

Chuyên viên quan hệ khách hàng Doanh nghiệp - [BAC A BANK - Chi Nhánh Bắc Ninh/ Hà Nam/ Thanh Hoá
- Hạn nộp: 31/08/2023

Giao dịch viên - [BAC A BANK -Chi Nhánh Bắc Ninh/ Thanh Hoá]
- Hạn nộp: 31/08/2023

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm ứng tuyển tại: