Ngân hàng BẮC Á Tuyển dụng Tháng 10/2023

Ngân hàng Bắc Á Tuyển dụng:

Ngân hàng BẮC Á Tuyển dụng Tháng 10/2023

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 1. Giao dịch viên - [BAC A BANK - Chi Nhánh Long An/ Vũng Tàu/ Hà Tĩnh]
  - Hạn nộp: 31/10/2023
 2. Chuyên viên quan hệ khách hàng Doanh nghiệp - [BAC A BANK - Chi nhánh Ninh Bình/ Thái Bình/ Nam Định]
  - Hạn nộp: 31/10/2023
 3. Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng - [BAC A BANK - Chi nhánh Hải Phòng/ Hà Giang/ Thái Bình]
  - Hạn nộp: 31/10/2023
 4. Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng - [BAC A BANK - Chi Nhánh Ninh Bình/ Phú Thọ/ Quảng Ninh]
  - Hạn nộp: 31/10/2023
 5. Chuyên Viên Thẩm Định Giá - [BAC A BANK AMC - Chi nhánh Hà Giang/ Phú Thọ/Ninh Bình]
  - Hạn nộp: 31/10/2023
 6. Chuyên viên quan hệ khách hàng Doanh nghiệp - [BAC A BANK - Chi nhánh Quảng Ninh/ Hải Phòng/ Hưng Yên]
  - Hạn nộp: 31/10/2023
 7. Chuyên viên QHKH cá nhân (Chuyên trách bảo hiểm) - [BAB - Chi nhánh Hải Phòng/ Hưng Yên]
  - Hạn nộp: 31/10/2023
 8. Chuyên viên quan hệ khách hàng Doanh nghiệp - [BAC A BANK - Chi nhánh Quảng Ninh/ Hải Phòng/ Hưng Yên]
  - Hạn nộp: 31/10/2023
 9. Chuyên Viên Hỗ Trợ Tín Dụng - [BAC A BANK - Chi nhánh Hà Giang/ Yên Bái]
  - Hạn nộp: 31/10/2023
 10. Chuyên viên QHKH cá nhân (Chuyên trách bảo hiểm) - [BAB - Chi nhánh Ninh Bình/ Hà Giang/ Thái Bình]
  - Hạn nộp: 31/10/2023
 11. Chuyên Viên Thẩm Định Giá - [BAC A BANK AMC - Chi nhánh Hải Phòng/ Quảng Ninh/ Hưng Yên/ Hà Giang]
  - Hạn nộp: 03/11/2023
 12. Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng - [BAC A BANK - Chi nhánh Cần Thơ/An Giang/Đồng Tháp]
  - Hạn nộp: 22/10/2023
 13. Giám Đốc Phòng Giao Dịch - [BAC A BANK - Chi nhánh Hà Giang]
  - Hạn nộp: 20/10/2023
 14. CHUYÊN VIÊN THẨM ĐỊNH GIÁ – [BAC A BANK AMC]
  - Hạn nộp: 18/10/2023
 15. Giao dịch viên - [BAC A BANK - Chi nhánh Hải Phòng/ Phú Thọ]
  - Hạn nộp: 15/10/2023
 16. Chuyên Viên Thẩm Định - [BAC A BANK - Chi nhánh Ninh Bình]
  - Hạn nộp: 15/10/2023
 17. Giao dịch viên - [BAC A BANK - Chi nhánh Quảng Bình]
  - Hạn nộp: 14/10/2023
 18. Kiểm Soát Viên - [BAC A BANK - CN Quảng Bình/An Giang]
  - Hạn nộp: 13/10/2023
 19. Chuyên Viên Thẩm Định - [BAC A BANK - Chi nhánh Quảng Bình/Đà Lạt/Phú Yên]
  - Hạn nộp: 13/10/2023
 20. Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng - [BAC A BANK - Chi nhánh Quảng Bình/Đà Nẵng/Khánh Hòa/Đà Lạt]
  - Hạn nộp: 12/10/2023
 21. Chuyên Viên Hỗ Trợ Tín Dụng - [BAC A BANK - Chi nhánh Quảng Bình/Đà Lạt]
  - Hạn nộp: 12/10/2023
 22. Chuyên Viên Thẩm Định - [BAC A BANK - Chi nhánh Hà Giang/Quảng Ninh/ Yên Bái]
  - Hạn nộp: 12/10/2023
 23. Chuyên viên Nghiệp vụ thẻ - [BAC A BANK - Khối Ngân hàng Bán lẻ]
  - Hạn nộp: 03/11/2023
 24. Trưởng Phòng Kinh doanh - [BAC A BANK - Khu vực Hà Nội]
  - Hạn nộp: 31/10/2023
 25. Chuyên viên Phát triển sản phẩm Thẻ - [BAC A BANK - Khối Ngân hàng Bán lẻ]
  - Hạn nộp: 31/10/2023
 26. Chuyên viên kế toán - [BAC A BANK - Chi nhánh Hải Dương]
  - Hạn nộp: 20/10/2023
 27. Chuyên viên quan hệ khách hàng Doanh nghiệp - [BAC A BANK - Chi nhánh Hòa Bình/Thái Nguyên/Lào Cai/Hải Dương]
  - Hạn nộp: 20/10/2023
 28. Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng - [BAC A BANK - Chi nhánh Hòa Bình/ Hải Dương/Điện Biên]
  - Hạn nộp: 20/10/2023
 29. Chuyên Viên Thẩm Định - [BAC A BANK - Chi nhánh Điện Biên/Hòa Bình]
  - Hạn nộp: 20/10/2023
 30. Chuyên Viên Thẩm Định Giá - [BAC A AMC - Chi nhánh Lạng Sơn/Hòa Bình/Hải Dương]
  - Hạn nộp: 20/10/2023
 31. Chuyên Viên Hỗ Trợ Tín Dụng - [BAC A BANK - Chi nhánh Hòa Bình]
  - Hạn nộp: 20/10/2023
 32. Chuyên viên Thẩm định Tín dụng Khách hàng doanh nghiệp - [BAC A BANK - Khối Quản lý Tín dụng]
  - Hạn nộp: 31/10/2023
 33. Chuyên viên quan hệ khách hàng Doanh nghiệp - [BAC A BANK - Chi Nhánh Đông Anh/Gia Lâm/ Hoài Đức/ Sơn Tây/ Thanh Trì
  - Hạn nộp: 31/10/2023
 34. Giao dịch viên - [BAC A BANK - PGD Từ Sơn - Chi nhánh Bắc Ninh]
  - Hạn nộp: 31/10/2023
 35. Kiểm soát viên - [BAC A BANK - PGD Từ Sơn - Chi nhánh Bắc Ninh]
  - Hạn nộp: 31/10/2023
 36. Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng - [BAC A BANK - PGD Từ Sơn - Chi Nhánh Bắc Ninh]
  - Hạn nộp: 31/10/2023
 37. Giao dịch viên - [BAC A BANK -Chi Nhánh Thanh Trì/ Hoài Đức]
  - Hạn nộp: 31/10/2023
 38. Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng - [BAC A BANK -Chi nhánh Đông Anh/Thanh Trì/Hoài Đức/Gia Lâm/Sơn Tây]
  - Hạn nộp: 31/10/2023
 39. Chuyên Viên Thẩm Định - [BAC A BANK - Khu vực Hà Nội]
  - Hạn nộp: 31/10/2023
 40. Chuyên Viên Thẩm Định Giá - [BAC A BANK AMC - Chi nhánh Hà Nam/Bắc Ninh/Thanh Hoá]
  - Hạn nộp: 31/10/2023
 41. Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng - [BAC A BANK -Chi Nhánh Bắc Ninh/ Hà Nam/ Thanh Hoá]
  - Hạn nộp: 31/10/2023
 42. Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng - [BAC A BANK -Khu vực Hà Nội]
  - Hạn nộp: 31/10/2023
 43. Chuyên viên quan hệ khách hàng Doanh nghiệp - [BAC A BANK - Chi Nhánh Bắc Ninh/ Hà Nam/ Thanh Hoá
  - Hạn nộp: 31/10/2023
 44. Chuyên viên QHKH cá nhân (Chuyên trách bảo hiểm) - [BAB - Chi nhánh Bắc Ninh/Hà Nam/Thanh Hoá]
  - Hạn nộp: 31/10/2023
 45. Chuyên viên QHKH cá nhân (Chuyên trách bảo hiểm) - [BAB - KV Hà Nội/Hoài Đức/Sơn Tây/Thanh Trì/Gia Lâm]
  - Hạn nộp: 31/10/2023
 46. Giao dịch viên - [BAC A BANK - Chi nhánh Vĩnh Phúc]
  - Hạn nộp: 15/10/2023
 47. Giám đốc Khối Ngân hàng Bán lẻ - [BAC A BANK - Khối Ngân hàng Bán lẻ]
  - Hạn nộp: 31/10/2023
 48. Trưởng phòng Kinh doanh - [BAC A BANK - Chi nhánh Thái Nguyên]
  - Hạn nộp: 20/10/2023
 49. Phó Giám Đốc Chi Nhánh Phụ Trách Vận Hành - [BAC A BANK - Chi nhánh Lào Cai]
  - Hạn nộp: 20/10/2023
 50. Chuyên viên quan hệ khách hàng Doanh nghiệp - [BAC A BANK - Chi nhánh Bắc Ninh/ Hà Nam/ Thanh Hóa]
  - Hạn nộp: 31/10/2023
 51. Giao dịch viên - [BAC A BANK - Khu vực Hà Nội]
  - Hạn nộp: 31/10/2023
 52. Chuyên viên quan hệ khách hàng Doanh nghiệp - [BAC A BANK - Khu vực Hà Nội]
  - Hạn nộp: 31/10/2023

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm ứng tuyển tại: