Ngân hàng BẮC Á Tuyển dụng Tháng 11/2023

Ngân hàng Bắc Á Tuyển dụng:

Ngân hàng BẮC Á Tuyển dụng Tháng 11/2023

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 1. Chuyên Viên Thẩm Định - [BAC A BANK - Chi nhánh Hồ Chí Minh/ Bình Dương/Đak Lak]
  - Hạn nộp: 13/12/2023
 2. Chuyên Viên Thẩm Định - [BAC A BANK - Chi nhánh Hà Tĩnh/ Yên Bái]
  - Hạn nộp: 13/12/2023
 3. Chuyên Viên Thẩm Định - [BAC A BANK - Chi nhánh Hồ Chí Minh/ Bình Dương/Đak Lak]
  - Hạn nộp: 13/12/2023
 4. Giao dịch viên - [BAC A BANK - Chi Nhánh Bình Dương/ Dak Lak/ Nam Định]
  - Hạn nộp: 13/12/2023
 5. CHUYÊN VIÊN THẨM ĐỊNH GIÁ – [BAC A BANK AMC]
  - Hạn nộp: 08/12/2023
 6. Chuyên Viên Thẩm Định Giá - [BAC A BANK AMC - Chi nhánh Hải Phòng/ Quảng Ninh/ Hưng Yên]
  - Hạn nộp: 07/12/2023
 7. Chuyên Viên Thẩm Định - [BAC A BANK - Chi nhánh Ninh Bình/ Yên Bái/ Hà Giang ]
  - Hạn nộp: 07/12/2023
 8. Chuyên Viên Thẩm Định Giá - [BAC A BANK AMC - Chi nhánh Hà Giang/ Phú Thọ/Ninh Bình]
  - Hạn nộp: 06/12/2023
 9. Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng - [BAC A BANK - Chi Nhánh Ninh Bình/ Phú Thọ/ Quảng Ninh]
  - Hạn nộp: 06/12/2023
 10. Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng - [BAC A BANK - Chi Nhánh Ninh Bình/ Phú Thọ/ Quảng Ninh]
  - Hạn nộp: 06/12/2023
 11. Chuyên viên quan hệ khách hàng Doanh nghiệp - [BAC A BANK - Chi nhánh Ninh Bình/ Thái Bình/ Nam Định]
  - Hạn nộp: 06/12/2023
 12. Chuyên viên QHKH cá nhân (Chuyên trách bảo hiểm) - [BAB - Chi nhánh Ninh Bình/ Hà Giang/ Thái Bình]
  - Hạn nộp: 06/12/2023
 13. Chuyên viên QHKH cá nhân (Chuyên trách bảo hiểm) - [BAB - Chi nhánh Hải Phòng/ Hưng Yên]
  - Hạn nộp: 06/12/2023
 14. Chuyên viên quan hệ khách hàng Doanh nghiệp - [BAC A BANK - Chi nhánh Quảng Ninh/ Hải Phòng/ Hưng Yên]
  - Hạn nộp: 06/12/2023
 15. Chuyên Viên Kế Toán - [BAC A BANK - Chi nhánh Hồ Chí Minh]
  - Hạn nộp: 30/11/2023
 16. Chuyên Viên Hỗ Trợ Tín Dụng - [BAC A BANK - Chi nhánh Đăk Lăk]
  - Hạn nộp: 29/11/2023
 17. Giao dịch viên - [BAC A BANK - Chi nhánh Đăk Lăk]
  - Hạn nộp: 29/11/2023
 18. Chuyên Viên Thẩm Định - [BAC A BANK - Chi nhánh Đăk Lăk]
  - Hạn nộp: 29/11/2023
 19. Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng - [BAC A BANK - Chi nhánh Hồ Chí Minh/ Dak Lak]
  - Hạn nộp: 30/11/2023
 20. Chuyên Viên Xử Lý Nợ - [BAC A BANK - AMC]
  - Hạn nộp: 22/11/2023
 21. Chuyên Viên Kiểm Soát và Thẩm Định Văn Bản - [BAC A BANK - Ban Pháp Chế]
  - Hạn nộp: 22/11/2023
 22. Chuyên viên tư vấn pháp luật - [BAC A BANK- Ban Pháp chế]
  - Hạn nộp: 22/11/2023
 23. Chuyên Viên Hỗ Trợ Tín Dụng - [BAC A BANK - Khu vực Hà Nội]
  - Hạn nộp: 30/11/2023
 24. Chuyên viên quan hệ khách hàng Doanh nghiệp - [BAC A BANK - Chi nhánh Hòa Bình/Thái Nguyên/Lào Cai/Hải Dương]
  - Hạn nộp: 15/12/2023
 25. Chuyên viên quan hệ khách hàng Doanh nghiệp - [BAC A BANK - Chi nhánh Đà Lạt/Huế/Khánh Hòa/Cần Thơ]
  - Hạn nộp: 15/12/2023
 26. Chuyên Viên Thẩm Định - [BAC A BANK - Chi nhánh Đà Lạt]
  - Hạn nộp: 30/11/2023
 27. Giao dịch viên - [BAC A BANK - Chi nhánh Đà Lạt]
  - Hạn nộp: 30/11/2023
 28. Trưởng phòng Kinh doanh - [BAC A BANK - Chi nhánh Đà Lạt]
  - Hạn nộp: 15/12/2023
 29. Kiểm Soát Viên - [BAC A BANK - Chi nhánh Đà Lạt]
  - Hạn nộp: 30/11/2023
 30. Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng - [BAC A BANK - Chi nhánh Đà Nẵng/Khánh Hòa/Đà Lạt]
  - Hạn nộp: 15/12/2023
 31. Nhân viên Ngân quỹ - [BAC A BANK -Chi Nhánh Hà Nam]
  - Hạn nộp: 31/12/2023
 32. Giao dịch viên - [BAC A BANK -Chi Nhánh Hà Nam/Bắc Ninh/Thanh Hóa]
  - Hạn nộp: 30/11/2023
 33. Trưởng phòng Dịch vụ Khách hàng & Kho quỹ - [BAC A BANK - Khu vực Hà Nội]
  - Hạn nộp: 30/11/2023
 34. Phó Giám đốc Chi nhánh Phụ trách kinh doanh - [BAC A BANK - Khu vực Hà Nội]
  - Hạn nộp: 30/11/2023
 35. Chuyên viên Kế toán - [BAC A BANK - Khu vực Hà Nội]
  - Hạn nộp: 30/11/2023
 36. Trưởng Phòng Kinh doanh - [BAC A BANK - Khu vực Hà Nội]
  - Hạn nộp: 31/12/2023
 37. Chuyên viên quan hệ khách hàng Doanh nghiệp - [BAC A BANK - Chi Nhánh Đông Anh/Gia Lâm/ Hoài Đức/ Sơn Tây/ Thanh Trì
  - Hạn nộp: 31/12/2023
 38. Giao dịch viên - [BAC A BANK - PGD Từ Sơn - Chi nhánh Bắc Ninh]
  - Hạn nộp: 31/12/2023
 39. Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng - [BAC A BANK - PGD Từ Sơn - Chi Nhánh Bắc Ninh]
  - Hạn nộp: 31/12/2023
 40. Giao dịch viên - [BAC A BANK -Chi Nhánh Thanh Trì/ Hoài Đức]
  - Hạn nộp: 31/12/2023
 41. Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng - [BAC A BANK -Chi nhánh Đông Anh/Thanh Trì/Hoài Đức/Gia Lâm/Sơn Tây]
  - Hạn nộp: 31/12/2023
 42. Chuyên Viên Thẩm Định - [BAC A BANK - Khu vực Hà Nội]
  - Hạn nộp: 31/12/2023
 43. Chuyên Viên Thẩm Định Giá - [BAC A BANK AMC - Chi nhánh Hà Nam/Bắc Ninh/Thanh Hoá]
  - Hạn nộp: 31/12/2023
 44. Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng - [BAC A BANK -Chi Nhánh Bắc Ninh/ Hà Nam/ Thanh Hoá]
  - Hạn nộp: 31/12/2023
 45. Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng - [BAC A BANK -Khu vực Hà Nội]
  - Hạn nộp: 31/12/2023
 46. Chuyên viên quan hệ khách hàng Doanh nghiệp - [BAC A BANK - Chi Nhánh Bắc Ninh/ Hà Nam/ Thanh Hoá
  - Hạn nộp: 31/12/2023
 47. Chuyên viên QHKH cá nhân (Chuyên trách bảo hiểm) - [BAB - Chi nhánh Bắc Ninh/Hà Nam/Thanh Hoá]
  - Hạn nộp: 31/12/2023
 48. Chuyên viên QHKH cá nhân (Chuyên trách bảo hiểm) - [BAB - KV Hà Nội/Hoài Đức/Sơn Tây/Thanh Trì/Gia Lâm]
  - Hạn nộp: 31/12/2023
 49. Giao dịch viên - [BAC A BANK - Khu vực Hà Nội]
  - Hạn nộp: 31/12/2023
 50. Chuyên viên quan hệ khách hàng Doanh nghiệp - [BAC A BANK - Khu vực Hà Nội]
  - Hạn nộp: 31/12/2023

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm ứng tuyển tại: