Ngân hàng BẮC Á Tuyển dụng Tháng 2/2022

Ngân hàng Bắc Á Tuyển dụng:

BacABank Tuyển dụng Tháng 2/2022

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 1. Chuyên Viên Thẩm Định - [BAC A BANK - Chi nhánh Gia Lâm/ Vĩnh Phúc/ Thái Bình]
  -Nơi làm việc: Hà Nội, Thái Bình, Vĩnh Phúc
  -Hạn nộp: 08/03/2022
 2. Chuyên viên Quản lý dự án - [BAC A BANK - Khối Ngân hàng Số]
  -Nơi làm việc: Hà Nội
  -Hạn nộp: 15/03/2022
 3. Trưởng phòng Phát triển ứng dụng - [BAC A BANK - Khối Ngân hàng Số]
  -Nơi làm việc: Hà Nội
  -Hạn nộp: 15/03/2022
 4. Phó Giám Đốc Chi Nhánh Phụ Trách Kinh Doanh -[BAC A BANK - Chi Nhánh Hồ Chí Minh/ Bắc Sài Gòn/ Kim Liên/ Hà Nội]
  -Nơi làm việc: Hà Nội
  Hồ Chí Minh
  -Hạn nộp: 25/02/2022
 5. Chuyên viên Phát triển ứng dụng (Backend) - [BAC A BANK - Khối Ngân hàng Số]
  -Nơi làm việc: Hà Nội
  -Hạn nộp: 28/02/2022
 6. Phó Giám Đốc Chi Nhánh Phụ Trách Vận Hành - [BAC A BANK - Chi Nhánh Thanh Hóa]
  -Nơi làm việc: Thanh Hóa
  -Hạn nộp: 24/02/2022
 7. Phó Giám Đốc Chi Nhánh Phụ Trách Vận Hành - [BAC A BANK - Chi Nhánh Đà Lạt]
  -Nơi làm việc: Lâm Đồng
  -Hạn nộp: 24/02/2022
 8. Chuyên Viên Phân Tích Nghiệp Vụ - [BAC A BANK - Khối Ngân Hàng Số]
  -Nơi làm việc: Hà Nội
  -Hạn nộp: 28/02/2022
 9. Trưởng phòng Kiến trúc hệ thống - [BAC A BANK - Khối Ngân hàng Số]
  -Nơi làm việc: Hà Nội
  -Hạn nộp: 28/02/2022
 10. Chuyên viên DevOps -[BAC A BANK - Khối Ngân hàng Số]
  -Nơi làm việc: Hà Nội
  -Hạn nộp: 28/02/2022
 11. Trưởng phòng Phát triển sản phẩm số - [BAC A BANK - Khối Ngân hàng Số]
  -Nơi làm việc: Hà Nội
  -Hạn nộp: 28/02/2022
 12. Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng - [BAC A BANK - Chi nhánh Gia Lâm/ Quảng Ninh]
  -Nơi làm việc: Hà Nội
  Quảng Ninh
  -Hạn nộp: 19/02/2022
 13. Trưởng Phòng Kinh Doanh - [BAC A BANK - Chi nhánh Phú Yên]
  -Nơi làm việc: Phú Yên
  -Hạn nộp: 14/02/2022
 14. Chuyên viên Kiểm soát và tuân thủ - [BAC A BANK - Trung tâm Kinh doanh Hội sở]
  -Nơi làm việc: Hà Nội
  -Hạn nộp: 15/02/2022
 15. Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng - [BAC A BANK - Chi nhánh Đăk Lăk]
  -Nơi làm việc: Đắk Lắk
  -Hạn nộp: 15/03/2022
 16. Chuyên Viên Thẩm Định - [BAC A BANK - Chi nhánh Đăk Lăk]
  -Nơi làm việc: Đắk Lắk
  -Hạn nộp: 15/03/2022
 17. Chuyên Viên Thẩm Định - [BAC A BANK - Chi nhánh Bắc Giang]
  -Nơi làm việc: Bắc Giang
  -Hạn nộp: 15/03/2022
 18. Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng - [BAC A BANK - Chi nhánh Thái Nguyên/Bắc Giang/Lạng Sơn]
  -Nơi làm việc: Lạng Sơn, Bắc Giang, Thái Nguyên
  -Hạn nộp: 15/03/2022
 19. Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng - [BAC A BANK - Chi nhánh Hòa Bình/ Hải Dương]
  -Nơi làm việc: Hòa Bình, Hải Dương
  -Hạn nộp: 15/03/2022
 20. Chuyên Viên Hỗ Trợ Tín Dụng - [BAC A BANK - Chi nhánh Hòa Bình/ Hải Dương]
  -Nơi làm việc: Hòa Bình, Hải Dương
  -Hạn nộp: 15/03/2022
 21. Chuyên Viên Thẩm Định - [BAC A BANK - Chi nhánh Hòa Bình/ Hải Dương]
  -Nơi làm việc: Hòa Bình, Hải Dương
  -Hạn nộp: 15/03/2022
 22. Trưởng phòng Dịch vụ Khách hàng & Kho quỹ - [BAC A BANK - Chi nhánh Hòa Bình/ Hải Dương]
  -Nơi làm việc: Hòa Bình, Hải Dương
  -Hạn nộp: 15/03/2022
 23. Trưởng phòng Kinh doanh - [BAC A BANK Chi nhánh Hòa Bình/ Hải Dương]
  -Nơi làm việc: Hòa Bình, Hải Dương
  -Hạn nộp: 15/03/2022
 24. Trưởng quỹ - [BAC A BANK - Chi nhánh Hòa Bình/ Hải Dương]
  -Nơi làm việc: Hòa Bình, Hải Dương
  -Hạn nộp: 15/03/2022
 25. Trưởng Phòng Thẩm Định - [BAC A BANK - Chi Nhánh Hòa Bình/ Hải Dương]
  -Nơi làm việc: Hòa Bình, Hải Dương
  -Hạn nộp: 15/03/2022
 26. Phó Giám Đốc Chi Nhánh Phụ Trách Vận Hành - [BAC A BANK - Chi nhánh Hòa Bình/ Hải Dương]
  -Nơi làm việc: Hòa Bình, Hải Dương
  -Hạn nộp: 15/03/2022
 27. Kiểm Soát Viên - [BAC A BANK - Chi nhánh Hòa Bình/ Hải Dương]
  -Nơi làm việc: Hòa Bình, Hải Dương
  -Hạn nộp: 15/03/2022
 28. Chuyên Viên Hậu Kiểm - [BAC A BANK - Chi Nhánh Hòa Bình/ Hải Dương]
  -Nơi làm việc: Hòa Bình, Hải Dương
  -Hạn nộp: 15/03/2022
 29. Giao dịch viên - [BAC A BANK - Chi nhánh Hòa Bình/ Hải Dương]
  -Nơi làm việc: Hòa Bình, Hải Dương
  -Hạn nộp: 15/03/2022
 30. Chuyên viên kế toán - [BAC A BANK - Chi nhánh Hòa Bình/ Hải Dương]
  -Nơi làm việc: Hòa Bình, Hải Dương
  -Hạn nộp: 15/03/2022
 31. Kiểm Soát Viên - [BAC A BANK - Chi nhánh Hòa Bình/ Hải Dương]
  -Nơi làm việc: Hòa Bình, Hải Dương
  -Hạn nộp: 15/03/2022
 32. Giám đốc Khối Ngân hàng Bán lẻ - [BAC A BANK - Khối Ngân hàng Bán lẻ]
  -Nơi làm việc: Hà Nội
  -Hạn nộp: 15/03/2022
 33. Trưởng phòng Dịch vụ Khách hàng & Kho quỹ - [BAC A BANK - Chi nhánh Đăk Lăk]
  -Nơi làm việc: Đắk Lắk
  -Hạn nộp: 15/03/2022
 34. Giám đốc Khối Quản lý Tín dụng - [BAC A BANK - Khối Quản lý Tín dụng]
  -Nơi làm việc: Hà Nội
  -Hạn nộp: 15/03/2022
 35. Giám đốc Chi nhánh - [BAC A BANK - Chi nhánh Hòa Bình/ Hải Dương]
  -Nơi làm việc: Hòa Bình, Hải Dương
  -Hạn nộp: 15/03/2022
 36. Giao dịch viên - [BAC A BANK - CN Thành phố Vinh - PGD Nghĩa Đàn]
  -Nơi làm việc: Nghệ An
  -Hạn nộp: 15/02/2022
 37. Chuyên Viên Kiểm Thử - [BAC A BANK - Khối Ngân Hàng Số]
  -Nơi làm việc: Hà Nội
  -Hạn nộp: 28/02/2022
 38. Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng - [BAC A BANK - CN Long An]
  -Nơi làm việc: Long An
  -Hạn nộp: Đang Tuyển

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm ứng tuyển tại: