Ngân hàng BẮC Á Tuyển dụng Tháng 3/2022

Ngân hàng Bắc Á Tuyển dụng:

Ngân hàng BẮC Á Tuyển dụng Tháng 3/2022

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Phó Phòng Kinh Doanh Phụ Trách Hỗ Trợ Tín Dụng - [BAC A BANK - Chi Nhánh Hà Tĩnh/ Lạng Sơn/ Bắc Giang/ Thái Nguyên]
- Hạn nộp: 09/04/2022

Chuyên viên quản lý hệ thống - [BAC A BANK - Khối Ngân hàng Bán buôn]
- Hạn nộp: 09/04/2022

Chuyên viên Phát triển ứng dụng (Backend) - [BAC A BANK - Khối Ngân hàng Số]
- Hạn nộp: 15/04/2022

Chuyên viên DevOps -[BAC A BANK - Khối Ngân hàng Số]
- Hạn nộp: 15/04/2022

Chuyên viên xây dựng và phát triển sản phẩm Ngân hàng giao dịch - [BAC A BANK - Khối Ngân hàng Bán buôn]
- Hạn nộp: 07/04/2022

Chuyên viên Xây dựng và Phát triển Sản phẩm - [BAC A BANK - Khối Ngân hàng Bán buôn]
- Hạn nộp: 07/04/2022

Chuyên Viên Thẩm Định - [BAC A BANK - Khu Vực Hà Nội/ chi nhánh Hoài Đức/ Thanh Trì/ Gia Lâm]
- Hạn nộp: 01/04/2022

Giao dịch viên - [BAC A BANK - Khu Vực Hà Nội/ Chi Nhánh Gia Lâm/ Hoài Đức/ Thanh Trì]
- Hạn nộp: 30/03/2022

Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng - [BAC A BANK - Khu Vực Hà Nội/Thanh Trì/ Hoài Đức]
- Hạn nộp: 30/03/2022

Chuyên Viên Hậu Kiểm - [BAC A BANK - Chi Nhánh An Giang/ Đồng Tháp/ Bình Thuận]
- Hạn nộp: 30/03/2022

Chuyên Viên Kế Toán - [BAC A BANK - Chi nhánh An Giang/ Bình Thuận/ Đồng Tháp]
- Hạn nộp: 30/03/2022

Giao dịch viên - [BAC A BANK - Chi Nhánh An Giang/ Đồng Tháp/ Bình Thuận]
- Hạn nộp: 30/03/2022

Kiểm Soát Viên - [BAC A BANK - Chi Nhánh An Giang/ Bình Thuận/ Đồng Tháp]
- Hạn nộp: 30/03/2022

Chuyên Viên Hỗ Trợ Tín Dụng - [BAC A BANK - Chi nhánh An Giang/ Bình Thuận/ Đồng Tháp]
- Hạn nộp: 30/03/2022

Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng - [BAC A BANK - Chi nhánh An Giang/ Đồng Tháp/ Bình Thuận]
- Hạn nộp: 30/03/2022

Chuyên Viên Thẩm Định - [BAC A BANK - Chi nhánh An Giang/ Đồng Tháp/ Bình Thuận]
- Hạn nộp: 30/03/2022

Trưởng phòng Dịch vụ Khách hàng & Kho quỹ - [BAC A BANK - Chi nhánh An Giang/ Bình Thuận/ Đồng Tháp]
- Hạn nộp: 30/03/2022

Trưởng quỹ - [BAC A BANK - Chi nhánh An Giang/ Đồng Tháp/ Bình Thuận]
- Hạn nộp: 30/03/2022

Trưởng Phòng Thẩm Định - [BAC A BANK - Chi Nhánh An Giang/ Đồng Tháp/ Bình Thuận]
- Hạn nộp: 30/03/2022

Trưởng phòng Kinh doanh - [BAC A BANK Chi nhánh Đồng Tháp/ An Giang/ Bình Thuận]
- Hạn nộp: 30/03/2022

Phó Giám Đốc Chi Nhánh Phụ Trách Vận Hành - [BAC A BANK - Chi nhánh An Giang/ Bình Thuận/ Đồng Tháp]
- Hạn nộp: 30/03/2022

Giám đốc Chi nhánh - [BAC A BANK - Chi nhánh Bình Thuận/ An Giang/ Đồng Tháp]
- Hạn nộp: 30/03/2022

Chuyên Viên Thẩm Định - [BAC A BANK - Chi nhánh Nam Định/ Vĩnh Phúc/ Thái Bình]
- Hạn nộp: 26/03/2022

Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng - [BAC A BANK - Chi nhánh Gia Lâm/ Quảng Ninh/Nam Định]
- Hạn nộp: 24/03/2022

Chuyên Viên Thẩm Định - [BAC A BANK - Khu vực Miền Trung]
- Hạn nộp: 23/03/2022

Giao dịch viên - [BAC A BANK - Chi nhánh Kiên Giang]
- Hạn nộp: 17/03/2022

Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng - [BAC A BANK - Khu vực Miền Nam]
- Hạn nộp: 17/03/2022

Chuyên Viên Thẩm Định - [BAC A BANK - Khu vực Miền Nam]
- Hạn nộp: 17/03/2022

Trưởng phòng DVKH&KQ - [BAC A BANK - Chi nhánh Phú Yên]
- Hạn nộp: 17/03/2022

Giao dịch viên - [BAC A BANK - Chi nhánh Đà Nẵng/ Huế]
- Hạn nộp: 17/03/2022

Chuyên viên quan hệ khách hàng - [BAC A BANK - Chi Nhánh Đồng Nai/ Đà Nẵng/ Quảng Binh]
- Hạn nộp: 17/03/2022

Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng - [BAC A BANK - Chi nhánh Gia Lâm/ Khu vực Hà Nội/ Chi nhánh Ninh Bình/ Thái Bình]
- Hạn nộp: 17/03/2022

Giao dịch viên - [BAC A BANK - Chi nhánh Gia Lâm/ Vĩnh Phúc/ Quảng Bình]
- Hạn nộp: 17/03/2022

Phó Giám Đốc Chi Nhánh Phụ Trách Vận Hành - [BAC A BANK - Chi nhánh Hoài Đức]
- Hạn nộp: 17/03/2022

Chuyên Viên Thẩm Định - [BAC A BANK - Chi nhánh Gia Lâm/ Khu vực Hà Nội / Chi Nhánh Hà Giang/Đồng Nai]
- Hạn nộp: 17/03/2022

Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng - [BAC A BANK - Chi Nhánh Thanh Trì/ Hoài Đức/ Hải Phòng/ Hà Giang]
- Hạn nộp: 17/03/2022

Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng - [BAC A BANK - Chi Nhánh Hưng Yên/Hà Nam/ Vĩnh Phúc]
- Hạn nộp: 17/03/2022

Chuyên viên quan hệ khách hàng Doanh nghiệp - [BAC A BANK - Chi Nhánh Lào Cai]
- Hạn nộp: 31/03/2022

Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng - [BAC A BANK - Khu vực miền Trung]
- Hạn nộp: 14/03/2022

Chuyên viên Quan hệ Đối tác & Thúc đẩy bán - [BAC A BANK - Khối Ngân hàng Bán buôn]
- Hạn nộp: 14/03/2022

Trưởng phòng Quan hệ đối tác & Thúc đẩy bán - [BAC A BANK - Khối Ngân hàng Bán buôn]
- Hạn nộp: 14/03/2022

Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng - [BAC A BANK - Chi nhánh Bắc Ninh]
- Hạn nộp: 14/03/2022

Chuyên viên Quản lý dự án - [BAC A BANK - Khối Ngân hàng Số]
- Hạn nộp: 15/03/2022

Chuyên Viên Thẩm Định - [BAC A BANK - Chi nhánh Hà Tĩnh]
- Hạn nộp: 31/03/2022

Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng - [BAC A BANK - Chi nhánh Hà Tĩnh]
- Hạn nộp: 31/03/2022

Chuyên Viên Thẩm Định - [BAC A BANK - Chi nhánh Thái Nguyên/ Bắc Giang/ Lào Cai/ Lạng Sơn]
- Hạn nộp: 31/03/2022

Giao dịch viên từ xa - [BAC A BANK - KHỐI NGÂN HÀNG SỐ]
- Hạn nộp: 31/03/2022

Giao dịch viên - [BAC A BANK - Chi nhánh Hà Tĩnh - Phòng giao dịch Hồng Lĩnh]
- Hạn nộp: 31/03/2022

Chuyên viên quan hệ khách hàng Doanh nghiệp - [BAC A BANK - Chi nhánh Đăk Lăk]
- Hạn nộp: 31/03/2022

Giao dịch viên - [BAC A BANK - Chi nhánh Đăk Lăk]
- Hạn nộp: 15/03/2022

Giao dịch viên - [BAC A BANK - CN Thái Nguyên]
- Hạn nộp: 31/03/2022

Trưởng phòng Kinh doanh - [BAC A BANK Chi nhánh Thái Nguyên]
- Hạn nộp: 31/03/2022

Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng - [BAC A BANK - Chi nhánh Đăk Lăk]
- Hạn nộp: 15/03/2022

Chuyên Viên Thẩm Định - [BAC A BANK - Chi nhánh Đăk Lăk]
- Hạn nộp: 15/03/2022

Chuyên Viên Thẩm Định - [BAC A BANK - Chi nhánh Bắc Giang]
- Hạn nộp: 15/03/2022

Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng - [BAC A BANK - Chi nhánh Thái Nguyên/Bắc Giang/Lạng Sơn/Lào Cai]
- Hạn nộp: 31/03/2022

Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng - [BAC A BANK - Chi nhánh Hòa Bình/ Hải Dương]
- Hạn nộp: 15/03/2022

Chuyên Viên Hỗ Trợ Tín Dụng - [BAC A BANK - Chi nhánh Hòa Bình/ Hải Dương]
- Hạn nộp: 15/03/2022

Chuyên Viên Thẩm Định - [BAC A BANK - Chi nhánh Hòa Bình/ Hải Dương]
- Hạn nộp: 15/03/2022

Trưởng phòng Dịch vụ Khách hàng & Kho quỹ - [BAC A BANK - Chi nhánh Hòa Bình/ Hải Dương]
- Hạn nộp: 15/03/2022

Trưởng phòng Kinh doanh - [BAC A BANK Chi nhánh Hòa Bình/ Hải Dương]
- Hạn nộp: 15/03/2022

Trưởng quỹ - [BAC A BANK - Chi nhánh Hòa Bình/ Hải Dương]
- Hạn nộp: 15/03/2022

Trưởng Phòng Thẩm Định - [BAC A BANK - Chi Nhánh Hòa Bình/ Hải Dương]
- Hạn nộp: 15/03/2022

Phó Giám Đốc Chi Nhánh Phụ Trách Vận Hành - [BAC A BANK - Chi nhánh Hòa Bình/ Hải Dương]
- Hạn nộp: 15/03/2022

Kiểm Soát Viên - [BAC A BANK - Chi nhánh Hòa Bình/ Hải Dương]
- Hạn nộp: 15/03/2022

Chuyên Viên Hậu Kiểm - [BAC A BANK - Chi Nhánh Hòa Bình/ Hải Dương]
- Hạn nộp: 15/03/2022

Giao dịch viên - [BAC A BANK - Chi nhánh Hòa Bình/ Hải Dương]
- Hạn nộp: 15/03/2022

Chuyên viên kế toán - [BAC A BANK - Chi nhánh Hòa Bình/ Hải Dương]
- Hạn nộp: 15/03/2022

Kiểm Soát Viên - [BAC A BANK - Chi nhánh Hòa Bình/ Hải Dương]
- Hạn nộp: 15/03/2022

Giám đốc Khối Ngân hàng Bán lẻ - [BAC A BANK - Khối Ngân hàng Bán lẻ]
- Hạn nộp: 15/03/2022

Trưởng phòng Dịch vụ Khách hàng & Kho quỹ - [BAC A BANK - Chi nhánh Đăk Lăk]
- Hạn nộp: 15/03/2022

Giám đốc Khối Quản lý Tín dụng - [BAC A BANK - Khối Quản lý Tín dụng]
- Hạn nộp: 15/03/2022

Giám đốc Chi nhánh - [BAC A BANK - Chi nhánh Hòa Bình/ Hải Dương]
- Hạn nộp: 15/03/2022

Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng - [BAC A BANK - CN Long An]
- Hạn nộp: Đang Tuyển

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm ứng tuyển tại: