Ngân hàng BẮC Á Tuyển dụng Tháng 4/2024

Ngân hàng Bắc Á Tuyển dụng:

Ngân hàng BẮC Á Tuyển dụng Tháng 4/2024

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 1. Chuyên viên quan hệ khách hàng - [BAC A BANK - Chi nhánh Vũng Tàu/ Long An]
 2. Chuyên viên quan hệ khách hàng Doanh nghiệp - [BAC A BANK - Chi nhánh Hà Tĩnh/ Vũng Tàu/ Long An]
 3. Chuyên Viên Hỗ Trợ Tín Dụng - [BAC A BANK - Chi nhánh Thái Bình]
 4. Chuyên Viên Thẩm Định - [BAC A BANK - Chi nhánh Ninh Bình/ Thái Bình/ Hà Giang]
 5. Giao dịch viên - [BAC A BANK - PGD Phú Mỹ Chi Nhánh Vũng Tàu/]
 6. Trưởng phòng Dịch vụ Khách hàng & Kho quỹ - [BAC A BANK - Chi nhánh Đồng Nai]
 7. Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng - [BAC A BANK - Chi nhánh Yên Bái/ Quảng Ninh/ Phú Thọ]
 8. Chuyên Viên Thẩm Định - [BAC A BANK - Chi nhánh Yên Bái/ Phú Thọ/ Hưng Yên]
 9. Giao dịch viên - [BAC A BANK - Chi nhánh Hưng Yên/ Phú Thọ]
 10. Chuyên viên Thẩm định Tín dụng Khách hàng doanh nghiệp - [BAC A BANK - Khối Quản lý Tín dụng]
 11. Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng - [BAC A BANK - Chi nhánh Lạng Sơn/ Hải Dương]
 12. Chuyên viên Chính sách tín dụng - [BAC A BANK - Khối Quản lý Rủi ro]
 13. Chuyên Viên Hỗ Trợ Tín Dụng - [BAC A BANK - Khu vực Hà Nội]
 14. Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng - [BAC A BANK -Khu vực Hà Nội/ Đông Anh/ Gia Lâm/ Phú Xuyên/ Thạch Thất/ Ba Vì]
 15. Giao dịch viên - [BAC A BANK - Chi nhánh Khánh Hòa]
 16. Trưởng phòng Dịch vụ Khách hàng & Kho quỹ - [BAC A BANK - Chi nhánh Sơn La/Quảng Nam/Đăk Nông/Tây Ninh]
 17. Trưởng Phòng Thẩm Định - [BAC A BANK - Chi Nhánh Sơn La/Quảng Nam/Đăk Nông/Tây Ninh]
 18. Trưởng phòng Kinh doanh - [BAC A BANK - Chi nhánh Sơn La/Quảng Nam/Đăk Nông/Tây Ninh]
 19. Phó Giám Đốc Chi Nhánh Phụ Trách Vận Hành - [BAC A BANK - Chi nhánh Sơn La/Quảng Nam/Đăk Nông/Tây Ninh]]
 20. Giám đốc Chi nhánh - [BAC A BANK - Chi nhánh Sơn La/ Quảng Nam/ Đăk Nông/ Tây Ninh]
 21. Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng - [BAC A BANK -Chi Nhánh Thanh Hoá/ Bắc Ninh]
 22. Chuyên Viên Thẩm Định - [BAC A BANK - Khu vực Hà Nội/Gia Lâm/ Thanh Hóa/ Hà Nam]
 23. Phó Giám đốc Phòng Giao Dịch Phụ Trách Vận hành - [BAB - Chi nhánh Đông Anh]
 24. Kiểm soát viên - [BAC A BANK - Khu vực Đông Anh/ Gia Lâm/ Phú Xuyên/ Thạch Thất/ Ba Vì]
 25. Trưởng Phòng Kinh doanh - [BAC A BANK - Khu vực Hà Nội]
 26. Kiểm soát viên - [BAC A BANK - Chi nhánh Hà Nam]
 27. Giao dịch viên - [BAC A BANK -Chi Nhánh Thanh Trì/ Hoài Đức/ Đông Anh]
 28. Chuyên viên quan hệ khách hàng Doanh nghiệp - [BAC A BANK - Chi Nhánh Bắc Ninh/ Hà Nam/ Thanh Hoá
 29. Chuyên Viên Thẩm Định Giá - [BAC A BANK AMC - Chi nhánh Hà Nam/Bắc Ninh/Thanh Hoá]
 30. Giám Đốc Phòng Giao Dịch - [BAC A BANK - Khu vực Hà Nội/Đông Anh/Gia Lâm/Phú Xuyên/Thạch Thất/Ba Vì]

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm ứng tuyển tại: