Ngân hàng BẮC Á Tuyển dụng Tháng 8/2022

Ngân hàng Bắc Á Tuyển dụng:

Ngân hàng BẮC Á Tuyển dụng Tháng 8/2022

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Giám Đốc Phòng Giao Dịch - [BAC A BANK - Chi nhánh Long An]
- Hạn nộp: 05/09/2022

Kiểm Soát Viên - [BAC A BANK - Chi nhánh Hoài Đức/ Thái Bình]
- Hạn nộp: 02/09/2022

Giám Đốc Phòng Giao Dịch - [BAC A BANK - Chi nhánh Hoài Đức/Thanh Trì/ Đà Nẵng]
- Hạn nộp: 04/09/2022

Chuyên Viên Thẩm Định - [BAC A BANK - Chi nhánh Gia Lâm/ Ninh Bình/ Nam Định]
- Hạn nộp: 31/08/2022

Giao dịch viên - [BAC A BANK - Chi nhánh Nam Định/ Huế/ Quảng Ninh]
- Hạn nộp: 30/08/2022

Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng - [BAC A BANK - Chi nhánh Gia Lâm/ Quảng Ninh/Nam Định]
- Hạn nộp: 30/08/2022

Chuyên Viên Thẩm Định - [BAC A BANK - Chi nhánh Bắc Sài Gòn]
- Hạn nộp: 30/08/2022

Chuyên Viên Thẩm Định - [BAC A BANK - Chi nhánh Gia Lâm/Thái Bình/Hưng Yên]
- Hạn nộp: 30/08/2022

Chuyên viên QHKH cá nhân (Chuyên trách bảo hiểm) - [BAB - Chi nhánh Quảng Ninh/ Hải Phòng/ Hưng Yên]
- Hạn nộp: 30/08/2022

Phó Giám Đốc Chi Nhánh Phụ Trách Vận Hành - [BAC A BANK - Chi nhánh Hà Nam]
- Hạn nộp: 30/08/2022

Chuyên viên Quản lý Dịch vụ Khách hàng - [BAC A BANK - Khối Vận hành]
- Hạn nộp: 15/08/2022

Chuyên Viên Thẩm Định Giá - [BAC A BANK AMC - Chi nhánh Hà Nam/ Ninh Bình/ Đồng Nai]
- Hạn nộp: 24/08/2022

Chuyên Viên Thẩm Định Giá - [BAC A BANK AMC - Chi nhánh Quảng Bình/ Huế/ Đà Nẵng]
- Hạn nộp: 24/08/2022

Chuyên Viên Thẩm Định Giá - [BAC A BANK AMC - Chi nhánh Hải Phòng/ Hưng Yên/Thái Bình]
- Hạn nộp: 24/08/2022

Chuyên viên quan hệ khách hàng Doanh nghiệp - [BAC A BANK - Khu Vực Hà Nội/ Chi nhánh Gia Lâm/ Khu Vực Hồ Chí Minh]
- Hạn nộp: 23/08/2022

Phó Giám Đốc Phòng Giao Dịch Phụ Trách Vận Hành -[BAC A BANK - Chi Nhánh Đồng Nai PGD Long Thành]
- Hạn nộp: 23/08/2022

Chuyên Viên Hỗ Trợ Tín Dụng - [BAC A BANK - Chi nhánh Đà Nẵng]
- Hạn nộp: 23/08/2022

Chuyên Viên Thẩm Định Giá - [BAC A BANK AMC - Chi nhánh Vũng Tàu/ Nam Định/ Quảng Ninh]
- Hạn nộp: 20/08/2022

Chuyên viên Thông tin Quản trị - [BAC A BANK - Khối Tài chính Kế toán]
- Hạn nộp: 15/08/2022

Chuyên Viên Xử Lý Nợ - [BAC A BANK - AMC]
- Hạn nộp: 13/08/2022

Chuyên Viên Phân Tích Nghiệp Vụ - [BAC A BANK - Khối Ngân Hàng Số]
- Hạn nộp: 15/08/2022

Trưởng phòng Bảo mật thông tin - [BAC A BANK -Khối Ngân hàng Số]
- Hạn nộp: 15/08/2022

Giám đốc Trung tâm Quản lý và Thúc đẩy bán - [BAC A BANK - Khối Doanh Nghiệp]
- Hạn nộp: 13/08/2022

Chuyên Viên Thẩm Định - [BAC A BANK - Chi nhánh Khu Vực Hà Nội]
- Hạn nộp: 09/08/2022

Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng - [BAC A BANK - Chi nhánh Khu Vực Hà Nội]
- Hạn nộp: 09/08/2022

Giao dịch viên - [BAC A BANK - Chi nhánh Khu vực Hà Nội/ Đồng Nai]
- Hạn nộp: 09/08/2022

Chuyên Viên Hỗ Trợ Tín Dụng - [BAC A BANK - Chi nhánh Hoài Đức/ Hà Nam]
- Hạn nộp: 09/08/2022

Chuyên viên Kế hoạch - [BAC A BANK - Khối Tài chính - Kế toán]
- Hạn nộp: 20/08/2022

Chuyên Viên Kiểm Soát và Thẩm Định Văn Bản - [BAC A BANK - Ban Pháp Chế]
- Hạn nộp: 20/08/2022

Chuyên viên Chuyên trách bảo hiểm - [BAC A BANK - Chi nhánh Hà Giang/Lào Cai/Bắc Giang/Thái Nguyên/Vĩnh Phúc/Hà Tĩnh]
- Hạn nộp: 31/08/2022

Chuyên viên quan hệ khách hàng Doanh nghiệp - [BAC A BANK - Chi nhánh Hà Giang/Thái Nguyên/Bắc Giang/Hải Dương/Hòa Bình/Vĩnh Phúc/Hà Tĩnh/Đăk Lăk]
- Hạn nộp: 31/08/2022

Chuyên Viên Thẩm Định - [BAC A BANK - Chi nhánh Hà Giang/ Lào Cai/ Bắc Giang/ Lạng Sơn/Vĩnh Phúc/Đak Lak]
- Hạn nộp: 31/08/2022

Kiểm Soát Viên - [BAC A BANK - Chi nhánh Lạng Sơn - PGD Hữu Lũng]
- Hạn nộp: 31/08/2022

Kiểm Soát Viên - [BAC A BANK - Chi nhánh Hà Giang - Phòng Giao dịch Bắc Quang]
- Hạn nộp: 31/08/2022

Giao dịch viên - [BAC A BANK - Chi nhánh Hà Giang - Phòng Giao dịch Bắc Quang]
- Hạn nộp: 31/08/2022

Giám đốc Phòng giao dịch Bắc Quang - [BAC A BANK - Chi nhánh Hà Giang]
- Hạn nộp: 31/08/2022

Phó Giám Đốc Phòng Giao Dịch Phụ Trách Kinh Doanh -[BAC A BANK - Chi Nhánh Thái Nguyên/Vĩnh Phúc]
- Hạn nộp: 31/08/2022

Chuyên viên Phòng Quản lý kho quỹ - [BAC A BANK - Khối Vận hành]
- Hạn nộp: 31/08/2022

Chuyên viên quan hệ khách hàng Doanh nghiệp - [BAC A BANK - Chi nhánh Hà Giang/Thái Nguyên/Bắc Giang/Hải Dương/Hòa Bình/Vĩnh Phúc/Hà Tĩnh/Đăk Lăk]
- Hạn nộp: 31/08/2022

Chuyên viên Chuyên trách bảo hiểm - [BAC A BANK - Chi nhánh Hà Giang/Lào Cai/Bắc Giang/Thái Nguyên/Vĩnh Phúc/Hà Tĩnh]
- Hạn nộp: 31/08/2022

Chuyên viên Contact Center - [BAC A BANK - Khối Vận hành]
- Hạn nộp: 20/08/2022

Chuyên viên Kiểm soát và tuân thủ - [BAC A BANK - Trung tâm Kinh doanh Hội sở]
- Hạn nộp: 20/08/2022

Chuyên viên kế toán - [BAC A BANK - Chi nhánh Hòa Bình/Hải Dương]
- Hạn nộp: 15/08/2022

Giám đốc Trung tâm Quản lý dịch vụ Khách hàng và Kho quỹ - [BAC A BANK - Khối Vận hành]
- Hạn nộp: 31/08/2022

Phó Giám Đốc Phòng Giao Dịch Phụ Trách Kinh Doanh -[BAC A BANK - Chi Nhánh Vĩnh Phúc]
- Hạn nộp: 15/08/2022

Giao dịch viên - [BAC A BANK - Chi nhánh Lạng Sơn/ Thái Nguyên/ Vĩnh Phúc]
- Hạn nộp: 15/08/2022

Trưởng phòng Vận hành hệ thống - [BAC A BANK - Khối Ngân hàng Số]
- Hạn nộp: 15/08/2022

Chuyên viên Quản lý dự án - [BAC A BANK - Khối Ngân hàng Số]
- Hạn nộp: 15/08/2022

Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng - [BAC A BANK - Chi nhánh Đak Lak]
- Hạn nộp: 15/08/2022

Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng - [BAC A BANK - Chi nhánh Hải Dương/Vĩnh Phúc/Thái Nguyên]
- Hạn nộp: 15/08/2022

Trưởng phòng Kinh doanh - [BAC A BANK Chi nhánh Hà Giang]
- Hạn nộp: 15/08/2022

Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng - [BAC A BANK - Chi nhánh Hòa Bình/Hà Giang/Lào Cai/ Bắc Giang/Lạng Sơn/]
- Hạn nộp: 15/08/2022

Chuyên viên tư vấn pháp luật - [BAC A BANK- Ban Pháp chế]
- Hạn nộp: 20/08/2022

Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng - [BAC A BANK - CN Long An]
- Hạn nộp: Đang Tuyển

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm ứng tuyển tại: