Ngân hàng BẮC Á Tuyển dụng Tháng 8/2023

Ngân hàng Bắc Á Tuyển dụng:

Ngân hàng BẮC Á Tuyển dụng Tháng 8/2023

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 1. Chuyên Viên Thẩm Định Giá - [BAC A BANK AMC - Chi nhánh Hải Phòng/ Quảng Ninh/ Hưng Yên/ Hà Giang]
  - Hạn nộp: 24/08/2023
 2. Chuyên viên QHKH cá nhân (Chuyên trách bảo hiểm) - [BAB - Chi nhánh Hải Phòng/ Hưng Yên]
  - Hạn nộp: 24/08/2023
 3. Chuyên viên QHKH cá nhân (Chuyên trách bảo hiểm) - [BAB - Chi nhánh Ninh Bình/ Hà Giang/ Thái Bình]
  - Hạn nộp: 24/08/2023
 4. Chuyên viên quan hệ khách hàng Doanh nghiệp - [BAC A BANK - Chi nhánh Ninh Bình/ Thái Bình/ Nam Định]
  - Hạn nộp: 24/08/2023
 5. Chuyên viên quan hệ khách hàng Doanh nghiệp - [BAC A BANK - Chi nhánh Quảng Ninh/ Hải Phòng/ Hưng Yên]
  - Hạn nộp: 24/08/2023
 6. Chuyên Viên Thẩm Định - [BAC A BANK - Chi nhánh Hà Giang/Quảng Ninh]
  - Hạn nộp: 23/08/2023
 7. Chuyên Viên Hỗ Trợ Tín Dụng - [BAC A BANK - Chi nhánh Hà Giang/ Hải Phòng/ Yên Bái]
  - Hạn nộp: 24/08/2023
 8. Kiểm Soát Viên - [BAC A BANK - Chi Nhánh Hưng Yên/ Hà Giang]
  - Hạn nộp: 23/08/2023
 9. Nhân viên Ngân quỹ - [BAC A BANK - Chi nhánh Vũng Tàu]
  - Hạn nộp: 19/08/2023
 10. Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng - [BAC A BANK - Chi NhánhYên Bái/ Thái Bình/ Hưng Yên]
  - Hạn nộp: 12/08/2023
 11. Chuyên Viên Hỗ Trợ Tín Dụng - [BAC A BANK - Chi nhánh Hà Giang/ Hải Phòng/ Yên Bái]
  - Hạn nộp: 12/08/2023
 12. Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng - [BAC A BANK - Chi Nhánh Ninh Bình/ Phú Thọ/ Quảng Ninh]
  - Hạn nộp: 11/08/2023
 13. Trưởng phòng Dịch vụ Khách hàng & Kho quỹ - [BAC A BANK - Chi nhánh Long An]
  - Hạn nộp: 11/08/2023
 14. Giám Đốc Phòng Giao Dịch [BAC A BANK - Chi Nhánh Kiên Giang PGD Phú Cường]
  - Hạn nộp: 05/08/2023
 15. Trưởng Phòng Kinh Doanh - [BAC A BANK - Chi Nhánh Kiên Giang]
  - Hạn nộp: 05/08/2023
 16. Trưởng quỹ - [BAC A BANK - Chi nhánh Bình Dương]
  - Hạn nộp: 06/08/2023
 17. Chuyên Viên Hỗ Trợ Tín Dụng - [BAC A BANK - Chi nhánh Quảng Bình]
  - Hạn nộp: 03/08/2023
 18. Chuyên viên kiểm toán nội bộ - [BAC A BANK - Ban Kiểm toán Nội bộ]
  - Hạn nộp: 31/08/2023
 19. Chuyên viên quan hệ khách hàng Doanh nghiệp - [BAC A BANK - Chi nhánh Bắc Ninh/ Hà Nam/ Thanh Hóa]
  - Hạn nộp: 30/09/2023
 20. Chuyên Viên Hỗ Trợ Tín Dụng - [BAC A BANK - Chi nhánh Hòa Bình]
  - Hạn nộp: 31/08/2023
 21. Chuyên Viên Thẩm Định Giá - [BAC A AMC - Chi nhánh Lạng Sơn/Hòa Bình/Hải Dương]
  - Hạn nộp: 31/08/2023
 22. Chuyên viên Phát triển ứng dụng (Backend) - [BAC A BANK - Khối Ngân hàng Số]
  - Hạn nộp: 31/08/2023
 23. Chuyên Viên Thẩm Định - [BAC A BANK - Chi nhánh Điện Biên/Hòa Bình/Lạng Sơn/Thái Nguyên]
  - Hạn nộp: 31/08/2023
 24. Chuyên viên quan hệ khách hàng Doanh nghiệp - [BAC A BANK - Chi nhánh Hòa Bình/Thái Nguyên/Lào Cai/Hải Dương]
  - Hạn nộp: 31/08/2023
 25. Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng - [BAC A BANK - Chi nhánh Hòa Bình/ Hải Dương/Điện Biên]
  - Hạn nộp: 31/08/2023
 26. Chuyên viên kế toán - [BAC A BANK - Chi nhánh Điện Biên/ Hải Dương]
  - Hạn nộp: 31/08/2023
 27. Trưởng phòng Kinh doanh - [BAC A BANK Chi nhánh Hải Dương]
  - Hạn nộp: 31/08/2023
 28. Chuyên viên Phát triển sản phẩm Thẻ - [BAC A BANK - Khối Ngân hàng Bán lẻ]
  - Hạn nộp: 31/08/2023
 29. Trưởng phòng Dịch vụ Khách hàng & Kho quỹ - [BAC A BANK - Chi nhánh Hoài Đức]
  - Hạn nộp: 31/08/2023
 30. Phó Giám đốc Phòng Giao Dịch Phụ Trách Kinh Doanh - [BAB - KV Hà Nội]
  - Hạn nộp: 31/08/2023
 31. Kiểm soát viên - [BAC A BANK - PGD Từ Sơn - Chi nhánh Bắc Ninh]
  - Hạn nộp: 31/08/2023
 32. Giao dịch viên - [BAC A BANK - PGD Từ Sơn - Chi nhánh Bắc Ninh]
  - Hạn nộp: 31/08/2023
 33. Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng - [BAC A BANK - PGD Từ Sơn - Chi Nhánh Bắc Ninh]
  - Hạn nộp: 31/08/2023
 34. Chuyên viên Hỗ trợ tín dụng - [BAC A BANK - Chi Nhánh Hà Nam]
  - Hạn nộp: 31/08/2023
 35. Chuyên Viên Thẩm Định - [BAC A BANK - CN Bắc Ninh/ Hà Nam/ Thanh Hoá]
  - Hạn nộp: 31/08/2023
 36. Chuyên Viên Thẩm Định - [BAC A BANK - Khu vực Hà Nội]
  - Hạn nộp: 31/08/2023
 37. Giao dịch viên - [BAC A BANK - Khu vực Hà Nội]
  - Hạn nộp: 30/09/2023
 38. Chuyên viên quan hệ khách hàng Doanh nghiệp - [BAC A BANK - Khu vực Hà Nội]
  - Hạn nộp: 30/09/2023
 39. Giám Đốc Phòng Giao Dịch - [BAC A BANK - Khu vực Hà Nội]
  - Hạn nộp: 30/09/2023
 40. Chuyên viên QHKH cá nhân (Chuyên trách bảo hiểm) - [BAB - KV Hà Nội/Hoài Đức/Sơn Tây/Thanh Trì/Gia Lâm]
  - Hạn nộp: 31/08/2023
 41. Chuyên viên QHKH cá nhân (Chuyên trách bảo hiểm) - [BAB - Chi nhánh Bắc Ninh/Hà Nam/Thanh Hoá]
  - Hạn nộp: 31/08/2023
 42. Chuyên viên quan hệ khách hàng Doanh nghiệp - [BAC A BANK - Chi Nhánh Đông Anh/Gia Lâm/ Hoài Đức/ Sơn Tây/ Thanh Trì
  - Hạn nộp: 31/08/2023
 43. Giao dịch viên - [BAC A BANK -Chi Nhánh Thanh Trì/ Hoài Đức]
  - Hạn nộp: 31/08/2023
 44. Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng - [BAC A BANK -Chi nhánh Đông Anh/Thanh Trì/Hoài Đức/Gia Lâm/Sơn Tây]
  - Hạn nộp: 31/08/2023
 45. Chuyên Viên Thẩm Định Giá - [BAC A BANK AMC - Chi nhánh Hà Nam/Bắc Ninh/Thanh Hoá]
  - Hạn nộp: 31/08/2023
 46. Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng - [BAC A BANK -Khu vực Hà Nội]
  - Hạn nộp: 31/08/2023
 47. Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng - [BAC A BANK -Chi Nhánh Bắc Ninh/ Hà Nam/ Thanh Hoá]
  - Hạn nộp: 31/08/2023
 48. Chuyên viên quan hệ khách hàng Doanh nghiệp - [BAC A BANK - Chi Nhánh Bắc Ninh/ Hà Nam/ Thanh Hoá
  - Hạn nộp: 31/08/2023
 49. Giao dịch viên - [BAC A BANK -Chi Nhánh Bắc Ninh/ Thanh Hoá]
  - Hạn nộp: 31/08/2023

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm ứng tuyển tại: