Ngân hàng Bảo Việt Tuyển dụng Tháng 1/2024

Ngân hàng Bảo Việt Tuyển dụng:

Ngân hàng Bảo Việt Tuyển dụng Tháng 1/2024

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Chuyên viên Cao cấp QHKH Cá nhân
- Nơi làm việc: Khánh Hòa

Chuyên viên Nghiệp vụ kho quỹ
- Nơi làm việc: Hội sở (Hà Nội)

Chuyên viên Cao cấp QHKH Cá nhân
- Nơi làm việc: Cần Thơ

Chuyên viên Phát triển Sản phẩm Bán lẻ
- Nơi làm việc: Hội sở (Hà Nội)

Chuyên viên/CVC/CVCC Khách hàng Cá nhân - Bắc Ninh
- Nơi làm việc: Bắc Ninh

Chuyên viên/CVC/CVCC Khách hàng Cá nhân - Trung tâm Kinh doanh
- Nơi làm việc: Hội sở (Hà Nội)

Chuyên viên/CVC/CVCC Khách hàng Cá nhân - Hải Phòng
- Nơi làm việc: Hải Phòng

Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Hội sở
- Nơi làm việc: Hội sở (Hà Nội)

Chuyên viên thúc đẩy bán Khách hàng Doanh nghiệp
- Nơi làm việc: Hội sở (Hà Nội)

Phó Giám đốc
- Nơi làm việc: Lào Cai

Chuyên viên Cao cấp QHKH Cá nhân - Thanh Hóa
- Nơi làm việc: Thanh Hóa

Chuyên viên Cao cấp QHKH Doanh nghiệp
- Nơi làm việc: Đồng Nai (Biên Hòa)

Chuyên viên Cao cấp QHKH Doanh nghiệp
- Nơi làm việc: Cần Thơ

Chuyên viên Cao cấp QHKH Doanh nghiệp
- Nơi làm việc: Bình Dương

Chuyên viên Cao cấp QHKH Cá nhân
- Nơi làm việc: Đồng Nai (Biên Hòa)

Trưởng Phòng Giao dịch
- Nơi làm việc: Đà Nẵng

Trưởng phòng Khách hàng Cá nhân
- Nơi làm việc: Quy Nhơn

Trưởng phòng Khách hàng Doanh nghiệp
- Nơi làm việc: ĐăkLăk

Trưởng phòng Khách hàng Doanh nghiệp
- Nơi làm việc: Gia Lai

Trưởng phòng Khách hàng Doanh nghiệp
- Nơi làm việc: Quy Nhơn

Trưởng phòng Khách hàng Doanh nghiệp
- Nơi làm việc: Thanh Hóa

Trưởng phòng Khách hàng Doanh nghiệp
- Nơi làm việc: Thái Nguyên

Chuyên viên Cao cấp QHKH Doanh nghiệp - Hà Nội
- Nơi làm việc: Khu vực Hà Nội

Chuyên viên Cao cấp QHKH Cá nhân - Quảng Ninh
- Nơi làm việc: Quảng Ninh

Chuyên viên Cao cấp QHKH Cá nhân - Hà Nội
- Nơi làm việc: Khu vực Hà Nội

Chuyên viên Cao cấp QHKH Cá nhân - Thanh Hóa
- Nơi làm việc: Thanh Hóa

Chuyên viên Cao cấp QHKH Doanh nghiệp
- Nơi làm việc: Đồng Nai (Biên Hòa)

Chuyên viên Cao cấp QHKH Doanh nghiệp
- Nơi làm việc: Cần Thơ

Chuyên viên Cao cấp QHKH Doanh nghiệp
- Nơi làm việc: Bình Dương

Chuyên viên Cao cấp QHKH Cá nhân
- Nơi làm việc: Đồng Nai (Biên Hòa)

Chuyên viên Cao cấp QHKH Cá nhân
- Nơi làm việc: Bình Dương

Chuyên viên Cao cấp Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp
- Nơi làm việc: Gia Lai

Chuyên viên Cao cấp Quan hệ Khách hàng Cá nhân
- Nơi làm việc: ĐăkLăk

Chuyên viên Cao cấp Quan hệ Khách hàng Cá nhân
- Nơi làm việc: Gia Lai

Chuyên viên Cao cấp Quan hệ Khách hàng Cá nhân
- Nơi làm việc: Đà Nẵng

Chuyên viên Cao cấp Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp
- Nơi làm việc: Quy Nhơn

Chuyên viên Cao cấp Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp
- Nơi làm việc: Đà Nẵng

Chuyên viên Cao cấp Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp
- Nơi làm việc: ĐăkLăk

Chuyên viên thúc đẩy bán Khách hàng Doanh nghiệp
- Nơi làm việc: Hội sở (Hà Nội)

Chuyên viên Thúc đẩy Khách hàng Cá nhân
- Nơi làm việc: Hội sở (Hà Nội)

Chuyên viên chính Thiết kế mảng Thương hiệu Truyền thông
- Nơi làm việc: Hội sở (Hà Nội)

Chuyên Viên Phát triển phần mềm IT
- Nơi làm việc: Hội sở (Hà Nội)

Kiểm toán viên/Kiểm toán viên cao cấp
- Nơi làm việc: Hội sở (Hà Nội)

Chuyên viên Pháp chế
- Nơi làm việc: Hội sở (Hà Nội)

Chuyên viên Quản lý Tài sản Nợ có (ALM)
- Nơi làm việc: Hội sở (Hà Nội)

Chuyên viên Phát triển Sản phẩm Huy động và Dịch vụ Tài khoản KHDN
- Nơi làm việc: Hội sở (Hà Nội)

Chuyên viên chính Thương hiệu Truyền thông (mảng thiết kế)
- Nơi làm việc: Hội sở (Hà Nội)

Chuyên Viên CallCenter
- Nơi làm việc: Hội sở (Hà Nội)

Chuyên viên Phát triển Sản phẩm Huy động và Dịch vụ Tài khoản KHDN
- Nơi làm việc: Hội sở (Hà Nội)

Chuyên Viên CallCenter
- Nơi làm việc: Hội sở (Hà Nội)

Chuyên viên Cao cấp QHKH Cá nhân - Hà Nội
- Nơi làm việc: Khu vực Hà Nội

Chuyên viên Cao cấp QHKH Cá nhân - Nghệ An
- Nơi làm việc: Nghệ An

Chuyên viên Cao cấp QHKH Cá nhân - Thanh Hóa
- Nơi làm việc: Thanh Hóa

Chuyên viên Tác nghiệp Tín dụng
- Nơi làm việc: Khu vực Hà Nội

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm ứng tuyển tại: