Ngân hàng Bảo Việt Tuyển dụng Tháng 10/2023

Ngân hàng Bảo Việt Tuyển dụng:

Ngân hàng Bảo Việt Tuyển dụng Tháng 10/2023

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 1. VP.2023 Chuyên viên Văn thư HOT Hội sở (Hà Nội)
 2. PC.2023 Chuyên viên Pháp chế HOT Hội sở (Hà Nội)
 3. IT 9.2023 Chuyên viên hỗ trợ Phòng Phân tích Nghiệp vụ HOT Hội sở (Hà Nội)
 4. 022.1222 Chuyên viên Cao cấp Khách hàng Doanh nghiệp HOT TP. Hồ Chí Minh
 5. CVQHKHBĐH Chuyên viên Cao cấp Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp HOT Quy Nhơn
 6. CVQHKHĐL Chuyên viên Cao cấp Quan hệ Khách hàng Cá nhân HOT ĐăkLăk
 7. CVQHKHĐN Chuyên viên Cao cấp Quan hệ Khách hàng Cá nhân HOT Đà Nẵng
 8. CVQHKHĐN Chuyên viên Cao cấp Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp HOT Đà Nẵng
 9. CVQHKHGL Chuyên viên Cao cấp Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp HOT Gia Lai
 10. PTSP Chuyên viên Phát triển Sản phẩm Bán lẻ HOT Hội sở (Hà Nội)
 11. TNTD T9.2023 Kiểm soát viên Tác nghiệp tín dụng tại Hội sở HOT Hội sở (Hà Nội)
 12. VP2023 Nhân viên Lễ Tân HOT Hội sở (Hà Nội)
 13. KHCN2023 Chuyên viên Cao cấp QHKH Cá nhân - KV Hà Nội HOT Khu vực Hà Nội
 14. KHDN2023 Chuyên viên Cao cấp QHKH Doanh Nghiệp - Hà Nội HOT Khu vực Hà Nội
 15. KHCN2023 Chuyên viên Cao cấp QHKH Cá nhân - Lào Cai HOT Lào Cai
 16. KHDN2023 Chuyên viên Cao cấp QHKH Doanh Nghiệp - Hà NộiHOT Khu vực Hà Nội
 17. KHCN2023 Chuyên viên Cao cấp QHKH Cá nhân - Lào CaiHOT Lào Cai
 18. KHCN2023 Chuyên viên Cao cấp QHKH Cá nhân - Hải PhòngHOT Hải Phòng
 19. KHCN2023 Chuyên viên Cao cấp QHKH Cá nhân - CN Khánh HòaHOT Khánh Hòa
 20. KHCN2023 Chuyên viên Cao cấp QHKH Cá nhân - CN Cần ThơHOT Cần Thơ
 21. GDV2023THA Giao dịch viênHOT Thanh Hóa
 22. KTNB Kiểm toán viên mảng Dịch vụ Khách hàngHOT Hội sở (Hà Nội)
 23. KHDN Chuyên viên thúc đẩy bán Khách hàng Doanh nghiệpHOT Hội sở (Hà Nội)
 24. KHDN Chuyên viên Phát triển Sản phẩm Huy động và Dịch vụ Tài khoản KHDNHOT Hội sở (Hà Nội)
 25. PDTD Chuyên viên cao cấp phê duyệt tín dụng cá nhânHOT Hội sở (Hà Nội)
 26. PDTD Chuyên viên phê duyệt tín dụng doanh nghiệpHOT Hội sở (Hà Nội)
 27. IT.2023 Chuyên Viên Phát triển phần mềm ITHOT Hội sở (Hà Nội)
 28. KTTC2023 Chuyên viên Quản lý Tài sản Nợ có (ALM)HOT Hội sở (Hà Nội)
 29. IT 9.2022 Chuyên viên Kiểm thử (Tester)HOT Hội sở (Hà Nội)
 30. TPDV2023 Trưởng Phòng Dịch vụ Khách hàng - KV Hồ Chí MinhHOT TP. Hồ Chí Minh
 31. TNTD.2023 Chuyên viên Tác nghiệp Tín dụng tại Hội sởHOT Hội sở (Hà Nội)
 32. TPGD2023 Trưởng Phòng Giao dịch - KV Hồ Chí MinhHOT TP. Hồ Chí Minh
 33. 010.1222 Chuyên viên Tác nghiệp Tín dụng Khu vực Hà Nội
 34. 021.0523 Chuyên viên Cao cấp Khách hàng Cá nhân TP. Hồ Chí Minh
 35. KHCN2023 Chuyên viên Cao cấp QHKH Cá nhân - Bắc Ninh Bắc Ninh
 36. KHDN2023 Chuyên viên Cao cấp QHKH Doanh Nghiệp - Lào Cai Lào Cai
 37. KHDN2023 Chuyên viên Cao cấp QHKH Doanh Nghiệp - Bắc Ninh Bắc Ninh
 38. 009.1222 Chuyên viên đánh giá chất lượng dịch vụ Khu vực Hà Nội
 39. 014.1222 Lập trình viên Khu vực Hà Nội
 40. 007.1222 Chuyên viên Định giá và quản lý tài sản đảm bảo Khu vực Hà Nội,TP. Hồ Chí Minh
 41. 012.1222 Giao dịch viên TP. Hồ Chí Minh
 42. 012.1222 Giao dịch viên Cần Thơ
 43. 022.1222 Chuyên viên Cao cấp Khách hàng Doanh nghiệp Khu vực Hà Nội

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm ứng tuyển tại: