Ngân hàng Bảo Việt Tuyển dụng Tháng 11/2023

Ngân hàng Bảo Việt Tuyển dụng:

Ngân hàng Bảo Việt Tuyển dụng Tháng 11/2023

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 1. Phó Trưởng phòng Quản lý tài sản Nợ-Có (ALM)
  - Nơi làm việc: Hội sở (Hà Nội)
 2. Chuyên viên chính Thương hiệu Truyền thông (mảng thiết kế)
  - Nơi làm việc: Hội sở (Hà Nội)
 3. Chuyên viên cao cấp phê duyệt tín dụng cá nhân
  - Nơi làm việc: Hội sở (Hà Nội),TP. Hồ Chí Minh
 4. Chuyên viên Cao cấp Khách hàng Doanh nghiệp
  - Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
 5. Chuyên viên Tác nghiệp Tín dụng
  - Nơi làm việc: Khánh Hòa
 6. Giao dịch viên
  - Nơi làm việc: Gia Lai
 7. Chuyên viên Cao cấp QHKH Cá nhân
  - Nơi làm việc: Khánh Hòa
 8. Chuyên viên Cao cấp QHKH Cá nhân
  - Nơi làm việc: Cần Thơ
 9. Chuyên Viên CallCenter
  - Nơi làm việc: Hội sở (Hà Nội)
 10. Chuyên viên Quản lý Tài sản Nợ có (ALM)
  - Nơi làm việc: Hội sở (Hà Nội)
 11. Chuyên viên Phát triển Sản phẩm Huy động và Dịch vụ Tài khoản KHDN
  - Nơi làm việc: Hội sở (Hà Nội)
 12. Chuyên viên Kiểm thử (Tester)
  - Nơi làm việc: Hội sở (Hà Nội)
 13. Kiểm toán viên mảng Dịch vụ Khách hàng
  - Nơi làm việc: Hội sở (Hà Nội)
 14. Chuyên viên Phòng Phát triển kinh doanh Bán lẻ
  - Nơi làm việc: Hội sở (Hà Nội)
 15. Chuyên viên Phòng Phát triển kinh doanh Bán lẻ
  - Nơi làm việc: Hội sở (Hà Nội)
 16. Chuyên viên Phòng Phát triển kinh doanh Bán lẻ
  - Nơi làm việc: Hội sở (Hà Nội)
 17. Chuyên viên Phòng Phát triển kinh doanh Bán lẻ
  - Nơi làm việc: Hội sở (Hà Nội)
 18. Chuyên viên Nghiệp vụ kho quỹ
  - Nơi làm việc: Hội sở (Hà Nội)
 19. Chuyên viên Cao cấp Quan hệ Khách hàng Cá nhân
  - Nơi làm việc: Đà Nẵng
 20. Chuyên viên Cao cấp Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp
  - Nơi làm việc: Quy Nhơn
 21. Chuyên viên Cao cấp Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp
  - Nơi làm việc: Đà Nẵng
 22. Chuyên viên Cao cấp Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp
  - Nơi làm việc: Gia Lai
 23. Phó Giám đốc
  - Nơi làm việc: Gia Lai
 24. Phó Giám đốc
  - Nơi làm việc: Lào Cai
 25. Trưởng phòng Khách hàng Doanh nghiệp
  - Nơi làm việc: ĐăkLăk
 26. Trưởng phòng Khách hàng Doanh nghiệp
  - Nơi làm việc: Thái Nguyên
 27. Trưởng phòng Khách hàng Doanh nghiệp
  - Nơi làm việc: Gia Lai
 28. Trưởng phòng Phát triển Kinh doanh Doanh nghiệp (Thúc đẩy bán)
  - Nơi làm việc: Hội sở (Hà Nội)
 29. Phó Giám đốc
  - Nơi làm việc: Bình Dương
 30. Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân
  - Nơi làm việc: Gia Lai
 31. Chuyên viên Tư vấn Tài chính
  - Nơi làm việc: ĐăkLăk
 32. Chuyên Viên CallCenter
  - Nơi làm việc: Hội sở (Hà Nội)
 33. Chuyên viên Nghiệp vụ kho quỹ
  - Nơi làm việc: Hội sở (Hà Nội)
 34. Nhân viên Lái xe
  - Nơi làm việc: Hội sở (Hà Nội)
 35. Chuyên viên Phòng Phát triển kinh doanh Bán lẻ
  - Nơi làm việc: Hội sở (Hà Nội)
 36. CV/CVCC Thúc đẩy bán sản phẩm Nguồn vốn
  - Nơi làm việc: Hội sở (Hà Nội)
 37. Chuyên viên Phát triển Sản phẩm Bán lẻ
  - Nơi làm việc: Hội sở (Hà Nội)
 38. Chuyên viên Phòng Phát triển kinh doanh Bán lẻ
  - Nơi làm việc: Hội sở (Hà Nội)
 39. Chuyên viên phê duyệt tín dụng doanh nghiệp
  - Nơi làm việc: Hội sở (Hà Nội)
 40. Chuyên viên Tác nghiệp Tín dụng tại Hội sở
  - Nơi làm việc: Hội sở (Hà Nội)
 41. Chuyên viên Quản lý Tài sản Nợ có (ALM)
  - Nơi làm việc: Hội sở (Hà Nội)
 42. Chuyên viên Pháp chế
  - Nơi làm việc: Hội sở (Hà Nội)
 43. Kiểm toán viên/Kiểm toán viên cao cấp
  - Nơi làm việc: Hội sở (Hà Nội)
 44. Chuyên viên Kiểm thử (Tester)
  - Nơi làm việc: Hội sở (Hà Nội)
 45. Chuyên viên Cao cấp QHKH Cá nhân
  - Nơi làm việc: Đồng Nai (Biên Hòa)
 46. Phó trưởng phòng Tư vấn Pháp lý
  - Nơi làm việc: Hội sở (Hà Nội)
 47. Trưởng Phòng Giao dịch
  - Nơi làm việc: Hải Phòng
 48. Chuyên viên Định giá và quản lý tài sản đảm bảo
  - Nơi làm việc: Hội sở (Hà Nội)
 49. Chuyên viên Phân tích Nghiệp vụ - Trung tâm Công nghệ Thông tin
  - Nơi làm việc: Hội sở (Hà Nội)
 50. Chuyên viên Cao cấp QHKH Doanh Nghiệp - CN Bình Dương
  - Nơi làm việc: Bình Dương
 51. Chuyên viên Tác nghiệp Tín dụng
  - Nơi làm việc: Khu vực Hà Nội
 52. Chuyên viên Cao cấp Khách hàng Cá nhân
  - Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
 53. Chuyên Viên Phát triển phần mềm IT
  - Nơi làm việc: Hội sở (Hà Nội)
 54. Chuyên viên đánh giá chất lượng dịch vụ
  - Nơi làm việc: Khu vực Hà Nội
 55. Lập trình viên
  - Nơi làm việc: Khu vực Hà Nội
 56. Chuyên viên Định giá và quản lý tài sản đảm bảo
  - Nơi làm việc: Khu vực Hà Nội,TP. Hồ Chí Minh
 57. Giao dịch viên
  - Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
 58. Giao dịch viên
  - Nơi làm việc: Cần Thơ
 59. Chuyên viên Cao cấp Khách hàng Doanh nghiệp
  - Nơi làm việc: Khu vực Hà Nội

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm ứng tuyển tại: